” Ihmisen elämän tarkoitus on kulkea matka, joka johtaa ihmisyydestä jumaluuteen. Tässä on ihmiselämän suuruus. Tämä on inhimillisen kehityksen luonnollinen kulku. Pelkoa ja painostusta ei ole, tämä on sydämen luonnollinen kaipuu.” Hiljaisuuden kuiskaus

 

Ananda Sevan henkiset harjoitukset tarjoavat systemaattisen menetelmän, jonka avulla voit saada tasapainoa ja harmoniaa elämääsi. Harjoitukset pohjautuvat ikivanhaan tantraan, intuitiiviseen tieteeseen. Suuri henkinen mestari Shrii Shrii Anandamurti (1921-1990) on soveltanut nämä harjoitukset nykyajan ihmistä varten.  Sanskriitinkielinen sana tantra tarkoittaa mielen vapauttamista tietämättömyyden kahleista (tan = pimeys, karkeus ja tra = vapauttaa). Ihmisen perusongelma on tietämättömyys Atmanista, Sielusta, todellisesta Itsestämme, Korkeimmasta Tietoisuudesta. Keholle, joka on väliaikainen, annetaan liian suuri merkitys ja unohdetaan Atman, joka on ikuinen ja kuolematon.

Henkisten harjoitusten päämäärä on ns. valaistuminen, itsensä oivaltaminen, paluu alkulähteeseen, millä nimellä tilaa kutsutaankin. Tämän päämäärän saavuttaminen vaatii kokonaisvaltaista sisäistä muutosta, joka seuraa fyysisen, psyykkisen ja henkisen tason pitkäjänteisestä kehittämisestä. Puhutaan myös dharmasta. Dharma tarkoittaa ihmisen syvintä olemusta tai luonnetta, henkistä elämäntapaa. Henkinen tie on hyvin henkilökohtainen, jokainen etenee päämäärään omalla tavallaan.

Jotta mieli voi laajentua ja kokea hienosyisiä tietoisuuden tasoja, pitää kehon ja mielen värähtelytaajuutta nostaa puhdistamalla niitä päivittäisillä harjoituksilla kuten meditaatiolla ja asanoilla eli joogaliikkeillä. Lisäksi henkiseen elämäntapaan kuuluu pyrkimys noudattaa eettisiä elämänohjeita (yama ja niyama), kohtuullisia ja terveitä elämäntapoja sekä kasvisruokavaliota. Tärkeä osa harjoituksia on muiden elävien olentojen pyyteetön auttaminen ja palvelu, seva.

Tiedon, toiminnan ja antaumuksen tiet

Henkinen kirjallisuus ja tieto voivat johtaa ihmisen henkiselle tielle. Pelkän tiedon kautta ei kuitenkaan voi saavuttaa henkistä päämäärää – se voi kyllä näyttää suunnan. Tiedon tiellä (jinana, lausutaan giana) on vaaransa, jos ihminen keskittyy liiaksi itseensä ja unohtaa muut.

Toiminnan tie (karmajooga) tarkoittaa kaikkien luotujen pyyteetöntä palvelua ja auttamista. Karmajoogi kokee olevansa Korkeimman välikappale eikä toivo itselleen kiitosta tai vastapalvelua teoistaan. Karmajooga kehittää rakkautta ja ymmärrystä muita kohtaan ja tekee mielestä puhtaan, nöyrän ja tasapainoisen.

Bhaktijooga eli antaumuksen, rakkauden ja hartauden tie kehittää tunnetasoa, poistaa estoja, avaa tunnetukoksia ja kehittää rakkauden ja hartauden tunnetta. Apuna ovat mm. henkiset laulut, meditaatio ja seremoniat. Bhaktijoogaa pidetään erityisen arvokkaana, koska Korkein on mahdollista tuntea välittömimmin sydämen avulla, tunnekokemuksen kautta.

Nopeimmin henkisellä tiellä edistyy kun nämä kolme tietä yhdistyvät ihmisen elämässä.

Henkinen elämäntapa