Ohjelmat ja opetukset

Uushumanismi

filosofia joka kattaa koko luodun maailman.
"Olemme kaikki yhtä."

PROUT

Progressive Utilization Theory (Edistyksellisen hyödyntämisen teoria) on yhteiskuntafilosofia, joka soveltaa uushumanistisia aatteita ja arvoja.

Uudet tieteelliset teoriat

mikrovitateoria ja muut tieteelliset teoriat tulevat kehittämään tiedettä ja teknologiaa kaikkien olentojen hyväksi

Henkinen filosofia

filosofia joka selittää mm. maailmankaikkeuden ja ihmisen alkuperän ja päämäärän

Henkiset harjoitukset

käytännön menetelmä, jonka avulla yksilö voi kehittää koko potentiaaliaan ja saavuttaa henkisen päämääränsä

Naismystisismi

naisen henkisen tien erikoispiirteitä