Tervetuloa ostamaan

Ananda Sevan julkaisuja ja henkisiä lauluja!

Tilausohjeet: katso sivun alareuna


Kirjoja

Maailma muutoksessa

ja muita viestejä henkisen tiedon lähteeltä

Tähän teokseen kootut Maetreyii Nolanin välittämät intuitiiviset viestit kattavat laajan aihealueen; tarkastellaan maailman nykyistä kriisitilannetta ja sen ratkaisua, tulevaisuuden visioita ja avaruusystäviemme vaikutusta. Kokoelma käsittelee myös luonnonympäristön merkitystä, jumalattaria ja naiseutta, taidetta, äänen hienosyistä maailmaa sekä ihmisen henkistä ulottuvuutta. Varhaisimmat viestit ovat 1990-luvun alkupuoliskolta ja uusimmat vuodelta 2019. 

Maetreyii kokee saavansa viestit Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimana. Mukana on myös Bhavanandan (Marc Nevas) välittämiä viestejä samasta lähteestä sekä otteita Anandamurtin fyysisen elämänsä (1929-1990) aikana pitämistä puheista.

Viestit puhuttelevat nykyhetken tiedostavaa ja pohtivaa lukijaa antaen ajattelulle uusia ulottuvuuksia ja viestien sisältämille aiheille syventäviä merkityksiä.


Koko: A5, 200 sivua. Hinta 25 €

 

Joogan psykologiaa


Elämänohjeita ja inspiraatiota henkiselle tielle

Maetreyii Nolanin eli Anandamaetreyiin ja Marc Nevasin eli Bhavanandan intuitiivisesti välittämät viestit syventävät henkisen mestarin Shrii Shrii Anandamurtin (1921-1990) antamaa idän henkistä filosofiaa ja elämänohjeita. Koonnut ja toimittanut Ac. Sarasvati Ma.

Joogan ikivanhaan kokemusperäiseen käsitykseen pohjautuva näkemys ihmisestä haastaa modernin psykologian ihmiskuvan, haastaa sen tutkimaan älyn ja tunteiden, kaikkien kognitiivisten toimintojen lisäksi henkisyydeksi kutsutun ilmiön olemusta ja vaikutusta ihmisen psyykeen. Tämä kirja ei tartu vain nykypsykologian tuntemiin ihmismielen ongelmiin, vaan auttaa näkemään kaikkien ongelmien ja pelkojen taustalla olevan perimmäisen syyn, tunteen erillisyydestä. Kirja antaa käytännön ohjeita mielen ei-toivottujen ominaisuuksien kohtaamiseksi ja hallitsemiseksi sekä mielen suuntaamiseksi ihmisen sisimpään Itseen, kaikkialliseen universaaliseen Tietoisuuteen. Kirja tarjoaa inspiraatiota meditaatioon, henkisen tien kulkijalle ja avaa näkymiä planeettamme tulevaisuuteen ja sen kollektiiviseen mieleen.

Katso lisätietoja.

Koko: A5, 240 sivua. Hinta 25 €

 

Yama ja Niyama; henkisen elämän eettinen perusta


Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimana Maetreyii Nolan

Vuosituhansien ajan ihmiskunnan tietä viitoittaneet eettiset ohjeet, yama ja niyama, ovat edelleen elinvoimaisia. Ne tarjoavat myös tämän päivän ihmiselle käytännöllisen menetelmän itsensä kehittämiseksi.
Henkilökohtaiset valinnat vaikuttavat aina ympäröivään yhteiskuntaan; elämä tällä planeetalla on kudos, jonka jokainen lanka joko kirkastaa tai samentaa kokonaisuutta. Yaman ja niyaman ohjeita seuraamalla voidaan rakentaa vastuullista elämäntapaa ja samalla edetä kohti ihmisen ikiaikaista päämäärää.
Yaman ja niyaman opiskeleminen on viisas valinta kaikille, jotka haluavat elää hyvää elämää ja oivaltaa elämän ykseyden.

5. uudistettu ja täydennetty painos. Koko: A5, 72 sivua. Hinta 10 €

 

Johdanto joogaan ja meditaatioon


Ananda Sevan opas henkisen tien kulkijalle
Koonnut ja toimittanut Ac. Sarasvati Ma

Intialaisen henkisen mestarin Shrii Shrii Anandamurtin (1921-1990) antama Ananda Margan henkinen tie inspiroi kokonaisvaltaisella ja systemaattisella lähestymistavallaan. Tämä Ananda Sevan julkaisema johdantokirjanen sisältää käytännön perustietoa liittyen joogaan, meditaatioon ja joogan eettisiin periaatteisiin luoden katsauksen joogan alkuperään ja päämäärään. Kirjassa käsitellään myös joogan elämäntapaan liittyviä muita harjoituksia, ruokavaliota, veden käyttöä, seksuaalisuutta, yhteismeditaatiota, gurun merkitystä jne. Kirja sopii oppaaksi kaikille joogan ja meditaation perusteista ja käytännöstä kiinnostuneille ja erityisesti Ananda Sevan henkilökohtaisen meditaatio-opetuksen saaneille.

Koko: A5, 44 sivua. Hinta 10 €


Siunattu tila -  ohjeita odotusajalle


Koonnut ja toimittanut Ac. Sarasvati Ma 

Raskaus ja synnytys voivat olla naiselle henkisesti inspiroivaa aikaa! Anandamaetreyiin välittämät Shrii Shrii Anandamurtin viestit tuovat henkisen näkökulman ja syvyyttä tähän naisen vahvaan kokemukseen kuin myös äidinrooliin ja naiseuteen. Vihkonen sisältää mielen ja kehon harjoituksia sekä muita ohjeita odotusajalle, synnytyshetkeen ja aikaan sen jälkeen. Odottaville äideille, joogaohjaajille ja erityisesti Ananda Sevan henkistä tietä kulkeville.

Koko A 5,  48 sivua, hinta 8 €

 

 

Hiljaisuuden kuiskaus: Mietteitä henkiselle polulle                                                                       


Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimana
Maetreyii Nolan

Tämän teoksen hiljentymiseen ja henkilökohtaiseen kontemplaatioon kutsuvat mietelauseet ovat otteita viesteistä, joihin niiden välittäjä, Maetreyii Nolan on saanut innoituksen henkiseltä opettajaltaan ja mestariltaan Shrii Shrii Anandamurtilta.
Valoisat ajatukset tuovat iloa ja innoitusta arjen keskelle; myötätunnon sanat lohduttavat ja tarjoavat turvaa varjokohdissa vaeltaville.

Koko 12,5x12,5 cm, 128 sivua, lähes 200 mietelausetta. Hinta 10 €.

Naisen voiman lähde:

Feminine Mysticism: Naismystisismi 


Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimana
Maetreyii Nolan

Maetreyii Nolanin välittämiä viestejä, aiheina  naiseus, naisen henkinen potentiaali, avioliitto, seksuaalisuus, äitiys, lastenkasvatus, naisen fysiologia, muinaiset matriarkaatit  ja naisen asema nyky-yhteiskunnassa. Todellinen tietopaketti ja inspiraationlähde nykyajan naiselle, joka tutkii juuriaan ja omaa naiseuttaan! Myös mies hyötyy tästä tiedosta; julkaisussa käsitellään myös miehen henkisen tien ominaispiirteitä sekä aviomiehen ja partnerin roolia. Katso lisätietoja.

250 sivua, hinta 25 €

.

 

Kosketa Ääretöntä; ihmisyyden suuri seikkailu 


Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimana
Maetreyii Nolan

Shrii Shrii Anandamurtin henkisen läsnäolon inspiroimat, Maetreyii Nolanin kautta virtaavat intuitiiviset viestit tavoittavat henkisen etsijän sisimmän, sen mikä piilee kaikkein huolien ja murheiden, hetkellisen ilon ja mielihyvän tuolla puolen. Ne kertovat myös luomakunnan ykseydestä kiehtovalla tavalla, ja käsite yhdestä ainoasta todellisesta Gurusta koskettaa etsijää henkisestä suuntauksesta riippumatta. Idän ikivanhaa viisautta nykyajan ihmiselle!

”Etsi tie todelliseen kotiisi. Nouse vuorten korkeuksiin, laskeudu merten syvyyksiin, pois kaiken hälyn keskeltä.Vaella sydämesi sisimpään. Siellä, sydämesi hiljaisuudessa, löydät rakkauden, löydät todellisen kotisi. Sinne sinä kuulut, siellä olet turvassa elämän myrskyiltä.”

200 sivua, hinta 25 €

 

Joogan viisautta tantratieteen valossa


Shrii Shrii Anandamurtin opetukset
ja Maetreyii Nolanin välittämät intuitiiviset viestit

Teos esittelee joogan ikivanhan tieteen, tantran, peruskäsitteitä pääasiallisesti intialaisen henkisen mestarin Shrii Shrii Anandamurtin (1921-1990) puheiden ja kirjoitusten pohjalta. Toisena tiedonlähteenä on käytetty Anandamurtin seuraajan, amerikkalaisen Maetreyii Nolanin välittämiä intuitiivisia viestejä, jotka tuovat lisävalaistusta joogafilosofian teoriaan ja käytäntöön. Teos pyrkii antamaan vastaukset kysymyksiin, mistä ja miten maailma on syntynyt, mikä on ihmisen tarkoitus ja päämäärä. Teoksessa kuvataan mm. ihmiskehon hienosyistä olemuspuolta, kundaliinivoimaa, chakroja, mielen syvempiä tasoja ja universumin hienosyisiä ulottuvuuksia. Se selittää karman lain, kuoleman ja jälleensyntymän käsitteet nykyajalle sopivassa muodossa. Teos valottaa myös Gurun roolia sekä luo katsauksen planeettamme tulevaisuuteen.

Teos sopii kaikille, jotka haluavat tutustua syvemmin idän ikivanhaan viisauteen – siihen tietoon joka on joogan ja meditaation takana. Katso lisätietoja.

352 sivua,  hinta 35 €

Uushumanismi - arvoperusta yhteiskunnalle


Shrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä
Toimittanut Ravi Logan

Uushumanismi on filosofia, joka laajentaa humanismin koskettamaan kaikkia olentoja. Se saa inspiraationsa siitä tietoisuudesta, että kaikki elämä on yhteenkietoutunutta ja keskinäisessä riippuvuussuhteessa. Uushumanismi on se filosofinen pohja, jolle Proutin yhteiskuntateoria perustuu.

”Eivät vain ihmiset vaan kaikki tämän maailmankaikkeuden olennot ovat osa yhtä kokonaisuutta. Niinpä ne ansaitsevat yhtälailla kunnioituksemme ja huolenpitomme, koska kaikissa loistaa Äärettömän Tietoisuuden kirkas valo.
- Shrii Shrii Anandamurti

Koko A5,  40 sivua. Hinta 6 €.

PROUT:  perusperiaatteet


Shrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä

Toimittanut Acarya Ravi

Prout (Progressive Utilization Theory), ”edistyksellisen hyödyntämisen teoria”, tarjoaa vaihtoehdon nykyisille poliittisille ideologioille, jotka synnyttävät epätasapainoa yhteiskuntaan ja luontoon. Prout kannustaa kehitystä kaikilla elämän alueilla ylläpitäen samalla harmonista tasapainoa. Tasapainoa on vaikea saavuttaa yhteiskunnallis- taloudellisella alueella, koska olosuhteet muuttuvat jatkuvasti. Prout vastaa tähän ongelmaan esittämällä yhteiskuntaa ohjaavat perusperiaatteet. Nämä  periaatteet ottavat huomioon, että ne lait jotka hallitsevat ekologista järjestystä, hallitsevat myös yhteiskunnallis-taloudellista järjestystä, ja että on olemassa elämänvoiman universaalinen malli, joka ylläpitää harmoniaa maailmassa. Proutin perusperiaatteet heijastavat tätä ihmisen kehityksen universaalista mallia ylläpitäen tasapainoa, josta  rauha, kasvu, runsaus ja elinvoima kumpuavat.

Koko: A 5,  30 sivua, hinta 6 €

Visio paremmasta maailmasta


Uusi yhteiskuntamalli edistää kaikkien hyvinvointia ja tarjoaa ratkaisuja nykyisiin ongelmiin

Koonnut ja toimittanut Ac. Diipali

Elämme maailmassa, jossa vallitsee suuri sosiaalinen ja taloudellinen epätasa-arvo.     Ihmiskunta on kohtaamassa ilmastonmuutoksen vakavia seurauksia. Nykyinen tapamme toimia on johtanut pahaan epätasapainotilaan maailmassa.
Ihmiskunta tarvitsee uuden kehityssuunnan, käytännönläheisen yhteiskuntamallin, jonka arvot ja periaatteet inspiroivat ihmisiä ja antavat toivoa paremmasta. Intialainen filosofi ja henkinen opettaja P.R. Sarkar (1921-1990) visioi tällaisen mallin jo 1950-luvun lopussa. Hän kutsui sitä nimellä PROUT (Progressive Utilization Theory). Aika ei silloin vielä ollut kypsä hänen edistyksellisille ajatuksilleen, mutta sen aika on nyt. PROUTin kivijalkana ovat uushumanistiset, eettiset, ekologiset ja henkiset arvot, ja se antaa ratkaisuja nykyhetken maailmanlaajuisiin ongelmiin. Laaja-alaisuutensa vuoksi Sarkarin yhteiskuntamalli mahdollistaa kokonaisvaltaisen muutoksen aikaansaamisen yhteiskunnassa.

Koko: A5, 78 sivua. Hinta 15 €

 

Lisää Anandamurtin filosofiaan liittyvää kirjallisuutta

katso www.anandamarga.kaapeli.fi ja www.kaapeli.fi/~anmar/julkaisut.html. Myös joitakin näitä julkaisuja voi tilata Ananda Sevalta.
Books in English : www.anandaseva.org

Lehtiä

Vistara - henkisen viisauden lehti


Vistara tarkoittaa tietoisuuden laajentumista. Sisältää Anandamaetreyiin intuitiivisia ja inspiroivia viestejä henkisistä ja yhteiskunnallisista aiheista. Hinta 5 €.

Vistara 2012

 

Sisällys:
Yksi monen takana
Onko taivasta ja helvettiä?
Todellinen paraneminen
Ayurvedan synnystä
Oikea toiminta
Jälleensyntyminen ja itsensäoivaltaminen
Masennus ja yhteiskunta
Kapitalismin tuho
Rauha ja sopusointu
Mitä rakkaus on?
Ilon ja surun tuolla puolen
Valaistumisesta

Vistara 2011

 

Sisällys:
Tulevaisuus on valoisa
Meditaation haasteet
Kohtaa itsesi!
Dharman seuraaminen
Mikä on Guru?
Mielen kompleksit
Kiinnittyminen ja irtipäästäminen
Omaksu vastakkainen asenne!
Jooga - kun pieni yhdistyy Suureen


 

Vistara 2010

 

Sisällys:
Vuorovesi on vaihtunut
Planeetan kehityksestä ja teknologiasta
Nykyteknologian vaikutus ihmismieleen
Joogan psykologiaa
Sattumaa ei ole
Kun mieli poistuu fyysisestä kehosta
Kundaliinivoima ja Gurun ohjaus
Sydämen tie
Kuinka käsitellä negatiivisia tunteita

 

 

Henkisiä lauluja                                 

Salainen puutarha; lauluja kaipuusta ja ilosta

Laulu, säestys, äänitys ja editointi: Sarasvati Ma

Kappaleet:
Elämä on katoavaa; Mä sade oon; Vaan muistanko; Kesäkuu; En estää kyyneleitä voi; Baba sulle vain; Siunattu oon; Kevala Bhakti; Baba mun rakkautein; Sinun myötätuntosi; Aivan kuin me nähty ois; Mä haluaisin opettaa; Babaunen nähdä saan; Salainen puutarha

CD:n hinta 15 €

Hiljaisuuden meri; Lauluja Korkeimmalle

Henkisiä lauluja eli bhajaneita
Laulu: Sarasvati Ma ja Harinii, kitarasäestys
Äänitys ja editointi: Tarun ja Govinda

Kappaleet:
Syvää rauhaa; Hiljaisuuden meri; Sut nähdä voin;
Polku yksinäinen: Olin routa ja jää; Hän tulee;
Kohtaaminen; Brahma; Oot meri harmain;
Kun nimeäsi aattelen; Voima kanssas on;
Rakkaus on juuri nyt; Kaikki kyyneleeni;
Älä sano koskaan; Tuo valo löytyy;
Sun etees polvistun; Sulle Korkeimman siunausta 

CD:n hinta 12 €

Baba avaa mun sydämein; Lauluja Baballe

Laulu ja kitara: Sarasvati Ma
Äänitys ja editointi: Govinda

Kappaleet:
Sun äänes kuullut oon; Krishna Baba; Lähemmäks lähemmäks; Baba ota syliis; Sulle vain tahdon antaa; Avaa mun sydämein; Mä lahjan sulta sain; Baba luoksein jää;Tuhat polkua; Olen kuin ontto bambu; Oi valtias mun sydämein; Sulle kuulun;  Vrindavanin Krishna; Tyyni vedenpinta; Me avaudutaan; Krishnan huilu

CD:n hinta 12 €

Olen Nainen; Lauluja Jumalattaresta meissä

Laulu ja kitara: Sarasvati Ma
Äänitys ja editointi: Govinda

Kappaleet:
Olen nainen; Virittäydymme; Suuri Äiti sun kutsus kuulen;
Taivas, maa ja aurinko; Jumalattaresta me synnyimme;
Nähdä et voi Jumalatarta; Kali, Radha; Maria;
Oi Äiti Luomakunnana; Äiti Maa mä tunnen;
Om Tara; Eikö kukaan sulle kertonut;
Mä oon, mä oon Jumalatar; Pyhä Äiti

CD:n hinta 12 €

 

Sulle kukkii kukka jokainen

Laulu ja kitara: Sarasvati Ma
Äänitys ja editointi: Sarasvati Ma

Kappaleet:
Sulle kukkii kukka jokainen; Lapsi maailmankaikkeuden; Kuka oletkaan; Me kukkia oomme; Onni ja suru; Laella tunturin; Olkoon aurinko ain elämässäs; Govinda Gopala; Tunne lämpöinen; Oot korkeempi; Mieleni on kuin myrskyävä meri; Syysvalssi; Olkoon tiesi kevyt; Baba mut herättää; Jai Guru Baba

CD:n hinta 12 €

Ilon virta ikuinen

Laulu ja kitara: Sarasvati Ma
Äänitys ja editointi: Sarasvati Ma

Kappaleet:
Ensi kerran kun; Elämä on suuri tuntematon; Baba olet valo; Sinä vain, ilon virta ikuinen; Sun hellään huomaas antaudun; Ikkunastain kun katson; Vain sua mä palvella tahdon; Sinun myötätuntosi lankeaa; Tuo ääretön ja ikuinen; Baba poista kaipuuni tää; Silmäni mun aukaise; Myötätunnon Äiti; Tää rakkauteni kirkas on; Et mua sä jätä koskaan; Valot kimmeltää

CD:n hinta 12 €

 

Tilausohjeet:

Lähetä tilauksesi palautesivulta. Mainitse tilatut tuotteet, kpl-määrä,
tilaajan nimi, puhelin, toimitusosoite ja sähköpostiosoite.
Saat laskun sähköpostitse, ja kun olet maksanut laskun pankkitilille Ananda Seva FI29 1290 3000 1020 47, tuotteet lähetetään sinulle.
Tuotteiden hintaan lisätään postitusmaksu (postimaksu ja kirje- ym kulut).
Tuotteet on myös mahdollista lähettää postiennakkona, jolloin postitusmaksuun lisätään postiennakkomaksu.