Ananda Seva

Ananda Seva on kansainvälinen järjestö, jonka sydämen asiana on edistää ihmisen henkistä kehitystä joogan, meditaation ja muiden henkisten harjoitusten sekä koulutuksen ja tapahtumien avulla. Tuemme myös sellaisen ekologisen, eettisen ja henkisen yhteiskunnan kehittymistä, joka huolehtii kaikkien ihmisten, eläinten, kasvien ja muun luonnon hyvinvoinnista.

Ananda Seva Mission perustettiin vuonna 1996 Kaliforniassa ja rekisteröitiin Suomessa vuonna 1998 Ananda Seva ry:nä.  Ananda tarkoittaa henkistä onnea ja Seva kaikkien elävien olentojen pyyteetöntä palvelua ja auttamista.

Opetusten perustana ovat intialaisen Shrii Shrii Anandamurtin antamat henkiset harjoitukset, filosofiset opetukset, teoriat ja ajatukset.

 

Prabhat Rainjan Sarkar (1921-1990), henkiseltä nimeltään Shrii Shrii Anandamurti  ja lempinimeltä Baba, oli suuri henkinen opettaja, filosofi, kirjailija ja sosiaalinen uudistaja. 

Tärkeimmät teoriat ja opetukset

Voit tutustua Anandamurtin tärkeimpiin teorioihin ja opetuksiin näiden linkkien kautta:

Uushumanismi on filosofia, joka edistää kaikkien elävien olentojen hyvinvointia kattaen koko luodun maailman.

PROUT  (Progressive Utilization Theory) on visio paremmasta maailmasta, yhteiskuntafilosofia, joka soveltaa uushumanistisia aatteita ja arvoja yhteiskuntaan.

Uudet tieteelliset teoriat: Mikrovitateoria ja muut tieteelliset teoriat tulevat kehittämään tiedettä ja teknologiaa kaikkien olentojen hyväksi.

Henkinen filosofia selittää mm. maailmankaikkeuden ja ihmisen alkuperän ja päämäärän.

Henkiset harjoitukset ovat käytännön harjoituksia, joiden avulla jokainen voi kehittää koko potentiaaliaan ja saavuttaa henkisen päämääränsä.

Naismystisismi tutkii naisen henkistä tietä ja sen erityispiirteitä.

Rakastettu persoona

Shrii Shrii Anandamurti oli rakastettu persoona seuraajiensa keskuudessa. Edistääkseen yhteiskunnan kehittymistä hän kannusti ihmisiä taistelemaan tyranniaa ja hyväksikäyttöä vastaan ja pyrki kaikin tavoin edistämään harmoniaa ihmisten ja muun luomakunnan välillä. Elämänsä aikana hän koki paljon vastustusta, koska kritisoi dogmaattisia uskonnollisia, kulttuurisia ja poliittisia ryhmiä kotimaassaan Intiassa.

Vaikuttavasta persoonastaan huolimatta hän eli vaatimatonta elämää eikä ollut kiinnostunut maineesta, vaan pysytteli erossa mediasta ja uteliaasta yleisöstä. Sen sijaan hän innosti ihmisiä kehittämään monipuolisesti kykyjään ja edistämään aktiivisesti kaikkien elävien olentojen hyvinvointia  maailmassa.

Hän antoi uushumanismin, filosofian, jossa kaikki elävät olennot nähdään Korkeimman Tietoisuuden ilmenemismuotoina, joita tulee kohdella rakkaudella ja kunnioituksella. Hän antoi myös PROUT-teorian (Progressive Utilization Theory) eli ekologisille, eettisille ja henkisille arvoille perustuvan yhteiskuntafilosofian, joka pohjautuu uushumanismiin.

Anandamurti puhui myös naisen aseman puolesta ja innosti naisia toimimaan naisen aseman parantamiseksi kaikkialla maailmassa.

Hän korosti taiteen ja kirjallisuuden merkitystä ja taiteilijoiden roolia yhteiskunnassa.

Anandamurti uudisti ikivanhan tantran opit ja harjoitukset nykyihmiselle sopivaan muotoon. Tantra tulee sanoista tan (pimeys, karkeus) ja tra (vapauttaa) eli tantran tehtävä on vapauttaa ihminen tietämättömyydestä ja opettaa tuntemaan todellinen Itsensä.

Tantraan on aina kuulunut teoreettinen puoli eli henkinen filosofia ja käytännön puoli eli henkilökohtaiset harjoitukset. Vuosituhansien kuluessa tantra jakautui useaan eri haaraan. Anandamurtin opettama ns. keskitien tantra vastaa mahdollisimman pitkälle tantran alkuperäistä muotoa.

Shrii Shrii Anandamurtin elämänkertavideo

Shrii Shrii Anandamurtia (1921-1990) eli Babaa pidetään Shivan ja Krishnan kaltaisena Sadguruna, todellisena Guruna. Kuka oli tämä henkilö, jonka persoona ja ajatukset vetivät ja edelleen vetävät puoleensa paljon ihmisiä? Siitä kertoo oheinen, Liisa Kanniston, Sarasvati Ma´n tekemä video, jonka kesto on 60 minuuttia.

Baban elämänkerta: Avaa video >

Intuitiiviset viestit

Shrii Shrii Anandamurti jätti fyysisen kehonsa v. 1990, mutta häneltä virtaa edelleen tietoa ja inspiraatiota. Merkittävin intuitiivisten viestien välittäjä 1995-luvulta lähtien on ollut amerikkalainen Megan Nolan, PhD (Maetreyii Ma tai Anandamaetreyii).  Hän oli Anandamurtin oppilas aina siitä lähtien kun sai initiaation henkisiin harjoituksiin vuonna 1969. Anandamurtin filosofia syventyi viestien kautta, sai lisäselvitystä ja tuli helpommin omaksuttavaksi.

Myös amerikkalainen Marc Nevas (Bhavananda) vastaanottaa etupäässä kirjoitetussa muodossa viestejä, jotka hän kokee tulevan Anandamurtilta. Viestit liittyvät usein Ananda Sevan toimintaan yhteisönä tämänhetkisessä maailmantilanteessa.