Uuden vuoden viestejä

 

The Eternal Flame
January 1, 2018


   
Light always overcomes darkness. Truth is always more potent than lies. Love is stronger than fear. The way of truth, love, light, and wisdom can never be suppressed for long.

Love is the strongest force that exists in this world.  It is through love and through truth that balance is restored.

Never think that darkness can hide the sun, for its time is always fleeting. The light of the inner sun within all beings cannot be daunted for long.  It remains a constant, ever shining behind the clouds. The light of the inner Self cannot be put out. It is a flame eternal, immortal. Even death itself must give way to this immortal flame.  No force is strong enough to destroy it.

The immortal flame of unconditioned love burns bright eternally.  It is only when the shadows and the clouds appear to overcast it that you think that it has been diminished, but it remains ever bright and brilliant. The transitory movements of clouds and shadows fade away and again the brightness of the flame eternal is visible.  The power of this flame, the intensity of this flame is such that nothing can stand against it.  Life and death, like changing colors appear and fade.  But this flame of the eternal Self remains constant. Your innermost Being is the flame, that eternal beacon. Guru, God and Self are one.

This flame of unconditioned love, of absolute truth, is brilliant beyond the comprehension of the mind. It is bright beyond the capacity to understand brightness. It is the truth of your own being and all other forces fade, dissolve, cannot stand before it.  For it is the source of all that is. It is the very substance of everything that exists.  It is the destiny of all creation.  The flame eternal, is the birth, the source of life.  It is the destruction, the dissolution of existence into itself.  It is the fire that burns away darkness.  It is the flame that heals all wounds.

It is the love that will never die, which bonds you deeply to those whom you love and holds you forever in that love.  It is the love that manifests. It is the love that always has been, is, and always will be. It is eternal and unconditioned.  It is the source of your soul.  It is your soul.  Let it unfold within you, wrap you in its truth, in its strength. Love is the strongest force that exists.  Even death cannot destroy it.  Even Yama, the God of death, must bow to this light, to this flame, to this force and recognize that its brilliance consumes everything.  Love is the force that unites all beings.

Fear leads to anger, leads to violence, to self-protection and harm. It leads to the feeling of self and other.  But ignorance cannot stand in the brilliance of this flame.  Ignorance dissolves as the light shines forth. The clouds do not cover the sun for long.  Both in your personal life and in the society today there are struggles, there are high points and there are difficulties.  But this Light of the Self is the source, the ground of the human heart. It is a flame that cannot die and all that opposes it must perish.

Truth always wins in the end.  Love always sustains in the end. So never lose hope. When it seems the darkest, when it appears there is no way out, that is when you let go.  Surrender, not to fear, not to darkness, but to the brilliance of love and the power of truth. Let this carry you out of the shadows into the light both personally and collectively.  Never be discouraged, pick yourself up, brush yourself off, look on the bright side and find the love that sustains you and shines even in the darkest hour.  Have faith in the strength of the human heart, that in the end people make choices that sustain and maintain the welfare of all.  Have faith in the strength of the human spirit. Have faith in the power of love to heal and to mend that which has been broken.

The phoenix rises from the ashes, the brilliance and the true spirit of the human heart is strongest when most tested. Believe in that spirit. Believe in the love that sustains and maintains. Believe in the honesty and truth that exists in the love of all beings, the love which flows from the eternal flame in the heart of all life.  Cling to this.  Never give up, never be discouraged. Surrender to love. Let the flame eternal be a brilliant beacon within you, to shine forth in the world as a light for others, so that they too can remember the light.  For this light of Love is the reality of life.    

Nyt on oikea hetki


Otteita Anandamaetreyiin välittämästä
Uuden Vuoden viestistä 1.1.2016

Kaikkien teidän, jotka kaipaatte Korkeimman rakkautta ja ihmisten keskinäistä ykseyttä, on tullut aika astua esiin ja tuoda äänenne kuuluviin. Jokaisen, joka haluaa Rakkauden ohjaavan ihmiselämää, on tullut aika tuoda pyrkimyksensä maailman tietoon. Sinun on aika tulla kuulluksi, tehdä tavoitteesi tunnetuksi, olla se ihminen joka sisimmässäsi olet, se ihminen joka haluat olla.

On aikakausien vaihtumisen hetki. Tällaisina aikoina toisilleen vastakkaiset voimat erkanevat omiin suuntiinsa. On valinnan hetki. Jokaisen on tehtävä oma valintansa. On valittava, kulkeako erillisyyden ja jakautumisen suuntaan vai liikkuako kohti ihmiskunnan ykseyttä ja kohti henkisten periaatteiden, Korkeimman läsnäolon ohjaamaa maailmaa.

Aikojen muuttumisen myötä heikkenee kaikki minkä vaikuttimena on pelko, ahneus tai vallanhalu ja vahvistuvat ne voimat, jotka edistävät maailman elämän säilyttämistä. Tähän planeettaan ja sen kaikkiin olentoihin vaikuttavat voimat ovat muuttumassa. Elävien olentojen tulevaisuus tällä planeetalla riippuu kyvystä asettaa ensisijalle kaikkien yhteinen hyvinvointi.

Nykyisillä yhteiskunnan ongelmilla on juurensa henkisessä puutteenalaisuudessa, henkisessä tyhjyydessä. Vanhat uskonnot eivät useinkaan palvele ihmisten suurta enemmistöä. Ihmiset etsivät syvästi henkisyyttä, yhteyttä, maailmassa, jossa materialismi ja aineelliset arvot ovat synnyttäneet vieraantumista, eristyneisyyttä ja yksinäisyyttä. Miljoonat ja taas miljoonat ihmiset ovat heränneet ymmärtämään, että yhteiskunnasta puuttuu sitoutumista kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseen, ja että tällaista sitoutumista tarvitaan yhteiskunnan tervehdyttämiseksi.

On oikea hetki teidän ryhtyä toimimaan arvojenne pohjalta, muuttaa päätöksenne toiminnaksi, antaa maailman nähdä ja kokea positiiviset pyrkimyksenne. Parantavaa balsamia tarvitaan, ei vain ihmisiä varten vaan myös kaikkia niitä eläviä olentoja varten, jotka kärsivät massiivisen hyväksikäytön ikeessä.


Parantuminen ei tapahdu pelkkien fyysisten tekojen avulla. Maailma on parannettava myötätunnon heräämisen kautta. Myötätunnon vallitessa kaikki voivat elää elämää, jossa niin ihmisillä, eläimillä kuin kasveilla on mahdollisuus nauttia olemassaolostaan. Kamppailu on luonnollinen osa ihmisten ja eläinten ja kaikkien elämänmuotojen elämää. Ponnisteluista vapautumista ei siis tavoitella, vaan huolenpitoa kaikista elävistä olennoista. Tämä on välttämätöntä, jotta haavoittuneet sydämet parantuisivat ja jotta yhteiskunta saatettaisiin jälleen tasapainoon.
Voimat, jotka jatkavat matkaansa epätasapainon suuntaan antaen enemmän arvoa saavutuksille ja omaisuuden hankkimiselle kuin rakkaudelle, ihmissydämelle ja huolenpidolle, ovat nyt joutuneet koetukselle. Niiden valta hupenee. Vallitsee kamppailu noiden voimien ja maailmaan valoa, rakkautta, myötätuntoa ja huolenpitoa tuovien voimien välillä. Tässä vallankumouksessa ei ole aitaa jolla istua! Olet joko osa vallankumousta tai et ole. On aika tehdä valinta ja toimia sen mukaisesti omassa elämässä.Muutosten aika


Bhavanandan välittämä viesti
9.12.2015

Älkää menettäkö rohkeuttanne; pimeintä on ennen päivänkoittoa, ja te olette kulkeneet tuon pimeyden halki. Saattaa näyttää, että harmaa pilvipeite, joka tällä hetkellä peittää aamun sarastuksen, on tulevaisuutenne, mutta ymmärtäkää, että yhtä varmasti kuin on olemassa sade, on myös aurinko. Maa käy nyt läpi puhdistautumistaan, josta on kerrottu jo jonkin aikaa.

Tällä hetkellä vallassa olevat voimat ovat kykenemättömiä muutokseen, joten ne hajoavat ja syntyy uusi järjestys. Muistakaa, että ne, jotka ovat taantumuksellisia luonteeltaan, pelkäävät aina muutosta ja yrittävät saada toiset uskomaan, että vain he pystyvät tuomaan järjestystä sekasortoon pitämällä kiinni vanhoista tavoista, ja pelko tuo heille myös seuraajia. Mutta jos katsoo planeettanne muutosten historiaa, voi havaita, että vanhat järjestelmät ovat lopulta hajonneet jonkinlaiseen kaaokseen joksikin aikaa, kunnes uuden näkijät ja luojat voivat osoittaa tien uuteen ja parempaan järjestykseen, joka sopii paremmin yhteiskunnan asioiden hallintaan ja hoitoon. Ainoastaan uushumanistisille arvoille voidaan nyt rakentaa uusi järjestys, ja ainoastaan Proutin mallit ja valistunut hallinto tarjoavat pohjan uuden, edistyksellisen yhteiskunnan rakentamiselle. Olkaa siis kätilöinä valistuneen ihmisyhteisön syntymässä. Teidän tehtävänne on edistää uushumanismia ja Proutia. Teidän ei tarvitse olla poliittisia johtajia, mutta ideat ja filosofia on pidettävä ihmisten saatavilla. Aika on kypsä, maaperä on valmistettu ja siemenet on kylvettävä uuden, valistuneen yhteiskunnan luomiseksi.

Eikö olisi hienoa, jos kaksi maailman eturivin johtajaa, jotka olisivat lukeneet samat kirjat, tapaisivat ja huomaisivat yllätyksekseen, että heillä on yhteiset ajatukset? Mutta tieto on tuotava kaikkien ulottuville, ja tänä aikana se on helppo tehdä. Tuokaa tieto kaikkien saataville ja sitten edistäkää sen kulkua. Jonkun on tehtävä tämä työ.

Työnne ydinalue on nyt entistä selkeämpi rakenteeltaan, entistä keskittyneempi. Aiemmin toiminta-alue oli hyvin laaja, jotta tieto voi levitä ja saada jalansijaa kaikkialla maailmassa. Nyt toiminta kohdistuu enemmän yhteen pisteeseen, kuin suurennuslasin läpi kulkeva auringonvalo. Käytetään yhtä kohdetta, hyvin keskittyneesti, hyvin voimakkaasti, ja kun säde on suunnattu oikeanlaiseen materiaaliin, sillä on voima sytyttää ja leimahtaa liekkeihin, jotka leviävät kaikkialle kulovalkean tavoin. Missä sitten tälle valolle, tälle auringon valovoimalle olisi tarjolla parhaat edellytykset, suurin voima, eniten polttoainetta? Kohde on planeetan mahtavin poliittinen, sosiaalinen ja taloudellinen valta. Kohde on ne ihmiset, jotka ovat suurin joukoin heränneet haluamaan edistyksellistä muutosta. Tämä on siis kohdistuspiste, tänne sytytätte tulenne.

Esille on nousemassa kaksi mahtavaa liikettä. Toinen on liike, jota johtavat ne, jotka hyötyvät eniten pelon politiikasta, monimiljonäärit ja heidän lakeijansa.

He haluavat rakentaa tulevaisuutta, joka eristää rikkaat maailman kärsivistä ja tuo yhä enenevää vaurautta valtaapitävän raharikkaan luokan kirstuihin. Toisella puolella on kuitenkin suosiotaan voimakkaasti kasvattava liike, jossa on mukana niitä, jotka haluavat edistyksellistä muutosta, jotka haluavat poistaa miljonääriluokalta sen kasaamat varat ja jakaa kaikille, niin ettei kukaan kärsisi taloudellisesta epätasa-arvosta. Molempien liikkeiden näköalat ovat kuitenkin rajoittuneita siten, että ne keskittyvät etupäässä elämän taloudellisiin ja poliittisiin tasoihin ja jättävät tyhjiön kohtaan, jossa pitäisi olla kaikenkattava tulevaisuuden visio ja suunnitelma, kartta muutosta varten. Prout vastaa poliittisen ja taloudellisen alueen haasteisiin ja tarjoaa muutokselle suuntalinjat, ja uushumanismi tarjoaa suunnitelman uuden, terveen yhteiskunnan rakentamiseksi.
Nyt siis filosofian ja käytännön työn kehittämisvuodet ovat ohi. Filosofia ja käytännön ohjeet on annettu. On aika ottaa käyttöön uushumanismin ja Proutin sisältämän tiedon parantava voide.

Tässä riittää mietittävää. Teidän on päätettävä, oletteko valmiit ottamaan haasteen vastaan. On rakennettava liike, jolla on kykyä yhdistää kaikki ne, jotka uskovat uushumanismiin ja Proutiin ja ovat valmiit astumaan esiin ja toteuttamaan niitä. Tiedättehän, että elämä ilman tarkoitusta ja päämäärää on merkityksetön. Jokaisella täytyy olla missio, elämäntehtävä, sekä nuoruudessa että myöhempinä vuosina. Luokaa elämäntehtävänänne sellaista, mikä innostaa teitä, koskettaa ja saa toimimaan, ja ottakaa vastaan kutsu olla mukana ihmiskunnan evoluutiossa koittavan uuden aikakauden synnyssä.

prout.fi    
proutinstitute.org    

Anandamaetreyiin välittämä viesti 1.1.15

Ihmishengen herääminen


Henkinen kehitys on menestyksen salaisuus. Vasta kun rakkaus ihmisten sydämissä kasvaa, niin että kaikkien olentojen hyvinvoinnista huolehtiminen nousee ensiarvoiseksi ja tärkeänä pidetään ihmisten välillä vallitsevaa rakkaudellisuutta, yhteiskunnassa tänään vallitseva suru ja kärsimys lientyvät.

Muutos on välttämätön eikä sitä voida pysäyttää. Yhteiskunnassa ja maailmassa käynnistyneitä voimia ei voida pysäyttää. Mutta ihmishengen kehityksen myötä muutoksesta voi tulla liike uuteen suuntaan, uudenlainen kehityssuunta, jossa toisista huolehtimisen arvo on suurempi kuin itselle keräämisen ja omien saavutusten arvo. Kun ihmisten välinen rakkaus on tärkeämpää kuin se, mitä voidaan hankkia ja saavuttaa, silloin todellinen sopusointu ja kasvu alkavat vallita ihmisyhteisössä.

Menneinä aikoina ihmiset ovat kehittäneet korkeata teknologiaa ja kykyjä oman kekseliäisyytensä varassa, ja ehkä jonkin verran myös jumalallista ohjausta saatuaan. Kaikki tuo kehitys on johtanut juuri tähän hetkeen, ja kaikki inhimillisen kulttuurin kehitys on johtanut juuri tähän hetkeen.

Nyt on edessä valinta, mihin suuntaan lähteä. Tulevaisuuteen johtavalla tiellä on edessä arvojen muuttuminen. Kapitalistiseen ajatteluun kuuluva ahneus ja henkilökohtaisen vallan ja aseman varmistaminen, jotka ovat olleet viime aikojen määräävinä arvoina, muuttuvat. Henkisyys, ihmisten henkinen kehitys, on avain menestykseen. Mikä sitten saa aikaan muutoksen? Luonnolliset olosuhteet johtavat muutoksen. Olosuhteet johtavat nykyisin hyväksyttyinä pidettyjen toimintatapojen korvautumiseen uusilla säännöillä, uusilla asenteilla. Usein on niin, että ihmiset eivät opi turvautumaan toisiinsa, huolehtimaan toisistaan ja unohtamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa elämän onnellisuuden ja onnistumisten vaiheissa, vaan enemmänkin kohdatessaan kamppailua, epäonnistumista, silloin kun elämä käy vaikeaksi.

Kun koittavat vaikeat ajat, ihmiset turvaavat toisiinsa, ja monet liiallisen vaurauden synnyttämät, ihmisiä toisistaan eristävät liikkeet alkavat murtua. Juuri liiallinen vauraus aiheuttaa eristyneisyyttä. Kukin elää erillään, kaikilla on omat laitteensa ja varusteensa. Jokaisella on omat erilliset asuntonsa ja kaikki muu tarpeellinen, ja näin ihmisten välinen yhteys on olematon. Eletään erillään muista, usein yksinäisinä, koska yhteiskunta on keskittynyt aineelliseen rikkauteen eikä pidä henkistä rikkautta huomion arvoisena.

Kun ilmenee, että aineellinen vauraus ei riitä täyttämään inhimillisiä tarpeita, ihmiset alkavat etsiä henkistä rikkautta. He alkavat etsiä sitä, mikä kohottaa ihmishengen, mikä tuo onnellisuutta, saa elämän tuntumaan merkitykselliseltä, jalolta, ja saa ihmiset kokemaan, että he tekevät jotakin toisten hyväksi.

Ihmiset väsyvät materialismiin.  Siitä tulee kahle, rasite, muuri, vankila. Tuosta materialismin vankilasta ihmiset murtautuvat vapaiksi löytäen toisensa ja keskinäisen rakkauden; he löytävät sen suloisen tunteen, jonka toisista huolehtiminen synnyttää. Tuollaisessa huolenpidon hetkessä vallitsee rakkaus, joka ylittää elämän ja kuoleman, rakkautta joka käy yli kaiken – ja se on Jumalallisuus. Se on Yksi Jumalallinen Olemus. Jakamaton Ikuinen Itse tulee näkyväksi ihmisten välisessä rakkaudessa ja tuon ikuisen armon sisäisen virran suloisuudessa.

 Tuon armon ilmentymisen kautta, ja siihen kuuluvan rakkauden avulla, ihmiskunta voi parantaa itsensä. Ihmishenki, ihmissydän, ylenee kun ihmiset näkevät toisensa, kun he pitävät huolta toisistaan.

Nämä tulevina aikoina tapahtuvat muutokset ilmestyvät näkyviin tänä vuotena. Syvän edessä olevan muutoksen myötä ihmiset löytävät toisensa ja keskinäisen riippuvuutensa. He oppivat turvaamaan toisiinsa ja huolehtimaan toisistaan, he oppivat antamaan arvon keskinäiselle rakkaudellisuudelle – ei hankinnoille, ei rahalle, ei vallalle ja asemalle, vaan ihmisten väliselle rakkaudelle.

Tämä on se arvo, joka pelastaa ihmisolennot. Tämä on ihmishengen ylentyminen. Nyt on aika ihmishengen kohota, ihmisten liittyä yhteen, liittää käsi käteen, tulla yhdeksi ihmisperheeksi, välittää enemmän kaikkien hyvinvoinnista kuin henkilökohtaisista eduista. Tämä on se arvo, jossa on ihmisten pelastus.

Alkanutta liikettä ei voida muuttaa, mutta tulevaisuuden suunta voidaan muuttaa. Joka ainoalla on mahdollisuus vaikuttaa omilla henkilökohtaisilla toimillaan. Huomaa ympärilläsi olevat, pidä huolta lähelläsi olevista. Jokainen ystävällinen teko jättää jäljen maailmaan. Jokainen jalomielinen teko ja jokainen hetki, jona aidosti näet toisen ja välität, jättää jäljen maailmaan. Näiden huolenpidon ja yhteyden hetkien lisääntyessä maailma muuttuu, ja hengen elämä saa lisää voimaa. Se vahvistuu vahvistumistaan nyt käsillä olevana aikana, ja tulevina aikoina sen voima kasvaa yhä suuremmaksi.

Siispä näe, ota vastaan ja tunne se rakkauden ja myötätunnon virta. Ole osa virtaa. Anna tekojesi tuoda sen virran rakkautta näkyviin, niin kaikki ne ahneuden ja omapäisyyden voimat, jotka ovat ohjailleet maailmaa, vähenevät ja haihtuvat, ja ihmiskunta yhdistyy. On ihmishengen heräämisen aika. Sillä ihmishengen heräämisessä on ihmiskunnan pelastus, ei ainoastaan henkinen pelastus vaan myös fyysinen pelastus tässä maailmassa.

Acarya Bhavanandan välittämä viesti 28.12.2014

Ihmiskunta on marssinut tasaisesti eteenpäin satojen vuosien, jopa kymmenien tuhansien vuosien ajan. Mutta tiettyinä aikoina ihmiskunnan kehityksessä tapahtuu evoluutiohyppäys. Elätte parhaillaan tuollaista vaihetta. Jokaisella elämän alueella tapahtuu hyppäys eteenpäin.

Ajattelitteko kaiken käyvän helposti? Jokaisella elämänne alueella – fyysisellä, emotionaalisella, älyllisellä ja henkisellä tasolla – koette suurta stressiä. Muutokset tapahtuvat monta kertaa nopeammin kuin mihin olette tottuneet. Joistakin maailma ehkä näyttää muuttuvan hyvin vaaralliseksi paikaksi. Toisista se taas alkaa näyttää paljon valoisammalta.
 
Jos katsotte politiikan maailmaa, sotia, nälänhätää ja sairauksia, näette synkän kuvan. Mutta jos katsotte valistuneiden, edistyksellisten liikkeiden etenemistä, voitte nähdä suurta kehitystä ja jo alkaneen aamunkoiton yhä kasvavaa valoa. Katsotteko taaksenne, taivaan tummiin pilviin, vai katsotteko luottaen ja odottaen itäisen taivaanrannan suuntaan ja aurinkoon, kun se väistämättä alkaa valaista taivasta?
Maailman kaikkein pimeimmätkään voimat eivät pysty estämään vääjäämättä tapahtuvaa auringonnousua. Yön pimeydellä on ollut aikansa, nyt on aamunkoiton aika. Ja aamu on jo alkanut sarastaa.

Henkilökohtaisessa elämässänne teidän täytyy taukoamatta kamppailla, jotta katsoisitte luottavaisesti eteenpäin, kirkastuvaan auringonvaloon. Teidän täytyy tukea ja vahvistaa kaikin tavoin suuntautumistanne valon voimien mukaisesti. Pitäkää aina ajattelunne myönteisenä ja karkottakaa kaikki kielteiset ajatukset tietoisuudestanne. Molemmat ajatustyypit ovat näinä aikoina hyvin voimakkaita – paljon voimakkaampia kuin aiemmin – ja siksi tarvitaan äärimmäisen suurta valppautta. Vaikka muissa elämänne asioissa olisittekin taipuvaisia kohtuuteen, tällä alueella teitä vaaditaan olemaan äärimmäisyysihmisiä. Teitä vaaditaan olemaan myönteisyyden ja valon suuria esimerkkejä näinä pimeydestä nousemisen aikoina. Tämä on kaikkein tärkein tehtävänne, ja se alkaa kotoa, oman olemuksenne syvyyksistä. Harjoittakaa sellaista ajattelua, puhetta ja toimintaa, joka lisää myönteisyyttä omassa itsessänne ja ympäristössänne.

Älkää sietäkö minkäänlaista negatiivisuutta; karkottakaa se rohkein, innostunein mielin. Olkaa, jokainen teistä, valoina maailmassa. Tämä on korkein kutsumuksenne tulevina päivinä; ja tällä tavoin teistä tulee Guru – silta myönteisyyden luomisen korkeimmalle tasolle.

Nämä ovat ne ajatukset, joita tulee tutkiskella nyt, kun tämä aika on päättymässä ja alkaa uusi aikakausi.
Muistakaa, te olette kaikki siunattuja, ja jokaisella on lupa ottaa vastaan tämä siunaus olemuksensa sisimpään saakka. Olkaa valoina maailmassa.

 

Intuitiivinen viesti vuodelle 2014Ote Anandamaetreyiin välittämästä intuitiivisesta viestistä 1.1.2014

Uuden aamun koitto on tänään sarastamassa kaikille eläville olennoille. Olkaa tuon sarastuksen airuita; olkaa valon tuojia; vahvistakaa valoa. Nähkää kaikki olennot -  ei ainoastaan ihmiset, vaan myös eläimet ja kasvit -  sisarinanne ja veljinänne, ja tasapaino palautuu maailmaan.

On luonnollista, että muutoksen aikana tapahtuu liikehdintää, ja tuo liike voi tuntua epämukavalta ja saattaa sisältää murheellisiakin tapahtumia. Mutta niiden vaikeuksien takana, jotka maailmalla ja teillä yksilöinä on edessänne, loistaa Äärettömän valo.

Tämä on uusi aika, uusi alku. Ihmisen ulkoinen minuus muuttuu jatkuvasti. Anna itsesi muuttua ollaksesi valona, vahvistaaksesi jumalallisuuden valoa, kaikkia olentoja kohtaan säteilevää rakkauden valoa. Avaudu maljaksi jumalalliselle valolle, niin että se saa virrata kauttasi maailmaan tänään. Silloin kaikilla olennoilla on mahdollisuus toteuttaa elämänsä tarkoitus koko sen täyteydessä. Silloin voidaan rakentaa sellainen yhteiskunta – yksi ja jakamaton maailma – jossa ihmiskunnalla on mahdollisuus oivaltaa suuruuteensa ja liittyä yhteen Maa-planeetan ja kaikkien sitä asuttavien olentojen auttajina ja suojelijoina.

Olkoon ihmiskunnan tulevaisuus tämä. Kulkekoon ihmiskunta pimeydestä valoon, tietämättömyydestä totuuteen, kaksinaisuudesta ja katoavan tavoittelusta tietoon yhdestä ikuisesta rakkaudesta, joka tarjoaa kestävän perustan kaikille eläville olennoille. Kaikki olennot kaipaavat tätä rakkautta, kaikki tarvitsevat sitä voidakseen elää. Eivät ainoastaan ihmiset vaan myös eläinkuntaan ja kasvikuntaan kuuluvat olennot tarvitsevat tätä rakkautta. Se on kaikkia olentoja ylläpitävä elämänvoima. Se on itse elämän perusluonne. Olet täällä oivaltaaksesi sen. Olet täällä löytääksesi rakkauden syvimmän ytimen, löytääksesi rakkauden, joka ei ole mitään muuta kuin oman itsesi alkulähde. Vain tällä tavoin voidaan tämän päivän maailman ongelmat ratkaista.

Intuitiivinen viesti vuodelle 2013

 

Ote Anandamaetreyiin välittämästä intuitiivisesta viestistä 1.1.2013

Nyt on uuden aamunkoiton, uuden alun hetki.  Jokainen vuosi on uuden päivän koitto, uusi alku, mutta tämä vuosi on erityisen merkittävä; nyt tulevat esiin uuden aikakauden ensimmäiset näkyvät merkit. Tänä vuonna hengen valo kasvaa kirkkaammaksi kuin moniin vuosiin.

On koittamassa uusi aika, aika jota leimaa henkisyys, aika jolloin materialismi ja sen arvot väistyvät, aika jolloin maskuliininen ja feminiininen voima saavuttavat keskinäisen tasapainon ja myös niiden ilmentymät ovat sopusoinnussa keskenään. Kuin linnun siipien lento on näiden kahden voiman liike, sulava ja vaivaton. Kuin aamun ensi kajo taivaanrannassa on Hengen valon sarastus. Ja samoin kuin ensi sarastusta seuraa kirkas päivänkoitto, loistaa ihmishengen kirkas aurinko jälleen maailmassa.

Häkki, jossa ihmishenki – samoin kuin eläimet ja kasvit ja kaikki elämä planeetalla – on ollut materialismin tukahduttamana vankina niin kauan, murtuu ja ihmiset oivaltavat, että tärkein asia on keskinäinen rakkaus, omassa yhteisössä, perheessä. Ihmisten arvo, eikä vain ihmisten vaan kaikkien elävien olentojen arvo, saa ensisijaisen merkityksen. Tämä on hyväenteistä aikaa, ja tällaisina aikoina kaikki pyrkimykset ja hankkeet, jotka tukevat ihmisen henkistä kasvua ja kehitystä, saavat enemmän vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia. Saatte huomata, että juuri henkistä kasvua edistävillä elämän ja työn alueilla teidän on entistä helpompaa toteuttaa pyrkimyksiänne ja myös onnistua niissä. Se mikä on suunnattu elävien olentojen hyvinvoinnin edistämiseen, kasvaa; se saa lisää voimaa.

Muutos ei luonnollisestikaan tapahdu ilman jonkin asteista kaaosta, olemassa olevan murtumista. Olette jo nähneetkin näitä tapahtumia; niitä tulee väistämättä eteen, kun planeettaa ohjaavat voimat muuttuvat. Teidän ei ole syytä kantaa huolta eikä murhetta tämän vuoksi. On kysymys vain aineellisesta tasosta. Antakaa muutoksen tapahtua. Olkaa niitä, jotka pystyvät olemaan mukana muutoksessa ja näkemään sen hyvän, jonka muutos tuo: ihmishengen avartumisen, keskinäisen rakkauden avautumisen ja kasvun sekä materialismin otteessa pitäneiden kahleiden häviämisen.