Tantra ja naismystisismi


Kerron tantrasta ja naismystisismistä. Tämä on laaja aihe, joka tunnettiin hyvin vanhoissa mysteerikouluissa. Mutta tämä tieto on suurelta osin kadonnut aikojen kuluessa. Tällä 20:nnellä vuosisadalla ei tästä tiedosta ole paljonkaan jäljellä. Siksi on tarpeen puhua tästä aiheesta. Nykyään monet ajattelevat että tantra liittyy seksiin. Tämä ei pidä paikkaansa. Jotkut taas ajattelevat että tant-
ra on jotain hämäräperäistä ja outoa. Mutta tantra ei ole hämäräperäistä eikä seksiin liittyvää. Tantra on muuttumisen, transmutaation tiede; se on tietoisuuden muuttumista koskevien tieteellisten periaatteiden käytännön sovellutus. Niinpä tantra on käytännön tiedettä. Se ei ole esoteerista ja vaikeaselkoista. Se on käytännön tiede, menetelmä, jonka tarkoituksena on ihmisen perustaipumusten suuntaaminen kohti Korkeinta Olemusta. Se ei edellytä korkeaa sivistystasoa eikä maailmasta luopumista.
 
Tantra sopii parhaiten niille henkilöille, jotka ovat valmiita kohtaamaan itsensä, ja jotka vilpittömästi kaipaavat Korkeimman rakastavaa syliä. Naisille tantran harjoitusten käytännön sovellutukset ovat hieman erilaisia kuin miehille. Miksi? Se johtuu siitä että hormonaaliset eroavaisuudet kuin myös biologia vaikuttavat henkilön psyykkiseen puoleen. Ajatellaan, että mieshenkilö haluaa soveltaa tantraa jokapäiväisessä elämässään tullakseen tosi sadhakaksi (henkiseksi kokelaaksi). Hän haluaa yhdistää mielensä Korkeimman mielen kanssa. Hänen tulee tehdä sadhanaa (henkisiä harjoituksia). Hänen tulee tehdä harjoituksia säännöllisesti. Hänen tulee oppia tuntemaan puutteensa ja pyrkiä antautumaan kokonaan Korkeimman Tietoisuuden jalkojen juurella. Mutta kun hänen mielensä suuntautuu Korkeimpaa kohden, se tekee sen tietyllä maskuliinisella voimalla; hän tavoittelee Korkeinta käyttäen apunaan kehoa ja mieltä, joihin mieshormonit ja miehen psykologia vaikuttavat. Siksi hänen harjoitustensa psykologian tulee sopia hänen luonteenlaadulleen. Yhtälailla kun nainen etsii Korkeimman armoa, hänen tulee tehdä se naisen luonteenlaadun ja naisen psykologian avulla.

Tantrassa muutetaan kaikki maalliset ajatukset, kaikki maalliset toiminnot, kaikki psyykkiset perustaipumukset systemaattisesti oikean ajattelutavan ja oikeiden harjoitusten kautta. Jos henkilöllä on ruoanhimo ei tuota himoa voi lopettaa; sitä ei voi leikata pois. Jos näin tehdään, tuo himo nostaa päätään uudelleen, ja jonkun vielä sitkeämmän halun kautta. Niinpä tantrassa halua ei poisteta niinkuin syöpäkasvain poistetaan leikkaamalla, vaan karkeamman halun muuttamisella hienosyisemmäksi haluksi. Jos jollakin on ruoanhimo, tulisi tämä himo muuntaa vähitellen. Sadhaka voi ajatella: "Oi Korkein, Sinä tulet ruoan hahmossa. Kun himoitsen ruokaa, haluan Sinua. Kun himoitsen ruokaa, himoitsen Sinua. Mieleni hämmennyksen vuoksi ajattelen, että Sinä olet ruoka, vaikka Sinä olet kaikkialla ympärilläni".
 
Tällä tavoin halu ruokaan muuttuu haluksi Korkeimpaan Tietoisuuteen. Syödessään henkilö ajattelee: "Nautin Korkeimmasta Tietoisuudesta. Kuinka onnekas olenkaan kun Hän on tullut tämän hyvän ruoan muodossa." Joka kerta kun henkilön valtaa himo johonkin herkkuruokaan, hän ajattelee Korkeinta Tietoisuutta. Hän ei halua ruokaa vaan Korkeimman Tietoisuuden. Pian hän unohtaa tuon herkkuruoan kokonaan ja hänen mielensä kiinnittyy Korkeimpaan Tietoisuuteen. Näin hän ei tukahduta halua tai kiintymystä, vaan muuntaa sen karkeasta hienosyiseksi.

Tätä tarkoitusta varten tantra on kehitetty. On olemassa monenlaisia koulukuntia ja monia harjoituksia, mutta pohjimmiltaan tantra on Korkeimman Olemuksen antama yksinkertainen tiede poikiensa ja tyttäriensä kasvattamiseksi ja kehittämiseksi. Jos nainen haluaa oppia tantraa, hänen on tehtävä henkisiä harjoituksia. Hänen tulee harjoittaa henkistä kuria ja kehittää hartaudentunnetta. Hartaudentunteessa Korkeimman Olemuksen vetovoima koetaan suurimpana. Fysiologisen ja psykologisen rakenteensa vuoksi naisilla on taipumusta hartaudellisiin tunteisiin: ne ovat naisen voima. Naisen, joka haluaa harjoittaa tantraa, tulisi hyödyntää tätä voimaa henkisessä kehityksessään. Naisen taipumusta kiintymiseen ja tarvetta läheisiin ihmissuhteisiin tulisi suunnata kuten nälkäisen henkilön ruoanhimoa. Naisen tulisi hyödyntää naiseuttaan suuntautuakseen kohden Korkeinta Tietoisuutta, Silloin hän oivaltaa tantran ytimen.

Kaikki ihmismielen ominaisuudet ja piirteet tulee muuntaa Korkeimman jatkuvaksi ajattelemiseksi. Kaikki perustaipumukset tulee muuntaa järjestelmällisesti. Mitään ei pidä kieltää tai tukahduttaa. Se tulee suunnata oikealla tavalla kohden Korkeinta. Tähän tavoitteeseen tähtäävä tekniikka muodostaa tantran harjoitukset.