Positiiviset ja negatiiviset mikrovitat


Silloin kun positiivisia mikrovitoja on runsaasti, kun on elämänvoiman virtausta, joka edistää elollisen aineksen hyvinvointia, syntyy positiivisia ajatuksia, positiivisia tunteita ja hyvää terveyttä. Positiivisten mikrovitojen lisääminen vaikuttaa koko järjestelmään. Vaikutus ulottuu sekä mentaalisiin että fyysisiin rakenteisiin.

 Kun negatiivisia mikrovitoja, ts. mikrovitoja jotka rappeuttavat olentojen elämää, lisätään ympäristöön, fyysisessä rakenteessa syntyy joko epämiellyttäviä tuntemuksia tai sairautta. Lisättäessä positiivisia mikrovitoja ympäristöön elolliset olennot tuntevat itsensä onnellisiksi, hyvinvoiviksi ja heidän fyysinen terveytensä kohenee. Negatiiviset mikrovitat saavat heidät tuntemaan olevansa vaikeuksissa elämässä, tuntemaan olevansa ahtaalla ja tuntemaan itsensä sairaiksi. Useimmiten esiintyy fyysisiä merkkejä ja oireita. Sentähden on hyvin tärkeää, onko ympäristössä runsaasti positiivisia mikrovitoja vai onko siellä enemmän negatiivisia mikrovitoja. Jos ympäristössä on negatiivisia mikrovitoja, kehossa saattaa olla viruksia. Nämä pienet elämänmuodot (virukset) eivät edistä monimutkaisten elämänmuotojen kehitystä. Ne rappeuttavat näitä elämänmuotoja. Ne ovat negatiivisia mikrovitoja, koska ne rappeuttavat monimutkaisempia elollisia rakenteita. Ne aiheuttavat kehon sairautta ja mielen heikkoutta. Positiiviset mikrovitat siirtyvät useimmiten henkisten aaltojen välityksellä. Henkiset värähtelyt ja ajatusaallot tuottavat positiivisia mikrovitoja. Nämä tuovat mukanaan mentaalista ja fyysistä terveyttä samoin kuin henkisiä ajatuksia ja tuntemuksia.

Nämä mikrovitat voivat jopa saada alkunsa taivaankappaleilta. Taivaankappaleiden tietty muoto voi lisätä positiivisten mikrovitojen tai negatiivisten mikrovitojen muodostumista. Mikrovitat voivat myös matkata avaruudessa samalla tavoin kellumalla kuin asteroidivyöhyke. Tällaiset mikrovitavyöhykkeet voivat myös elää avaruuden tyhjiössä. Ne eivät tarvitse elääkseen happea tai minkäänlaista fyysistä ainetta, kuten monimutkaiset elämänmuodot. Ne voivat olla niin hienosyisiä, ettei niillä kaiken lisäksi ole edes fyysistä rakennetta. Niinpä ne voivat virrata maailmankaikkeudessa tiettyinä ryhmittyminä, ja on mahdollista että jokin tietty planeetta kulkee sellaisen vyöhykkeen, alueen läpi, missä nämä positiiviset tai negatiiviset mikrovitamuodot oleskelevat. Tämä vaikuttaa kauttaaltaan tuon planeetan tai aluksen elollisiin olentoihin.

Mutta näitä ulkoisia muuttujia voidaan torjua tieteellisten menetelmien kehittyessä lisäämällä positiivisia mikrovitoja tiettyyn ympäristöön ja tosiasiassa voidaan kehittää suojia, jotka suodattavat ei-toivotut taajuudet. Sillä mikrovitat matkaavat ajatusaalloilla, ja nämä etenevät hyvin korkeilla taajuuksilla. Ne voidaan havaita vain erittäin kehittyneen teknologian avulla.