Aikamme kansainvaellus; vaeshya-ajasta shudravallankumoukseen


Kysymyksiä ja vastauksia

Intuitiiviset viestit, © Megan Nolan, PhD
24.10.2015

K: Satoja tuhansia pakolaisia tulvii Lähi-idästä Eurooppaan. Miten tämä vaikuttaa kollektiiviseen tajuntaan Euroopassa, koko planeetalla? Erilaisten kulttuurien sekoittamista ja sulauttaumista, oppimista suvaitsemaan? Islam leviää voimakkaasti. Miten suhtautua tähän kaikkeen?

V: Maailma on kriisissä. Kansojen liikehdintä on ainoastaan oire laajemmasta ongelmasta. Tämän hetken vaikeus ei ole yhteiskunnalliset ongelmat, sota, köyhyys tai ympäristö. Ne ovat oire mullistuksesta planeetan evoluutioon kuuluvassa kamppailussa, jota käydään vastakkaisten voimien välillä. On luonnollista, että joitakin vaikeuksia syntyy, kun muutosta vastustavat voimat ja väistämättä laajenevan tietoisuuden voima kamppailevat keskenään. Yhteiskunnan kehityksessä on paikoin meneillään siirtyminen vaeshya-kaudesta shudra-vallankumouksen aikaan ja siitä edelleen kehittyvään ksattriya-yhteiskuntaan. (ks. artikkeli Historian kiertokulku, linkki etusivulta) Joillakin maapallon alueilla eletään kuitenkin eri kehitysvaihetta, ja siitä syystä reaktiot siellä ovat erilaisia. Ihmiset kokevat olevansa juurettomia ja uhattuja, ja he reagoivat hyvin voimakkaasti.

Muslimivaltioissa, jotka kooltaan suuremman vaeshya-yhteiskunnan kuolinkouristusten ympäröiminä haluavat säilyttää vipra-yhteiskunnan (ks. artikkeli Historian kiertokulku), kamppailu on luonnollisesti kovaa. Sillä samaan aikaan kun maailman eri osissa eletään keskenään erilaisia yhteiskunnallisia kehitysvaiheita, ihmiskunnan evoluutio kokonaisuutena etenee. Ihmiskunta kehittyy, siitä tulee yhtenäisempi, sen keskinäiset yhteydet lisääntyvät; kansallisuusajattelu alkaa olla aikansa elänyt. Feodalismin tavoin se ei enää vastaa yhteiskunnan tarpeita. Erillisillä kansallisilla ryhmillä on vaikeuksia selviytyä nykyisessä maailmassa, koska taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet ovat kaikki nivoutuneet yhteen ja maailmanlaajuinen tiedonsiirto, internet ja matkailu ovat tätä päivää.

Valtiot kamppailevat autonomiansa säilyttämisen puolesta, ja samaan aikaan kansainvälisiin tilanteisiin vastaaminen on puutteellisesti organisoitua. Taloudelliset ongelmat ovat kansainvälisiä, ympäristöongelmat ovat kansainvälisiä, samoin ovat energiaongelmat ja sosiaaliset ongelmat. Ei ole olemassa ryhmää, joka ottaisi vastuulleen näiden ongelmien hoitamisen, koska kansakunnat eivät omina yksikköinään selviä kansainvälisistä ongelmista. Ne yrittävät selviytyä kansallisella tasolla, mutta se on tämän päivän maailmassa mahdotonta.
 Vaeshya-sykli on menettänyt elinvoimansa ja on kriisissä. Yhteiskunta liikkuu uuteen suuntaan. Tällöin sellaiset maat, jotka elävät eri sykliä, kokevat olevansa vakavasti uhattuina, koska tilanne on kansainvälinen, ei kansallinen, ja ne haluavat säilyttää vipra-yhteiskunnan ympäristössä, joka ei ole samalla pohjalla. Siksi nuo maat ovat puolustuskannalla.

 Tämä on tilanne muslimimaissa, jotka haluavat pappisluokan johtaman uskonnollisen hallinnon mutta samalla militarisoituvat, koska niillä on vastassaan kansainvälinen ympäristö, jossa ne ovat vähemmistönä. Niiden kannalta tilanne muistuttaa heimosotaa. Heimo vain on suurempi. Kriisitilanteen muodostaa yhdistelmä, jossa jännitteitä syntyy sekä areenalla, jossa vaikuttavat kansallisvaltioajattelun vanhentuminen ja kyvyttömyys ratkaista tämän hetken ongelmia, että toisella areenalla, jolla törmäävät eri syklejä elävien yhteiskuntien erilaiset käsitykset yhteiskunnan luonteesta.

Samalla maailmalla on vastassaan useita vakavia ympäristöongelmia, joihin on puututtava. Syvetessään ne kriisiyttävät energiatalouden ja lopulta sosiaalisen vakauden. Jotkut ihmiset vastaavat epävarmuuteen ja muutokseen tulemalla aggressiivisiksi. Sama pätee ihmisryhmiin. Muslimimaat luonnollisesti siis haluavat turvata elämäntapansa ja arvonsa sellaista maailmaa vastaan, joka näyttää tunkevan niiden alueelle, koska nyky-yhteiskunta on luonteeltaan kansainvälinen ja sillä on erilaiset arvot, arvot joita ne halveksivat. Niillä on edelleen feodaaliset klaaninsa, jotka kuuluvat niiden kansalliseen identiteettiin. Sodat ja niiden aiheuttama juurettomuus ylittävät ihmisten kestokyvyn.  He vaeltavat muualle, koska heidän kotimaansa ovat liian turvattomia. Köyhyys on liian syvää, niin kuin on laita esimerkiksi lasten, joita tulee Yhdysvaltoihin rajojen yli.

K:  Jotkut sanovat, että olisi korjattava tilanne pakolaisten kotimaissa, lopetettava sodat ja diktatuuri. Eikö se auta tässä tapauksessa?

V: Tuo on menneisyyden ratkaisu. Se ei pysty poistamaan ongelmaa, ja myös väestömäärät kasvavat jatkuvasti eikä kaikkialla riitä elinmahdollisuuksia. Menneinä aikoina, jolloin kansalliset rajat olivat vahvat, ihmiset kuolivat kotimaissaan ja ratkaisivat väkivaltatilanteet miten taisivat. Mutta nykyinen kansainvälisten yhteyksien maailma liittää kaikki ihmiset toisiinsa, ja jos joku on kauheassa tilanteessa maailmassa, jossa on mahdollista matkustaa maasta toiseen, hän lähtee pois, eikö vain.
Maailma on siis erilainen nykyään. Se ei voi palata entiseen.

K: En usko poliitikkojen ajattelevan noin.

V: Monet poliitikot yrittävät edelleen säilyttää sellaista, mitä ei voi säilyttää. Tämä on syy, miksi sanon, että maailma on kriisissä. Poliittisen järjestelmän ponnistukset kohdistuvat edelleen sellaiseen, mikä ei voi kestää. Ne pyrkivät jättämään vaille huomiota kansainväliset kysymykset – energia-asiat, ympäristön, sosiaaliset ongelmat – mutta nuo ongelmat tulevat kolkuttamaan järjestelmien ovelle, olipa kysymys öljystä tai ihmisistä, ja ne sanovat: ”Ette voi ummistaa silmiänne ja eristäytyä. Tämä kaikki tulee omille portaillenne, ja jos ette käsittele ongelmia, ne vyöryvät suoraan ylitsenne.”

Ongelmana on, että Suomi ei pysty selviämään yksin; Saksa ei pysty selviämään yksin; USA ei pysty selviämään yksin. On pidetty kiinni kansallisajattelusta, ja kukin maa yrittää ratkaista kansainvälisiä ongelmia kansallisella tasolla. Pakolaisongelma on yksi monista tilanteista, joita nousee yhä lukuisampina, yhä vaativampina, kunnes valtio- ja kansallisuusrajat väkisinkin murtuvat, ja yhteiskunta yhdistyy yhden globaalin identiteetin alle käsittelemään tämän päivän ongelmia. Siihen asti kriisi jatkuu – kotinsa jättäviä ihmisjoukkoja, energian ja muiden hyödykkeiden äärimmäistä puutetta, ympäristöuhkia, joista tulee yhä vaarallisempia. Jos Etelä-Amerikan puut hakataan maahan, on kysymys sinun ilmastasi. Asiaa ei voida rajata Etelä-Amerikkaan. 

Tämän hetken ongelmia ei voida millään keinolla rajata valtiollisten rajojen mukaan, mutta ei ole ketään, joka käsittelisi ongelmia systemaattisella ja loogisella tavalla. Ei ole rauhanturvajoukkoa, joka pysäyttäisi diktaattorit. Ei ole yhteistä ymmärrystä siitä, että kansalliset rajat voidaan ylittää tilanteen korjaamiseksi. Ei ole tieteellisiä, sääteleviä voimia, joilla olisi tukenaan sellainen taustavoima, joka varmistaisi, että kaikki maailman alueet, kaikki kansat noudattavat energiastandardeja ja päästörajoituksia. Tilanne jatkuu siihen saakka kun kansat pystyvät toimimaan yhdessä, koordinoimaan yhteistyötään ja tunnustamaan, että niiden kohtaamat ongelmat ovat globaaleja ongelmia, ja löytävät globaaleja ratkaisuja, joihin ne ovat valmiita osallistumaan. Samoin jatkuu kukin esiin nouseva ongelma, olkoon se pakolaisuus, energiakysymys, ympäristöuhka tai sodat.

Nykyiset sodat eivät ole ainoastaan sotaa käyvien maiden ongelma. Ne ovat koko maailman ongelma. Niistä on tulossa jokaisen ongelma, koska ne vaikuttava kaikkien maiden talouteen, ja evoluution luonteen mukaisesti ongelmat pahenevat, kunnes ihmiset oivaltavat, että heidän on löydettävä parempia ratkaisuja, globaaleja ratkaisuja.

Tämän vuoksi sanon, että maailma on kriisissä, ja että ihmisten muuttoliike, ei vain Lähi-idästä vaan myös Etelä-Amerikasta ja Meksikosta, on oire tietystä ongelmasta. Se on jälleen yksi näyttö siitä, että maailmantilanne, joka on tämän hetken todellisuutta, on tunnustettava ja sitä on käsiteltävä. Mutta koska kansalliset rakenteet ovat vahvoja, kansalliset identiteetit ovat vahvoja, ja kieltäydytään etenemästä tai ollaan kyvyttömiä etenemään siinä tahdissa kuin maailman tilanne vaatii, kansakunnat eivät pysy tilanteen tasalla kun ne pitävät kiinni kansallisista identiteeteistään eivätkä muodosta yhtä yhteistä elintä ongelmien käsittelemiseksi.

Koska maailman suuri enemmistö on nyt kehittymässä suuntaan, jossa markkinatalouteen perustuvat rakenteet kumoutuvat ja siirrytään hyvin järjestyneeseen, kurinalaiseen ksattriya-yhteiskuntaan, myös tästä aiheutuu mullistuksia. Uusi ksattriya-rakenne ei perustu kansallisvaltioille vaan se on kansainvälinen yhteiskunta. Mutta voidaan hyvin kuvitella, minkä uhan tämä muodostaa niille maille, jotka eivät ole samassa kehitysvaiheessa. Ne tahtovat jotakin muuta. Markkinatalousyhteiskunnat ja uskontoperustaiset yhteiskunnat haluavat eri asioita. Eikä kumpikaan niistä halua ksattriya-yhteiskuntaa.

Mutta ihmiset saavat aikaan kumouksen eivätkä jää alueille, jotka ovat turvattomia tai joilla vallitsee äärimmäinen köyhyys ja nälkä. Heidän ei tarvitse, tässä nykyaikaisessa maailmassa. He näkevät, miten toiset elävät eri puolilla maailmaa. He ovat internetin välityksellä yhteydessä veljiinsä ja sisariinsa ja ystäviinsä, jotka asuvat muualla. Ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa, ja muissa maissa elävät ystävät ja sukulaiset sanovat: ”Lähtekää sieltä, tulkaa tänne.” Ja jos he katsovat uutisia, televisiota, miksi he jäisivät?

K: Lähes kaikki pakolaiset ovat nuoria miehiä. Heillä on kaikilla älypuhelimet, joten he tietävät, mitä tapahtuu.

V: Aivan, ja juuri niiden ja internetin ansiosta syntyy tämä ajatus; miksi elää mielettömyyden keskellä kun voi lähteä muualle?
 
Vaikka olen analysoinut ongelmaa, en ole antanut ratkaisua, koska ratkaisu kätkeytyy ihmisten heräämiseen.
Käynnissä on vallankumous, eikä sitä käydä Washingtonin hallintorakennuksissa eikä Suomen hallituksessa eikä missään muussakaan hallituksessa. Vallankumous on käynnissä ihmisten keskellä. Se tapahtuu heidän puhelimissaan. Se tapahtuu heidän tietokoneillaan. Se tapahtuu ihmisten matkustustavoissa. Se tapahtuu heidän ajattelutavassaan.
Hallitusten on noustava ihmisten tasolle, ja ratkaistava maailman ongelmat. Nähtäväksi jää, kuinka kauan se kestää.

*) ks artikkeli Historian kiertokulku, linkki prout.fi-etusivulta,
 www.prout.fi