Uushumanismi

Uushumanismi on Shrii Shrii Anandamurtin antama filosofia, jonka piiriin kuuluvat kaikki luodut olennot. Se tarjoaa filosofisen perustan yhtenäiselle ihmiskunnalle, joka oivaltaa kaiken elollisen ykseyden ja pitää kaikkia luontokappaleita yhden ja saman Tietoisuuden ilmenemismuotona. Uushumanistinen filosofia kattaa humanitäärisen ja ekologisen liikkeen sekä henkisen näkökulman. Rakkaus kaikkia eläviä olentoja kohtaan, syvä kunnioitus jokaisen ihmisen ja olennon ainutkertaisuutta kohtaan ovat todellisen inhimillisen yhteiskunnan kulmakiviä.

”Ihmisillä on paikkansa maailmassa kuten on eläimillä, metsän puilla ja meren eliöillä. Kaikki ovat yhden jakamattoman olemassaolon osasia. Kun muistetaan kaiken elämän pohjimmainen ykseys ja kaikkia olentoja kohdellaan kunnioituksella, vallitsee yhteiskunnassa samanarvoisuus ja tasapaino. Toisen kehittyminen ei johda toisen tukahduttamiseen.”

”En ole vain tässä kehossa vaan veljissäni ja sisarissani, metsän eläimissä, puissa, tuulessa, auringonpaisteessa. Olen kaikessa, kaikki on minussa.”

”Planeetan kehittyneempänä lajina ihmiskunnalla on velvollisuus huolehtia veljistään ja sisaristaan eläin- ja kasvikunnassa, pitää huolta heidän hyvinvoinnistaan sekä huolehtia parhaansa mukaan luonnon tasapainon säilymisestä, niin ettei mikään olento kärsi tarpeettomasti.”

”Uushumanistilla on universaalinen suhtautumistapa. Ja tämän perusteella hänellä on syvä kunnioitus tuota yhtä ja samaa Tietoisuutta kohtaan, joka on kaiken ilmentyneen takana, syvä kunnioitus elämän sisintä olemusta kohtaan, joka ilmenee kaikissa olennoissa. Ja siten tunnet kunnioitusta maata kohtaan, jossa asut ja joka antaa sinulle suojan, kasveja kohtaan, puita kohtaan, eläimiä kohtaan, joiden kanssa jaat tämän planeetan ja kaikkia veljiäsi ja sisariasi kohtaan – koko ihmiskuntaa, kaikkia tämän maailman ihmisiä kohtaan.”

”Tämä universaalinen suhtautumistapa on avain uushumanistiseen asenteeseen. Ja kun olet omaksunut tämän uushumanistisen lähestymistavan, mitä siitä seuraa? Rakastat kaikkia olentoja. Näet että kaiken elämän perusta on elävien olentojen henkinen olemuspuoli. Ja tunnet kunnioitusta, huolenpitoa ja rakkautta tuota Tietoisuutta kohtaan, joka asustaa kaikessa ilmentyneessä olemassaolossa ja ilmenee tämän luomisen moninaisina muotoina ja väreinä.”

”Kun ihminen tiedostaa kaikkien olentojen piilevän ykseyden Tietoisuudessa, syntyvät teot ja asenteet, jotka edistävät kaikkien olentojen hyvinvointia.”
 -Shrii Shrii Anandamurti Anandamaetreyiin välittämänä

Intuitiivisia viestejä:

 

             Uusi yhteiskunta on jo syntymässä; Ravi Loganin haastattelu

Takaisin ohjelmaluetteloon