Intuitiiviset viestit

Anandamaetreyiin välittämiä intuitiivisia viestejä koskien henkistä filosofiaa, henkisiä harjoituksia, naismystisismiä ja naisen henkistä tietä, uusia tieteellisiä teorioita ja uushumanismia.

Englanninkielisiä intuitiivisia viestejä  iw.anandawiki.com

 Ajankohtaisia viestejä

Henkinen filosofia

Henkiset harjoitukset

Naismystisismi ja henkinen näkökulma naiseuteen

Uudet tieteelliset teoriat

Uushumanismi