Ananda Seva

Ananda Seva on kansainvälinen järjestö, joka pyrkii yksilön ja yhteiskunnan syvälliseen muutokseen. Opettamamme harjoitukset tähtäävät yksilön piilevän henkisen potentiaalin vapauttamiseen meditaation ja joogan avulla. Korostamme myös yhteiskunnallista vastuuta, moraalisia ja henkisiä arvoja. Opetusten perustana ovat henkisen mestarimme Shrii Shrii Anandamurtin antamat henkiset harjoitukset, filosofiset periaatteet, teoriat ja ajatukset ihmiskunnan ja kaikkien luotujen hyväksi. Ananda tarkoittaa henkistä onnea ja Seva pyyteetöntä palvelua. Ananda Seva Mission perustettiin v. 1996 Kaliforniassa ja rekisteröitiin Suomessa v. 1998 Ananda Seva ry:nä.
Ananda Sevaan voi liittyä, vaikka seuraisikin jotain muuta henkistä tietä, kunhan kannattaa Ananda Sevan päämääriä ja tavoitteita.

Suuruus piilee ihmisen sisällä, suuruus on ihmisen olemassaolon peruskivi, ja jokaisella on kyky oivaltaa tuo suuruus.

Lävistä maallisen olemassaolon harha ja löydä rakkaus joka on loputon ja ikuinen!

Et asu vain tuossa ihmisen kehossa, joka sinulla on, vaan sielusi on sama sielu joka on kaikissa elävissä olennoissa, koko ilmentyneessä maailmankaikkeudessa. Parhain tapa oivaltaa ykseys kaiken elämän kanssa on palvella luotuja olentoja.
- Maetreyiin välittämiä intuitiivisia viestejä

Shrii Shrii Anandamurti

Prabhat Rainjan Sarkar (1921-1990), henkiseltä nimeltään Shrii Shrii Anandamurti (kutsutaan myös Babaksi), oli suuri henkinen opettaja, jolla oli ehtymätön tietomäärä monilta alueilta. Vaikka Anandamurti jätti fyysisen kehonsa v. 1990,  virtaa häneltä edelleen tietoa ja inspiraatiota. Näiden ns. intuitiivisen viestien esilletuominen ja myös toteuttaminen käytännössä on yksi Ananda Sevan tehtävistä.
Merkittävin intuitiivisten viestien välittäjä alkuaikoina 1995-luvulta lähtien oli amerikkalainen Megan Nolan, PhD (Maetreyii Ma tai Anandamaetreyii). Maetreyii oli Anandamurtin opetuslapsi aina siitä lähtien kun hän sai initiaation joogaharjoituksiin vuonna 1969. Vuoden kuluttua initiaatiosta hän alkoi saada kokemuksia Babasta. Baba ilmestyi hänelle hienosyisessä muodossa ja antoi henkilökohtaisen ohjauksen lisäksi tietoa monista aiheista. Kun Baba jätti fyysisen kehonsa vuonna 1990, Maetreyii vastaanotti Babalta mystisten kokemusten kautta sisäisen ohjeen, jonka mukaan hänen tuli jakaa muillekin tuota ohjausta, jota hän oli saanut ja tulisi saamaan. Näin alkoi näiden intuitiivisten viestien julkinen ilmaiseminen puheiden kautta.
Anandamurtin filosofia syventyi viestien kautta, sai lisäselvitystä ja tuli helpommin omaksuttavaksi. Viestien kautta monet ovat saaneet arvokasta tietoa myös henkilökohtaisiin kysymyksiin koskien mm. ihmissuhdeongelmia, sairauksia, tärkeitä päätöksiä ja omia henkisiä harjoituksia. Viesteissä korostetaan kuitenkin aina ihmisen omaa ponnistelua ja vapaata valintaa.
Maetreyiin intuitiivisia englanninkielisiä viestejä voi edelleen lukea tai kuunnella sivulta www.maetreyiima.org sekä Youtubesta.

Myös amerikkalainen Marc Nevas eli Bhavananda vastaanottaa etupäässä kirjoitetussa muodossa viestejä, jotka hän kokee tulevan Babalta. Marc tai joku muu esittää kysymyksen ja Marc kirjoittaa saamansa vastauksen muistiin. Viestit liittyvät usein Ananda Sevan toimintaan yhteisönä tämänhetkisessä maailmantilanteessa.

Tantra

Tantran päämäärä

Shrii Shrii Anandamurtin antama henkinen filosofia ja käytännön harjoitukset perustuvat ikivanhaan tantraan, intuitiiviseen tieteeseen. Tantra-filosofia selittää ihmisen ja maailmankaikkeuden alkuperän, kehityksen sekä päämäärän kuin myös teorian, jolle tantran henkilökohtaiset harjoitukset perustuvat. Tantra on kehitetty ihmisen tarpeesta löytää elämälleen tarkoitus ja oppia tuntemaan oma todellinen itsensä. Jokaisen ihmisen sisin ja olennaisin olemus on kipinä Korkeimmasta Tietoisuudesta, ja jokaisen ihmisen päämääränä on tulla tuntemaan tuo päämäärä: kaiken alkulähde, rauhan ja harmonian ikuinen tila, joka on tuskan ja hetkellisen mielihyvän tuolla puolen. Tantran harjoitukset antavat käytännön menetelmän tuon päämäärän saavuttamiseksi.

Tantran alkuperä ja muut suuret mestarit

Tantratieteen juuret ulottuvat neoliittisen matriarkaatin ajoille itäisen Välimeren alueelle. Intuitiivisten viestien mukaan täällä eli ja vaikutti ensimmäinen suuri henkinen mestari, n. 33 000 vuotta sitten elänyt nainen. Hän antoi ensimmäisenä tantran valaistumiseen johtavat harjoitukset. Tämän suuren gurun opetukset vaikuttivat mm. Egyptin muinaiseen henkiseen tietoon ja koko Välimeren seudun ja antiikin Kreikan kulttuuriin.  Intiassa tantran opit systematisoi Shiva, niinikään suuri henkinen mestari joka eli n. 7000 vuotta sitten. Tantraa oli harjoitettu siellä jo ennen Shivan aikaa Intian alkuperäisväestön dravidien keskuudessa. Viimeisimmät antropologiset tutkimukset osoittavat, että dravidien alkuperä viittaa itäisen Välimeren seudulle, josta he vaelsivat Intiaan n. 12 000 vuotta sitten.
Noin 3500 vuotta sitten Intiassa elänyt Krishna oli myös suuri tantran mestari, joka uudisti tantran opit. Shrii Shrii Anandamurtia pidetään nykyajan suurena tantran mestarina. Hän on uudistanut tantran ikivanhat opetukset ja soveltanut ne nykyhetken tarpeisiin.
Tantraan on aina sisältynyt sekä teoreettinen puoli eli henkinen filosofia sekä käytännön puoli eli henkilökohtaiset harjoitukset. Vuosituhansien kuluessa tantra jakautui useaan eri haaraan. Shrii Shrii Anandamurtin opettama ns. keskitien tantra vastaa mahdollisimman pitkälle tantran alkuperäistä muotoa.

Et ole koskaan yksin, et koskaan avuton. Korkein Olemus on aina läsnä ohjaamassa sinua, huolehtimassa sinusta. Sinun tulee vain asettaa syrjään egosi sateenvarjo ja antaa itsesi tulla hyvin lähelle tuota Ääretöntä Olemusta. Poista egosi sateenvarjo, jätä ylpeys ja turhamaisuus, tule suloiseksi ja keveäksi, vapaaksi ja avoimeksi kuin lapsi, ja opi rakastamaan koko sydämelläsi.
- Shrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä

Ananda Sevan ohjelmat ja opetukset

Shrii Shrii Anandamurti on antanut Ananda Sevalle seuraavat ohjelmat ja opetukset:

  • Uushumanismi - filosofia joka kattaa koko luodun maailman
  • PROUT – Progressive Utilization Theory (Edistyksellisen hyödyntämisen teoria) on yhteiskuntafilosofia, joka soveltaa uushumanistisia aatteita ja arvoja.
  • Uudet tieteelliset teoriat -  mikrovitateoria ja muut tieteelliset teoriat tulevat kehittämään tiedettä ja teknologiaa kaikkien olentojen hyväksi
  • Henkinen filosofia – filosofia joka selittää mm. maailmankaikkeuden ja ihmisen alkuperän ja päämäärän
  • Henkiset harjoitukset – käytännön menetelmä, jonka avulla yksilö voi kehittää koko potentiaaliaan ja saavuttaa henkisen päämääränsä
  • Naismystisismi, Feminine Mysticism – tutkii naisen henkistä tietä ja sen erikoispiirteitä

Tässä vaiheessa on mahdollisuus muutokseen: ihmisrotua odottaa tilaisuus rakentaa uusi todella inhimillinen ja universaali yhteiskunta. Niinpä on upeaa elää näinä aikoina ja olla osana tätä ihmisten ponnistelua kohden uutta alkua, kirkasta aamunkoittoa.

Kaikkien olentojen kesken on olemassa yhteys, perusta, jolle he voivat rakentaa käsityksensä oman olemassaolonsa luonteesta ja maailmasta, jossa he elävät. Tämä perusta on Tietoisuus, joka todistaa kaikkea ja joka on luonut kaiken.
- Shrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä

 

© 2010, Ananda Seva ry.