Aikamme kansainvaellus;
vaeshya-ajasta shudravallankumoukseen


Kysymyksiä ja vastauksia

Intuitiiviset viestit, © Megan Nolan, PhD
24.10.2015

K: Satoja tuhansia pakolaisia tulvii Lähi-idästä Eurooppaan. Miten tämä vaikuttaa kollektiiviseen tajuntaan Euroopassa, koko planeetalla? Erilaisten kulttuurien sekoittamista ja sulauttaumista, oppimista suvaitsemaan? Islam leviää voimakkaasti. Miten suhtautua tähän kaikkeen?

V: Maailma on kriisissä. Kansojen liikehdintä on ainoastaan oire laajemmasta ongelmasta. Tämän hetken vaikeus ei ole yhteiskunnalliset ongelmat, sota, köyhyys tai ympäristö. Ne ovat oire mullistuksesta planeetan evoluutioon kuuluvassa kamppailussa, jota käydään vastakkaisten voimien välillä. On luonnollista, että joitakin vaikeuksia syntyy, kun muutosta vastustavat voimat ja väistämättä laajenevan tietoisuuden voima kamppailevat keskenään. Yhteiskunnan kehityksessä on paikoin meneillään siirtyminen vaeshya-kaudesta shudra-vallankumouksen aikaan ja siitä edelleen kehittyvään ksattriya-yhteiskuntaan. (ks. artikkeli Historian kiertokulku, linkki etusivulta) Joillakin maapallon alueilla eletään kuitenkin eri kehitysvaihetta, ja siitä syystä reaktiot siellä ovat erilaisia. Ihmiset kokevat olevansa juurettomia ja uhattuja, ja he reagoivat hyvin voimakkaasti.

Muslimivaltioissa, jotka kooltaan suuremman vaeshya-yhteiskunnan kuolinkouristusten ympäröiminä haluavat säilyttää vipra-yhteiskunnan (ks. artikkeli Historian kiertokulku), kamppailu on luonnollisesti kovaa. Sillä samaan aikaan kun maailman eri osissa eletään keskenään erilaisia yhteiskunnallisia kehitysvaiheita, ihmiskunnan evoluutio kokonaisuutena etenee. Ihmiskunta kehittyy, siitä tulee yhtenäisempi, sen keskinäiset yhteydet lisääntyvät; kansallisuusajattelu alkaa olla aikansa elänyt. Feodalismin tavoin se ei enää vastaa yhteiskunnan tarpeita. Erillisillä kansallisilla ryhmillä on vaikeuksia selviytyä nykyisessä maailmassa, koska taloudelliset ja sosiaaliset rakenteet ovat kaikki nivoutuneet yhteen ja maailmanlaajuinen tiedonsiirto, internet ja matkailu ovat tätä päivää.

Valtiot kamppailevat autonomiansa säilyttämisen puolesta, ja samaan aikaan kansainvälisiin tilanteisiin vastaaminen on puutteellisesti organisoitua. Taloudelliset ongelmat ovat kansainvälisiä, ympäristöongelmat ovat kansainvälisiä, samoin ovat energiaongelmat ja sosiaaliset ongelmat. Ei ole olemassa ryhmää, joka ottaisi vastuulleen näiden ongelmien hoitamisen, koska kansakunnat eivät omina yksikköinään selviä kansainvälisistä ongelmista. Ne yrittävät selviytyä kansallisella tasolla, mutta se on tämän päivän maailmassa mahdotonta.
 Vaeshya-sykli on menettänyt elinvoimansa ja on kriisissä. Se liikkuu uuteen suuntaan. Tällöin sellaiset maat, jotka elävät eri sykliä, kokevat olevansa vakavasti uhattuina, koska tilanne on kansainvälinen, ei kansallinen, ja ne haluavat säilyttää vipra-yhteiskunnan ympäristössä, joka ei ole samalla pohjalla. Siksi nuo maat ovat puolustuskannalla.

 Tämä on tilanne muslimimaissa, jotka haluavat pappisluokan johtaman uskonnollisen hallinnon mutta samalla militarisoituvat, koska niillä on vastassaan kansainvälinen ympäristö, jossa ne ovat vähemmistönä. Niiden kannalta tilanne muistuttaa heimosotaa. Heimo vain on suurempi. Kriisitilanteen muodostaa yhdistelmä, jossa jännitteitä syntyy sekä areenalla, jossa vaikuttavat kansallisvaltioajattelun vanhentuminen ja kyvyttömyys ratkaista tämän hetken ongelmia, että toisella areenalla, jolla törmäävät eri syklejä elävien yhteiskuntien erilaiset käsitykset yhteiskunnan luonteesta.

Samalla maailmalla on vastassaan useita vakavia ympäristöongelmia, joihin on puututtava. Syvetessään ne kriisiyttävät energiatalouden ja lopulta sosiaalisen vakauden. Jotkut ihmiset vastaavat epävarmuuteen ja muutokseen tulemalla aggressiivisiksi. Sama pätee ihmisryhmiin. Muslimimaat luonnollisesti siis haluavat turvata elämäntapansa ja arvonsa sellaista maailmaa vastaan, joka näyttää tunkevan niiden alueelle, koska nyky-yhteiskunta on luonteeltaan kansainvälinen ja sillä on erilaiset arvot, arvot joita ne halveksivat. Niillä on edelleen feodaaliset klaaninsa, jotka kuuluvat niiden kansalliseen identiteettiin. Sodat ja niiden aiheuttama juurettomuus ylittävät ihmisten kestokyvyn.  He vaeltavat muualle, koska heidän kotimaansa ovat liian turvattomia. Köyhyys on liian syvää, niin kuin on laita esimerkiksi lasten, joita tulee Yhdysvaltoihin rajojen yli.

K:  Jotkut sanovat, että olisi korjattava tilanne pakolaisten kotimaissa, lopetettava sodat ja diktatuuri. Eikö se auta tässä tapauksessa?

V: Tuo on menneisyyden ratkaisu. Se ei pysty poistamaan ongelmaa, ja myös väestömäärät kasvavat jatkuvasti eikä kaikkialla riitä elinmahdollisuuksia. Menneinä aikoina, jolloin kansalliset rajat olivat vahvat, ihmiset kuolivat kotimaissaan ja ratkaisivat väkivaltatilanteet miten taisivat. Mutta nykyinen kansainvälisten yhteyksien maailma liittää kaikki ihmiset toisiinsa, ja jos joku on kauheassa tilanteessa maailmassa, jossa on mahdollista matkustaa maasta toiseen, hän lähtee pois, eikö vain.
Maailma on siis erilainen nykyään. Se ei voi palata entiseen.

K: En usko poliitikkojen ajattelevan noin.

V: Monet poliitikot yrittävät edelleen säilyttää sellaista, mitä ei voi säilyttää. Tämä on syy, miksi sanon, että maailma on kriisissä. Poliittisen järjestelmän ponnistukset kohdistuvat edelleen sellaiseen, mikä ei voi kestää. Ne pyrkivät jättämään vaille huomiota kansainväliset kysymykset – energia-asiat, ympäristön, sosiaaliset ongelmat – mutta nuo ongelmat tulevat kolkuttamaan järjestelmien ovelle, olipa kysymys öljystä tai ihmisistä, ja ne sanovat: ”Ette voi ummistaa silmiänne ja eristäytyä. Tämä kaikki tulee omille portaillenne, ja jos ette käsittele ongelmia, ne vyöryvät suoraan ylitsenne.”

Ongelmana on, että Suomi ei pysty selviämään yksin; Saksa ei pysty selviämään yksin; USA ei pysty selviämään yksin. On pidetty kiinni kansallisajattelusta, ja kukin maa yrittää ratkaista kansainvälisiä ongelmia kansallisella tasolla. Pakolaisongelma on yksi monista tilanteista, joita nousee yhä lukuisampina, yhä vaativampina, kunnes valtio- ja kansallisuusrajat väkisinkin murtuvat, ja yhteiskunta yhdistyy yhden globaalin identiteetin alle käsittelemään tämän päivän ongelmia. Siihen asti kriisi jatkuu – kotinsa jättäviä ihmisjoukkoja, energian ja muiden hyödykkeiden äärimmäistä puutetta, ympäristöuhkia, joista tulee yhä vaarallisempia. Jos Etelä-Amerikan puut hakataan maahan, on kysymys sinun ilmastasi. Asiaa ei voida rajata Etelä-Amerikkaan. 

Tämän hetken ongelmia ei voida millään keinolla rajata valtiollisten rajojen mukaan, mutta ei ole ketään, joka käsittelisi ongelmia systemaattisella ja loogisella tavalla. Ei ole rauhanturvajoukkoa, joka pysäyttäisi diktaattorit. Ei ole yhteistä ymmärrystä siitä, että kansalliset rajat voidaan ylittää tilanteen korjaamiseksi. Ei ole tieteellisiä, sääteleviä voimia, joilla olisi tukenaan sellainen taustavoima, joka varmistaisi, että kaikki maailman alueet, kaikki kansat noudattavat energiastandardeja ja päästörajoituksia. Tilanne jatkuu siihen saakka kun kansat pystyvät toimimaan yhdessä, koordinoimaan yhteistyötään ja tunnustamaan, että niiden kohtaamat ongelmat ovat globaaleja ongelmia, ja löytävät globaaleja ratkaisuja, joihin ne ovat valmiita osallistumaan. Samoin jatkuu kukin esiin nouseva ongelma, olkoon se pakolaisuus, energiakysymys, ympäristöuhka tai sodat.

Nykyiset sodat eivät ole ainoastaan sotaa käyvien maiden ongelma. Ne ovat koko maailman ongelma. Niistä on tulossa jokaisen ongelma, koska ne vaikuttava kaikkien maiden talouteen, ja evoluution luonteen mukaisesti ongelmat pahenevat, kunnes ihmiset oivaltavat, että heidän on löydettävä parempia ratkaisuja, globaaleja ratkaisuja.

Tämän vuoksi sanon, että maailma on kriisissä, ja että ihmisten muuttoliike, ei vain Lähi-idästä vaan myös Etelä-Amerikasta ja Meksikosta, on oire tietystä ongelmasta. Se on jälleen yksi näyttö siitä, että maailmantilanne, joka on tämän hetken todellisuutta, on tunnustettava ja sitä on käsiteltävä. Mutta koska kansalliset rakenteet ovat vahvoja, kansalliset identiteetit ovat vahvoja, ja kieltäydytään etenemästä tai ollaan kyvyttömiä etenemään siinä tahdissa kuin maailman tilanne vaatii, kansakunnat eivät pysy tilanteen tasalla kun ne pitävät kiinni kansallisista identiteeteistään eivätkä muodosta yhtä yhteistä elintä ongelmien käsittelemiseksi.

Koska maailman suuri enemmistö on nyt kehittymässä suuntaan, jossa markkinatalouteen perustuvat rakenteet kumoutuvat ja siirrytään hyvin järjestyneeseen, kurinalaiseen ksattriya-yhteiskuntaan, myös tästä aiheutuu mullistuksia. Uusi ksattriya-rakenne ei perustu kansallisvaltioille vaan se on kansainvälinen yhteiskunta. Mutta voidaan hyvin kuvitella, minkä uhan tämä muodostaa niille maille, jotka eivät ole samassa kehitysvaiheessa. Ne tahtovat jotakin muuta. Markkinatalousyhteiskunnat ja uskontoperustaiset yhteiskunnat haluavat eri asioita. Eikä kumpikaan niistä halua ksattriya-yhteiskuntaa.

Mutta ihmiset saavat aikaan kumouksen eivätkä jää alueille, jotka ovat turvattomia tai joilla vallitsee äärimmäinen köyhyys ja nälkä. Heidän ei tarvitse, tässä nykyaikaisessa maailmassa. He näkevät, miten toiset elävät eri puolilla maailmaa. He ovat internetin välityksellä yhteydessä veljiinsä ja sisariinsa ja ystäviinsä, jotka asuvat muualla. Ihmiset ovat yhteydessä toisiinsa, ja muissa maissa elävät ystävät ja sukulaiset sanovat: ”Lähtekää sieltä, tulkaa tänne.” Ja jos he katsovat uutisia, televisiota, miksi he jäisivät?

K: Lähes kaikki pakolaiset ovat nuoria miehiä. Heillä on kaikilla älypuhelimet, joten he tietävät, mitä tapahtuu.

V: Aivan, ja juuri niiden ja internetin ansiosta syntyy tämä ajatus; miksi elää mielettömyyden keskellä kun voi lähteä muualle?
 
Vaikka olen analysoinut ongelmaa, en ole antanut ratkaisua, koska ratkaisu kätkeytyy ihmisten heräämiseen.
Käynnissä on vallankumous, eikä sitä käydä Washingtonin hallintorakennuksissa eikä Suomen hallituksessa eikä missään muussakaan hallituksessa. Vallankumous on käynnissä ihmisten keskellä. Se tapahtuu heidän puhelimissaan. Se tapahtuu heidän tietokoneillaan. Se tapahtuu ihmisten matkustustavoissa. Se tapahtuu heidän ajattelutavassaan.
Hallitusten on noustava ihmisten tasolle, ja ratkaistava maailman ongelmat. Nähtäväksi jää, kuinka kauan se kestää.

*) ks artikkeli Historian kiertokulku, linkki prout.fi-etusivulta,
 www.prout.fi

Fundamentalistiset ääriliikket
ja shudravallankumous


Kysymyksiä ja vastauksia

Intuitiiviset viestit, © Megan Nolan, PhD
5.12.2015

Tämän päivän maailmassa väkivallasta on tullut hyvin tavallinen ilmiö. On ideologioita, jotka harjoittavat ja tukevat väkivaltaa. Koska materialismista ei ole löytynyt tyydytystä, ihmiset hapuilevat sinne tänne vailla selvää käsitystä, mitä he haluavat. Vaikka on fyysisesti kaikin puolin hyvät oltavat ja on viihdykettä ja vaurautta, sydämet eivät ole tyytyväisiä. Aineellisten arvojen ja materialistisen elämän menettäessä voimaansa syntyy tyhjiö.

Lasten, joille ei ole kasvuvuosina opetettu oikeita arvoja, tai miten kasvattaa ruokansa tai kuinka pitää huolta itsestään, ja jotka joutuvat oppimaan asioita omin päin, on usein vaikea tietää, mitä tehdä. Yhteiskunta ei tarjoa mitään tietä ihmissydämen kaipaukselle saada kokea jotakin jaloa, jotakin suurta, tarkoituksen ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Tulevaisuus ei näytä tarjoavan nuorelle mitään kohottavaa, ei mitään mahdollisuuksia ilmaista sisintä olemustaan. Niinpä lapset ja nuoret, joille elämän perusarvot ovat tuntemattomia, ja joiden mielen täyttävät väkivaltaviihteen ja uutisten luomat vaikutteet, suuntaavat huomionsa sellaiseen, mikä on heidän ulottuvillaan: ideologioihin jotka edustavat äärimmäisyyksiä ja ihannoivat väkivaltaa. Kun olot ovat epävakaat ja yhteiskunnalta puuttuu päämäärä sekä tasapainoinen ideologia ja kyky ohjata nuoria terveellä tavalla hyvinvoinnin suuntaan, fundamentalistiryhmittymät saavat jalansijaa. Nuoret löytävät tällaisista kulteista itselleen identiteetin, tarkoituksen ja tunteen jalon aatteen palvelemisesta. He näkevät materialistiset sortajat ja haluavat toimia aatteensa mukaisesti yhteiskunnassa, jossa ihmiset tuntevat olevansa voimattomia vastustamaan noita alistavia voimia.

Kun yhteiskunnat laajenevat ja muuttuvat persoonattomiksi, yksittäisillä ihmisillä ei ole enää mahdollisuutta saada aikaan muutoksia siten kuin kylissä ja pienissä yhteisöissä, ei ole omaa sijaa yhteisössä, ei mahdollisuutta tuntea olevansa osa kokonaisuutta. Kasvottomaksi käyneessä yhteiskunnassa tällaiset mahdollisuudet saattavat hävitä kokonaan, ja ihmiset hakevat niitä. Tarkoitusta etsivät nuoret, idealistiset ihmiset saattavat materialistisen aikakauden käydessä kohti loppuaan etsiä noita uskonnollisia ääriliikkeitä, joita vielä on maailmassa. He etsivät niitä löytääkseen tarkoituksen, oikeudenmukaisuuden, totuuden elämäänsä. He löytävät etsimänsä; he haluavat taistella sortajia vastaan ja saada oikeutta alakynnessä oleville. Siksi he samaistuvat uskonnollisten johtajien hallitsemiin yhteiskuntiin ja yhteisöihin, jotka kokevat vieraantuneisuutta ja sorrettuna olemisen tunnetta kapitalistisissa yhteiskunnissa, jotka ovat niitä vahvempia ja hallitsevampia mutta jotka ovat menettämässä asemiaan.

Tämä kaikki on osa kaaosta, joka syntyy yhteiskunnan syklien vaihtuessa. Käynnissä on vallankumous. Tuo vallankumous ei tapahdu Washingtonissa eikä Moskovassa eikä Mekassa. Se tapahtuu miljoonien ja taas miljoonien ihmisten sydämissä ja mielissä. On käynnissä uuden merkityksen etsintä, henkisyyden etsintä; ihmishenki kaipaa polkua, joka johdattaa kohti Korkeinta rakkautta, kohti eheyttä. Kun kuitenkin oikea henkinen ohjaus puuttuu, ihmiset kääntyvät väkivaltaisten ideologioiden puoleen, kohdistaen vihansa ilmaukset ihmisjoukkoihin, joista on tullut heille veljien ja sisarten, kaltaistensa ihmisolentojen sijasta pelkkää sortavaan massaan kuuluvaa persoonatonta joukkoa. Tällöin he kykenevät tekemään rikoksia, tuottamaan suurta vahinkoa jalona pitämänsä asian nimissä.

Mitä on tehtävissä? Tietenkin lain keinoja vahvistetaan tällaisen toiminnan lopettamiseksi, ja pelko kiinni joutumisesta ja kuolemanuhasta voi luonnollisesti estää joitakin yksilöitä äärimmäisistä teoista. Mutta silloin kun tilanne on se, että henkinen ohjaus ja ymmärrys puuttuvat, ei voida välttyä tietyltä määrältä väkivaltaisia tyytymättömyyden ilmaisuja.

Samaan aikaan on kuitenkin käynnissä toisenlainen vallankumous, joka ei synnytä suuria uutisotsikoita, koska sen nimissä ketään ei ole tapettu. Sen sijaan ihmisjoukot etsivät henkisiä arvoja, herättävät uuteen eloon henkiset käsityksensä, opettelevat henkisiä arvoja, löytävät identiteettinsä positiivisista henkisistä arvoista ja opetuksista, jotka opettavat rakkautta ja myötätuntoa kaikkia olentoja kohtaan. Nämä ihmiset käynnistävät vallankumouksen. Väkivallan ja terrorin avulla vallankumousta ajavat ovat vain joitakin harvoja harhaanjohdettuja yksilöitä ja sellaisia onnettomia nuoria, joiden mielet ja sydämet ovat alttiita joutumaan johdetuiksi harhaan. Mutta on paljon suurempi joukko, maailman valtava enemmistö, joka seuraa sellaisia johtajia, jotka ajavat ekologisia asioita, henkistä valaistumista, jotka uskovat Korkeimman armoon ja läsnäoloon kaikissa olennoissa sekä kaiken elämän pyhyyteen. He haluavat tehdä jotakin hyvää, jotakin jaloa elävien olentojen hyväksi, rakentavalla tavalla. He ovat valtava enemmistö.  He eivät nouse otsikoihin, mutta he ovat enemmistö, ja he etsivät uusia tapoja toimia ja elää. Pitäessään huolta kaikesta elämästä, eläimistä, kasveista ja ihmisistä, maaplaneetasta, ja harjoittaessaan henkisiä arvoja he muuttavat maailman kasvot. Tätä on todellinen vallankumous. 

Vihan vallassa olevien nuorten ja heidän johtajiensa väkivaltainen joukko on kuoleva laji ja tietää sen. Siksi se ryhtyy viimeiseen voimanäyttöönsä. Vipra-kausi on häviämässä. Se jää vähemmistöön, kun maailma liittyy yhdeksi kokonaisuudeksi, ja siksi se hyökkää vaesha-kulttuuria vastaan väkivallan keinoin. Vaeshya-kulttuuri on kuitenkin jo sortumassa, ei vipra-voimien edessä vaan ihmisten vallankumouksen tieltä, antaakseen tilaa uudelle yhteiskuntajärjestykselle, joka on hyvin järjestäytynyt, looginen ja pitää arvossa kollektiivista hyvää.

Vaeshya-kauden arvoja ovat yksilön voima ja hyvinvointi, mutta uuden yhteiskunnan keskeinen arvo on oleva kaikkien elollisten yhteinen hyvä. Vaihtuvien aikakausien myllerrys ja ihmisten jalo yhteenliittyminen synnyttää kriisin, ja tuo kriisi voidaan käsitellä ja ratkaista ainoastaan ihmisten hiljaisen vallankumouksen kautta.
 
Kun näitä uusia arvoja, uushumanistisia arvoja, tuodaan esille kaikilta tahoilta, kun kansat ja maiden johtajat kannattavat niitä, vallankumouksella ei ole kansallisia rajoja ja se voimistuu jatkuvasti. Tämä vallankumous muuttaa planeetan kasvot ja kaikki johtajat antavat periksi muutokselle; heistä tulee osa sitä. He antavat kasvot sille, kunnes maailma on yhdistynyt edistämään yhteistä päämäärää ja pelastaa ihmiskunnan ja kaikki tämän planeetan elävät olennot. Tämä juuri on yhteinen päämäärä ja se yhdistää ihmiskunnan.

K: Kuinka paljon aikaa siihen menee?

V: Hyvä kysymys, mutta valmista vastausta ei ole, sillä ihmisten on opittava. Monista seikoista riippuen aika voi olla pitkä tai se voi olla lyhyt, mutta todennäköisesti aikaa kuitenkin kuluu aika lailla. Mutta tietyt kriisit vauhdittavat näitä liikkeitä äkillisesti dynaamisella voimalla, joten aina muutos ei vie niin kauan kuin voisi olettaa.

Shudra-vallankumous on jo käsillä. Shudra-kumousta johtavat aina viksubda-shudrat * eli älymystö. Näitä jaloja humanistisia päämääriä ajavia johtajia on kaikkialla maailmassa, ja he johtavat ihmisiä. Ihmiset seuraavat heitä.  Seuraajat ovat sitä joukkoa, joka harjoittaa joogaa ja meditaatiota ja opettelee syömään luomuruokaa ja säästää kasvien siemeniä. He ovat tämän hetken shudra-vallankumous. Se on jo käynnissä, mutta yhteiskunnasta ei muodostu shudra-yhteiskunta.  Mikä sykli seuraa shudra-vaihetta yhteiskunnassa?

K: Ksattriya.

V: Kyllä, ja ksattriya-yhteiskunnan perusarvoja ovat kunnia, rohkeus, velvollisuus, ja lojaalisuus, yhteinen hyvä. On välttämätöntä saavuttaa tavoite, saattaa maailma sopusointuun. Ihmiset eivät ole ainoa elämänmuoto, joka tänään kärsii planeetallamme. Terrori, hirmuteot, joita nyt tapahtuu, eivät kohdistu ainoastaan ihmisiin vaan myös toisiin elollisiin; kaikki on epätasapainossa. Jotta ihmiskunta säilyisi, jotta ihmiset, elämä, kaikki olennot, säilyisivät täällä, kaikkien on päästävä tasapainon ja harmonian tilaan. Rakkaus, myötätunto, huolenpito kaikkia kohtaan, niiden täytyy olla tärkeimmällä sijalla.  

Viksubda- shudrat ovat älymystöä, joka taistelee sen puolesta, että ravinto olisi terveellistä, että sitä riittäisi kaikille, he taistelevat eläinten hyvinvoinnin ja oikeuksien puolesta, yhteiskunnan kaikkien alueiden hyväksi. Näihin asioihin älymystö suuntautuu. Kuolevien vipra-yhteiskuntien ääriliikkeet vetävät joitakin puoleensa, mutta kysymyksessä ei silloin ole vikshubdashudra -liike vaan kuolevan aikakauden puolustaminen niissä maissa, joita dominoivat viprat.
Asia ei ole aivan selkeä, koska eivätkö vikshubda -shudrat ole viproja? Vipra-kauden arvoja he kyllä edustavat. Mutta viisaimmat heistä eivät yritä toteuttaa vipra-sykliä vaan pyrkivät edistämään uuteen aikakauteen siirtymiseen tarvittavaa muutosta.

K: Useimmissa tai ainakin monissa tapauksissa viprat ovat pappisluokan edustajia. Joissakin maissa, kuten Iranissa, hallitsee pappisluokka. Kysymyksessä on siis vipra-yhteiskunta. Eikö näiden maiden pitäisi Proutin mallin mukaisesti käydä läpi vaeshya-vaihe ennen kuin ne voivat edetä seuraavaan vaiheeseen? Eikö vaeshya-ideologian pitäisi ensin voittaa viprat ennen kuin nuo yhteiskunnat voivat siirtyä eteenpäin, seuraavaan sykliin?

V: Ketä vastaan ne taistelevat juuri nyt?

K: Ne taistelevat vaeshya-yhteisöä vastaan. Onko niiden jouduttava häviölle päästäkseen seuraavaan vaiheeseen ja tuleeko niistä itsestään niin muodoin vaeshya-kulttuurin edustajia?
 
V: Ei, ei toki. Asiat voivat edetä paljon nopeammin, jos tilanne on se, että jokin erillinen yksikkö on tuossa kuvaamassasi kehitysvaiheessa mutta sulautumassa suurempaan yhteiskuntaan, niin että tuo yksittäinen ryhmä menettää autonomiansa ja sen vuoksi on reaktiivisessa tilassa.

K: Pappisluokka on menettämässä itsemääräämisoikeuttaan eikä se halua joutua vaeshya-kulttuurin dominoimaksi.

V: Valtiot ovat menettämässä itsemääräämisoikeuttaan, samoin kansallisuusajattelu.

K: Ymmärrän. Viprojen taistelu vaeshyoita vastaan ei olekaan vastavallankumousta, vaan pikemminkin kysymys on erilaisen yhteiskunnan määräävästä asemasta, ei niinkään yhteiskunnallisista sykleistä?

V: Yhteiskunnallisten syklien kiertokulusta on kysymys siinä mielessä, että yhden kauden edustajat kokevat olevansa uhattuina ja joutuvansa toista sykliä edustavien tukahduttamiksi ja reagoivat siihen. Reaktio ei kohdistu tietyn kansakunnan aiheuttamaan uhkaan. Reaktio kohdistuu uhkaan, että vaeshya-yhteiskunnan arvot voittavat.  Sitä ei haluta. Mitä on tapahtunut Kiinassa?  Siitä on tullut markkinatalousmaa, vaeshya-yhteiskunta, eikö totta?  Lähi-idässä ei halua tätä, joten siellä taistellaan. Siellä halutaan puolustaa omaa näkemystä. Kysymys ei ole voimannäytöstä maiden ja valtioiden tasolla.

K: Onko aina käytävä luokkasotaa yhteiskunnan syklien vaihtumiseksi? Olisi luullut, että viprat olisivat hiukan tehokkaampia, niin että voisimme siirtyä vaiheesta toiseen ilman sotaa tai väkivaltaisia häiriöitä.

V: Ilman sotaa voidaan kyllä edetä. Ja ilman sotaa tullaan etenemään. Tämä käynnissä oleva vallankumous ei ole sellainen, joka tarvitsee sotaa. Se on vallankumous, jota ei millään sodalla saada aikaan, koska se ei ole yksittäisen maan vallankumous, se ei ole kamppailu kahden johtajuuden välillä. Se on ihmisten sota, ihmisten vallankumous, arvojen vallankumous, ajattelun vallankumous, aatteiden vallankumous, ja se on riittävän voimakas. Se hävittää nykyiset arvot ja materialistinen mentaliteetti jää pois. Se muuttuu, eikä sota ole se voima, joka muuttaa asiat. Voimana on ihmisten muuttuminen. Se on ihmisissä tapahtuva vallankumous.

 K: Toimiiko myös Gaia, planeettamme itsessään, vaikuttavana voimana?

V: Kyllä, luonnollisesti. Maa-planeetta itse säätelee kaikkia reaktioita ja luonnollisesti ihmisten toiminnalle aiheutuu rajoituksia. Jos ihmiset, ja kaikki elolliset, mielivät jäädä henkiin, kaikkien on yhdistyttävä selviytymisensä nimessä eikä jatkettava keskinäistä vihanpitoa ja taistelua. Henkiinjäämisensä vuoksi ihmisten on opittava, miten Gaian kanssa eletään. On opittava olemaan Hänen oikeamielisiä lapsiaan. Mutta on myös vähän viisastuttava siitä, mitä on oltu tähän saakka.

Tämä on nykyhetken todellinen vaikeus, ja todellinen vallankumous koskeekin juuri elämän säilymistä tällä planeetalla, voimien ja kaikkien olentojen yhdistämistä kaikkien hyvinvoinnin turvaamiseksi.  Ne, jotka tekevät työtä tuon päämäärään eteen, ovat vikshubda- shudria, jotka yhdistävät ihmiset yhteisen tavoitteen alle. Ja ihmisten joukot, jotka muuttavat arvojaan tuon päämäärän saavuttamiseksi, he ovat shudra-vallankumous, ja he myös onnistuvat tehtävässään.

*) Vikshubda-shudra: ks prout.fi-sivuilta artikkeli  Yhteiskunnan kiertokulu, linkki etusivulla.
 www.prout.fi

 

Uuden vuoden viestejä


Anandamaetreyiin välittämä viesti 1.1.15

Ihmishengen herääminen


Henkinen kehitys on menestyksen salaisuus. Vasta kun rakkaus ihmisten sydämissä kasvaa, niin että kaikkien olentojen hyvinvoinnista huolehtiminen nousee ensiarvoiseksi ja tärkeänä pidetään ihmisten välillä vallitsevaa rakkaudellisuutta, yhteiskunnassa tänään vallitseva suru ja kärsimys lientyvät.

Muutos on välttämätön eikä sitä voida pysäyttää. Yhteiskunnassa ja maailmassa käynnistyneitä voimia ei voida pysäyttää. Mutta ihmishengen kehityksen myötä muutoksesta voi tulla liike uuteen suuntaan, uudenlainen kehityssuunta, jossa toisista huolehtimisen arvo on suurempi kuin itselle keräämisen ja omien saavutusten arvo. Kun ihmisten välinen rakkaus on tärkeämpää kuin se, mitä voidaan hankkia ja saavuttaa, silloin todellinen sopusointu ja kasvu alkavat vallita ihmisyhteisössä.

Menneinä aikoina ihmiset ovat kehittäneet korkeata teknologiaa ja kykyjä oman kekseliäisyytensä varassa, ja ehkä jonkin verran myös jumalallista ohjausta saatuaan. Kaikki tuo kehitys on johtanut juuri tähän hetkeen, ja kaikki inhimillisen kulttuurin kehitys on johtanut juuri tähän hetkeen.

Nyt on edessä valinta, mihin suuntaan lähteä. Tulevaisuuteen johtavalla tiellä on edessä arvojen muuttuminen. Kapitalistiseen ajatteluun kuuluva ahneus ja henkilökohtaisen vallan ja aseman varmistaminen, jotka ovat olleet viime aikojen määräävinä arvoina, muuttuvat. Henkisyys, ihmisten henkinen kehitys, on avain menestykseen. Mikä sitten saa aikaan muutoksen? Luonnolliset olosuhteet johtavat muutoksen. Olosuhteet johtavat nykyisin hyväksyttyinä pidettyjen toimintatapojen korvautumiseen uusilla säännöillä, uusilla asenteilla. Usein on niin, että ihmiset eivät opi turvautumaan toisiinsa, huolehtimaan toisistaan ja unohtamaan omat henkilökohtaiset tavoitteensa elämän onnellisuuden ja onnistumisten vaiheissa, vaan enemmänkin kohdatessaan kamppailua, epäonnistumista, silloin kun elämä käy vaikeaksi.

Kun koittavat vaikeat ajat, ihmiset turvaavat toisiinsa, ja monet liiallisen vaurauden synnyttämät, ihmisiä toisistaan eristävät liikkeet alkavat murtua. Juuri liiallinen vauraus aiheuttaa eristyneisyyttä. Kukin elää erillään, kaikilla on omat laitteensa ja varusteensa. Jokaisella on omat erilliset asuntonsa ja kaikki muu tarpeellinen, ja näin ihmisten välinen yhteys on olematon. Eletään erillään muista, usein yksinäisinä, koska yhteiskunta on keskittynyt aineelliseen rikkauteen eikä pidä henkistä rikkautta huomion arvoisena.

Kun ilmenee, että aineellinen vauraus ei riitä täyttämään inhimillisiä tarpeita, ihmiset alkavat etsiä henkistä rikkautta. He alkavat etsiä sitä, mikä kohottaa ihmishengen, mikä tuo onnellisuutta, saa elämän tuntumaan merkitykselliseltä, jalolta, ja saa ihmiset kokemaan, että he tekevät jotakin toisten hyväksi.

Ihmiset väsyvät materialismiin.  Siitä tulee kahle, rasite, muuri, vankila. Tuosta materialismin vankilasta ihmiset murtautuvat vapaiksi löytäen toisensa ja keskinäisen rakkauden; he löytävät sen suloisen tunteen, jonka toisista huolehtiminen synnyttää. Tuollaisessa huolenpidon hetkessä vallitsee rakkaus, joka ylittää elämän ja kuoleman, rakkautta joka käy yli kaiken – ja se on Jumalallisuus. Se on Yksi Jumalallinen Olemus. Jakamaton Ikuinen Itse tulee näkyväksi ihmisten välisessä rakkaudessa ja tuon ikuisen armon sisäisen virran suloisuudessa.

 Tuon armon ilmentymisen kautta, ja siihen kuuluvan rakkauden avulla, ihmiskunta voi parantaa itsensä. Ihmishenki, ihmissydän, ylenee kun ihmiset näkevät toisensa, kun he pitävät huolta toisistaan.

Nämä tulevina aikoina tapahtuvat muutokset ilmestyvät näkyviin tänä vuotena. Syvän edessä olevan muutoksen myötä ihmiset löytävät toisensa ja keskinäisen riippuvuutensa. He oppivat turvaamaan toisiinsa ja huolehtimaan toisistaan, he oppivat antamaan arvon keskinäiselle rakkaudellisuudelle – ei hankinnoille, ei rahalle, ei vallalle ja asemalle, vaan ihmisten väliselle rakkaudelle.

Tämä on se arvo, joka pelastaa ihmisolennot. Tämä on ihmishengen ylentyminen. Nyt on aika ihmishengen kohota, ihmisten liittyä yhteen, liittää käsi käteen, tulla yhdeksi ihmisperheeksi, välittää enemmän kaikkien hyvinvoinnista kuin henkilökohtaisista eduista. Tämä on se arvo, jossa on ihmisten pelastus.

Alkanutta liikettä ei voida muuttaa, mutta tulevaisuuden suunta voidaan muuttaa. Joka ainoalla on mahdollisuus vaikuttaa omilla henkilökohtaisilla toimillaan. Huomaa ympärilläsi olevat, pidä huolta lähelläsi olevista. Jokainen ystävällinen teko jättää jäljen maailmaan. Jokainen jalomielinen teko ja jokainen hetki, jona aidosti näet toisen ja välität, jättää jäljen maailmaan. Näiden huolenpidon ja yhteyden hetkien lisääntyessä maailma muuttuu, ja hengen elämä saa lisää voimaa. Se vahvistuu vahvistumistaan nyt käsillä olevana aikana, ja tulevina aikoina sen voima kasvaa yhä suuremmaksi.

Siispä näe, ota vastaan ja tunne se rakkauden ja myötätunnon virta. Ole osa virtaa. Anna tekojesi tuoda sen virran rakkautta näkyviin, niin kaikki ne ahneuden ja omapäisyyden voimat, jotka ovat ohjailleet maailmaa, vähenevät ja haihtuvat, ja ihmiskunta yhdistyy. On ihmishengen heräämisen aika. Sillä ihmishengen heräämisessä on ihmiskunnan pelastus, ei ainoastaan henkinen pelastus vaan myös fyysinen pelastus tässä maailmassa.

Acarya Bhavanandan välittämä viesti 28.12.2014

Ihmiskunta on marssinut tasaisesti eteenpäin satojen vuosien, jopa kymmenien tuhansien vuosien ajan. Mutta tiettyinä aikoina ihmiskunnan kehityksessä tapahtuu evoluutiohyppäys. Elätte parhaillaan tuollaista vaihetta. Jokaisella elämän alueella tapahtuu hyppäys eteenpäin.

Ajattelitteko kaiken käyvän helposti? Jokaisella elämänne alueella – fyysisellä, emotionaalisella, älyllisellä ja henkisellä tasolla – koette suurta stressiä. Muutokset tapahtuvat monta kertaa nopeammin kuin mihin olette tottuneet. Joistakin maailma ehkä näyttää muuttuvan hyvin vaaralliseksi paikaksi. Toisista se taas alkaa näyttää paljon valoisammalta.
 
Jos katsotte politiikan maailmaa, sotia, nälänhätää ja sairauksia, näette synkän kuvan. Mutta jos katsotte valistuneiden, edistyksellisten liikkeiden etenemistä, voitte nähdä suurta kehitystä ja jo alkaneen aamunkoiton yhä kasvavaa valoa. Katsotteko taaksenne, taivaan tummiin pilviin, vai katsotteko luottaen ja odottaen itäisen taivaanrannan suuntaan ja aurinkoon, kun se väistämättä alkaa valaista taivasta?
Maailman kaikkein pimeimmätkään voimat eivät pysty estämään vääjäämättä tapahtuvaa auringonnousua. Yön pimeydellä on ollut aikansa, nyt on aamunkoiton aika. Ja aamu on jo alkanut sarastaa.

Henkilökohtaisessa elämässänne teidän täytyy taukoamatta kamppailla, jotta katsoisitte luottavaisesti eteenpäin, kirkastuvaan auringonvaloon. Teidän täytyy tukea ja vahvistaa kaikin tavoin suuntautumistanne valon voimien mukaisesti. Pitäkää aina ajattelunne myönteisenä ja karkottakaa kaikki kielteiset ajatukset tietoisuudestanne. Molemmat ajatustyypit ovat näinä aikoina hyvin voimakkaita – paljon voimakkaampia kuin aiemmin – ja siksi tarvitaan äärimmäisen suurta valppautta. Vaikka muissa elämänne asioissa olisittekin taipuvaisia kohtuuteen, tällä alueella teitä vaaditaan olemaan äärimmäisyysihmisiä. Teitä vaaditaan olemaan myönteisyyden ja valon suuria esimerkkejä näinä pimeydestä nousemisen aikoina. Tämä on kaikkein tärkein tehtävänne, ja se alkaa kotoa, oman olemuksenne syvyyksistä. Harjoittakaa sellaista ajattelua, puhetta ja toimintaa, joka lisää myönteisyyttä omassa itsessänne ja ympäristössänne.

Älkää sietäkö minkäänlaista negatiivisuutta; karkottakaa se rohkein, innostunein mielin. Olkaa, jokainen teistä, valoina maailmassa. Tämä on korkein kutsumuksenne tulevina päivinä; ja tällä tavoin teistä tulee Guru – silta myönteisyyden luomisen korkeimmalle tasolle.

Nämä ovat ne ajatukset, joita tulee tutkiskella nyt, kun tämä aika on päättymässä ja alkaa uusi aikakausi.
Muistakaa, te olette kaikki siunattuja, ja jokaisella on lupa ottaa vastaan tämä siunaus olemuksensa sisimpään saakka. Olkaa valoina maailmassa.

 

Intuitiivinen viesti vuodelle 2014Ote Anandamaetreyiin välittämästä intuitiivisesta viestistä 1.1.2014

Uuden aamun koitto on tänään sarastamassa kaikille eläville olennoille. Olkaa tuon sarastuksen airuita; olkaa valon tuojia; vahvistakaa valoa. Nähkää kaikki olennot -  ei ainoastaan ihmiset, vaan myös eläimet ja kasvit -  sisarinanne ja veljinänne, ja tasapaino palautuu maailmaan.

On luonnollista, että muutoksen aikana tapahtuu liikehdintää, ja tuo liike voi tuntua epämukavalta ja saattaa sisältää murheellisiakin tapahtumia. Mutta niiden vaikeuksien takana, jotka maailmalla ja teillä yksilöinä on edessänne, loistaa Äärettömän valo.

Tämä on uusi aika, uusi alku. Ihmisen ulkoinen minuus muuttuu jatkuvasti. Anna itsesi muuttua ollaksesi valona, vahvistaaksesi jumalallisuuden valoa, kaikkia olentoja kohtaan säteilevää rakkauden valoa. Avaudu maljaksi jumalalliselle valolle, niin että se saa virrata kauttasi maailmaan tänään. Silloin kaikilla olennoilla on mahdollisuus toteuttaa elämänsä tarkoitus koko sen täyteydessä. Silloin voidaan rakentaa sellainen yhteiskunta – yksi ja jakamaton maailma – jossa ihmiskunnalla on mahdollisuus oivaltaa suuruuteensa ja liittyä yhteen Maa-planeetan ja kaikkien sitä asuttavien olentojen auttajina ja suojelijoina.

Olkoon ihmiskunnan tulevaisuus tämä. Kulkekoon ihmiskunta pimeydestä valoon, tietämättömyydestä totuuteen, kaksinaisuudesta ja katoavan tavoittelusta tietoon yhdestä ikuisesta rakkaudesta, joka tarjoaa kestävän perustan kaikille eläville olennoille. Kaikki olennot kaipaavat tätä rakkautta, kaikki tarvitsevat sitä voidakseen elää. Eivät ainoastaan ihmiset vaan myös eläinkuntaan ja kasvikuntaan kuuluvat olennot tarvitsevat tätä rakkautta. Se on kaikkia olentoja ylläpitävä elämänvoima. Se on itse elämän perusluonne. Olet täällä oivaltaaksesi sen. Olet täällä löytääksesi rakkauden syvimmän ytimen, löytääksesi rakkauden, joka ei ole mitään muuta kuin oman itsesi alkulähde. Vain tällä tavoin voidaan tämän päivän maailman ongelmat ratkaista.

Intuitiivinen viesti vuodelle 2013

 

Ote Anandamaetreyiin välittämästä intuitiivisesta viestistä 1.1.2013

Nyt on uuden aamunkoiton, uuden alun hetki.  Jokainen vuosi on uuden päivän koitto, uusi alku, mutta tämä vuosi on erityisen merkittävä; nyt tulevat esiin uuden aikakauden ensimmäiset näkyvät merkit. Tänä vuonna hengen valo kasvaa kirkkaammaksi kuin moniin vuosiin.

On koittamassa uusi aika, aika jota leimaa henkisyys, aika jolloin materialismi ja sen arvot väistyvät, aika jolloin maskuliininen ja feminiininen voima saavuttavat keskinäisen tasapainon ja myös niiden ilmentymät ovat sopusoinnussa keskenään. Kuin linnun siipien lento on näiden kahden voiman liike, sulava ja vaivaton. Kuin aamun ensi kajo taivaanrannassa on Hengen valon sarastus. Ja samoin kuin ensi sarastusta seuraa kirkas päivänkoitto, loistaa ihmishengen kirkas aurinko jälleen maailmassa.

Häkki, jossa ihmishenki – samoin kuin eläimet ja kasvit ja kaikki elämä planeetalla – on ollut materialismin tukahduttamana vankina niin kauan, murtuu ja ihmiset oivaltavat, että tärkein asia on keskinäinen rakkaus, omassa yhteisössä, perheessä. Ihmisten arvo, eikä vain ihmisten vaan kaikkien elävien olentojen arvo, saa ensisijaisen merkityksen. Tämä on hyväenteistä aikaa, ja tällaisina aikoina kaikki pyrkimykset ja hankkeet, jotka tukevat ihmisen henkistä kasvua ja kehitystä, saavat enemmän vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia. Saatte huomata, että juuri henkistä kasvua edistävillä elämän ja työn alueilla teidän on entistä helpompaa toteuttaa pyrkimyksiänne ja myös onnistua niissä. Se mikä on suunnattu elävien olentojen hyvinvoinnin edistämiseen, kasvaa; se saa lisää voimaa.

Muutos ei luonnollisestikaan tapahdu ilman jonkin asteista kaaosta, olemassa olevan murtumista. Olette jo nähneetkin näitä tapahtumia; niitä tulee väistämättä eteen, kun planeettaa ohjaavat voimat muuttuvat. Teidän ei ole syytä kantaa huolta eikä murhetta tämän vuoksi. On kysymys vain aineellisesta tasosta. Antakaa muutoksen tapahtua. Olkaa niitä, jotka pystyvät olemaan mukana muutoksessa ja näkemään sen hyvän, jonka muutos tuo: ihmishengen avartumisen, keskinäisen rakkauden avautumisen ja kasvun sekä materialismin otteessa pitäneiden kahleiden häviämisen.