Trump ja ilmastonmuutos

9.10.2016, Yhdysvaltain presidentinvaalien jälkeisenä päivänä


K: Meitä huolettaa syvästi tämä valinta. Voitko esittää joitakin näkökohtia?
 
V: Sanon nyt uudelleen samoin kuin olen hiljattain sanonut, ja sanoin vuonna 2000, että edessä on sarja katastrofeja ja tapahtumia, sekä luonnonmullistuksia että ihmisen aiheuttamia, joiden vaikutus on maailmanlaajuinen. Ihmiskunta yhtenäistyy, eheytyy yhdeksi, mutta se tarvitsee hyvän syyn tähän. Ihmiset ovat jakautuneet erillisiin ryhmiin, ja ei ainoastaan Yhdysvalloissa vaan myös kaikkialla Euroopassa on niitä, jotka kaipaavat hyviä vanhoja aikoja, jotka kokevat, että heidän kulttuurinsa ja kansansa yli kävellään, niitä, jotka haluavat pitää oman etnisen perintönsä, oman yhteisönsä sellaisena kuin he ovat sen tottuneet tuntemaan, eivätkä he halua ulkopuolisia joukkoonsa. He kokevat, että heidän koko historiansa, elämäntapansa, kulttuurinsa, on uhattuna, ja he haluavat palata omaan kulttuuri-identiteettiinsä, etniseen ja rodulliseen identiteettiinsä. Mutta ongelmana on se, että on hyvin vaikea kääntää kelloa taaksepäin. Menneisyydessä ei voi elää. Tämän päivän olosuhteet eivät ole samat kuin ne aikoinaan olivat, ja siksi ei ole mahdollista, että menneisyys tarjoaisi sen maailman, josta uneksitaan. 

Silti ihmiset ajattelevat, että he voivat jotenkin toteuttaa paluun entiseen sellaisen voimakkaan persoonallisuuden avulla, joka ajaa heidän ihanteitaan. Tällä hetkellä tuollaiset ihanteet ovat hyvin vetovoimaisia, ei vain Yhdysvalloissa vaan myös Britanniassa ja muualla Euroopassa sekä Lähi-idässä. Ihmiset reagoivat kaikkialla samalla tavoin. Mihin tämä reaktio kohdistuu? Tietoon siitä, että elämästä on tulossa epävakaata. Että edessä ovat suurten mullistusten ajat.

Ilmaston muutokset, jotka ovat käynnistyneet, kuivuus, sään ääri-ilmiöt, luonnonmullistukset, veden puute, muutokset kuuman ja kylmän vaihteluissa, johtavat kaikki epävakauteen. Lisätekijöinä ovat vielä liikakansoitus, fossiilisten polttoaineiden ehtyminen ja päästöongelma sekä maapallon lämpeneminen ja ravinnonsaanti, turvallisuuden hakeminen turvattomissa ja epävakaissa elinympäristöissä, joista väestöryhmät ovat jo alkaneet lähteä ja tulevaisuudessa lähtevät liikkeelle yhä suuremmin joukoin.  Kaikki nämä syyt kasvattavat pelkoa oman elämäntavan puolesta, oman turvallisuuden puolesta, ja syntyy tuo haave ja toive, että on mahdollista palata siihen, miten asiat ennen olivat.

Mutta ne mielettömät, jotka yrittävät luoda menneisyyden uudestaan nykyisissä olosuhteissa, joita leimaavat ilmastonmuutos, liikakansoitus ja fossiilisten energiavarojen loppuminen sekä kyky tuhota koko maapallo, saavat ennen pitkää havaita saaneensa aikaan ainoastaan pahan sotkun. Ja ihmiset, jotka uskoivat heidän toteuttavan paluun entisiin loiston päiviin, samat ihmiset kääntyvät suurella voimalla näitä johtajia vastaan.

Olkaa kärsivällisiä. Asioiden täytyy kulkea omaa rataansa. Siirtymäaika on luonnollisesti koettelemusten aikaa, ja sen tähden kehotan teitä, olkaa kärsivällisiä, mutta olkaa myös toimeliaita. Selvittäkää, mitä voitte tehdä jatkaaksenne perustan rakentamista ihmisyhteisön vakauttamiselle, yhdelle maailmanyhteisölle, jossa te kaikki elätte, vaikka maita ja valtioita hajoaa.  Alueisiin perustuvan identiteetin sijasta nähkää itsenne koko yhteisen maapallon asukkaina, niin olette vapaita maailmankansalaisia, jotka taistelevat takaperoista ajattelua vastaan, ja niitä vastaan, jotka pyrkivät pysäyttämään muutoksen tehden nuo muutokset tällä tavoin vain rajummiksi ja tuhoisammiksi. Mitä maailma tekee, jos Yhdysvallat sortuu?

Rakentakaa sellainen maailma, jossa haluatte elää, maailma joka pystyy käsittelemään tulevaisuuden ongelmat – energiakysymys, ilmastonmuutos, ruokavarojen tuhoutuminen, kärsimys, joka voi koitua lähitulevaisuudessa miljoonien ja miljoonien osaksi, kun ilmaston muutokset ja poliittiset levottomuudet lisääntyvät, ja ne lisääntyvät ilmastonmuutoksen jatkuessa ja kansanryhmien joutuessa siirtymään pois synnyinmaastaan.

K: Onko maapallon (magneettisten) napojen siirtyminen yhteydessä ilmastonmuutokseen?

V: Luonnollisesti, ja tilannetta kärjistää edelleen se, että maapallon magneettiset navat liikkuvat jo. Ne ovat jo siirtyneet. Ne jatkavat liikettään, mikä on yksi ilmastoa sekoittava tekijä lisää.

K: Onko siirtymisliikkeestä tulossa äkillinen?

V: Äkillistä liikahdusta ei ole tällä hetkellä odotettavissa, mutta navat liikkuvat merkittävästi. Äkillisyys on suhteellinen käsite. Jos tarkoitetaan äkillistä inhimillisenä käsitteenä, se on eri asia kuin äkillinen maan mittakaavassa. Liike on nopeaa  maan mittakaavassa, mutta ei yhtä nopeaa kuin tämän planeetan kaikkien lajien kuolema ja tappaminen, ekosysteemien ja metsien tuhoutuminen, ilman ja veden tuhoutuminen ja maankuoren vakautta vakavasti häiritsevien tekniikoiden käyttö mm. kaasun ja öljyn tuotannossa (fracking), jopa itse planeetan tuhoutuminen.
 Viisikymmentä prosenttia eläinlajeista on menetetty. Riippuen siitä, missä määrin muutoksia tapahtuu, maa saattaa pysyä elinkelpoisena tai sitten ei. Paljon riippuu siitä, minkä verran asumiskelpoista maata jää jäljellä, eikä tuo maa-alue riitä elättämään edes nykyistä väestöä.

K: Uskotko, että tämä kaikki tapahtuu meidän elinaikanamme?

V: Siis seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana? Kyllä.

K: Onko jotakin, mitä me voimme tehdä? Katsoimme DiCaprion dokumentin Before the Flood (suom. Ennen tulvaa), joka tieteellisesti ja suoraan näyttää tuhon, joka on käynnissä kaikkialla maapallolla, ja ajattelin: ”Mitä voisin tehdä auttaakseni pysäyttämään jotkut näistä tapahtumista?” Ajattelin, että yksi pieni asia voisi olla kasvissyönnin edistäminen.

V: Erinomaista, erinomaista työtä. Kasvissyönnin edistäminen, samoin ihmisten tekeminen tietoisiksi ilmastonmuutoksesta. Ehkä tämän elokuvan levittäminen, sen katsominen yhdessä ja keskusteluryhmien perustaminen aiheen ympärille.  Kasvissyöntiä voi edistää ehkä myös kertomalla, mitä lihakarjan kasvatus aiheuttaa. Tämän tyyppistä aktivismia voi harjoittaa myös sinun maassasi (Suomessa) ja tällaiset asiat ovat avuksi.

Tällä hetkellä monet ihmiset elävät sokkoina, tietämättä mikä heitä odottaa, ja he ajattelevat että kaikki (puhe ilmastonmuutoksesta) on vain pelkää synkistelyä eivätkä katso sitä, minkä voi nähdä olevan tapahtumassa maailmassa tänään. Poliitikot, jotka kieltävät ilmastonmuutoksen, eivät pyri tuhoamaan maailmaa  kieltäessään muutoksen todellisuuden. Aihe on yksinkertaisesti vain liian epämukava  heille, eivätkä he oikeastaan ymmärrä sitä. Siksi on tarpeen opettaa ihmisjoukkoja. Kaikkein tärkein tehtävä on nyt kouluttaa ja valistaa ihmisiä; mitä ilmastonmuutos on, mitä voidaan tehdä ilmasto-olojen parantamiseksi. Kasvissyönti kuuluu tähän asiayhteyteen, ja eliölajien häviäminen, ja energiakriisin osalta maaperää tuhoava toiminta (fracking) ja miten se kostautuu. Näihin planeetan muutoksiin on puututtava. Ihmisten täytyy saada tietää, mitä heillä on edessään.  Mitä nopeammin he heräävät, sitä tehokkaammin he pystyvät vaikuttamaan myönteisen kehityksen aikaansaamiseksi.  Mitä kauemmin ihmiskunnan herättäminen vie, sitä huonommaksi tilanne käy.

On vastattava myös energiakriisiin, joka maailmalla on pian edessään, ellei jotakin tehdä. Näihin kysymyksiin on puututtava. Politiikan kasvot tulevat ja menevät. Myös diktaattoreita nousee, sitten ihmiset reagoivat ja nousevat heitä vastaan ja heidät murskataan. Mikään tällainen ilmiö ei ole pysyvä. Maailmassa, jossa tehdään lupauksia, joita ei voida mitenkään täyttää, reaktiot ovat vakavat sitten kun ihmisten silmät avautuvat. Tiedon jakaminen on se keino, jolla silmiä avataan, sillä ihmiset ovat peloissaan. Heidän tulee kohdistaa pelkonsa johonkin todelliseen ja tehdä asioille jotakin. Tällaista valistustoimintaa pitäisi olla kaikkialla maailmassa, ei vain yhdessä maassa, yhdessä paikassa.

Haluaisin vielä lisätä yhden asian: Kehittäkää omaa tietoisuuttanne ja kutsukaa mukaan toisia keskustelemaan maailman ongelmista, niin henkisistä kuin käytännöllisistä, sekä auttamaan ihmisiä heidän matkallaan. Olen sanonut, että jokaisella teistä on jotakin annettavaa tälle maailmalle; nyt sanon sen uudestaan! Ja maailma tarvitsee ohjausta enemmän kuin koskaan.