” Kaikkitietävä, kaikkialla läsnäoleva, myötätuntoinen Rakkauden Lähde on universumimme jokaisen hiukkasen ydinolemus. Se ei koskaan muutu.”
Hiljaisuuden kuiskaus

 

Chakrat ovat hienosyisen kehomme energiakeskuksia, jotka säätelevät kehon ja mielen toimintoja. Joogan harjoituksilla voidaan tasapainottaa ja avata chakroja niin, että  alimmassa chakrassa ”uinuva” kundaliinivoima, henkinen alkuenergia, pääsee nousemaan kohti ylintä chakraa eli puhtaan tietoisuuden tilaa ja yhtymään siihen. Tätä pidetään myös joogan päämääränä.

Chakra tarkoittaa kehää tai ympyrää. Tantra, intuitiivinen tiede, on jo varhaisista ajoista sisältänyt yksityiskohtaista tietoa ihmisen ei-fyysisestä, hienosyisestä kehosta. Chakrat ovat tämän hienosyisen kehon energiakeskittymiä, joista seitsemän on henkiselle kehitykselle tärkeimpiä. Ne sijaitsevat lähellä sisäeritysrauhasia (mm. sukurauhaset, haima, lisämunuainen, kilpirauhanen, aivolisäke, käpyrauhanen), joiden erittämät hormonit vaikuttavat kehoon ja mieleen. Chakrat säätelevät sisäeritysrauhasten toimintaa ja aineen viittä perustekijää fyysisessä kehossa.

 

Nadit, energiakanavat

Tantrisen käsityksen mukaan ihmisen hienosyisessä kehossa on noin 72 000 elinvoimaa välittävää energiakanavaa eli nadia. Henkisen kehityksen kannalta tärkeimpinä pidetään susumnaa, idaa ja pingalaa.

Sushumna sijaitsee fyysisen kehon selkäytimen sisällä hienosyisessä kehossa. Ida ja pingala alkavat häntäluun tienoilta risteillen sushumnan ympärillä. Chakrat sijaitsevat idan ja pingalan risteyskohdissa. Ida päättyy vasempaan sieraimeen ja pingala oikeaan.

Ida-nadia hallitsee hienosyinen, henkinen energia. Siksi on hyvä varmistaa, että vasen sierain on auki ennen meditaatiota tai joogaliikkeitä, jotta mieli pysyisi hienosyisellä tasolla. Oikeaan sieraimeen päättyvä pingala säätelee fyysistä toimintaa kuten syömistä tai fyysistä työtä.

Kundaliinivoima

Henkinen kehitys ei ole mahdollista ilman tietoisuuden laajentumista. Siksi kundaliinivoima on herätettävä. Se on maailmankaikkeuden alkuenergia, henkinen voima, joka ”nukkuu” alimmassa chakrassa, muladharassa. Sen pitää nousta sushumnaa pitkin ylös chakrojen läpi, jotta ihmisen pieni tietoisuus, joka on kiinni maallisessa elämässä, voisi laajeta äärettömän Korkeimman Tietoisuuden puhtaaseen tilaan. Tätä transformaatiota varten kundaliinivoima on herätettävä. Parhaiten se tapahtuu meditaation avulla, joka synnyttää eräänlaisen imun sushumnassa ja saa kundaliinin nousemaan.

Matkallaan ylöspäin kundaliini kulkee chakrojen läpi avaten ne. Jokaisen chakran kohdalla ihminen voi kokea hyvinkin miellyttäviä kokemuksia, jos fyysinen keho, mieli ja hienosyinen keho ovat puhtaita, jolloin kundaliini pääsee nouseemaan hallitusti. Nämä kokemukset eli samadhit ovat hyvin yksilöllisiä.

Paras ja turvallisin menetelmä kundaliinivoiman herättämiseksi ja nostamiseksi ovat henkiset harjoitukset, jotka tapahtuvat pätevän opettajan ohjauksessa. Silloin kundaliinivoima herätetään ja nostetaan ilman että aiheutuu epämiellyttäviä sivuvaikutuksia. Harjoitusten myötä kundaliinivoiman nouseminen saa aikaan muutoksen ihmisen käytöksessä ja elämäntavoissa: mielenkiinto maallisiin vähenee ja ihminen hakeutuu henkisiin piireihin.

Chakrojen ominaisuuksia

Eri chakroihin liittyy erilaisia ominaisuuksia ja tietoisuuden tiloja. Kun chakrat ovat tasapainossa ja niiden energia pääsee virtaamaan vapaasti, tunnemme olomme elinvoimaiseksi, terveeksi ja tasapainoiseksi.

Muladhara, juurichakra

Muladharaan, alimpaan chakraan, liittyy hengissäpysyminen, elämän perusvietit ja välttämättömyydet kuten ravinto, asunto, vaatteet, seksuaalisuus. Se säätelee maaelementtiin eli aineen kiinteään olomuotoon liittyviä tekijöitä kehossa. Muladhara sijaitsee kaksi sormenleveyttä häntäluun kärjen yläpuolella. Siinä ovat edustettuina kaikki ihmiselämän perustoiminnot, fyysinen, psyykkinen ja henkinen kaipuu ja kehitys.

Kun muladhara on epätasapainotilassa, se saattaa ilmentyä esimerkiksi ylenmääräisenä varallisuuden haalimisena, turvan hakemisena materiasta, ylikorostuneena seksuaaliviettinä tai voimakkaana tahtona.

Jos taas chakra on alikehittynyt ja siinä on liian vähän pranaa, elämänenergiaa, ihminen ei huolehdi riittävästi  itsestään ja elämän perusvälttämättömyyksien hankkimisesta. Hänen mielensä on heikko. Tukos muladharassa ilmenee kiinnittymisenä materiaan ja samaistumisena fyysiseen kehoon.

Svadhistana, sakraalichakra

Svadhistana säätelee aineen nestemäistä olomuotoa kehossa. Sen luonne on viileä kuin kuunvalo, se on  rauhoittava, siitä kumpuaa romanttinen rakkaus, unelmat. Sen perusominaisuus liittyy luovuuteen, seksuaalisuuteen, fyysisen rakkauden tarpeeseen, synnyttämiseen.

Svadhistana sijaitsee navan ja alimman chakran puolessa välissä lähellä sukurauhasia. Kun tämä chakra on epätasapainossa sisältäen liikaa pranaa, se ilmenee ihmisessä ylikorostuneena seksuaalisuutena. Alikehittyneenä se puolestaan aiheuttaa vitaalienergian puutetta, fyysistä heikkoutta ja estoja seksuaalisuudessa.

Manipura, napachakra

Manipura luo vakaan perustan ihmisen elämään. Se säätelee valoa ja lämpöä, tulielementtiä kehossa ja sijaitsee kaksi sormenleveyttä navan yläpuolella.

Manipura on voimakeskus, elämänenergian ja psyykkisen tulen keskus, joka säätelee ruoansulatusta.

Ylikehittynyt manipura näyttäytyy ihmisessä vallanhimona, haluna muiden hallitsemiseen. Alikehittyneenä se ilmenee psyykkisenä heikkoutena, jolloin ihminen on altis muiden vaikutuksille.

Anahata, sydänchakra

Anahata sijaitsee rintakehän keskellä ja siihen liittyy ihmisen emotionaalinen kehitys, rakkauden ja myötätunnon kehittyminen, toivo, ilo ja suru. Anahata säätelee aineen kaasumaista olomuotoa, ilmaelementtiä kehossa.

Epätasapainotila voi ilmetä ylitunteellisuutena, yliempaattisuutena niin, että ihminen ei osaa erottaa itseään muista. Se voi ilmetä myös alikehittyneenä, jolloin ihminen on kylmäsydäminen, tunteeton, ei välitä toisista eikä tunne empatiaa. Henkisen kehityksen edetessä ihmisen ”sydän aukeaa” ja hän pääsee ”minä ja minun ”-tunteiden tuolle puolen.

Vishuddha, kurkkuchakra

Vishuddhaan liittyy itseilmaisu, kommunikointi muiden kanssa. Se säätelee aineen eetterimäistä olomuotoa kehossa ja sijaitsee nimensä mukaisesti kaulan alueella.

Epätasapainotila chakrassa voi ilmetä joko niin, että ihminen on aina äänessä, ilmaisee itseään vahvasti, syö muiden energiaa tai hänen itseilmaisunsa voi olla heikosti kehittynyttä; hän voi olla heikkoääninen ja olemukseltaan hiirimäinen.

Ajina, otsachakra

Ajina (lausutaan agia) pitää yllä tasapainoa henkisen ja maallisen elämän välillä. Se on Kosmisen Mielen sijaintipaikka, jossa yksilöllinen minä-tunne häviää ja ihminen kokee olevansa yhtä Kaikkeuden kanssa. Chakra tunnetaan myös nimellä ”kolmas silmä”.

Kun chakran energia suuntautuu epätasapainotilassa liikaa ylöspäin, henkilöllä sanotaan olevan ”jalat irti maasta” ja hän voi kadottaa tasapainon fyysisen ja psyykkisen välillä. Jos chakran energia on liikaa alaspäin suuntautunut, mieli painuu alimpaan chakraan; ihmisestä tulee itsekeskeinen ja hän tyydyttää vain alkukantaisia viettejään.

Sahasrara, kruunuchakra

Sahasrara sijaitsee pään yläpuolella ja on puhtaan Kosmisen Tietoisuuden sijaintipaikka, Kosmisen Mielenkin ulottumattomissa. Se säätelee kaikkia muita chakroja. Sahasrarassa ei ole häiriötiloja, koska se ei liity fyysiseen eikä hienosyiseen kehoon.

Vritit, mielen ominaisuudet

Chakrat kuvataan usein symbolisesti lootuskukkina, joilla on eri määrä terälehtiä. Nämä terälehdet symboloivat chakroihin liittyviä mielen ominaisuuksia, vrittejä. Kun ihmisen mieli ilmaisee itseään vrittien kautta, hän tuntee erilaisia tunteita kuten vihaa, kiukkua, pelkoa, häpeää, rakkautta, myötätuntoa. Kaikkia vrittejä ja niiden energiaa voidaan kuitenkin valjastaa joko edistämään henkistä kehitystä tai siitä etääntymiseen.

Kullakin vritillä on oma hienosyinen äänensä. Kun muinaiset joogit viettivät pitkiä aikoja meditoiden hiljaisissa luolissa, he saattoivat sisäisesti kuulla chakrojen terälehtien hienosyiset äänet. Kun nämä äänet lausuttiin ääneen, syntyivät sanskritin kielen aakkoset, joita on yhteensä 50. Jokaisella chakralla on lisäksi oma hienosyinen perusäänteensä, jota sanotaan juuriääneksi, biij-ääneksi.

Vritteihin voidaan vaikuttaa esimerkiksi asanoilla eli joogaliikkeillä, sillä ne tasapainottavat sisäeritysrauhasten hormonieritystä. Asanassa viipyminen ja toistot synnyttävät paineen rauhasiin hieroen ja tasapainottaen niiden toimintaa. Näin asanat tyynnyttävät vähitellen häiritsevät mielen ominaisuudet ja mielestä tulee rauhallinen ja keskittynyt.

Henkistä kehitystä edistävät harjoitukset

Henkistä kehittymistä edistää elämäntapa, jonka avulla keho ja mieli puhdistuvat. Kokeneen opettajan ohjaus on korvaamaton tällä tiellä.

Tärkeimmät harjoituksia, joiden avulla kundaliini pääsee nousemaan hallitusti kohti ylintä chakraa ovat eettiset elämäntavat, meditaatio, joogaliikkeet ja sattvinen kasvisruokavalio. Harjoituksia edesauttavat henkisen kirjallisuuden lukeminen ja henkinen seura sekä muiden pyyteetön palvelu ja auttaminen.

Henkisen tien sanotaan olevan kundaliinin matka alimmasta chakrasta ylimpään chakraan ja yhtyminen siihen. Saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, mutta on monien elämien pituinen matka.

Lisää chakroista ja kundaliinista kirjassa Joogan viisautta tantratieteen valossa.