“Riippumatta siitä, millainen näkemys tai usko ihmisellä on, olkoon se shamaanin tai joogin tie, buddhalaisuuden tai kristinuskon polku, kaikki jotka vilpittömin mielin seuraavat tietään, kaikki jotka katsovat syvälle sydämensä sisimpään, saavat nähdä Korkeimman kirkkauden.” Hiljaisuuden kuiskaus

 

Shrii Shrii Anandamurtin henkinen filosofia ja käytännön harjoitukset perustuvat tantraan, intuitiiviseen tieteeseen. Anandamurti uudisti ja sovelsi tantran ikivanhat viisaudet, opetukset ja harjoitukset nykyihmisille sopivaan muotoon. Sanskritinkielinen käsite tantra tulee sanoista tan (pimeys, karkeus) ja tra (vapauttaa) eli tantran tehtävä on vapautta ihminen tietämättömyydestä ja opettaa tuntemaan todellinen Itsensä.

Henkinen filosofia selittää ihmisen ja maailmankaikkeuden alkuperän, kehityksen ja päämäärän. Se kuvailee

  • elämän tarkoituksen
  • karman lain eli syyn ja seurauksen lain
  • jälleensyntymisteorian
  • evoluutioprosessin
  • ihmiskehon hienosyistä olemuspuolta (mm. chakrat, nadit, kundaliinivoima)
  • millainen on ihmismielen rakenne ja tietoisuuden eri tasot.

Tantra on kehitetty ihmisen tarpeesta löytää elämälleen tarkoitus ja oppia tuntemaan oma todellinen Itsensä. Jokaisen ihmisen sisin ja olennaisin olemus on kipinä Korkeimmasta Tietoisuudesta ja jokaisen päämäärä kaiken alkulähde, rauhan ja harmonian ikuinen tila, joka on tuskan ja hetkellisen mielihyvän tuolla puolen. Tantran harjoitusten avulla tuo päämäärä voidaan saavuttaa.

Tantran opit ovat olleet salaisia, koska esimerkiksi kundaliinivoiman nostattaminen ilman pätevää ohjausta voi olla vaarallista. Tantraan kuuluu  myös mantra-tiede, äänen tiede. Mantroilla voidaan vaikuttaa kehoon ja myös fyysiseen maailmaan. Myös siksi tantran opetukset on haluttu pitää salaisina, koska mantroja on voitu käyttää sekä hyvään että pahaan. Perinteisesti opetuksia on annettu vain oppilaille jotka suhtautuivat opetuksiin kunnioituksella ja antaumuksella.

Lue lisää henkisestä filosofiasta: Joogan viisautta tantratieteen valossa