Naismystisismi  ja naisten seremoniat


Yleisesti ottaen henkinen tie on sama miehille ja naisille. Miesten ja naisten erot ovat kehollisia ja tietyssä määrin mentaalisia johtuen mielen liittymisestä materiaan. Mutta jokainen ihminen on sekä maskuliininen ja feminiininen, jokaisessa on molempia näkökohtia. Ihmisille on luonteenomaista kerääntyä ryhmiksi ja kehittää ryhmäänsä; niinpä naisille on luonnollista samaistua naisiin ja miesten miehiin ja näinollen tutkia henkisyyttä siinä ryhmässä mihin he tuntevat samaistuvansa jossakin määrin.

Erot miesten ja naisten välillä ovat ensisijaisesti hormoniperäisiä ja liittyvät naisen rooliin synnyttäjänä, lasten kasvattajana  - koska naisella on ensisijainen vastuu  näistä seikoista.

Naiset eivät ole automaattisesti sisäänpäinkääntyneempiä, ujompia sanomaan mielipiteensä tai välttele johtajantehtäviä. Jos tätä esiintyy, johtuu se kulttuurista. Naiset ja miehet kykenevät yhtälailla olemaan jämäköitä, karskeja, myötätuntoisia, itsekeskeisiä tai aggressiivisia. Miehillä ja naisilla on yhtälailla nämä kyvyt, mutta yleisesti ottaen voidaan huomata että naiset ovat sosiaalisempia, ovat mielellään ryhmässä, ovat sanavalmiimpia - mutta ei aina. Naiset  turvautuvat puheeseen koska se on oleellinen osa lastenkasvatusta: äiti opettaa lasta puhumaan; niinpä äidin tulee haluta puhua lapselle. Hän ei voi olla vaitonainen henkilö joka ei halua puhua – se ei ole hyvä lapselle. Niinpä naisilla on taipumus olla sosiaalisempia tässä mielessä, parempia tunneälyssä ja sosiaalisessa älyssä.

Miehet ovat yleisesti ottaen hieman vähemmän sosiaalisia. Tämä on tietysti yleistys ja kuka tahansa yksilö voi kokea olevansa missä tahansa paikassa näiden variaatioiden piirissä. Miehet ovat  parempia matemaattisessa ja abstraktissa ajattelussa. Tämä ei tarkoita sitä etteivätkö miehet voisi menestyä sosiaalisissa taidoissa tai naiset abstraktin ajattelun alueilla, mutta yleisesti ottaen voidaan havaita että naisia enemmän miehet tuntevat vetoa tuohon introverttiin ja abstraktiin maailmaan ja naiset miehiä enemmän sosiaaliseen maailmaan. Aina on suuria poikkeuksia, mutta tämä on yleinen sääntö.

Niinpä jos haluaa tutkia mystisismiä liittyen naisten elämään, sitä ei pidä rajoittaa pelkästään meditaatioharjoituksiin. Naisen jokapäiväinen elämä voi tulla mystisismin piiriin, kun nainen vahvistaa naiseuteen liittyviä elämän osa-alueita rituaalein ja harjoituksin liittäen ne henkiseen elämään. Ja kun puhutaan naismystisismistä, puhutaan niiden harjoitusten kehittämisestä, joiden tarkoituksena on tuoda henkisyyttä kaikkiin naisen elämän osa-alueisiin.

Niinpä tulisi olla naisten seremonia jolla valmistellaan morsianta avioliittoon, pyhäksi morsiameksi, jumalattareksi aviomiehelle, ja äidiksituloseremonia jolla odottava äiti valmistellaan synnytykseen:  puhdistusseremonia, jonka valmistaa hänen mieltään tulevaan synnytykseen. Raskauden aikana naisen tulisi meditoida, tehdä keveitä harjoituksia ja harrastaa kävelyä ellei mikään lääketieteellinen seikka ole esteenä, ja hänen tulisi saada ohjausta lastenhoidossa muilta äideiltä. Kun synnytys lähestyy, voidaan järjestää tietty rituaali joka tuo mystisismin tunteen synnytyskokemukseen. Kun nainen on viimeisellä raskauskuukaudella, tulisi häntä valmistaa synnytykseen päivittäisen kylvyn ja naisten antaman hieronnan kautta. Kun synnytys on jo lähellä, voidaan hänelle tehdä siunausseremonia, jossa ovat mukana jo synnyttäneet naiset, jotka vihkivät hänet äitiyteen.

Voidaan tehdä monenlaisia rituaaleja. Ehdotan pari kolme tuntia juuri ennen kuin syntymän hetki koittaa lämmintä kylpyä ja ruusuntuoksua kylpyveteen, kylvyn jälkeen lempeätä hieromista, johon kaikki naiset osallistuvat, niin että synnytys sujuu helposti, tarjotaan äidille lämmintä maitoa hunajan kera lisäämään rintojen maidoneritystä, on kukkia ja hyviä tuoksuja, hoidetaan ja laitetaan äidin tukkaa, tarjotaan lämmintä makeaa sattvista ruokaa, niin että äiti saa osakseen runsain mitoin rakkautta, siunausta ja huolenpitoa; voidaan meditoida yhdessä, välittää parantavaa energiaa lapselle yms. niin että nainen on täysin valmistautunut synnytykseen. Tämä saa aikaan erittäin sopivan mielentilan. Seremoniaan osallistujat voivat meditoida visualisoiden lapsen terveenä ja onnellisena. Synnytyksessä on myös hengitysharjoituksia kivun lieventämiseksi, ja naisten ja aviomiehen seura voivat olla tällöin erittäin suotavaa. Tämä on vain yksi esimerkki.

- Pidetäänkö seremonia kotona tai sairaalassa?

Kotona mikäli mahdollista. Mutta miksei sairaalassa tai synnytysklinikallakin, mutta yleensä se tehdään ennenkuin synnytys alkaa, juuri ennen. Tietenkään ei voida ennustaa koska lapsi tulee, niinpä voi jäädä viikko tai pari aikaa ennen synnytystä. Oleellista on että nainen tuntee että hänen yhteisönsä naiset ovat hänen kanssaan ja että äidit ovat opastaneet vauvan hoidossa. Nuorta äitiä tulisi ohjata fyysisellä tasolla vauvanhoitoon ja synnyttämiseen, mutta itse synnytys tulisi nähdä mystisenä kokemuksena, hetkenä jolloin voidaan koskettaa maailmoja, hetkenä jolloin voidaan koskettaa maailmojen välistä rakoa, hetkenä jolloin on suora yhteys henkiseen olemassoloon. Syntymä on pyhä hetki, kuolema on pyhä hetki. Molemmissa kosketetaan huntua -  huntu maailmojen välillä avautuu.
Syntymä ja kuolema ovat hyvin samanlaisia hetkiä. Niinpä tulisi valmistella naista tiedostamaan tuo tuleva mystinen matka, jotta hän voisi vetää syrjään hunnun ja johdattaa lapsen hengen elämään ja hengen yhteyteen. Henkinen elämänenergia on hyvin korkea ennen synnytystä, jos synnytystä huolellisesti valmistellaan tällä tavoin. Myös imettävä äiti tarvitsee toisten huolenpitoa. Äitien yhteisö on hyvin hyvin tärkeä, ettei nainen tuntisi olevansa yksin hoitaessaan lasta.

Kaikki nämä ovat osa naismystisismiä - se on naiseuden mystinen tie. Joku voi kulkea naiseuden polkua ilman minkäälaista kokemusta mystisismistä, joku toinen taas voi kokea elämänsä naiselliset osa-alueet suurena mystisenä tutkimusretkenä. Ja tuota mystistä näkökohtaa voidan vahvistaa naisyhteisön avulla henkistämällä naisen elämää. Kuukautiskierto, kuukautisten ajan pyhittäminen, täydenkuun meditaatio, Suuren Jumalattaren siunaus; kaikki nämä harjoitukset kunnioittavat jumalaista naiseutta, kaikki ne ovat naismystisismiä, niinpä naismystisismi  ei ole rajoittunut mihinkään tiettyyn harjoitukseen. Naismystisismi on tutkimusretki naisen matkaan henkisenä olentona tässä maailmassa.

Näinollen matkasta naisen kehossa voi tulla mystinen. Alkaen siitä kun tyttö saa ensimmäiset kuukautisensa oivaltaen elämän potentiaalin itsessään, kun hän kokee raskauden ja kaikki sen tuomat muutokset. Tämä voi olla pelottavaa jos nainen ei saa ohjausta. Mutta jos ympärillä on vanhempia naisia, joilla on kokemusta ja jotka järjestävät erityisiä rituaaleja, joissa meditoidaan ja asennoidutaan muutokseen kuin henkiseen matkaan, niin muutoksesta tulee henkinen seikkailu eikä pelottava kehollinen muutos.

Myös valmistautuminen avioliittoon on mystinen seikkailu, jota voidaan valmistella naisten kesken. Hääseremoniaa edeltävänä iltana naiset voivat järjestää morsiamelle seremonian seuraavaan tapaan:  Morsian laitetaan piirin keskelle, kukkia asetellaan ympärille, luetaan runoja, lauletaan mantroja tai lauluja pyhälle naiseudelle. Kukkien terälehtiä ripotellaan morsiamen päälle ja kaikki naiset vuorollaan siunaavat morsiamen, tanssitaan yms. Rituaalissa tulisi korostaa, että kyse on muutosvaiheesta naisen elämässä, henkisestä muutosvaiheesta, jonka läheiset naiset siunaavat.

Nuorelle tytölle ensimmäisten kuukautisten ilmestyminen voi olla pelottavaa, jos häntä ei ole niihin valmisteltu. Niinpä äidin, naispuolisten perheenjäsenten ja sukulaisten tulisi valmistella tyttöä. Hänen tulee ymmärtää että kyseessä on lahja elämältä, osa hänen naisen voimaansa. Hänen ei tule kokea kuukautisia heikkoutena, huonona aikana, vaan naisenvoimansa ilmentymänä. Tulee siis valmistella tyttöä oikealla tavalla, niin että hän kokee ensimmäiset kuukautisensa rajanylittämisenä, rajan joka vie naiseuteen. Ensimmäisisten kuukautisten jälkeisenä täydenkuunyönä voidaan pitää seremonia täydenkuun valossa, ulkona tai sisällä. Myös kynttilän valo käy jos kuu on pilvessä. Seremonian sisältö voi vaihdella, mutta siinä tulisi korostaa että kyse on muutoksesta; lauletaan lauluja Jumalattarelle ja Pyhälle Äidille, ja tyttö toivotetaan tervetulleeksi naisten joukkoon - hän on nyt saavuttanut naisen statuksen. Tähän seremoniaan voivat osallistua tytöt joilla on jo kuukautiset, äidit ja muut naiset.

Rituaaleja on hyvä järjestää kuukautisten alkamisaikana, ennen häitä ja ennen synnytystä. Myöskin imetyksen aloittamiseen voidaan liittää rituaali. Ja kun kuukautiset päättyvät, on taas rituaalin hetki, kypsyyden juhliminen. Nainen päästää irti velvollisuudestaan synnyttää, ja näin hän ottaa itselleen uuden tehtävän.

Vaihdevuosien alkaminen on hyvin voimakas muutos: Naisen tulisi vaihdevuosirituaalissa jättää symbolisesti taakseen äidin velvollisuudet ja niihin liittyvät kodinhoitotehtävät. Ja vaikka hän on edelleen lastensa äiti ja tulee aina rakastamaan lapsiaan, hän ei enää synnytä uusia lapsia maailmaan. Hän ottaa itselleen laajemman äidinroolin, äidin joka huolehtii kaikista olennoista. Kun hän astuu tähän vaiheeseen, hänellä on elämänkokemusta, kuukautiskierto on tullut päätökseen, hän astuu kypsään ikään ja omistaa elämänsä Pyhälle Äidille, Pyhälle Isälle, Korkeimmalle.Tästä lähtien hänen tehtävänsä elämässä on pitää huolta kaikkien elävien olentojen hyvinvoinnista. Hän on suorittanut loppuun velvollisuutensa perhettään kohtaan ja nyt hän omistautuu henkiselle päämäärälle, hän alkaa ilmentää viisaan naisen arkkityyppiä; myötätuntoa, kaikista oleenoista huolta pitävää naista, ja hän saavuttaa viisauden ja henkisen vapautuksen.

Jokaisella naisen elämänvaiheella on oma erityinen näkökulmansa. Jos haluaa soveltaa naismystisismiä, tulee tutkia kaikkia näitä vaiheita. Tulee matkata naisen elämän halki, lähteä mystiseen seikkailuun -  tytön kypsymisestä nuoren naisen voimaan, aviovaimoon, äitiyteen ja lopulta viisaan naisen hahmoon. Kaikki tämä johdattaa läpi naisen syklien lisäten henkistä ymmärrystä naisen elämästä. Elämä ei ole tuskallista ja ikävystyttävää, se on mystinen seikkailu.

Naiselle nämä erityiset elämänvaiheet ovat ainutlaatuisia hänen fysiologiansa ansiosta. Siksi näiden muutosvaiheiden tiedostaminen, henkistäminen ja näiden näkökohtien ymmärtäminen henkisessä valossa muodostavat naismystisismin perustan.

Brahma Sadhana (meditaatio) on tarkoitettu kaikille, ja se on myös naismystisismin perusta. Mutta nämä tietyt naisen elämän osa-alueet tulisi jakaa muiden naisten kanssa, niihin tulisi saada vihkimys toisilta naisilta. Naisten yhteistunne on hyvin heikko suuressa osassa tämänpäivän maailmaa, ja se on aiheuttanut nykyajan yhteiskunnan rappion. Naisilla on niin kiire tulla miesten kaltaisiksi että he eivät anna arvoa noille rituaaleille jotka suojelivat heitä naisina. Naisten kumppanuutta ei ole olemassa, niinpä naiset ovat omillaan. Näin ei saisi olla.

Tulisi olla naisten yhteisöjä, joiden puoleen naiset voisivat kääntyä näinä elämänsä muutosvaiheina. Ilman niitä naisten on liian vaikea kohdata raskauden aiheuttamia muutoksia, jopa ensimmäisiä kuukautisia, huolehtia lapsista yksin ilman toisten seuraa, ja niinpä nainen masentuu. Puhutaan paljon synnytyksen jälkeisestä masennuksesta, mutta sanonpa että jos naisella on ympärillään toisia naisia, jotka välittävät hänestä, ei hän masennu, ja postpartum tulee olemaan erittäin harvinaista. 
Mutta jos naiset ovat eristyneinä eikä heillä ole toisten naisten seuraa eikä kunnollista turvaverkostoa, he ovat alttiita masennukselle, ja kun he kasvattavat lapsiaan he tuntevat olevansa usein hyvin eristyneitä.

Tämän päivän maailmassa perheet ovat hajonneet sinne tänne, äidit, isoäidit ja sisaret eivät ole paikalla. Naisella on kenties yksi ystävä jonka luokse hän voi mennä käymään kerran viikossa, jos hyvin käy. Mies on töissä ja nainen on yksin pienen vauvan kanssa ja masentuu. Hän on yksinäinen eikä hänellä ole ketään joka näyttäisi miten pikkuvauvaa hoidetaan kunnolla. Tämä tilanne ei ole hyväksi äidille eikä lapselle. Vaikka sukulaiset eivät voisi olla läsnä, äidin tulisi ainakin hakeutua toisten äitien seuraan. Äideille tulisi olla jotakin tällaista yhteistoimintaa.

On tärkeätä perustaa henkisiä yhteisöjä naisille, niin että naiset voisivat tukea toinen toisiaan näiden eri syklien vaiheissa. Ehdotan että tällaisia naisten yhteisöjä perustetaan ympäri maailmaa.