Ananda Sevan acarya- ja tattvikakoulutus

Opi auttamaan itseäsi ja ihmiskuntaa!


Ananda Sevan acaryaksi opiskellaan kahdessa vaiheessa: tattvikakoulutuksessa opiskellaan Shrii Shrii Anandamurtin antamaa henkistä filosofiaa ja Proutia, henkisille ja moraalisille arvoille perustuvaa yhteiskuntafilosofiaa, ja opetellaan niiden jakamista muillekin. Tattvika tarkoittaa henkilöä, joka hallitsee joogafilosofian ja teorian, acarya tarkoittaa meditaatio-opettajaa, joka opettaa omalla esimerkillään.

Tattvikakoulutuksen jälkeen voi osallistua acaryakoulutukseen, jonka aikana opitaan antamaan kaikki 6 toisiaan täydentävää henkilökohtaista meditaatiotekniikkaa sekä syvennetään omia harjoituksia ja henkistä elämäntapaa. 

Ananda Sevan tattvikakoulutus

Tattvika-koulutusjaksot ovat suomenkielisiä, mutta oppimateriaali on yleensä englanninkielistä. Kokelaan edellytetään tekevän Ananda Sevan meditaatio- ym muita harjoituksia säännöllisesti sekä pitävän Shrii Shrii Anandamurtia henkisenä mestarinaan. Edellytyksenä on myös todellinen sisäinen halu jakaa henkistä  filosofiaa muillekin, antaa meditaatio-opetusta ja järjestää yhteismeditaatiotilaisuuksia. Kyseessä on siis eräänlainen kutsumus tällaiseen palveluun.

Tattvikakoulutuksen joogafilosofiaan sisältyy syventävää tietoa henkisestä filosofiasta ja harjoituksista. Ananda Sevan joogaopettajakoulutus Sydämen ja tiedon joogaa antaa hyvät valmiudet tattvikakoulutukseen. Sitä suositellaan tattvikakoulutukseen pyrkiville. Tattvikakoulutus sisältää yhteensä n. 10-12 lähiopetuspäivää opiskelijamäärästä riippuen.

Tattvikakoulutus 2018 sisältää mm:

  • tarkempi perehtyminen henkiseen filosofiaan ja yhteiskuntafilosofiaan
  • Shrii Shrii Anandamurtin Ananda Sutram: henkinen ja yhteiskunnallinen filosofia sanskritinkielisinä sutrina eli aforismeina.
  • joogan elämäntavan syventäminen ja omakohtainen harjoittaminen
  • initiaation eli diikshan antamisen opetus koulutuksen suorittaneille

Oppilaat pitävät koulutusosioilla harjoitustyönään filosofianluentodemoja sekä tekevät kirjallisia kotitehtäviä osioiden välillä. Etäopiskelukurssin materiaali on osittain englanninkielistä: Anandamaetreyiin välittämiä intuitiivisia viestejä liittyen filosofiaan ym. Tattvikakoulutuksen pääopettaja on acarya Sarasvati Ma. Koulutuksen  osiot pidetään kurssikeskuksessa, johon majoittaudutaan. Kokelaiden edellytetään osallistuvan Ananda Sevan kahteen retriittiin. Tattvika-koulutuksen suorittaneet saavat lisäkoulutuksen initiaation (diikshan) antamiseen ns. Namamantraa käyttäen edellyttäen, että he ovat läpäisseet filosofiaan liittyvät kokeet. Aktiivisesti tattvikoina toimiville järjestetään myöhemmin acaryakoulutus.

Seuraava tattvikakoulutus
Seuraavaa koulutusta ei ole toistaiseksi sovittu.

Lisätietoja:
Acarya Sarasvati Ma / Liisa Kannisto:  liisa.kannisto.mail (at) gmail.com, tekstaa p. 050 5846896.