” Etsi tie todelliseen kotiisi. Nouse vuorten korkeuksiin, laskeudu merten syvyyksiin, pois kaiken hälyn keskeltä. Vaella sydämesi sisimpään. Sieltä, sydämesi hiljaisuudesta, löydät sataman, jossa olet turvassa elämän myrskyiltä.” Hiljaisuuden kuiskaus

 

Meditaatio on prosessi, jossa mieli vedetään häiritsevistä ulkoisista tekijöistä ja ajatuksista ja keskitetään yhteen hienosyiseen kohteeseen, mikä tuo rauhaa, selkeyttä ja harmoniaa elämään. Päämääränä on puhdistaa ja laajentaa mieltä  ja saada siitä niin hienosyinen, että se lopulta sulautuu Alkulähteeseen, Korkeimpaan Tietoisuuteen, Kosmiseen Tietoisuuteen – sulautumisen kohteelle löytyy monia nimiä.

Tietoisuuden laajentamiseksi on herätettävä kundaliinivoima, jonka sanotaan uinuvan ihmisen heinosyisen kehon alimmassa chakrassa, energiakeskuksessa. Kundaliinivoima on henkinen voima, jonka tulee nousta ylimpään chakraan, jotta maalliseen elämään kiinnittynyt ihmisen tietoisuus voisi laajentua äärettömän Korkeimman Tietoisuuden puhtaaseen tilaan. Lisää chakroista täällä.

Meditaatio on tässä prosessissa tärkein harjoitus, jota tukevat henkisen elämäntavan muut harjoitukset: eettisyys ajatuksissa, sanoissa ja teoissa sekä asanat eli joogaliikkeet, kasvisruokavalio ja muiden pyyteetön palvelu ja auttaminen, seva. Turvallisin tapa herätellä ja nostaa kundaliinia on tehdä henkisiä harjoituksia kokeneen opettajan ohjauksessa.

 

Mantra meditaation apuna

Meditaatiossa käytetään apuna sanskritinkielisiä mantroja. Mantra tarkoittaa sanaa, joka vapauttaa mielen (man=mieli, tra=vapauttaa). Se pitää mielen keskittyneenä henkiseen prosessiin sen sijaan että mieli vaeltelisi ajatuksesta toiseen tai kokemuksesta toiseen. Mielen tärkein ominaisuus on, että se pystyy muuttumaan. Mieli voi muuttua rakastavaksi ja jaloksi tai karkeaksi ja itsekkääksi. Se omaksuu niitä ominaisuuksia, joihin se keskittyy – meistä tulee sitä mitä ajattelemme.

Käytämme meditaatiossa tätä mielen kykyä muokataksemme sitä haluttuun suuntaan. Mielen luonteeseen kuuluu, että se tarvitsee aina kohteen ja muuttuu pikkuhiljaa kohteensa kaltaiseksi. Hienosyisin meditaation kohde on Korkein Tietoisuus ja sen ominaisuuksia mm. pyyteetön rakkaus, myötätunto, totuus, rauha, kauneus ja hyvyys. Kun mantran merkitys on hienosyinen, mieli saa vastaavia ominaisuuksia.

Tehokkain mantra on henkilökohtainen, kaksitavuinen sanskritinkielinen sana,  jota lausutaan mielessä sisään- ja uloshengityksen rytmissä meditaation aikana. Se on myös ”elävä”, eli suuri henkinen mestari on ”ladannut” sen henkisellä voimalla. Kun mantraa toistetaan mielessä, on ymmärrettävä sen merkitys, jolloin mantra ja siihen sisältyvä ajatus ovat yhtä meditoijan mielessä. Mantran hienosyinen äänivärähtely vaikuttaa mielen levottomaan värähtelyyn tyynnyttävästi, auttaa ohittamaan alitajunnasta nousevat ajatukset ja vie syvemmälle mielen tasolle.

Mantraa voi toistaa mielessään myös meditaation ulkopuolella esimerkiksi ulkona liikkuessa, syödessä, asanoita tehdessä tai bussissa istuessa. Silloin puhutaan puolimeditaatiosta, jolla on myös kohottavia vaikutuksia mieleen.

Meditoi säännöllisesti

Parhaisiin tuloksiin päästään, kun meditoidaan kaksi kertaa päivässä. Se on kohottava alku ja rauhoittava päätös päivälle. Aluksi meditaation pituus voi olla 15 minuuttia ja sitä voi pikkuhiljaa lisätä puoleen tuntiin. Asanat valmistelevat kehoa ja mieltä meditaatioon. Riittävä itsekuri auttaa pitäytymään harjoituksessa silloinkin, kun on kiire. Meditaatio antaa sisäiset voimavarat käyttöömme ja helpottaa stressaavissa tilanteissa.

Säännöllinen meditaatio auttaa meitä kehittymään elämämme eri alueilla: ymmärtämään paremmin itseämme ja muita, kunnioittamaan kaikkea elämää, suhtautumaan kärsivällisesti vaikeuksiimme ja lisäämään fyysistä ja psyykkistä hyvinvointiamme.

Osallistuminen säännöllisesti yhteismeditaatioon (dharmachakra) sekä jooga- ja meditaatioretriitteihin on oleellinen osa henkistä elämää. Samanhenkisten seura auttaa vakiinnuttamaan oman harjoituksen. Myös henkisen kirjallisuuden lukeminen kohottaa mieltä. Tutustu retriitteihin ja henkiseen kirjallisuuteen.

Meditaation vaikutuksia

Meditaation on todettu vaikuttavan moniin, erityisesti stressiperäisiin sairauksiin helpottavasti. Kokemusperäisen tiedon mukaan säännöllinen meditoiminen

 • tuo elämään rauhaa ja harmoniaa
 • rentouttaa
 • vähentää unen tarvetta
 • auttaa pelkojen voittamisessa
 • poistaa ahdistusta
 • lisää kärsivällisyyttä
 • lisää perusturvallisuuden tunnetta
 • lisää luovuutta ja tehokkuutta
 • lisää kykyä tuntea empatiaa
 • lisää optimismia ja luottamusta elämään
 • tuo onnentunnetta ja keveyttä elämään
 • kohottaa mieltä
 • laajentaa tietoisuutta
 • muuttaa elämänarvoja, auttaa elämään eettisten periaatteiden mukaan
 • auttaa vaikeuksien kohtaamisessa
 • herättää tunteen jostakin “elämää suuremmasta”