Tantra ja naiset

 

Puhun tänä iltana aiheesta Tantra ja naiset. Kaukaisessa menneisyydessä naisille annettiin monta erilaista harjoitusta. Shiva (henkinen mestari 7000 v. sitten Intiassa) antoi Tantralle systemaattisen muodon. Mutta Tantra on peräisin ajalta ennen Shivaa, muinaisista matriarkaalisista yhteiskunnista; Shiva systematisoi alkujaan naisten kehittämät harjoitukset.


Tantraa ei annettu miehille, alunperin se oli vain naisia varten, ja vasta myöhemmin siitä tuli pääasiallisesti miesten harjoitus. Mutta aluksi se ei ollut miehiä varten. Se kehittyi noissa muinaisissa yhteiskunnissa, joissa Jumalatar hallitsi ja naisten voima oli etusijalla. Ajan mittaan naisten aseman heikentyessä nämä harjoitukset muutettiin ja niistä tuli ensisijaisesti mieskokelaiden harjoituksia. Mutta vielä Shivan aikana ja tuhansia vuosia sen jälkeenkin oli Tantran harjoituksiin vihittyjä naisia, jotka perustivat kouluja tai yhteisöjä, joissa Tantran harjoitukset kukoistivat. Ajan mittaan nämä koulut lopetettiin, ja kun naiset menettivät asemansa, he myöskin menettivät oikeutensa näihin harjoituksiin, jotka olivat alunperin lähtöisin naisten yhteiskunnasta.

On sanottu että Shiva antoi Tantran harjoitukset, ja itse asiassa niin tapahtuikin. Hän antoi ne vaimolleen Parvatille ja tämä edelleen muille. Nuo harjoitukset käsittivät  henkisiä harjoituksia ihmisen kehittämiseksi sekä harjoituksia, joiden tarkoituksena oli poistaa pimeys ja tietämättömyys ihmisen mielestä. Nyt aika on toinen. Monta asiaa on muuttunut. Naiset ovat taas astumassa esiin, mutta heidän muinaiset juurensa ovat olleet hautautuneina menneisyyden hämärään, heidän henkiset juurensa ovat heille tuntemattomat. Nyt naiset ovat nousemassa esiin ja Äidin aika on taas koittamassa. Mutta nyt Äiti jakaa valtaistuimensa: mies ja nainen tulevat elämään tasavertaisina ja harmonisesti. Patriarkaatin aika loppuu ja sen myötä miesten ylivalta naisiin nähden. Eräs patriarkaatin ajan suurimmista naisiin kohdistuneista synneistä oli synnyttää naisissa inho omaa naisenkehoa kohtaan. Tämä on suurin karhunpalvelus mitä patriarkaatti on naisille tehnyt, sillä   naisen voiman ydin, sekä fyysisellä että henkisellä tasolla, piilee hänen kehossaan. Naiset alkoivat hävetä sitä mistä heidän tulisi olla ylpeitä. He alkoivat tuntea inhoa omaa seksuaalisuuttaan kohtaan. Patriarkaatin alttarilla naisihanne on neitsyt. Hänellä ei ole yhteyttä kehoonsa. Hän on puhdas ja turmeltumaton koska hän on koskematon, koska hän on erottanut henkensä naiseudestaan. Siten hänestä tulee patriarkaatin ihanne, kehostaan vieraantunut nainen.

Muinaisina aikoina tämä ei ollut ihanne. Ihanteena oli äiti, joka synnytti elämää ja ruokki maailmaa rinnoillaan. Hän on elämän äiti eikä neitsyt. Niinpä noina muinaisina aikoina naisihanne oli äiti täynnä elämää, hedelmällinen, yltäkylläinen. Hän on Jumalatar joka ruokkii maailman, ja juuri tässä elämää ylläpitävässä merkityksessä naisen henkinen voima on todella elävää. Naista ei pyhitä enää neitsyys eikä pyhä pidättyvyys. Hän on elämää antava äiti ja hänen kehonsa on elämän temppeli. Näin opetettiin muinoin. Hänestä on kaikki elämä tullut ja hänen rakkaudestaan, hänen äärettömästä armostaan, hänen myötätunnostaan hänen lapsensa saavat ravintonsa, kasvavat ja kukoistavat hänen rinnoillaan. Naisen voima on täten hänen naiseudessan ja hänen kehossaan - hän ei ole tuo aineeton neitsyt joka ei ole koskaan tuntenut tai kokenut naiseuttaan.

Muinaisissa mysteerikouluissa joissa tantraa opetettiin ja harjoitettiin tietoisuuden muuntamiseksi, itsen muuntamiseksi pieneen samaistumisesta kohden samaistumista Suureen, naiset oppivat näkemään itsensä Äidin, Suuren Jumalattaren, jatkeina, Jumalattaren josta kaikki elämä on lähtöisin. He oppivat arvostamaan naiseuttaan ja muuntamaan naiseutensa henkisen voimavaransa ja henkisen tietonsa lähteeksi.

Mitä siis on naisten Tantra? Tantran tiellä kaikki mikä on rajoittunutta,  rajallista, kypsymätöntä, muunnetaan. Pieni alkaa samaistua Suureen, ja kaikki mikä on piilossa, paljastetaan.. Ei voi olla mitään salaista osaa, ei mitään salaisuuksia eikä mitään naisellisuuteen liittyvää häpeää. Naisellisuus on suuruutesi. Naiseus on suuruutesi, ja sen kautta sinusta voi tulla kaiken elämän Suuri Äiti, jonka jumalainen myötätunto ruokkii maata ja joka synnyttää jumaluuden rakkaudessa. Niinpä Tantrassa naisen oikeudet omaan kehoonsa ovat tärkeimmät. Hän ei voi ajatella olevansa pelkkä aineeton henki. Hänen tulee antaa arvoa omalle naiselliselle ilmaisutavalleen ja kypsyä siinä ilmaisussa, muuntaen fyysisen psyykkishenkiseksi, niin että tytöstä tulee Äiti, itse Jumalatar. Tämä Jumalatar on Shivan vaimo. Hän on purusan (=Shiva, puhdas tietoisuus) täydentävä osapuoli.

Sitten oli niitä jotka patriarkaalisella ylimielisyydellä alkoivat väittää, että nainen ei voi saavuttaa täyttä vapautumista, koska hänestä voi tulla vain Jumalatar, hän voi samaistua vain Prakritiin (=Shakti, ylin energia, voima, luonto) eikä purusaan ja siksi hän ei voi saavuttaa täydellistä vapautumista. Näin ajattelivat ne miehet, jotka hallitsivat henkistä ajattelua ehkä viimeiset neljä, viisisataa vuotta. Mutta nämä olivat vain typeriä vanhoja miehiä. He eivät nähneet selkeästi ennakkoluulojensa vuoksi. Muutoin he olisivat selvästi nähneet että naisen muotoon, yhtähyvin kuin miehenkin, sisältyy sekä purusa että Prakriti.

Kun nainen kypsyy, hänestä tulee äiti ja kun äiti kypsyy, hänestä tulee Jumalatar, kaiken elävän Äiti. Nämä typerät miehet eivät oivaltaneet, että silti Purusa ja Prakriti ovat näin lähekkäin (Baba tekee mudran laittaen etusormen ja keskisormen ristikkäin) eikä Jumalatar ole erillään Rakastetustaan. Hän on yhtä tämän kanssa. Nuo kaksi, Purusa ja Prakriti, tanssivat ikuisesti yhdessä, tuossa loputtomassa tanssissa ne liittyvät yhteen jumalaisessa liitossa. Nainen joka on täydelleen antautunut tähän jumalaisen naisellisuutensa tanssiin, tulee havaitsemaan että hän on Ylimmän Tietoisuuden heijastuma. Suuressa myötätunnossaan ääretöntä luomakuntaa kohtaan, joka on hänestä lähtöisin ja jota hän ylläpitää rakkaudellaan, hän tulee löytämään suurimman ilonsa täydellisestä yhtymisestään jumalaiseen puolisoonsa, Äärettömään Puhtaaseen Tietoisuuteen, joka on kaikkien elävien olentojen perusta. Ja niin luominen saavuttaa lepopisteensä Ylimmässä Tietoisuudessa.

Niinpä Tantran ja naiseuteen liittyvien harjoitusten kautta nainen voi päästä -  ei ainoastaan Jumalattaren alueelle - vaan saavuttaa täydellisen oivalluksen ilmentynyttä maailmaa todistavasta tietoisesta olemuksesta. Tämä tie on Tantran muinainen tie jota opetettiin naisille monta tuhatta vuotta sitten. Tänään sillä on taas merkitystä kun naisen sorto on jäämässä historiaan, ja naiset alkavat tutkiskella ja kokea itseään ja kehonsa pyhyyttä. Kun sydän on avoinna, kun mieli on selkeä, Luomakunnan Äiti voi ilmestyä ja näyttäytyä tyttärilleen. Silloin tämä maailma ottaa uuden suunnan.

- Astaungajoogan harjoitukset on annettu miehiä varten. Kuinka näitä harjoituksia voi soveltaa naisten tarpeisiin?

Tulee muistaa että miesten ja naisten välinen eroavuus koskee vain kolmea ensimmäistä mielen tasoa (Joogassa erotetaan kaiken kaikkiaan 7 eri mielen tasoa, käänt. huom.) Muussa suhteessa ei ole mitään eroa. Niinpä sen osalta, mikä kohdistuu alimpien mielten kerrosten kehittämiseen, tarvitaan jonkin verran erilaista menetelmää, mutta se mikä kohdistuu ylempiin mielen tasoihin voi olla sama.  Kehoa ja mieltä ei voida  jättää huomiotta, ja  on virhe jos näin tapahtuu. Siksi tulee olla harjoituksia ja opetuksia, jotka herättävät nämä energiat ja suuntaavat ne oikein. Mutta näiden opetusten aika ei ole vielä tullut. Naiset ovat vastikään  nousseet patriarkaatin pimeydestä ja sorrosta eivätkä he ole vielä oppineet  arvostamaan  kehoaan. He eivät ole vielä oppineet arvostaman itseään naisina. Kuinka voidaan antaa opetuksia, jos naiset eivät ole valmiita vastaanottamaan niitä? Jos haluat opetuksia, muutat itsesi, alat hyväksyä itsesi naisena.

- Ovatko nämä opetukset samoja kuin mitä naiset harjoittivat muinaisissa mysteerikouluissa?

Niitä sovelletaan. Aika on muuttunut. Muinaiset koulut kuuluivat matriarkaaliseen aikakauteen ja sen jälkeiseen muutamaan tuhanteen vuoteen. Mutta tuo aikakausi on jäänyt taakse lopullisesti. Ja tulossa oleva aikakausi on jälleen erilainen. Se ei tule olemaan samanlainen, ja niinpä opetukset eivät voi olla samanlaisia. Joitakin näkökohtia on otettu noista opetuksista, sillä Äiti on tulossa jälleen, mutta ne eivät tule olemaan samanlaisia. Noihin menneisiin aikoihin liittyi vakava epäkohta, sillä aikaa myöten miesten asemasta tuli hyvin surkea, hyvin huono, ja sen seurauksena oli vastarektio joka synnytti patriarkaatin ja naisiin kohdistuvan täydellisen  syrjinnän, mikä tapahtui patriakaalisella ajalla. Niinpä nyt on tuleva tasapainon aika niin  ihmisrodun kuin ihmis-psyykenkin kannalta, sillä ihmiset ovat kasvaneet aikuisiksi. Niinpä henkisten harjoitusten tulee myös heijastaa tätä seikkaa. Vaikka Tantran harjoitukset perustuvat muinaisiin harjoituksiin, tulee niitä silti soveltaa tätä aikaa varten.

- Kuinka nämä harjoitukset annetaan?

Ne ovat jo tulossa planeetalle, ne tulevat yhä selvemmin. Minä tulen antamaan näitä opetuksia naisille, mutta en vielä. Tulet löytämään niitä monesta lähteestä, mutta aika ei ole kypsä Tantran harjoituksille - naiset eivät ole vielä valmiita. Ne ovat tulossa. Äiti on parantava tämän haavoittuneen maapallon. Jos naiset eivät astu esiin, tämä planeetta kuolee. Tulkoon Äiti tarpeen vaatimalla hetkellä ja pelastakoon lapset. Antakoot Hänen tyttärensä muodon Hänen vallalleen ja voimalleen.