left

 ”Ihmisen psykologiasta on kirjoitettu valtaisa määrä erinomaisia tieto-, tutkimus- ja opetusteoksia. Tämä teos ei varsinaisesti kuulu joukkoon. Tämän ikivanhaan joogafilosofiaan perustuvan teoksen välittämä kuva on tarkkavaistoinen ihmisyyden syväluotaus ja samalla fransiskaaninen luomakunnan ylistys. Joogan psykologiaan ei sisälly pelkästään psyko-fyysinen puoli, se kattaa ihmisen kaikki tasot, mukaan lukien henkinen. Sydämen ja tunteen kautta voidaan koskettaa niin luonnon elämää ja vaikkapa kasvien olemusta kuin ihmisen sisäistä totuutta, johon ei ole pääsyä rationaalisin keinoin. Hartaudellisten tunteiden kautta avautuvat ovet viisauteen ja kaiken ykseyteen lempeällä, joskus selittämättömällä tavalla.”  

- Leena Juvonen

 


”Ihmisen kärsimykseen on monta syytä, mutta vain yksi ratkaisu: poistaa tunne, että on erossa Alkulähteestä.”

Sisällysluettelo


Johdanto ja viestien alkuperä

Osa I: Joogan ihmiskuva 
 
       
Idän ja lännen käsitys mielen ja kehon suhteesta
Ihmiselämän perusluonne
Mitä on olla ihminen
Ihmiselämän tarkoitus
Joogan biopsykologiaa       
Joogapsykologiasta
Chakrat ja vrtit
Kundaliini
Mielen tasot ja todistava olemuspuoli
Jälleensyntymisteoria
Karman laki
Jälleensyntyminen ja samskara
Henkinen elämä ja jälleensyntyminen
Ihmiselämän kehitys ja taantuminen
Vanhempien valinnasta
Menneiden elämien terapia

Osa II: Käytännön psykologiaa 1 
 
   
Ongelmien käsittelyä
Mielen kompleksit ja niistä vapautuminen
Jooga ja mielenterveys 1
Kun masennus iskee
Jooga ja mielenterveys 2
Pelosta
Seksuaalisesta väkivallasta toipuminen
Ylemmyyden ja alemmuuden tunteet
Emotionaalinen kehitys
Tunne, äly ja intuitio
Vanheneminen ja muisti
Yhteiskunnan vaikutus mieleen
Yhteenvetoa

Osa III: Käytännön psykologiaa 2
          
Ohjeita mielen suuntaamiseksi
Itsensä hyväksyminen ja itsetuntemus
Sisäinen ja ulkoinen persoona
Kohtaa itsesi
Vaikeudet ja tunteet
Kärsimys ja antautuminen
Ihmiselämän tuska
Avaa sydämesi
Yaman ja Niyaman eettiset ohjeet
Shatripu ja Ashtapasha, mielen 6 estettä ja 8 kahletta
15 shiilaa eli käyttäytymisohjetta
Omaksu vastakkainen asenne
Kohtaa varjopuolesi
Psyykkinen ja henkinen kehitys
Todellinen paraneminen

Osa IV: Henkisten harjoitusten merkityksestä  
 
Johdannoksi
Meditaation tarkoituksesta
Meditaation haasteet
Mielen luomat esteet meditaatiolle
Egon määräilemishalu
Kiirtanin parantava vaikutus
Kiinnittyminen ja irtipäästäminen
Kuinka tunnistaa Guru?

Osa V: Inspiraatiota henkiselle tielle
      
     
Yhteys sisimpään
Olette kaikki Hänen lapsiaan
Vain muutos on pysyvää
Korkeimman rakkaus
Hartaus ja sydän
Rakkauden kehittäminen
Myötätunto itseään kohtaan
Rakkauden kehittäminen
Henkisyys ja uskonnot
Itsensä oivaltaminen

Osa VI:  Yhteys luontoon         
   
Ihmisen luontainen taipumus
Olemme kaikki yhtä
Suhde luontoon ja ihmisen kehitys
Luonnon rytmi ja ihmisen hyvinvointi
Kasvien vaikutus

Osa VII: Visioita
 
                   
Planeetan kehityksestä ja teknologiasta
Nykyteknologian vaikutus ihmisen mieleen
Planeetan mieli
Kosmiset voimat
Kalastajan tarina 
 

Hinta 25 € plus postitus.  240 sivua.
Tilaa osoitteesta kannisto@kaapeli.fi tai anandaseva.fi palautesivulta.