Uushumanistiset arvot


Puhun aiheesta uushumanistiset arvot. Tässä maailmassa monet ihmiset tuntevat, että hyvinvointinsa varmistamiseksi heidän asenteenaan on oltava hengissä pysyminen, heidän on korostettava elämänsä perusasioiden säilyttämistä, fyysistä ja taloudellista selviämistä. On totta että on huolehdittava perustarpeistaan ja perheestään, mutta se ei saa tapahtua muiden kustannuksella.

Uushumanismi on humanismia, jonka lähtökohtana on kaikkien elollisten olentojen kehityksen kunnioittaminen ja tukeminen – ei vain ihmisten vaan kaikkien elollisten olentojen. Kaikki olennot haluavat kulkea eteenpäin elämässään, eteenpäin evoluutiossaan. Elämän virta kulkee ikuisesti kohti Äärettömyyttä. Kaikki olennot rakastavat elämäänsä, kaikki olennot haluavat pysyä hengissä, kaikki olennot haluavat löytää onnen ja kaikki olennot haluavat löytää onnen lähteen. Se miten onnea etsitään voi vaihdella eri olentojen välillä, mutta tämä onnellisuuden etsintä on luontaista jokaiselle elolliselle olennolle. Kala kaipaa vettä, kaipaa ympäristöä, jossa se voi tuntea itsensä onnelliseksi. Se määrittelee onnensa vuoroveden perusteella, vedessä olevan ravinnon runsauden perusteella. Metsässä asustava villikissa määrittelee onnen saaliin saatavuuden perusteella ja eloonjäämisen kannalta tärkeiden metsän, auringonvalon ja veden perusteella. Jokaisella olennolla on oma onnellisuuden määritelmänsä synnynnäisen luontonsa mukaisesti. Mutta kaikki olennot etsivät erilaisia kokemuksia toteuttakseen elämäänsä ja ilmaisuaan.

Kun ihmisestä tulee itsensä-tiedostava ja kun hän haluaa oivaltaa ihmisyytensä täyden potentiaalin, on hänen kohdeltava toisia arvokkuudella. Ei vain ihmiset vaan kaikki elolliset olennot haluavat tulla kohdelluiksi arvokkuudella. Jopa elottomat kohteet haluavat tulla kohdelluiksi arvokkuudella ja kunnioituksella. Siten ihmisten jotka ponnistelevat kohti Korkeinta, on omaksuttava tuon kaikkein viisaimman entiteetin, suuren Äärettömän Entiteetin lähestymistapa. Ja mikä on tuo lähestymistapa? Se on uushumanistinen lähestymistapa. Se tarkoittaa, että kaikkia elollisia olentoja kohdellaan kunnioituksella ja arvonannolla ja että jokaisesta elollisesta olennosta huolehditaan. Uushumanisti huolehtii kaikkien elollisten olentojen hyvinvoinnista ajatuksin, sanoin ja teoin. Uushumanistin kaiken ajattelun ja tekemisen tarkoitus on edistää kaikkien elollisten olentojen, ei vain ihmisten, ei vain eläinten, ei vain tiettyjen kasvien tai tiettyjen lajien vaan kaikkien elollisten olentojen hyvinvointia.