Intuitiiviset viestit

Anandamaetreyiin välittämiä intuitiivisia viestejä koskien henkistä filosofiaa, henkisiä harjoituksia, naismystisismiä ja naisen henkistä tietä, uusia tieteellisiä teorioita ja uushumanismia.

Englanninkielisiä intuitiivisia viestejä:  anandawiki.net   ja   iw.anandawiki.com  


 Ajankohtaisia viestejä

Henkinen filosofia

Henkiset harjoitukset

Naismystisismi ja henkinen näkökulma naiseuteen

Uudet tieteelliset teoriat

Uushumanismi