Naismystisismi (Feminine Mysticism) ja henkinen näkökulma naisen elämään

Naisen ja miehen henkiset polut eroavat toisistaan tietyssä määrin. Naismystisismi liittyy naisen henkiseen tiehen ja sen erikoispiirteisiin. Muinoin tätä tietoa opettivat ns. naisten mysteerikoulut, mutta ne ovat hävinneet vuosituhansien kuluessa. Intuitiivisten viestien kautta on tätä tietoa jälleen tulossa. Naismystisismi pyrkii auttamaan naisia ja miehiä parantumaan patriarkaatin aiheuttamista haavoista ja tukemaan naisia ottamaan aktiivisen aseman planeettamme muuttamisessa elämää ja kaikenpuolista kehitystä edistäväksi. Tavoitteena on tasapainoinen yhteiskunta, jossa sekä feminiiniset ja maskuliiniset ominaisuudet ovat yhtä arvostettuja. 

"Kunnioituksen puute feminiinisiä ominaisuuksia kohtaan on johtanut maailman nykyiseen tilaan. Se on johtanut ylenmääräiseen aggressioon, poliittiseen ylivaltaan ja taloudelliseen ahneuteen. Koska naisellista näkökulmaa ei ole tuotu esille, on rakkautta ja elävien olentojen ravitsemista alettu pitämään toisarvoisina. Ja kun elävien olentojen hyvinvointia ei pidetä kaikkein tärkeimpänä, mitä tapahtuu? Monet kasvi- ja eläinlajit ovat hävinneet maailmasta ja ilman huolenpitoa olevat ihmiset kärsivät suurin joukoin. Tämänpäivän maailmassa ei heitä arvosteta, heitä, jotka ravitsevat ja pitävät huolta muista; sensijaan ne jotka aggressiivisesti pyrkivät poliittiseen ja taloudelliseen valtaan saavat toimia vapaasti ja heitä kunnioitetaan.  Tämä johtuu siitä suuresta epätasapainosta feminiinisten ja maskuliinisten näkökohtien välillä, joka piilee yhteiskunnassa. Naiset tukahduttavat feminiinistä luonnettaan ja opettelevat käyttämään maskuliinisia ominaisuuksiaan edistäen tätä epätasapainoa."

"Jos naiset palavat voimansa lähteille, äidinominaisuuksiinsa, yhteyteen luonnon kanssa, elämän ylläpitämiseen ja ravitsemiseen; jos he hyväksyvät oman seksuaalisuutensa, syklisen luonteensa ja naiseutensa, he tulevat löytämään voiman jota he eivät ole tunteneet vuosituhansiin. Naiset ovat omaksuneet patriarkaalisen näkökulman. He ovat kadottaneet yhteyden omaan itseensä, ja niinpä he ajattelevat, että naisen feminiinisen luonteen hyväksyminen vähentää heidän asemaansa. Mutta he ovat väärässä: se saa heidät tietoiseksi itsestään. Tämän tietoisuuden pohjalta he voivat harmonisoida psyykkis-fyysiset tarpeensa. He löytävät erilaisen vallan, joka ei perustu hallitsemiseen vaan luomiseen ja ravitsemiseen."
 
Shrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä

 Intuitiivisten viestien inspiroima kuvagalleria

Intuitiiviset viestit

Anandamaetreyiin välittämissä intuitiivisissa viesteissä käsitellään mm. varhaisia matriarkaatteja, naismystisimiä ja naisen henkistä tietä, seksuaalisuutta, parisuhdetta, naisen sykliä, äitiyttä sekä naisen asemaa yhteiskunnassamme.
Alla otteita kirjasta Naisen voiman lähde: naismystisismi.
Katso julkaisusivuamme!

Naisen esihistoriaa

Naismystisismi ja naisen henkinen tie

Seksuaalisuus, parisuhde, naiseus ja mieheys

Naisen fysiologia, äitiys ja lasten hoito

Nainen ja yhteiskunta

 

"Kun jumaluuden feminiiniset kasvot jälleen huomioidaan ja niitä aletaan ilmentää voimallisesti, yhteiskunta kääntää suuntaansa, ja monet maailman hankalimmista ongelmista ratkeavat. Tämän päivän yhteiskunnan parantamiseksi tarvitaan tuota rakastavaa ja hellää huolenpitoa jota äiti luonnostaan osoittaa lapsiaan kohtaan, ja joka kumpuaa Pyhän Naiseuden ytimestä."

Naistenosaston
Shakti Samghan tavoitteita:


- perustaa naisryhmiä, joissa naiset voivat turvallisesti ilmaista tunteitaan
- edistää naisten fyysistä ja psyykkistä terveyttä; ruokavalio, jooga, meditaatio
- opastaa naisia henkisellä tiellä löytämään oma voimansa ja naiseutensa (naismystisismi)
- naisen syklin näkeminen luonnollisena rytminä eikä ”vaikeina päivinä” sekä sen huomioiminen työelämässä
- äitiyden ja äidinroolin palauttaminen kunniaan myös taloudellisesti ja laajentaminen palvelemaan kaikkia luotuja olentoja
- naisten muutosvaiheseremonioiden järjestäminen (kuukautistenalkamis-, äidiksitulo-, vaihdevuosiseremoniat jne)
- kehittää naisen henkistä olemuspuolta laulun, musiikin, runouden, henkisen tanssin, meditaation kautta
- herättää naisissa yhteiskunnallinen tiedostaminen
- auttaa naisia taloudellisesti itsenäisiksi
- edistää naiskulttuuria

"Naisten virhe on kilpailla miesten kanssa. Kun tätä tapahtuu, he unohtavat keitä he todella ovat ja he kadottavat todellisen voimansa.Toisen dharman toteuttaminen ei ole koskaan yhtä otollista kuin oivaltaa oma dharmansa ja ilmentää sitä täydelleen. Kaikilla on mahdollisuus suuruuteen; vaikkakin miehen kehossa ja naisen kehossa olevien tie ei ole identtinen johtuen fyysisistä erilaisuuksista ja niistä seuraavista psykologisista eroista."

Anandamaetreyiin välittämä intuitiivinen viesti

Takaisin ohjelmaluetteloon