Guru ja kundaliinivoima


Kulakundaliini sijaitsee alimmassa chakrassa. Tässä paikassa sijaitsee yksilöllisyys, joka ilmentää itseään tässä maailmankaikkeudessa. Kundaliini tulee nousta ylöspäin chakrojen eli kehon energiakeskusten lävitse, jos ihminen haluaa laajentaa pientä maallisiin toimiin liittynyttä  tietoisuuttaan Äärettömän Tietoisuuden puhtaaseen tiedostamiseen.Tätä transformaatiota varten kundaliini on herätettävä. Kun kundaliini herää, se alkaa matkansa ylöspäin selkärangan sisällä kohden tietoisuuden huippua.

Tällä matkalla voi sattua eräitä haavereita, jos ei ole oikeata ohjausta. Joillekin sadhanan (henkisten harjoitusten) kautta tai ehkäpä samskaroiden, mielen reaktiivisen voimalatauksen johdosta kundaliini nousee lähes spontaanisti. Se voi tapahtua koska tahansa. Se voi tapahtua, kun kävelee kadulla, se voi tapahtua intiimissä kanssakäymisessä tai syvässä meditaatiossa. Kun se tapahtuu, ihminen saattaa kokea energiahyökyjen liikkuvan ylös selkärankaa pitkin. Hän voi tuntea energia-aaltojen liikkuvan ylöspäin selkärangan lävitse, hän voi kokea autuuden  tunnetta tähän liittyneenä.

Kun kundaliini nousee spontaanisti, se saattaa olla melko järkyttävä kokemus sekä keholle että yksilön mielelle. Tällaiset kokemukset eivät ehkä ole tuttuja, ja niinpä ne voivat yllättää. Jos henkilö on valmistautumaton, jos hänellä ei ole minkäänlaista ohjausta, ja kukaan ei sano: "Syö tätä ruokaa, syö tuota ruokaa, älä tee tätä, tee tuota, elä moraalisesti, tee joogaliikkeitä", jos hänellä ei ole ketään joka ohjaisi tällä tavoin, hän saattaa ehkä kokea epätavallisia tuntemuksia, ja joitakin ongelmia voi syntyä kun kulakundaliini avautuu ja nousee. Tiellä saattaa olla jokin mentaalinen tukos, fyysinen tukos, jokin psyykkinen tukos.

Sanotaan: "Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshvara: Guru on luoja, Guru on ylläpitäjä, Guru on kaiken olevaisen tuhooja." Jos henkilö on nostamassa kulakundaliinia, on erittäin viisasta, että tällä henkilöllä olisi ohjausta. Kenen tulisi ohjata tätä henkilöä? Voisiko se olla kuka tahansa? En usko niin. Voisiko se olla joku joka on opiskellut ja pitää itseään erikoistuntijana? En usko niin.
Kenen tulisi ohjata henkilöä, jolla on tämä kokemus? Sen tulisi olla joku, jolla on ennenkaikkea tietoa tästä polusta, ja joka on nostanut kundaliinivoiman itsessään huippupisteeseen. Ohjaajalla tulisi olla käytännön kokemusta kuin myös kirjatietoa. Hänellä pitää olla käytännön kokemusta: tämä on ensimmäinen vaatimus joka on täytettävä, jos henkilö aikoo toimia ohjaajana.Toinen vaatimus on, että henkilön joka ohjaa tätä kulakundaliinin liikettä,  ei  tule ilmentää itseään rajallisessa tietoisuudessa. Hänen täytyy ilmentää vain Korkeimman Tietoisuuden virtaa.

On olemassa vain yksi Guru, eikö niin? On olemassa yksi Guru, yksi Ylin Ääretön Tietoisuus, joka piilee tässä koko ilmentyneessä maailmankaikkeudessa. Tietoisuus joka piilee kaikessa olevaisessa on Guru. Se on luoja, ylläpitäjä, tuhooja. Tämä tietoisuus läpäisee kaiken ilmentyneen. Siis kuka voi ohjata kulakundaliinin liikettä ylöspäin? Vain tuo tietoisuus, tuo ääretön, kaikkialla läsnäoleva, kaikkitietävä tietoisuus voi sen tehdä. Ohjauksen sanat täytyy tulla tuolta Kaikkitietävältä Olemukselta, ja aineen viiden perustekijän avulla tuo Kaikkitietävä Olemus voi antaa ohjausta fyysisessä maailmassa. Tämän prosessin ohjaus ei voi tulla mistään alemmasta lähteestä, muutoin sokea taluttaa sokeaa, eikö vain? Vain se jonka silmät ovat auki voi johdattaa sokeaa. Niinpä ohjauksen täytyy tulla tuolta Gurulta, kun on kyseessä kundaliinin liike ylöspäin.

Jos ihminen kokee tämän kundaliinin liikkumisen ilman Gurua, se voi olla hieman vaikeata. Se voi olla jopa uhkarohkeata. Jossakin vaiheessa täytyy olla yhteys Guruun. Guru voi tulla fyysisessä hahmossa, Guru voi ilmestyä muotona ihmisen mielen sisällä, mutta Guruun tulee saada yhteys, sillä muuten tulee väistämättä vakavia vaikeuksia ajan mittaan.

Kun ihminen suuntaa koko keskittymiskykynsä kohteeseen, jota hän ajattelee, kun hän olosuhteista huolimatta haluaa Ääretöntä, yksistään tämä halu on mahtava voima. Tuo halu voi kantaa ihmisen hänen tavallisen mielensä rajoituksien tuolle puolen. Hän sanoo halussaan tuntea tuo Ääretön: "Oi Korkein, minun täytyy oppia tuntemaan sinut. Minut täytyy saada sinut omakseni." Tällaisen halun avulla ihminen voi tulla tilaan, jossa hän voi päästä kontaktiin Gurun kanssa, jossa Gurun armo voi tulla heidän kohdalleen.

Guru voi ilmentyä hänelle hienosyisessä muodossa, tai Guru voi ottaa henkisen opettajan hahmon, fyysisen henkilön näyttämään tietä kotiin häneen omaan itseensä. Kun mieli keskittyy, se tulee Jumalaisen Olemuksen alueelle. Halu vetää sitä Jumalaisen Olemuksen luokse. On olemassa tiettyjä harjoituksia, joista voi olla apua: Korkeimman meditoiminen, moraaliohjeiden noudattaminen, kehon puhdistaminen asanoiden eli joogaliikkeiden avulla, hoitamalla kehoa hyvin, hankkimalla tietoa Korkeimmasta. Kaikki nämä seikat ovat hyödyllisiä ja auttavat pääsemään kontaktiin Gurun kanssa ja nostamaan kulakundaliinia tasapainoisella tavalla.

On olemassa kuitenkin eräs toinen harjoitus, joka on näitä kaikkia muita harjoituksia ylivoimaisempi, kun on kyseessä mielen suuntaaminen kohden Jumalaista, ja se on rakkauden ja antaumuksen harjoitus. Kun alkaa rakastaa Jumalaista, kun sydän, sielu ja tunteet avautuvat Jumaluudelle, silloin tapahtuu todellista edistystä.Tätä rakkautta Jumalaan ei saavuteta helposti. Se ei ole automaattista. Hyvien tekojen avulla, ajattelemalla Korkeinta, opiskelemalla Korkeimman ominaisuuksia ja tunnusomaisia piirteitä voi tulla yhteyteen Äärettömän kanssa ja siinä yhteydessä voi kokea Jumalaisen Olemuksen autuaallisuutta.

Tuossa kokemuksessa sydän ja mieli avautuvat ja yksilö sanoo: "Oi Korkein, en aavistanutkaan mitä minulta puuttui. En tiennyt kuinka kaunis olit. En tiennyt kuinka ihanaa on kokea sinut. Luulin että mielihyvä tulee esineistä ympärilläni. En tiennyt mitä mielihyvä todella on. En tiennyt mitä ilo on todella. Mutta nyt kun olen koskettanut sinua, näen että maailma on kalpea sinun rinnallasi." Kun tämä kokemus tulee muodossa tai toisessa, elävä olento alkaa kehittää antaumusta. Hän asettaa jalkansa Bhaktin tielle eli Äärettömään suunnatun rakkauden tielle.

Kun tämä tapahtuu, hän huomaa olevansa suhteessa Korkeimpaan. Ihmisellä on suhde aviomieheen, vaimoon, poikaan, tyttäreen; sinulla on kaikki nämä suhteet. Mutta nuo suhteet ovat jonkinverran rajoittuneita. Saatat rakastaa henkilöä, hän saattaa rakastaa sinua, mutta on olemassa tiettyjä rajoja joita tulee noudattaa, koska olette molemmat väliaikaisia olemuksia. Aika muuttaa suhdetta. Mutta Korkein Tietoisuus ei ole väliaikainen olemus. Hän on Ääretön Olemus ajan tuolla puolen. Kun sinulla on suhde tuohon Olemukseen, tuo suhde ylittää ajan, ylittää kaikki tämän ilmentyneen maailmankaikkeuden rajat.

Kun yksilö alkaa suhteen Äärettömän kanssa, hän alkaa jumalaisen tanssin, jumalaisen näytelmän, joka jatkuu jatkumistaan, ja joka lopulta johtaa mitä suloisimpaan ja hienosyiseen kontaktiin Äärettömän Ilmauksen kanssa. Kun jalat on asetettu antaumuksen tielle, yksilö ajattelee:" Oi Korkein, olet uskomattoman viehkeä. Sydämeni on hurmaantunut. En voi ajatella muuta kuin sinua. Olen halunnut monta asiaa elämässäni, mutta nyt näen että ne olivat vähäpätöisiä ja merkityksettömiä  sinuun verrattuna. Oi Korkein, haluan vain oppia tuntemaan sinut, rakastaa sinua, olla hyvin lähellä sinua."

Kun tämä tapahtuu, mitä Korkein tekee? Mitä hän voi tehdä kun palvoja  tekee tällaisen kiihkeän vetoomuksen? Korkein ei ole sydämetön. Kun on olemassa tuollainen vetovoima, Äärettömän Olemuksen täytyy luoda yhteys tuohon yksilöön. Niinpä Ääretön ottaa muodon tai toisen ilmentääkseen armoaan maailmassa tuon yksilön mieliksi. Ääretön tulee ja näyttää moniulotteiseen korkeimman ilmenemismuotonsa tuolle henkilölle, jolla on tämä viehtymys, ja siten viehtymys ja antaumus kasvavat. Mitä puhtaampi on antaumus, sitä enemmän Jumalainen Olemus paljastaa itseään, ja kundaliini nousee luonnollisella tavalla oikea kanavaa myöten. Ei synny mitään ongelmia, ei kerrassaan mitään. Kaikki ongelmat, kaikki vaikeudet katoavat. Ne johtuvat yhteyden puuttumisesta Korkeimpaan.

Kun Guru on löytynyt, hän ottaa rakastavan  palvojan syliinsä ja kantaa häntä eteenpäin, esteiden läpi. Silloin ei ole enää mitään huolta. Rakkauden tiellä, antaumuksessa syntyy tunne: "Annan kaikkeni", koska visio Korkeimmasta  on mielessä. "Annan kaikkeni Äärettömälle Gurulle, joka on tullut visiooni." Niinpä antaumuksen tiellä yksilö antaa ennakkokäsityksensä, halunsa ja toiveensa, ajatuksensa ja tunteensa, koko elämänsä Äärettömän alttarille ja kun hän on sen tehnyt, mitä hänellä on? Tuo Ääretön Tietoisuus hyväksyy lahjan, ja vastalahjana yksilö huomaa, että hän on tullut läheiseen kontaktiin Äärettömän Ilmauksen kanssa. Hän ei  enää tunne olevansa erillään. Perussyy hänen kärsimykseensä on ratkennut ja kulakundaliini on avautunut täydelleen ja noussut ilman mitään ongelmia.

Niinpä niiden jotka ovat tosissaan henkisen elämän suhteen tai niiden jotka ovat tahattomasti kokeneet selkärangan alapäässä sijaitsevan piilevän elämänvoiman energian heräämisen, on viisasta etsiä apua pätevältä henkilöltä ja Korkeimman Gurun ohjausta. Vasta kun on luotu kontakti äärimmäiseen positiivisuuteen, joka on Guru sahasrara chakrassa, voi kundaliini saada oikean suunnan. Matkasta ilman selkeää ohjausta voi tulla hankala. Jotta matkasta tulisi onnistunut, jotta elämänvoima heräisi ja menisi suoraan päämääräänsä, yksilön tulee ymmärtää mikä päämäärä on. Täytyy olla vähintään nimellinen käsitys päämäärästä, silloin tie oikenee. Tantrassa tulee olla Guru, viisas opas, ja oikeat harjoitukset varmistavat ettei autuuden tietä vahingossa hukata.