“Samskarat ovat liikevoima, joka sinkoaa elävän olennon eteenpäin syntymästä toiseen, tilanteesta toiseen. Sen ohella on toinenkin seikka, jolla on merkittävä vaikutus yksilön kehitykseen. Se on Korkeimman Tietoisuuden vetovoima, kutsu. “ Maetreyii Ma

 

Karman laki on syyn ja seurauksen laki. Hyvistä teoista seuraa hyviä hedelmiä ja huonoista huonoja. Ihmisen on käytävä nämä seuraukset kokemuksina läpi: ne saavat meidät syntymään yhä uudelleen.

Huonoja tekoja ei voi ”kompensoida” hyvillä teoilla. Päämääränä ei ole hyvä karma vaan karman loppuminen, sillä myös hyvät teot sitovat meidät jälleensyntymään ja estävät lopullisen vapautumisen. Samskarat pitävät yksilömielen erillään Korkeimmasta Tietoisuudesta.

Kaikki teot (ajatukset, sanat, teot) jättävät jälkiä, ns. samskaroita eli piileviä vastareaktiota ihmisen mieleen ja kun ne koetaan, on kyseessä karma. Ihmisellä on ns. vapaa tahto eli vapaus valita ajatuksensa, sanansa ja tekonsa, mutta ei niiden vastavaikutuksia.

Erot ihmisten syntyperän, lahjakkuuden, ulkonäön, ajatusten, tapojen ja käyttäytymisen välillä johtuvat heidän samskaroistaan.

Samskaralajit

Samskarat voivat olla tämän elämän aikana itse hankittuja, perittyjä edellisistä elämistä tai ympäristön aiheuttamia.

Mikään fyysinen teko tai psyykkinen toiminta ei haihdu olemattomiin maailmankaikkeudessa, vaan jättää mieleen tietyn värähtelyn, jonka vaikutus ilmenee tässä elämässä tai seuraavissa elämissä. Mieli pyrkii saavuttamaan alkuperäisen tilansa.

Jälleensyntymässä ihminen saa kehon, joka on yhteensopiva edellisten elämien aikana syntyneiden samskaroiden kanssa. Vastoinkäymisiin tulisikin suhtautua kärsivällisesti ja rauhallisesti, koska ne puhdistavat meitä entisistä huonoista teoista.

Ympäristön aiheuttamia samskaroita syntyy esim. kasvatuksen, koulutuksen, velvollisuuksien ja kulttuurin vaikutuksesta.

Kaikkien samskaroiden summaa sanotaan ”karman koriksi”. Ihmiset kantavat sitä mukanaan elämästä elämään. Mitä olemme nyt, on tulosta aikaisemmista teoistamme – ja mitä olemme tulevaisuudessa, on tulosta nykyisestä toiminnastamme.

Samskaroiden suuruus

Samskaran suuruus vaihtelee. Mitä pitempi aika on alkuperäisen teon ja ilmentyneen vastareaktion välillä, sitä suurempi tulee vastavaikutus olemaan, se kasvaa ”korkoa”.

Kun ajattelet pahaa jostakin henkilöstä, saat vastaanottaa yhtä suuren määrän itseesi kohdistuvaa kielteistä ajatusvärähtelyä. Jos taas ajattelet pahaa toisesta ja sitten lyöt häntä, on vastareaktio suurempi, koska fyysisen kehon energia lisätään psyykkiseen värähtelyyn.

Samskaroiden kypsyminen

Samskaroita ei voi kokea ennen kuin ne ovat läpikäyneet kypsymisvaiheen. Kypsyminen tapahtuu, kun mieli on erillään kehosta esim. tajuttomuuden, syvän meditaation tai kuoleman seurauksena.

Jos ihminen menettää tajuntansa esim. onnettomuuden seurauksena, saattaa hänen elämänsä muuttua kokonaan, koska kypsyneet samskarat johdattavat elämän uuteen suuntaan.

Kun mieli on täydellisesti erillään fyysisestä kehosta syvän meditaation aikana, kypsyvät samskarat ja ovat valmiita poimittavaksi, kun palataan normaaliin tajunnan tilaan. Siksi monen henkisen kokelaan elämä on täynnä nopeita vaihteluita, ylä- ja alamäkiä.

Kuoleman jälkeisessä tilassa samskarat kypsyvät ja mieli etsii seuraavaa elämää varten uuden kehon, joka on sopiva korjaamaan noita kypsyneitä samskaroita.

Samskaroiden polttaminen

Ihmiset polttavat samskaroitaan kokemalla ne fyysisellä ja/tai psyykkisellä tasolla. Tämä on sitä ”elämää”. Jos esim. leikkaat veitsellä sormeesi tai joudut auto-onnettomuuteen, merkitsee se jonkin tekemäsi teon vastareaktiota, joka saa näin ilmenemisensä.

Samskaroita voi myös palaa meditaatiotilan aikana. Samoin pyyteettömän palvelun avulla voidaan polttaa pois samskaroita.

Kasvatuksen ja ympäristön aiheuttamista samskaroista on mahdollista vapautua myös älyn avulla: ottamalla selvää asioista, opiskelemalla ja käyttämällä järkeään. Lasten ja nuorten kasvatuksen tavoitteena pitäisi olla mahdollisimman laajan ja suvaitsevaisen maailmankuvan synnyttäminen, ei ennakkoluulojen lietsominen.

Vain suuri henkinen mestari voi ottaa itselleen ihmisten samskaroita tai jakaa niitä pienempiin osiin. Esim. henkiparantaja ei voi poistaa samskaroita. Hän voi poistaa vaikkapa sairauden oireet, mutta jos alkuperäinen syy sairauteen ei ole poistunut, ottaa samskara vain uuden muodon.

Uusien samskaroiden estäminen

Miten voidaan estää uusien samskaroiden syntyminen? On tärkeää tiedostaa elämän tarkoitus ja päämäärä ja toimia aktiivisesti sen saavuttamiseksi.

Voimme ajatella olevamme väline, instrumentti, jonka kautta Korkein Tietoisuus suorittaa tekojaan. Kätemme toimivat Hänen käsinään, jalkamme Hänen jalkoinaan, ajatuksemme Hänen ajatuksinaan, sanamme Hänen sanoinaan, tekomme Hänen tekoinaan. Silloin tekomme ja niiden vastavaikutukset (hyvät tai huonot) menevät hänen kannettavakseen, eikä uusia samskaroita ilmaannu mielen karmankoriin ja henkiset harjoitukset kypsyttävät ja korjaavat vanhat samskarat.

Kun meditoi kahdesti päivässä säännöllisesti, mieli kiinnittyy Korkeimpaan. Kuoleman hetkellä mieli liikkuu suuntaan, mihin se on eniten samaistunut.  Korkein ”tarttuu” mieleen ja vetää sen samskaroiden virrasta.

Kun mieli sulautuu Kosmiseen Mieleen, ihminen on saavuttanut muktin, on yhtä koko maailmankaikkeuden kanssa. Mieli voi jatkaa kehitystään hienosyisemmillä tasoilla, mutta palaa vielä kerran ihmiskehoon saavuttaakseen lopullisen vapautumisen, mokshan. Mokshassa yksilömieli  sulautuu Kosmiseen Tietoisuuteen, täydellisen rauhan, tasapainon ja autuuden tilaan.

Tutustu kirjaan: Joogan viisautta tantratieteen valossa