Tulevaisuuden visiot

“Tuo päivä ei ole kaukana, jolloin kaikki ihmiset yhdistyvät muodostaen yhden ihmiskunnan. Mutta sitä ennen tulee koettelemuksia, ihmiset eivät opi ilman niitä. Nykyinen yhteiskunta romahtaa. Uudenlainen yhteiskunta muodostuu, mutta ei ilman kärsimystä. Omaksutaan universaali humanismi .Tulevaisuus on yhteenliittymisen aikaa, henkisten arvojen aikaa.”  Maetreyii Ma

 

Mihin suuntaan maailma kehittyy? Maetreyii Ma’n intuitiivisissä viesteissä kerrotaan mm. maaplaneettamme ja ihmisrodun muutoksista, uudesta teknologiasta, planeettamme ulkopuolisesta elämästä jne. Visiot ovat poikkeuksetta positiivisia mahdollisista mullistuksista huolimatta, ja niissä korostetaan jatkuvasti, että ihmiskunnan tulevaisuus on valoisa

Energia

Nykyteknologian ydinvoimalat ja ydinaseet perustuvat atomiytimen halkaisuun. Kehitteillä on myös atomifuusio vetyvoiman muodossa. Tällöin saadaan enemmän energiaa kuin halkaisemalla atomi.

Tulevaisuuden uudet energialähteet perustuvat ilmaisenergiaan, jossa atomia hyödynnetään lempeällä tavalla, ja jossa mikrovitateknologialla on tärkeä osuus. Jos elävien solujen atomien ytimet halkaistaan, biljoonat mikrovitat vapautuvat, ja saatava energia on 1000 kertaa vetyvoimaa voimakkaampi.

Shrii Shrii Anandamurtin mukaan tulevaisuuden ilmais-energiakone perustuu siihen, että atomin rakennetta ylläpitävät voimat vapautetaan hellävaraisesti.

Liikkuminen

Tulevaisuudessa ihminen ei tarvitse liikkuakseen ulkoisia kulkuvälineitä, ei teitä eikä lentoaluksia. Hän pystyy levitoimaan eli siirtämään fyysisen kehon paikasta toiseen. Maan sähkömagneettisen kentän muuttuessa tämä siirtyminen voi tapahtua hyvin nopeasti. Ihminen tulee myös matkustamaan mielensä avulla eli tekemään astraalimatkoja.

Avaruusmatkustus

Nykyään yhden valovuoden matkustamiseen menee 25 000 vuotta. Uudella mikrovitateknologialla päästäisiin noin 1,5 vuoteen, jolloin nopeus on lähellä valon nopeutta. Tullaan myös käyttämään hyväksi avaruuden taittoja ja säröjä, joissa voidaan liikkua silmänräpäyksessä valovuosia.

Maailmankaikkeuden joka kolkassa on sille tunnusomainen aika/avaruusvärähde. Kun nämä värähteet on kartoitettu, tarvitsee ainoastaan synnyttää halutun paikan värähde aluksen ympärille ja ollaan hetkessä tuossa kohdassa avaruutta. Myös aikamatkustus tulee olemaan mahdollista.

Tietoisuuden ja teknologian kehityksen tulee kulkea rinta rinnan. Mikrovitateknologia on erittäin kehittynyttä. Viestien mukaan ihmisrotu ei ole vielä älyllisesti ja moraalisesti tarpeeksi kehittynyttä, minkä vuoksi eräänlainen lukko on laitettu näiden voimien liian aikaisen käyttöönoton estämiseksi. Jos teknologia menee edelle, syntyy vaaratilanne. Huipputeknologian avulla itsekkäät ja moraalittomat pyrkimykset voivat saada aikaan suunnatonta tuhoa.

 

Ufo, Avaruusolento, Avaruusaluksesi, 3D, Tehdä, Sci-Fi

Asuminen

Nykyisessä evoluution vaiheessa ihmiset kerääntyvät yhteen muodostaen kaupunkeja. Lähellä asuminen suo turvallisuuden tunteen; aivan kuten eläimet, jotka kerääntyvät laumoihin.

Useissa nykyajan tulevaisuusskenaariossa kuvataan mahtipontisia kaupunkistruktuureja. Mutta viestien mukaan tulevaisuudessa ei ole tarvetta kaupunkeihin. Tulee aika jolloin ihmisiä on paljon vähemmän tällä planeetalla. Nykyinen kaupunkirakenne tulee häviämään johtuen osittain ilmastollisista tekijöistä. Ihmiset eivät elä enää erillisissä yhteisöissä vaan sulassa sovussa kaikkien luontokappaleiden kanssa. Erillisiä luonnonsuojelualueita tai reservaatteja ei tarvita. Suuret alueet palaavat luonnontilaan. Ihmisillä on kyky sisäiseen kommunikointiin ja yhteenliittymiseen, mikä ei edellytä fyysistä tai psyykkistä läheisyyttä eikä yhteenkeräytymistä.

Ihmisillä on kätevät menetelmät liikkua paikasta toiseen sekä kehittynyt psyykkinen kommunikaatio. Jos voidaan siirtyä työpaikkaan alle minuutin, miksi tarvitsisi asua lähellä? Teitä tai ilmateitä ei tulla tarvitsemaan.

Tulee aika, jolloin valtameret ovat täynnä elämää ja metsät ovat suuria. Ihmiset asuvat puiden alla ja pitävät niitä ystävinään. He sulauttavat arkkitehtuurinsa luonnonelementteihin niin että satoja vuosia vanhat puut ja asumukset ovat sulassa sovussa. Sääntönä on, että yhtäkään puuta, yhtäkään eläintä ei tulla häiritsemään ihmisasumisen vuoksi. Asumukset suunnitellaan siten, että niistä tulee Äiti Maan elimellisiä osia.

Ihmiset asuvat villieläinten kanssa rinnakkain suurissa metsissä. Kukaan ei halua vahingoittaa mitään luontokappaletta tai niiden asumusta. Pidetään rikoksena, jos jonkun olennon asuinalue tuhotaan, jos vahingoitetaan elävää olentoa, jos toimitaan vastoin luonnonlakeja. Ekologista järjestystä pidetään pyhänä, ja sen rikkomista rikollisena toimintana. Epäsosiaalista käyttäytymistä rangaistaan.

Tulee aika, jolloin sotia ei ole ja kaikkea elämää kunnioitetaan uushumanismin mukaisesti. Luonnolla on valtavat voimat ja ihmiset oppivat kunnioittamaan niitä, he eivät kuvittele enää olevansa luonnon herroja. Teknologia on kehittyneempää.

Tällainen yhteiskunta synnyttää henkisiä ja moraalisia johtajia. Tällainen aika on tulossa ja se kestää tuhat vuotta.

 

Ihmisen kehitys

Mikrovitan vaikutuksesta planeetan muutosten kautta henkinen ilmapiiri vahvistuu ja psyykkiset kyvyt lisääntyvät. Ihmisen nykyisellä muodolla on suurta käyttämätöntä potentiaalia; uusia alueita aivoissa tullaan ottamaan käyttöön. Sitä tapahtuu jo nyt. Ihmiset ovat nykyään älykkäämpiä kuin 200-300 vuotta sitten ja heistä tulee vielä älykkäämpiä. Tietyt aivojen toiminnot nousevat esille tarpeen vaatiessa. Tämän tapainen evoluutio tapahtuu luonnollisella tavalla, se ei kestä vuosisatojen ajan. Se tapahtuu täällä ja nyt, niin että ihmisten intuitiiviset ominaisuudet, jotka ovat olleet piilevinä ja kulttuurin tukahduttamia, lisääntyvät.

Älykkyyden kasvaessa tietoinen äly vapautuu materian kahleista ja kasvaa. Se on ollut sidoksissa materiaan ja muotoon, nyt se liikkuu eri tasolle. Tulevina aikoina on vähemmän kiinnittymistä yksilölliseen muotoon ja enemmän yhteisölliseen olemiseen ja tietoon. Tämä on evoluution liikettä materiasta tietoisuuteen. Evoluutio ei ole pelkästään yksilöllistä, se on kollektiivista, se ei ole pelkästään fyysistä synnyttäen uudenlaisia kehoja, evoluutio on psyykkistä, ja kun psyykkinen evoluutio tarvitsee muutoksia fyysisessä kehossa, se tuottaa ne. Jos sen tarvitsee olla liittyneenä fyysiseen muotoon, se liittyy niihin, mutta jos sen ei tarvitse, se liikkuu noiden sidosten yli ja luo kollektiivisia entiteettejä.

Lue lisää tulevaisuuden visioista:

Maailma muutoksessaja muita viestejä henkisen tiedon lähteeltä