Naisten vaivat ja niiden alkusyy


- Miksi kuukautiskierto aiheuttaa niin paljon ongelmia nykyajan naiselle, kipua ja psyyken epätasapainoa? Miksi  verenvuoto on tarpeellista, jotta munasolu ja kalvot poistuisivat. Vaikuttaa aivan kuin  luonto olisi tehnyt jonkin virheen naisen kehon suhteen.

Kyseessä ei ole mikään luonnon tekemä virhe, vaan oleellinen osa naisen fysiologiaa. Toistuvat vuodot ovat oleellisia sen mekanismin kannalta, joka tuottaa verta, niin että sikiö voi kehittyä, ja kun ei ole sikiötä, kun ei ole raskautta, tämä veri vanhenee ja sen tulee poistua. Siksi naisilla on kuukautiskierto; koko naisen fysiologia on suunniteltu siten että lasten synnyttäminen on mahdollista. Tämä sama koskee kaikkia imettäväisiä tietyssä määrin.

- Mutta miksi on niin paljon kuukautisvaivoja?

Vaivat johtuvat useista tekijöistä.  Kun ihmiset kehittyivät kautta aikojen, tapahtui joitakin geneettisiä häiriöitä, ja kuukautisiin alkoi myös liittyä kipua, joka johtuu useista syistä. Yksi syy on siis geneettinen. Naisen kehon tietyt kanavat tulivat tämän kehityksen myötä ahtaammiksi, joka aiheuttaa kipua ja häiriöitä hormonitoiminnassa. Kivun syynä on myös seksuaalinen tukahduttaminen. Näinä aikoina monet naiset ovat seksuaalisesti tukahdutettuja. Heidän energiansa ovat tukossa. Nämä naiset joko ovat tai eivät ole seksuaalisesti aktiivisia; tämä ei ole asian ydin, mutta jos keskuksia (chakroja?) säädellään ja energiat virtaavat kehossa seksuaalisesti; jos tämä energia vapautetaan, kipu tulee vähenemään, sekä kuukautiskivut että synnytyskivut. Kipu liittyy suurelta osalta lihasten supistumiseen, koska niissä on tietty jännitys, joka ei ole lauennut, ja siitä johtuu kuukautiskiertoon ja raskauteen ja synnytykseen liittyvä kipu. Keho ei halua antautua, avautua, sopeutua, kuten naisen kehon tulisi. Tämä johtuu emotionaalisesta tukahduttamisesta, seksuaalivietin tukahduttamisesta. Tämä ei tarkoita että pitäisi olla seksuaalisesti aktiivinen tai  ylenmäärin seksuaalisesti vireä, vaan että naisen tulee avata tämä kehon alue antaen näiden energioiden virrata läpi koko olemuksen.

Kun noita äidinenergioita ei käytetä lasten synnyttämiseen, niitä voidaan käyttää tuomaan elinvoimaa ja energiaa kehoon ja mieleen; tuota energiaa voidaan nostaa ylöspäin.  Mutta monen länsimaisen naisen kohdalla nämä seksuaalienergiat ovat tukahdutettuja, ja tätä on jatkunut satoja vuosia, satoja vuosia; tämä  on olennainen osa naisiin kohdistunutta tukahduttamista. Naisia jotka menneinä vuosisatoina olivat jämäköitä, kohdeltiin hyvin huonosti, eikö vain, ja heitä vainottiin heidän seksuaalisuutensa vuoksi, inspiraationsa vuoksi, naiseutensa vuoksi. Niinpä naisissa on tapahtunut eräänlainen tukahduttaminen, kulttuurinen tukahduttaminen. Erityisesti tämä koskee länsimaista naista.

- Eräissä kulttuureissa kuukautisten aikaa pidetään sopivana aikana henkisille harjoituksille, yksinäisyydelle ja meditaatiolle. Miten nykyajan nainen voisi hyödyntää tätä aikaa?

Hormonierityksen vaihtelut hedelmällisessä iässä olevalle naiselle ovat hyvin suuria, niillä on erittäin voimakas vaikutus naisen elämään, eikä niitä pitäisi mitätöidä tai tukahduttaa. Naisen elämän syklinen luonne ei ole heikkous, se on hänen vahvuutensa. Tämän syklin ansiosta hän voi synnyttää elämää maailmaan, ja sykli tuo hänelle erilaisia kokemuksia. Mutta nykyajan maailmaa säätelee mies, ja niinpä se ei noudata naisen sykliä. Niinpä ehdotan, että alatte niin paljon kuin mahdollista tukea sellaista elämäntapaa naisille, joka tukee naisen elämän syklisyyttä. Kuukautisten aikana on parasta että naiset eivät suorita rasittavia toimia, heidät pitäisi vapauttaa monista kodinhoitoon liittyvistä töistä. Toiset naiset voisivat suorittaa nämä työt, ja nainen voisi levätä, kokea oman mielensä hiljaisuutta ja yhteyttä omaan kehoonsa, hänen tulisi välttää seksuaalista kontaktia, hänen tulisi ottaa aikaa itsensä pohdiskeluun, luonnossa liikkumiseen, miellyttäviin ja ei-rasittaviin toimiin.

Nuo kulttuurit jotka tunnistavat naisen elämän syklisen luonteen, ottivat sen seikan huomioon ajallisesti, niin että nainen voisi antaa arvoa syklinsä eri vaiheiden energioille, sykliselle prosessille, ja niinpä nuo kulttuurit olivat naisystävällisempiä tässä mielessä. Tämä on kadonnut nykyajan kulttuurista. Naisia kohdellaan kuin he olisivat jonkinlaisia vammaisia miehiä, ja heidän odotetaan menevän töihin jokaikinen päivä riippumatta heidän voinnistaan, riippumatta kuukautisista, vieläpä raskaudesta riippumatta. Mutta tämä ei ole naisen kehon luonteen kanssa sopusoinnussa, sillä keho vaatii lepoa syklin vaiheen muuttuessa.

Mitä tulee henkisiin harjoituksiin, niitä on otollista tehdä kun mieli on selkeä ja hormonitoiminta rauhoittunut. Hormonitoiminta rauhoittuu, jos nainen ei joudu liian suurelle rasitukselle alttiiksi kuukautisten aikana. Jos nainen joutuu tekemään liian paljon ja liian raskasta työtä tai kokemaan liikaa stressiä kuukautisten aikana, hän todennäköisesti saa vaivoja. Tämä stressi, kaikki nämä stressit ja rasitukset tekevät hänen kuukautisistaan vaikeat, ja tämä on yksi syy siihen kipuun, jota koette kuukautisten yhteydessä. Tunteet on tukahdutettu, rasitus menee kehoon, ja kun hormonitoiminta muuttuu, keho ei ole joustava eikä vastaanottava, ja niinpä se rasittuu, se väsyy; lihakset eivät halua joustaa, kun hormonitoiminta muuttuu.

Naisen keho on hyvin dynaaminen, se muuttuu jatkuvasti, hormonit muuttuvat, kudokset muuttuvat. Lihasten tulisi pystyä avautumaan ja laajentumaan ja toisaalta pysymään kiinteinä ja silti pehmeinä, rentoutuneina, laajentumiskykyisinä, kaikkien kanavien ja johtimien tulisi olla avoimia, ei saisi olla mitään lihasjännityksiä. Mutta nykyajan naiselle, jonka elämä on stressaavaa ja jonka naisellisia tarpeita yhteiskunta ei tunnista ja jolla on takanaan vuosisatojen sorto, joka on tehnyt hänestä seksuaalisesti tukahdutetun, tämä on  hyvin vaikeaa. Monilla naisilla on paljon jännitystä tällä alueella, ja joustavuus puuttuu,  puuttuu avoimuus sopeutua, laajentua, liikkua hormonisyklien virran myötä. Ja niinpä seurauksena on kipu.

- Voitko kertoa jotain siitä, miten tämä tukahduttaminen vaikuttaa naisen henkiseen kehitykseen?

Naisen seksuaalisuus ja henkisyys ovat hyvin läheisesti  liittyneet yhteen. Sama koskee itse asiassa miestä, mutta eri tavalla, koska miehen kohdalla ojas (mm. siemennesteen sisältämä elinvoima) tulee säilyttää ja täten antaa voimaa kulakundaliinivoiman (selkärangan alapäässä sijaitseva henkinen voima) nostamiseksi, jota ojas ruokkii. Sama pätee naiseen, mutta prosessi on hieman erilainen. Naisella kehon energiat muunnetaan, ei siemennesteen pidättämisellä, vaan vastaanottavaisen mielen kehittämisellä, sillä naisen keho tuottaa enemmän imunestettä kuin miehen keho. Tämä siksi että sikiö saisi tarpeeksi ravintoa, ja kuukautisvuodon aikana tämä poistuu kehosta, niin ettei sitä kasaannu sinne liikaa. Koko kuukauden aikana energiaa, imunestettä, kehittyy naisen kehossa, ja juuri ennen kuukautisia se saavuttaa maksimitason ja sitten se vapautuu kuukautiskierron myötä.  Niinpä naisella on paljon enemmän elinvoimaa kuin mitä miehen keho tuottaa.

Mutta jos nainen on seksuaalisesti tukahdutettu, nämä energiat ovat tukossa ja kyky tuntea tätä elinvoimaa tukahdutettu. Tämä on äidin elinvoimaa, maahan yhteydessä olevan äidin voimaa; naisella on kehossaan  lisääntymiselimet, hän jatkaa ihmisrotua, ruokkii lapsen. Ja kaikki tuo vitaalienergia, joka voi tuottaa elämää ja ruokkia sitä, on naisen ulottuvilla, silloinkin kun hän ei ole raskaana. Hän voi käyttää sitä antautumalla syvästi, avaamalla kehonsa, avaamalla lantionseudun ja sydänchakran, tuoden kehon energiat ylös sydämeen ja mieleen. Täydellisessä antautumisessa kehon, sydämen ja mielen energiat yhdistyvät kauniilla tavalla.

Niinpä naisen voima piilee hänen kyvyssään kokea rakkautta, kokea hartautta, hartaudellista kiintymystä ja antaumusta. Avoin keho, avoin sydän ja avoin mieli tuovat esille naisen elinvoiman, joka syntyy kehossa ja josta lapsi muodostuu, ja tämä elinvoima voi nousta ylös ja herättää kulakundaliinin ja vetää jumalaisen Shaktin * energiaa ylöspäin. Jos nainen voi avata kehonsa, sydämensä ja mielensä, tämä shaktienergia voi olla todellakin hyvin voimakas, ja puhtaasta tietoisuudesta päälakichakrassa tulee positiivisuuden napa, joka vetää puoleensa negatiivisen poolin, kundaliinishaktin, ja näin tapahtuu Shivan* ja Shaktin yhdistyminen: pieni tietoisuus yhdistyy Suureen Tietoisuuteen.

Niinpä naisen keho voi olla hänen henkisen kehityksensä välikappale. Ei ole mitään tarvetta tukahduttaa feminiinisyyttä tai seksuaalisuutta, kun nämä energiat suunnataan täydelliseen antautumiseen korkeimmalle rakastetulle, jumalaiselle universaaliselle Itselle. Jos naista ohjataan tähän suuntaan, kaikki hänen naiselliset ominaisuutensa, intiimin suhteen ja rakkauden kaipuu, jotka liittyvät hänen suvunjatkamisjärjestelmänsä perusluonteeseen, voidaan kanavoida suhteeseen jumalaisen rakastetun kanssa, ja hän voi löytää suurta onnea Radhan ja Krishnan, Shivan ja Shaktin, pienen ja suuren  kauniissa leikissä: yksilötajunta antautuu täydelleen sille jumalaiselle alkuperälle, josta se on lähtöisin.

Naisen tulee ymmärtää omaa kehoaan. Sielu ei ole mies- eikä naispuolinen. "Sinä", se joka tietää sisälläsi, ei ole mies eikä naispuolinen, mutta keho jossa asut, johon olet ruumiillistunut, on naispuolinen, ja tuolla naisen keholla on tiettyjä vahvuuksia, tiettyä kapasiteettia.  Naisen alistamisen historia on pitkä, ja sen aikana naiset ovat alkaneet pelätä omaa kehoaan. Naiset ovat alkaneet pelätä omaa voimaansa, omaa seksuaalisuuttansa. Eikö kulttuurikin heijasta sitä seikkaa, että seksuaalisuutta pidetään on jonkinlaisena voimana, jonka avulla nainen hallitsee miestä, viettelee miehen ja hypnotisoi hänet. Sitä pidetään pahana. Tämä on patriarkaatin perintöä.

Ensinnäkin sinun tulee poistaa mielestäsi käsitys siitä että kehossasi jossa asut ja sen seksuaalisuudessasi olisi jotain pahaa. Tämä ajatus on syvästi juurtunut tunnetasolle, paljon syvemmin kuin oivallatkaan. Sillä äiti on ollut lyötynä maahan tuhansia vuosia; äitiys on menettänyt kunniansa. Ei edes naisten keskuudessa sitä arvosteta. Jopa naisten keskuudessa äidin kunnioitus on kadonnut, kunnioitus heissä itsessään olevaa äitiä kohtaan. Kaikki naiset haluavat näyttää solakoilta, ei lihavilta, kaikki haluavat olla hyvin laihoja, he eivät halua isoja vatsoja, isoja rintoja, he eivät halua näyttää äideiltä. Se ei ole muodikasta. He haluavat näyttää hyvin litteiltä, he eivät halua leveitä lantioita. Mitä nämä ruumiinosat symboloivat? Ne symboloivat äitiyttä. Ne ovat naisen kehon kypsyyden symboleita. Viha naisen kehon muotoja kohtaan on syvällä kulttuurissa ja se juontaa juurensa miehen naisen voimaa kohtaan tuntemasta pelosta. Sillä naisilla on voimaa, jota mies ei koskaan saa, voimaa ruokkia elämää sisällään, ja se on mahtava voima. Sitä pelätään. Ja kuinka voidaan hallita tuollaista voimaa?

Tukahduttamalla. Ymmärrätkö mistä se on tullut? Se on syvällä perintösi juurissa, olet perinyt sen äidiltäsi, äidinäideiltäsi tuon vihan naisen kehoa kohtaan, tämän vihan omaa seksuaalisuuttasi kohtaan. Ja siitä johtuen synnyttäminen on kivuliasta ja kuukautiset ovat kivuliaat, koska naiset eivät hyväksy luonnollista sykliään. He eivät ylläpidä äitiyden pyhyyttä eivätkä kunnioita äidin voimaa, sykliä, hänen ilmenemismuotojaan. He haluavat olla kuten miehet, he haluavat että voisivat tehdä töitä kuten miehet suomatta lepoa kehon syklille. Naisista on tullut - miehiä. Naisen mieli on hyvin terävä eikä häneltä puutu älyä, mutta hänen kehonsa luonne on erilainen.

Opi kuuntelemaan kehoasi, se on ensimmäinen askel. Opi arvostamaan kauneuttasi naisena, äitinä, riippumatta siitä onko sinulla lapsia vai ei. Arvosta seksuaalisuutesi voimaa, jotta voisit synnyttää elämää, ruokkia elämää. Se on hyvin suuri voima ja salainen avain. Ajatelkaa tätä.

Olette kaikki Korkeimman Tietoisuuden tyttäriä ja ihmisrodun äitejä. Arvostakaa itseänne ja tuota Korkeinta Tietoisuutta, joka on sisällänne!

*)
Shakti ja Shiva ovat Brahman, Kosmisen Tietoisuuden erottamattomat olemuspuolet. Shakti edustaa luovaa energiaa, voimaa ja Shiva puhdasta tietoisuutta.