Uudet tieteelliset teoriat

Tulevaisuuden visiot

Intuitiivisissä viesteissä kerrotaan mm. maaplaneettamme ja ihmisrodun muutoksista, uudesta teknologiasta, planeettamme ulkopuolisesta elämästä jne. Visiot ovat poikkeuksetta positiivisia mahdollisista mullistuksista huolimatta, ja niissä korostetaan jatkuvasti, että ihmiskunnan tulevaisuus on valoisa.

Mikrovitateoria

Mikrovitateoria ja muut tieteelliset teoriat koskien aika-avaruutta  tulevat kehittämään teknologiaa ihmiskunnan hyväksi. Mikrovita on Anandamurtin antama uusi teoria aineen pienimmästä elävästä hiukkasesta. Sanaa mikrovita käytetään ilmaisemaan elämän pienimpiä hiukkasia, pienimpiä elementtejä. Nämä olennot ovat kooltaan minimaalisia, niitä ei voi nähdä paljaalla silmällä eikä mikroskoopilla. Mikro tarkoittaa pientä, vita tarkoittaa elämää. Mikrovita on siten pieni elämänmuoto; ne ovat elämän rakennuspalikoita. Elävä aines rakentuu mikrovitoista, pienistä elämän hiukkasista, maailmankaikkeuden pienimmistä hiukkasista. Mikrovitateoria asettaa haasteita mm. ydinfysiikalle, kemialle, lääketieteelle ja psykologialle.

Intuitiivisiä viestejä

Aika, avaruus, teknologia

Mikrovitateoria:


Takaisin ohjelmaluetteloon