Ylemmyyden - ja alemmuudentunteet


On olemassa ihmisiä jotka mielellään ajattelevat että he ovat hyvin tärkeitä. He asettavat tärkeytensä elämänsä saavutuksiin, omaisuuteensa, oppiarvoihinsa, he asettavat tärkeytensä rikkauteen, valtaan ja arvovaltaan. Ja ajatellen että nämä seikat ovat hyvin tärkeitä he kokevat olevansa toisia parempia ja heille kehittyy ylemmyyskompleksi.

Samaan aikaan on niitä jotka eivät ole täysin varmoja itsestään ja tuntevat joskus: ” Tuo henkilö tekee asiat paljon paremmin kuin minä, hän on paljon lahjakkaampi.” Hän tuntee että toisilla on jotakin mitä häneltä puuttuu. Sellainen ihminen alkaa tuntea että hän ei ole kenties yhtä hyvä kuin toinen, ja hän kehittää alemmuuskompleksin. Monta seikkaa voi lisätä tuota tunnetta. Jos hänen auktoriteettinsa sanovat hänelle aina: ”Et ole hyvä, olet epäonnistunut tässä, et ole tehnyt sitä oikein”, jos hän kokee että hän ei voi onnistua elämässään eikä ole toivoa löytää tietä onnistumiseen, voi ihmiselle kehittyä alemmuuskompleksi. Niinpä jotkut kokevat olevansa parempia ja jotkut taas että he eivät ole ihan yhtä hyviä kuin toiset. Nämä ovat mielen vääristymiä.

Sekä ylemmyyden että alemmuuden tunteet ovat täydellistä itsepetosta, sillä totuus on että jokainen ihminen on jumalaisen olemuksen heijastuma, jokaisella on valtavasti potentiaalia. Sillä jokainen on kipinä jumalaisessa leikissä, on Korkeimman lapsi ja pitää sisällään kyvyn oivaltaa täydelleen oman jumalaisen luonteensa. Sillä kaikki ovat suuria, vaikka he eivät sitä tiedä, mutta heidän suuruutensa ei piile oppiarvoissa, autojensa tai talojensa lukumäärässä, omaisuutensa tai valta-asemansa määrässä. Nämä eivät ole suuruuden merkkejä vaan egon ansoja ja ne puhuttelevat vain egoa. Suuruus piilee ihmisen sisällä, suuruus on ihmisen olemassaolon peruskivi, se piilee jokaisessa ihmisessä ja jokaisella on kyky oivaltaa tuo suuruus.

Suuri on sisälläsi, sillä suuruus piilee Kosmisessa Mielessä, Kosmisessa Tietoisuudessa. Sinussa on kyky sulauttaa pieni kokemuskenttäsi jumalaisen tietoisuuden valtamereen, kokea koko olemassaolo itsessäsi, tulla itsesi ja kaiken olevaisen olemassaolon todistajaksi. Niinpä tämä mahtava kyky tuntea tuo ääretön tietoisuus on jokaisella, ei ole olemassa ketään ilman sitä kykyä. Kaikki itsensä ylentämiset ja alentamiset ovat mielen petosta. Ne eivät ole todellisia, ja niiden ruokkiminen on egon ruokkimista, sillä sekä ylemmyyden että alemmuudentunteet ovat egoismin ilmenemismuotoja. On eräänlaista sisäänpäinkääntynyttä egoismia ajatella että olen toista vähäisempi. Todellisuudessa kukaan ei ole toista ylempi eikä kukaan ole alempi, kaikki ovat Korkeimman lapsia.

Jos joku on konserttipianisti ja soittaa ihanaa musiikkia, mitä toinen ei osaa tehdä, tarkoittaako se että ensimmäinen on suurempi kuin jälkimmäinen. Ei tarkoita. Molemmat ovat Korkeimman lapsia ja heidän suuruutensa ei piile siinä mitä he ovat saaneet aikaan, vaan heidän olemassaolonsa luonteessa. Mitä tahansa tekoja he ovatkaan tehneet maailmassa, johtuvat ne Parama Purusan armosta heidän elämässään, ja heidän tulisi ymmärtää että kaikki nämä saavutukset ovat Korkeimman armoa. Muussa tapauksessa kiinnitytään egoon: ”Olen erinomainen kun osaan soittaa  kaunista musiikkia, koska osaan laulaa, koska osaan rakentaa hienon instrumentin, koska minulla on tämä tai tuo lahja, koska minulla on paljon omaisuutta, koska minulla on sellainen ja sellainen oppiarvo, niinpä olen suuri.” Tämä on turhamaisuutta, koska olet saanut kyvyn näiden asioiden tekemiseen Korkeimmalta Kantavanhemmalta, kaikki kyvyt ovat Hänessä ja Hänestä, Hän on antanut sinulle suuruutesi.

Niinpä olet hyvin läheisessä yhteydessä tuohon jumalaiseen olemukseen, sillä se läpäisee sinun olemuksesi, olet Häneen intiimissä yhteydessä. Kaikki mitä olet, on Hänen ilmaisuaan ja kaikki mitä olet saavuttanut, johtuu siitä että sinulle on annettu jumalaisesta armosta kyky tehdä niin. Jos Korkein ottaa pois äänesi, et voi puhua. Vain Hänen armostaan sinulla on puhekyky. Yksin Hänen armostaan sinulla on kaikki mitä sinulla on; se mitä sinulla on, on sinulle annettu. Oivalla että tuo jumalainen armo on kanssasi koko elämäsi, se sataa päällesi niin monissa eri tilanteissa, ja tiedä että Korkein on kanssasi, ohjaa sinua, suojelee sinua, antaa sinulle kyvyn toimia maailmassa, ja anna kaikki ansio Korkeimmalle, muista läheinen yhteytesi Häneen.

- Mitä tarkoittaa että Korkein pitää meistä huolta? Entä ne jotka kärsivät, pidetäänkö heistäkin huolta?

Hyvä kysymys. Korkein Olemus ei ole jumala joka istuu taivaissa ja jota pitää palvoa. Itse asiassa jumalainen tietoisuus on jokaisen molekyylin perusta tässä ilmentyneessä universumissa. Niinpä ne jotka kärsivät, jotka tuntevat tuskaa ja ahdistusta, eivät ole erillään Parama Purusasta, he ovat Hänen kosmisen projektionsa sisällä, he ovat osa Häntä, mutta he luulevat olevansa yksilöllisiä olemuksia kärsimyksen kokemuksessaan. Ja niin he tosiaan kärsivät. Mutta tämän tanssin kauneus piilee siinä että jokaisella teolla on vastareaktio, ja jokaisessa vastareaktiossa piilee voima joka tuottaa teon. Ja niinpä aikaisempien tekojen johdosta ihmiset joutuvat kokemaan tuskaa tuottavan reaktion, ja tuskan johdosta he ryhtyvät toiseen tekoon, ja näin asiat etenevät samskaran maailmassa. Mutta Korkein on itse asiassa noiden ihmisten kanssa, hoivaten heitä heidän tuskassa ja kärsimyksessä. Ja jos nuo ihmiset tulisivat siihen tulokseen että peli on liian rankkaa, haluan lopettaa egon kahleet ja kokea suoraan tuon jumalaisuuden mikä on alkuperäni, haluan löytää läheisyyden Korkeimpaan, silloin tuo korkein armo joka aina sataa heidän päälleen, saattaa tehdä itsensä heille havaittavaksi.

Jos ihminen kulkee pitkin tietä joka lopulta vie hänet pimeään paikkaan, jossa hän joutuu alttiiksi suurelle vaaralle, ja jos tielle laitetaan kulkueste, joka estää tuota ihmistä kulkemasta edelleen, vaikka hän kovasti haluaisi, eikö se ole Parama Purusan myötätuntoinen teko? Parama Purusan myötätunto ei aina ole sen näköinen kuin sen pitäisi olla mielestämme. Se voi tulla monessa muodossa herättämään meidät unestamme, joskus se tulee tuskallisen vastareaktion muodossa. Tuossa tuskassa tunnemme olomme epämukavaksi ja siinä tilanteessa meille syntyy halu herätä unesta.
 
Niinpä myötätunto ja huolenpito tulevat monissa muodoissa. Kyky havaita jumalainen huolenpito kehittyy, kun ego muuttuu ”läpikuultavaksi”, sydän ja mieli avautuvat jumaluudelle, silloin kehittyy kyky havaita Korkeimman armo elämässä, sillä se on siellä, ja kun sitä kutsutaan, se on paikalla.