Maailma muutoksessa

Helmi-maaliskuu 2017

Protektionismista

Yhteiskunnassa on todellakin käynnissä liike kohti protektionismia, pyrkimys vahvistaa ja tukea kansallisen identiteetin ja myös valtiollisen identiteetin kehittymistä. Kun ajat ovat epävakaat, kenen tahansa elämässä, mitä silloin tehdään? Halutaan turvautua ystäviin ja perheeseen. Ihmiset haluavat suojella kotiaan ja perhettään. Epävarmoina aikoina muodostuu tärkeimmäksi asiaksi perheen suojeleminen. Tämä on luonnollinen inhimillinen tarve. Jos yhteiskunnassa eletään vaikeita aikoja ja uhkaavat paineet kohdistuvat yksittäisiin kansalaisiin, ihmiset haluavat ennen kaikkea suojella itseään ja perhettään ja vasta sen jälkeen kiinnittävät huomionsa laajemmalle.

Tämän päivän maailmassa eletään epävarmuudessa. Tavalliset ihmiset näkevät muutoksen valtavuuden, asiat joita he eivät pysty hallitsemaan, muutokset jotka ylittävät käsityskyvyn, monet uhkakuvat ja tuomion viestit. Elokuvistakin monet käsittelevät maailmanloppua. Ilmassa on tuomion tuntu, tunne, että jotakin hirvittävää on tapahtumassa tai voi tapahtua. Voi syttyä ydinsota. Ilmastonmuutos on todellisuutta, joka alkaa valjeta ihmisille; se tosiasia, että saasteiden ja monien tekijöiden vaikutuksesta on tapahtumassa monia muutoksia. Ihmiset kokevat, että heidän turvallisuutensa on uhattuna näissä olosuhteissa.

Lisäksi siellä, missä taloudellinen kasvu on hiipunut ja entiset teollisuudenalat eivät enää toimi, ihmiset kokevat epävarmuuden, taloudellisen epävarmuuden paineen. Heillä ei ole mitään tietoa siitä, miten toimeentulo pystytään tulevaisuudessa turvaamaan.
 
Syvemmällä tasolla on käynnissä aikakausien vaihtuminen, siirtyminen vaeshya-kulttuurista kshattryia-kulttuuriin, kapitalistieliitin valta-asemasta kansalaisten vallankumoukseen, ja kaikkialla maailmassa tietoisuuden laatu on muuttumassa. Henkiset arvot kiinnostavat, planeetta Maata halutaan suojella, koetaan, että ihmiskunta on yksi ja yhteinen. Mutta nuo korkeat ihanteet joutuvat koetukselle, kun maailmassa on uhkaavia tekijöitä, kun on ongelmia.

Vakavin tämän hetken ongelma on ilmastonmuutos. Monia siitä johtuvia vaikeuksia on alkanut ilmetä. Ennen kokemattomaan laajuuteen kasvanut nälänhätä koettelee miljoonia Afrikan asukkaita. Afrikasta, Aasiasta, Syyriasta on virrannut jo vuosikausien ajan tuhansia ja miljoonia pakolaisia, koska heidän maansa on kuivunut ja tullut elinkelvottomaksi ilmaston lämmetessä.
 
Nuo alueet ovat kaikkein haavoittuvimpia, ja maat ovat muuttumassa hedelmättömiksi. Ihmiset eivät pysty tulemaan toimeen kotimaissaan. Mihin he voivat lähteä? Jo jonkin aikaa muuttoliike on kohdistunut Eurooppaan ja Pohjois-Afrikkaan poliittisen kaaoksen takia, ja nyt ilmasto-ongelmat ovat lisänä. Noilla alueilla tilanne muuttuu kestämättömäksi. Kokonaisia kansoja tuhoutuu. Laajat alueet maapallolla muuttuvat täysin asuinkelvottomiksi.

Toisaalla ne, joilla on oma maa asuttavanaan, esimerkiksi eurooppalaiset ja erityisesti pohjoiseurooppalaiset, joutuvat kokemaan suurten ihmismäärien tulon Eurooppaan ja alkavat tuntea pelkoa oman kulttuurinsa ja oman alkuperäisen väestönsä menettämisestä, pelkoa siitä, että heidät alistetaan – samoin kuin Amerikan alkuperäiskansat ja tiibetiläiset joutuivat alistetuiksi.

Pohjoiseurooppalaiset pelkäävät joutuvansa tulokkaiden jalkoihin, ja joillakin alueilla pelko oman kulttuurin ja etnisen identiteetin menettämisestä on kasvanut voimakkaasti. Tämä on hiukan hämmentävää, koska samat kansat, englantilaiset, hollantilaiset, olivat monissa maissa valloittajakansaa, ja he olivat se valtaeliitti, valkoiset. Nyt heistä on muodostumassa vähemmistö omassa maassaan.  He ovat peloissaan, koska muutoksen tapahtuessa jokainen pyrkii pitämään kiinni perheestään ja juuristaan eikä halua menettää omaa kulttuuriaan. He eivät halua menettää omaa kansaansa.  

Tämän vuoksi on käynnissä kamppailu, ja tunne valloitetuksi joutumisesta voimistuu, samoin kuin halu estää valloitetuksi joutuminen. Tämä asiaintila yhdessä joillakin alueilla vaikuttavan talouslaman kanssa synnyttää tietynlaisen nationalismin, tietynlaisen protektionismin. Suojelunhalu kohdistuu niitä voimia vastaan, joiden koetaan uhkaavan omaa olemassaoloa, omaa kulttuuria, omaa kansaa. Nyt nämä uhatut sattuvat olemaan valkoisia. He eivät ole yhtä suuresti huolissaan muiden etnisten ryhmien kohtalosta.  

Yhdysvalloissa vaikuttaa hyvin samantapainen psykologinen asetelma, vaikkakin eroavuuksia on. Amerikkalaisilla ei ole vanhaa historiaa eikä omaa alkuperäistä kulttuuria. Alkuperäiset kulttuurit kuuluvat alkuperäiskansoille, joilla on edelleen omat juuret, vaikka heidän määränsä on vähäinen. Englantilaisille, hollantilaisille, ranskalaisille ja muille eurooppalaisille kansoille oma kulttuuriperimä on yhtä tärkeä kuin se on ollut Amerikan alkuperäiskulttuureille. Eurooppalaisten pelko joutumisesta samalle tielle Amerikan alkuperäiskansojen kanssa on hyvin suuri ja on syynä siihen, miksi muutoksia vastustetaan.

Ongelma on se, että tilanne ei ole paranemaan päin. Planeetalla on paljon ihmisiä, väestömäärä on historian korkein, ja samalla planeetan lämpenemisen takia yhä suurempi osa maa-alueista muuttuu asuinkelvottomiksi. Ihmiset ovat massoittain vaeltamassa pois asuinsijoiltaan. Määrät kasvavat nykyisistä sadoista tuhansista miljooniin. Maat, jotka ovat melko suurelta osin säästyneet lämpenemisen epäedullisilta vaikutuksilta, joutuvat täysin kestämättömän kuormituksen alaisiksi, jolloin ne joutuvat tekemään valintoja. Niiden on pakko päättää, mitä tehdä, ja ihmiset kamppailevat keskenään haluten vahvistaa omaansa ja pitää kiinni etnisestä ryhmästään, pitää kiinni rodullisesta identiteetistään, maastaan ja kansallisesta identiteetistään.

Tämä ei välttämättä ole paha asia. Mutta se ei kuitenkaan ratkaise planeetan ongelmia. Tällaisina syvän ahdingon aikoina jotkut unelmoivat menneistä ajoista ja luovat mielikuvia menneestä loistosta, ja kansa uskoo heitä ja luulee, että menneeseen suuruuden aikaan on mahdollista palata. He pettyvät vielä katkerasti. Ne, jotka yrittävät taistella muutosta vastaan omin voimin omissa kansallisissa turvapaikoissaan, pettyvät pahasti, sillä kukaan ei voi ratkaista maailman ongelmia kätkemällä päänsä pensaaseen ja rakentamalla muurit ympärilleen. Kriisi kasvaa lopulta niin suureksi, ettei ihmisille jää muuta vaihtoehtoa kuin turvautua toinen toiseensa toimivan ratkaisun löytämiseksi planeetan ongelmiin.

Tänään, kun maailman eri osat ovat keskenään yhteydessä – ei vain internetin vaan kaikenlaisen yhteydenpidon ansiosta, ilmaliikenteen kautta, kun ihmiset matkustavat kaikkialle – planeetta on verkostoitunut yhdeksi kokonaisuudeksi. Mutta se on liittynyt yhteen myös muulla tavoin. Se on talouden yhdistämä, ja sitä yhdistävät myös vaikutukset, joita tietyllä alueella tapahtuvat toiminnat aiheuttavat muualla maailmassa. Ilmaston tila muodostaa suurimman uhan, ja jo lähitulevaisuudessa on tilanne se, että uhan olemassaoloa ei voida enää kieltää.

Tuon suuruusluokan uhkaa ei pystytä voittamaan yksittäisen kansakunnan voimin. Ongelma on ratkaistava yhteisvoimin, ja pakkotilanne ajaa ihmiset ulos protektionismin linnakkeista. Protektionismi on voimissaan silloin, kun se näyttää ainoalta keinolta, joka erottaa oman kohtalosi noista nälkäisten joukoista, jotka etsivät epätoivoisesti paikkaa itselleen ja kuolevat ovellesi. Mutta kun nähdään, että ratkaisua ei löydy ja että kaikki lopulta kuolevat, silloin välttämättömyyden pakko synnyttää yhteistoimintaa.

Vielä tällä hetkellä valtaan ja rahaan kohdistuva henkilökohtainen ahneus pystyy ohjaamaan kansakuntia. Mutta olosuhteiden pakosta tuo ylellisyys menettää lähitulevaisuudessa hyväksyttävän asemansa, vääjäämättä ja täysin. Jos politiikassa haluaa toimia omien valintojensa mukaan, edistää omia päämääriä ja omaa valtaa, siihen tarjoutuu kyllä mahdollisuus. Mutta ennen pitkää joudutaan kohtaamaan huonot seuraukset. Protektionismi ja siihen liittyvä ajattelu, joka näyttää ehkä rasismilta mutta on todellisuudessa pelkoon pohjautuvaa pyrkimystä oman kulttuurin ja etnisen henkiinjäämisen säilyttämiseen, eivät tue ihmiskuntaa sen henkiinjäämiskamppailussa.

Oman perheen rakastaminen ei ole rikos, eikö niin. Oman yhteisön rakastaminen on hyvä asia. Oman maan rakastaminen on myös hyvä asia. On hyvä rakastaa myös maailmaa ja kaikkia ihmisiä. Mutta yksittäiset kansallisvaltiot eivät kykene omin voimin ratkaisemaan ongelmia, jotka maailmalla on edessään nyt ja tulevina vuosina. Toisaalta siis vaikuttaa pelko, ja pelkoon on todella syytä, ja toisaalta on tarve liittyä yhteen kautta maailman, jotta selvittäisiin tästä koko planeettaa koskettavasta katastrofista. Saattaa kuitenkin olla, että protektionismi ja taantumuksellinen ajattelu vielä voimistuvat, kunnes käy täysin selväksi, että niille ei voida rakentaa ihmiskunnan tulevaisuutta.
Laajenevassa maailmassa, joka on vaikeuksissa ja jonka väestömäärä on suuri, ihmisten täytyy suvaita toisiaan ja oppia elämään yhdessä.
Maailma muuttuu ja tulevaisuuden paineiden vuoksi elämä tulee muuttumaan. Kyseessä on erään aikakauden loppu.

Kuten olen sanonut, kapitalismi kuolee kovalla rytinällä, mutta sitä ei korvaa tavallisten ihmisten vallankumous, sillä se on lyhytaikainen eikä sillä ole  kykyä hallita. Mutta kuten tiedätte, vaeshya-aika antaa tietä kshattriya-ajalle: tiukalle ja kurinalaiselle hallinnolle joka ajaa yhteistä etua. En voi sanoa millainen tämän maan (USA) hallinto tulee olemaan tai ei tule olemaan, mutta voin sanoa että  kapitalistinen järjestelmä ajaa itsensä tuhoon omalla toiminnallaan.

Lohikäärmeen nousu

K: Baba, voitko kertoa lisää noiden ihmisten ideologiasta, jotka ovat ottaneet vallan (USA:ssa,) erityisesti yhteiskunnallisen kiertokulun ja varnojen kannalta?

On kilpailevia voimia – ne jotka haluavat nostaa vaeshya-arvot ylimmäksi ja poistaa kaikki esteet sen tieltä, omaksi edukseen, liikeyrityksensä eduksi – ja niitä jotka ovat radikalisoituneet, jotka haluavat valtaa ja loistoa kaaoksessa ja jotka eivät kaihda sodankäyntiä. (Bannon) He tuhoaisivat olemassaolevan ja loisivat uuden järjestelmän, jossa heillä on ehdoton valta. He eivät piittaa marsseista ja protesteista. He pitävät niistä; ne antavat heille huomiota. He tekevät vaikutuksen toisiin, maailmaan. Se tekee heistä voimakkaita. Mutta ne joilla on todellinen valta, jotka ovat antaneet näille henkilöille tuon aseman, eivät halua istua heidän jalkojensa juuressa ja palvoa heitä ja antaa heidän tuhota tuottoisat olosuhteet. Niinpä noiden kahden voiman välillä on ristiriita.

Kyse ei ole demokraattien ja republikaanien välisestä pelistä. On kyse pelistä jonka yhtenä osapuolena ovat ne jotka haluavat inhimillisiä arvoja, pehmeitä arvoja, jotka haluavat pelastaa planeetan ilmeiseltä tuholta ja vaaralta ja toisena ne jotka haluavat että vaeshya-aika jatkuu esteettömästi, tahtoen kieltää ongelman, mennä niin pitkälle kuin voivat kapitalismin hengessä ja kolmantena ne jotka haluavat tuhota kaiken ja nousta itse valtaan.
On siis kolme voimaa. Pelissä ovat mukana vallanhimoiset fasistiset voimat, puhtaan kapitalismin voimat sekä kasvavan humanismin, universalismin voimat, viimeksimainitun päämääränä huolenpito kaikista elävistä olennoista.

Tämä on shudra-vallankumous, tämä kasvava humanismi ja universalismi, joka välittää kaikista ihmisistä, eläimistä, ilmastosta, koko maaplaneetasta. Tämä on suuri voima planeetallamme näinä aikoina ja se kohtaa paljon haasteita. Juuri haasteiden vaikutuksesta tämä universaalinen ruohonjuuritason kansanliike tulee nousemaan. Se on voima jota ei vielä täysin ymmärretä, se on vahvempi ja laajemmalle levinnyt kuin kukaan tietääkään eikä se tunne maiden välisiä rajoja.

Tämä on maaplaneetan asukkaiden uusi liike. Se ei samaistu mihinkään maahan ja ne jotka vievät sitä eniten eteenpäin ovat nuorempaa sukupolvea. Kun tämä sukupolvi pääsee valtaan, nousee valtaan myös tämä ajatussuunta, ei vain Yhdysvalloissa vaan koko maailmassa. Kapitalismi joka on tehnyt USA:sta rikkaan, tulee tuhoutumaan tässä prosessissa.

Juuri nyt on käynnissä suuri taistelu näiden kolmen voiman välillä: humanistien, kapitalistien ja fasististen diktaattorien. Muutoksen tuulet puhaltavat, niitä ei voi välttää. Aivan lähitulevaisuudessa planeetta joutuu suuriin vaikeuksiin ja ihmisten ruokavarat hupenevat. Ei vie kauan ennen kuin väestölle ei riitä ravintoa ja ihmisten pitää muuttaa muualle, jonka seurauksena sekasorto ja levottomuudet lisääntyvät. Ennen pitkää maailman on pakko liittyä yhteen tai planeetta kuolee. Mutta näihin muutoksiin liittyy suurta kuohuntaa.

Kiina ja Venäjä ovat suuria maita ja ne nousevat. Kiina joka toteuttaa ilmastoystävällistä politiikkaa ja välittää planeetan eloonjäämisestä, ei voi seurata syrjästä ja antaa toisten tuhota planeettaa. Myös toiset maat puuttuvat asiaan ja asettuvat Kiinan kannalle.

Tämän nousevan humanismin, universalismin laajuus ja voima on nykyään paljon suurempi kuin mikään valtio oivaltaa, mutta ne tulevat pian näkemään, mikä tämä nouseva voima on, ja että hallitukset jotka ovat sille myötämielisiä, tulevat menestymään. Hallitukset jotka ilmentävät sitä tulevat menestymään, hallitukset, jotka toimivat järjestelmällisesti toteuttaen kollektiivista hyvinvointia, tulevat menestymään. Ne jotka omistautuvat vallalle tai kapitalistisille arvoille, tulevat häviämään.
Nukkuva lohikäärme on herännyt. Kukaan ei tiedä sen kokoa, mutta sen varjon voi nähdä, varjon, joka näkyy eri puolilla maailmaa vaikuttavana taantumuksellisena liikehdintänä. Tämä on vastareaktiota, ja se kohdistuu universalismin liikehdintään. Mutta kun lohikäärme nousee, heiluttaa häntäänsä ja syöksee tulta, kaikki varjot katoavat.

Tiedättekö mikä tuo tuli on? Se on lämpenevän planeetan tuli. Tämä universaalinen voima tulee sulkemaan sisäänsä koko maapallon kuten olen aina sanonut. Tällä hetkellä nuo kolme eri suuntiin vetävää voimaa taistelevat tässä maassa ja ne ovat asettuneet asemiin toisiaan vastaan, mutta nukkuva lohikäärme on mahtavampi kuin kukaan tietää. Lohikäärme kaataa olemassa olevat rakenteet, mihin vallalla kauppaa käyvät eivät pysty.

Vuosia sitten sanottiin, että asioiden tulee muuttua, jotta vältyttäisiin tulevilta vaikeuksilta. Nyt tilanne on sellainen, että niiltä ei voi välttyä. Näet jo edessäsi maapallon lämpenemisen uhkaavat seuraukset. Silti on niitä, jotka pitävät silmälappuja yrittäen elää kuten ennenkin. Heidän unelmansa menneistä ajoista hajoavat kuitenkin hyvin pian tuhkaksi, ei vain Yhdysvalloissa vaan koko maailmassa. Lohikäärmeen tuli polttaa vanhat unelmat ja lohikäärme itse ympäröi koko maailman kietoen sen syleilyynsä.

K: Tuleeko kolmas maailmansota?

V: En halua ennustaa. Sanon vain että elämä ei jää sellaiseksi kuin me sen tunnemme.
Tämä on Proutin esiintulemisen aikaa. Ei tule masentua tai tuntea voimattomuutta. Tulee voimaannuttaa itsensä ja oivaltaa että tuo lohikäärme on valon voima maailmassa, eikö niin.

K: Mitä meidän tulisi tehdä?

V: Tehkää sadhanaa (henkisiä harjoituksia)! Olkaa osa tätä laajaa voimaa, uinuvaa voimaa joka on heräämässä. Olette osa sitä. Älkää antako vaikeíden asioiden vaikuttaa itseenne. Nähkää se laajemmasta perspektiivistä ja opettakaa henkistä elämää. Maailma on henkisessä kriisissä, fyysisessä kriisissä. Ihmisiä tulee kuolemaan! Planeetalla on ongelma. Se tulee itse ravistamaan pois tietyn ylimäärän.

Kuinka ihmiset selviävät tästä muutoin kuin yhdistymällä yhdeksi universaaliksi perheeksi?  Opeta universaalista veljeyttä, sisaruutta, elämän universaalista luonnetta johtotähtenä Korkein Olemus. Tämä fyysinen maailma on luonteeltaan väliaikainen, katoavainen. Se ei hallitse sinua. Olet elävä elämä itse. Tuo hengen arvot maailmaan. Ole henkinen soturi. Mene ja opeta. Se on neuvoni. Pidä nykyiseen tilanteeseen liittyviä luentoja ja puheita, korosta elämän ja elävien olentojen ykseyden voimaa.

Tämä on universaalinen ihmiskunta. Nuoret ovat siihen valmiita. Murehdit, millaisen planeetan lapsesi saavat. Lapset ovat valmiita siihen, heillä on oikeat ihanteet. Se tulee olemaan heidän maailmansa joka ei ole kapitalistinen. Ei vain USA järky, vaan koko maailma. Kiina nousee voimaansa. Venäjä haluaa valloittaa maailman.
Kiina näkee selvästi planeettaa uhkaavan vaaran. Venäläiset ovat vielä köyhyydessä pyrkien saavuttamaan valtaa ja taloudellista hyvinvointia. Johtaja unelmoi Venäjän loistosta. Yhdysvaltojen johtajat unelmoivat paluusta menneeseen, vanhaan teollisuuteen, vanhoihin arvoihin ja haluavat kieltää ja olla välittämättä nykyhetken realiteeteista ja heidän joukossaan jotkut unelmoivat vallasta ja omasta henkilökohtaisesta loistostaan.


On käynnissä muutos. Tämä muutos on siirtymistä patriarkaatista kohti tasa-arvoa maskuliinisen ja feminiinisen voiman välillä. Kun feminiininen voima nousee, samalla nousee ihmiskunnan tarvitsema ravitseva ja parantava voima tasapainottamaan maskuliiniselle voimalle ominaista omaan alueeseen keskittymistä ja ulospäin suuntautuvaa voiman ja vallan käyttöä. Nuo kaksi voimaa yhdessä luovat uuden maailman uuteen aikakauteen, joka on koittamassa. Naisilla on johtava rooli tulevien vuosien aikana maailman tarvitseman tasapainon, tervehtymisen ja yhtenäisyyden, lempeän kosketuksen tuojina.  Mutta muutos on myrskyisä, ja on valitettavasti sanottava, että siitä ei tule helppo. Ihmiskunta joutuu taistelemaan olemassaolostaan. Aika, jolloin nämä kriisit olisi voitu välttää, on ohi. Ongelmat ovat jo täällä, mutta ihmisten elämänhalu on hyvin vahva, ja uskon vakaasti, että tulevaisuus on kirkas, mutta tie on vaikea jonkin aikaa.

K: Kun tehtävää on niin kovin paljon, mistä tiedämme, mitä juuri meidän kuuluu tehdä?

Sinun tulee aina taistella dharman puolesta. Dharma tulee voittamaan planeetallamme. Dharma säilyy, se nousee valtaan. Ihmisten ääntä kuullaan, mutta tuo ääni on sekoitus eri ääniä. Keskity henkisyyteen ja tuo henkisyyttä esille. Vaikeina aikoina ihmiset tarvitsevat ohjausta. Henkisyyttä ei pidä unohtaa poliittisen kaaoksen aikana, vaan ihmisten henkisyyttä tulee vahvistaa – ylläpitää ja kasvattaa, niin että valon voimat hävittävät pimeyden.

Meditoidessasi kysy sisimmältä Lähteeltäsi, mikä on sinun tiesi, mikä on sinun palvelutehtäväsi. Vastaus kätkeytyy sisällesi. Kysy, mikä on korkein päämäärä, jota palvella. Ja näe siinä palvelutehtävässä jumalallisen rakkauden virtaavan maailmaan.

Joillekin se on poliittista toimintaa, joillekin henkisen opetuksen antamista, toisille taas neuvontatyötä ja ihmisten auttamista siten, että he kykenevät kamppailemaan ongelmiensa keskellä. Joidenkin tehtävänä taas on tuoda ruokaa pöytään. Kun vanhenemme ja elämä muuttuu, myös se mitä teemme, voi muuttua. Teillä on monia taitoja. Tiedätte, kuinka arvioida niitä ja kiinnostuksenne kohteita. Näitä arviointeja on hyvä tehdä ja sitten luovuttaa kaikki Korkeimman käsiin ja tuntea, mihin suuntaan jumalallinen ohjaus osoittaa tietä tässä elämänvaiheessa. Jos omistat elämäsi kaiken olemassaolon ytimessä olevan jumalallisen palvelukseen, tuolle rajattomalle, loputtomalle rakkaudelle, jos antaudut sille täysin ja annat tuon rakkauden osoittaa sinulle, miten se haluaa ilmaista itsensä sinun kauttasi, saatat yllättyä voimavaroistasi, jotka eivät ole omien ponnistustesi tulosta.

Nuorille on tärkeätä saada jättää oma jälkensä maailmaan, mutta myöhemmällä iällä sellaisella on vähemmän merkitystä. Mutta oman tarkoituksen täyttäminen tässä maailmassa, Korkeimmalle omistetun palvelutehtävän täyttäminen, ne ovat tärkeitä kaikissa ikävaiheissa. Kun nuoruusvuodet ovat ohi, tämä asia muodostuu entistä tärkeämmäksi. Silloin olet valmiimpi. Sinulla on enemmän annettavaa. Mene sisimpääsi, visualisoi kaikenkattava rakkauden valo, täydellinen ykseys, pyydä tuota rajatonta armon Lähdettä ohjaamaan sinua, ja on varmaa, että Hän näyttää sinulle tien. Jos pyydät täydestä sydämestäsi ja vilpittömästi luovuttaen kaikki halusi ja toiveesi, sinulle osoitetaan tie eteenpäin, tie jolla voit olla välikappale, kanava, tuolle jumalalliselle rakkaudelle sen virratessa kauttasi maailmaan. Jokaisella on oma osansa täytettävänä elämän kudoksessa. Maailma tarvitsee niin paljon tänään, on niin monenlaisia tarpeita. Sinun tehtäväsi on löytää oikea vastaus. Vastaus on sisälläsi ja sen voi löytää.

On aina helppoa lykätä asioita huomiseksi, mutta huominen ei koskaan tule. Jos haluat tehdä jotakin, tee se nyt!