Henkiset harjoitukset

Henkinen elämäntapa voidaan toteuttaa jokapäiväisessä elämässä eikä se edellytä syrjään vetäytymistä. Ananda Sevan henkiset harjoitukset tarjoavat systemaattisen menetelmän, jonka kautta voi saada tasapainoa ja harmoniaa elämään. Harjoitukset perustuvat kahdeksan askeleen joogaan, jonka alkuperä johtaa ikivanhaan tantraan, intuitiiviseen tieteeseen ja jotka Shrii Shrii Anandamurti on soveltanut nykyajan ihmistä varten. Menetelmä on kokonaisvaltainen käsittäen mielen ja kehon harjoitukset, sillä on tärkeätä säilyttää tasapaino fyysisen ja psyykkisen tason välillä.

Kolmen tien jooga:
Jinana (tieto), karma (toiminta) ja bhakti (hartaus)

Tiedonjoogi lähestyy henkisyyttä älyllisesti ja analysoiden. Hän sanoo:"En ole tämä keho enkä mieli, olen tuo ikuinen olemus, olen tuo Itse". Karmajoogi tekee epäitsekästä palvelua nähden kaikki Korkeimman Tietoisuuden ilmenemismuotoina. Bhaktijoogi kehittää rakkauden ja hartauden tunteita. Tantrassa harjoitetaan näitä kaikkia kolmea joogatietä samanaikaisesti - ne luovat perustan meditaatiolle, ja näin voidaan kehittää mieltä eniten.

Sisäiset harjoitukset

Meditaatio ja jooga

Meditaatio ja jooga elämäntapana on tehokas menetelmä itsensäkehittämiseksi. Meditaatio ei ole vaikeaa, mutta vaatii jonkin verran päättäväisyyttä ja pitkäjännitteisyyttä. Ananda Sevan kouluttamat acaryat eli meditaatio-opettajat ovat valmistuneet Kaliforniasta USA:sta. Heitä on Suomessa tällä hetkellä kymmenkunta.

Henkilökohtainen meditaatio-opetus

Ananda Sevan acaryat ja tattvikat antavat henkilökohtaista meditaatio-opetusta. Opetus käsittää ns. initiaation eli dikshan, jolloin saadaan oma meditaatiotekniikka. Tämän jälkeen on mahdollista saada 5 muuta täydentävää tekniikkaa muutaman kuukauden välein, jos harjoituksia tehdään säännöllisesti. Paras tulos saadaan kun meditaatiota tehdään kahdesti päivässä, aamulla ja illalla. Acaryat antavat myös henkilökohtaiset joogaliikkeet eli jooga-asanat, joita voi tehdä kotona itsenäisesti. Toivomme että annat opetusta vastaan sopivaksi katsomasi lahjoituksen yhdistyksen toiminnan hyväksi joko suoraan acaryalle tai tilille Ananda Seva FI29 1290 3000 1020 47, viestiin "lahjoitus".  Jos olet varaton, ei se ole este opetuksen saamiselle.

Initiaatio

Initiaatio (vihkimys) eli diiksha tarkoittaa ensimmäistä henkilökohtaista meditaatio-opetusta, joka saadaan acarialta tai tattvikalta. Initiaatiossa saadaan mm. henkilökohtainen mantra. Meditaatiotekniikka voi olla joko ns. Nama Mantra-tekniikka tai ns 1. oppitunti. Ennen initiaatiota on hyvä tutustua joogan eettisiin periaatteisiin Yamaan ja Niyamaan sekä joogafilosofian peruskäsitteisiin. Tule initiaatiotilaisuuteen puhtaana, pukeutuneena mieluiten vaaleisiin siisteihin vaatteisiin.

1. oppitunti

Tässä tekniikassa opitaan vetämään mieli pois ulkoisesta maailmasta, omasta kehosta ja keskittämään se yhteen ainoaan pisteeseen ja yhteen ainoaan ajatukseen Kosmisesta Tietoisuudesta. Apuna käytetään ns. Ista Mantraa (mantra joka johtaa joogan päämäärään), joka auttaa ohittamaan alitajunnasta nousevien ajatusten ja mielikuvien virran ja tasoittaa mielen levotonta värähtelyä. Tämä tekniikka auttaa mieltä puhdistumaan polttamalla pois sinne kerääntynyttä "likaa", joka estää mieltä laajentumasta.

2. oppitunti

Toista oppituntia kutsutaan Madhuvidyaksi eli "suloiseksi tiedoksi". Tähän tekniikkaan liittyy myös henkilökohtainen mantra, ns. Guru Mantra. Tämä tekniikka liittyy toimintaamme jokapäiväisessä elämässämme ja se auttaa mm. lopettamaan takertumisemme toimintamme tuloksiin. Se muistuttaa meitä siitä, että kaikki on Korkeimman Tietoisuuden ilmentymää.

3. oppitunti

Kolmas oppitunti liittyy ihmisen chakroihin eli sisäisiin psyykkisiin energiakeskuksiin, jotka säätelevät ihmisen fyysistä, psyykkistä ja henkistä aluetta. Tämän tekniikan avulla vahvistetaan ja puhdistetaan chakrojen säätelemiä aineen perustekijöitä kehossa.

4. oppitunti

Neljäs oppitunti on pranayama, henkilökohtaisesti annettu yksilöity vuorosierainhengitys. Tämä tekniikka antaa keholle lisää pranaa eli vitaalienergiaa sekä lisää mielenvoimaa ja keskittymiskykyä meditaation aikana.

5. oppitunti

Viides tekniikka puhdistaa ja tasapainottaa chakroja ja kehon hienosyisiä energiakanavia. Chakroja värähdytetään käyttämällä mantraa erityisellä menetelmällä. Tämä tekniikka rauhoittaa ja tasapainottaa mieltä, jotta voidaan saavuttaa syvempiä meditaation tiloja.

6. oppitunti

Kuudetta oppituntia voisi verrata mielen jatkuvaksi virraksi meditaation kohteeseen. Se kehittää hartauden ja rakkauden tunnetta.

Yhteismeditaatio

Osallistuminen kerran viikossa yhteismeditaatiotilaisuuteen eli Dharmachakraan on oleellinen osa harjoituksia. Ilman henkisen seuran antamaa tukea voi meditaation säännöllinen tekeminen olla vaikeampaa.

Miten meditaatio vaikuttaa

 Tieteellisissä tutkimuksissa on meditaation todettu vaikuttavan monia erityisesti stressiperäisiä sairauksia helpottavasti. Sen on todettu mm. vähentävän stressiä, parantavan muistia, alentavan verenpainetta, alentavan kolesteroliarvoja, helpottavan psoriasis-potilaiden oireita, tuovan apua unettomuuteen, auttavan lopettamaan tupakoinnin, auttavan epilepsiasta kärsiviä sekä tuovan apua painonhallintaan.

Kokemusperäisiä vaikutuksia

Meditaatio tuo rauhaa ja harmoniaa, auttaa itsensä tuntemisessa, rentouttaa, vähentää unen tarvetta, auttaa pelkojen voittamisessa, lisää kärsivällisyyttä, poistaa ahdistusta, lisää perusturvallisuudentunnetta, lisää luovuutta ja tehokkuutta, lisää kykyä tuntea empatiaa, lisää luottamusta, optimismia, tuo onnentunnetta, keveyttä, kohottaa mieltä, laajentaa tietoisuutta, antaa uuden arvomaailman elämään, auttaa vaikeuksien kohtaamisessa, herättää tunteen jostakin "elämää suuremmasta".

Muut harjoitukset

Joogaliikkeet eli asanat

Asanat auttavat pitämään kehon notkeana, joustavana ja hyvässä kunnossa. Asanoiden vaikutuksesta hermosto, imunestejärjestelmä, aineenvaihdunta ja sisäeritysrauhasten hormonieritys tasapainottuvat. Täten asanat auttavat pitämään harmoniaa fyysisen kehon, tietoisen mielen ja alitajuisen mielen välillä, ja puhdistavat ja vahvistavat chakroja. Henkilökohtaiset asanat voi saada acarialta. Ananda Seva järjestää jooga- ja meditaatio-opettajakoulutusta.

Joogan elämäntapa

Joogan elämäntapa korostaa terveiden ja kohtuullisten elämäntapojen merkitystä. Veden puhdistava ja viilentävä vaikutus auttaa mieltä keskittymään, ja joogan kasvisruokavalio puhdistaa niin kehoa kuin mieltäkin. Kirjanen Johdanto joogaan ja meditaatioon  käsittelee näitä joogan elämäntapaan liittyviä asioita.

Yama ja Niyama
joogan eettiset periaatteet

Ihmisen tietoisuus ei voi laajentua epäpuhtaiden käyttövälineiden asettamien rajojen yli, niinpä joogan harjoituksilla pyritään puhdistamaan niin keho kuin mielikin, jotta ne edistäisivät tietoisuuden laajentumista. Pyrkimys noudattaa joogan eettisiä elämänohjeita Yamaa ja Niyamaa yhdistettynä meditaatioharjoituksiin on tehokas menetelmiä kehon ja mielen puhdistamiseksi. Ihminen voi elää hyvinkin moraalista elämää, mutta jos hänellä ei ole henkistä päämäärää elämässään, hän ei voi edistyä kovin pitkälle henkisesti. Jos hänellä on henkinen tavoite, Korkein Tietoisuus, mutta hänellä ei ole mitään kehon ja mielen harjoitusta, ei hän myöskään edisty, koska tasapaino puuttuu. Niinpä jos ihminen haluaa saavuttaa tajunnan hienosyisiä ja suloisia tiloja, tulee hänen pyrkiä noudattamaan Yamaa ja Niyamaa. Yama ja Niyama ovat henkisten harjoitusten ydin ja perusta - ilman niitä muut harjoitukset eivät ole mahdollisia. Ei siis ole kyse pelkästään siitä että olisit ns. hyvä ja moraalinen ihminen, vaan  kyse on tietoisuuden laajentumisesta, joogan päämäärän saavuttamisesta.

Takaisin ohjelmaluetteloon