” Tehtäväsi on ainoastaan kehittää mieltäsi ja ruumistasi yhä kirkkaammaksi ja puhtaammaksi sekä sydäntäsi avarammaksi. Itsekkyyden säikeet sulavat pois armon ja rakkauden ehtymättömässä virrassa.” Hiljaisuuden kuiskaus

 

Jooga on enemmän kuin pelkät fyysiset joogaliikkeet. Se on fyysisten, psyykkisten ja henkisten harjoitusten kokonaisuus,  joiden tarkoitus on lisätä fyysistä terveyttä, psyykkistä harmoniaa ja henkistä kasvua. Sana yoga on sanskritin kieltä ja tarkoittaa yhdistymistä – yksilötietoisuuden yhdistymistä Korkeimpaan Tietoisuuteen.

 

Tietäjä Patanjali (n. 200 eaa) systematisoi ikivanhat tantran harjoitukset ”Kahdeksan askeleen joogapoluksi”, jotka Shrii Shrii Anandamurti on soveltanut nykyajan ihmistä varten. Kokonaisvaltainen menetelmä sisältää sekä mielen että kehon harjoituksia, jotta fyysinen ja psyykkinen tasapaino säilyisi.

  1. Yama – eettiset periaatteet, jotka auttavat elämään harmoniassa kaikkien elävien olentojen kanssa
  2. Niyama – eettiset periaatteet, jotka auttavat puhdistamaan ja laajentamaan mieltä
  3. Asanat – fyysiset joogaharjoitukset, jotka auttavat kehoa pysymään terveenä ja rauhoittavat mielen meditaatioon
  4. Pranayama – hengityksen säätely, joka tasapainottaa ja tehostaa pranan, elämän energian virtausta
  5. Pratyahara– harjoitus, jossa mieli vedetään pois ulkoisista kohteista
  6. Dharana – mielen keskittämisharjoitus
  7. Dhyana – meditaatioharjoitus; ajatusten jatkuva virta meditaation kohteeseen
  8. Samadhi – saavutettu tila, syvä kokemus ykseydestä

Asanoiden vaikutuksia

Keho ja mieli liittyvät läheisesti toisiinsa. Kehon harjoitukset vaikuttavat mieleen ja mielen harjoitukset kehoon. Ananda Sevan jooga-asanat on suunniteltu niin, että ne vaikuttavat mieleen ja kehoon niin, että meditoiminen on helpompaa.

Asana tarkoittaa asentoa, jossa on hyvä olla. Asanat ovat lempeitä asentoja, joissa liikutaan hengityksen tahdissa. Ne auttavat pitämään kehon notkeana, joustavana ja hyvässä kunnossa. Harjoitusten vaikutus ulottuu koko kehoon ja sen erilaisiin toimintoihin. Asanat hierovat, venyttävät ja puristavat sisäelimiä ja rauhasia tavalla, mikä harmonisoi ja tehostaa niiden toimintaa. Harjoitukset myös tasapainottavat hienosyisen kehon chakroja ja vaikuttavat sitä kautta hormonitoimintaan ja mielen tasapainoon. Joogaliikkeet auttavat ehkäisemään monia sairauksia ja edistävät sairauksista parenemista kohentaen kuntoa lempeästi.

Jokainen kehon toiminto on riippuvainen hengityksestä. Asanaharjoituksessa hengitetään rauhallisesti nenän kautta.  Siksi on tärkeää, että molemmat sieraimet ovat auki ja etenkin vasen sierain, jonka sanotaan olevan yhteydessä ihmisen henkiseen puoleen. Kun asanoita tehdään hengityksen rytmissä, mieli on läsnä liikkeessä ja rauhoittuu. Keho ja mieli rentoutuvat ja on mahdollista kokea eheytyminen ja saada kosketus sisäiseen Itseen. Asanat virittävät kehoa ja mieltä meditaatioon.

Voit saada meditaatio-opetusta ja henkilökohtaiset asanat meditaatio-opettajaltasi.

Ananda Seva järjestää kansainvälisen Yoga Alliancen rekisteröimää joogaopettajakoulutusta.