Pimeä aine ja mustat aukot

1993

- Mikä suhde on mikrovitalla ja pimeällä aineella, mikä on tieteelle niin suuri
mysteeri?
 
Mikrovita on ainesta, jota syntyy kosmisella mentaalisella tasolla. Pimeä aine on
tiivistynyttä psyykkistä voimaa. Se koostuu luhistuneesta aineesta, joka tiivistyy
muodostaen psyykkistä ainesta. Se on muuten mikrovitan kaltaista, mutta eroaa siinä ettei
sillä ole hienosyisiä ominaisuuksia. Se on puhdasta energiaa, joka syntyy aineen
tiivistymisestä. Sen tiiviyttä ei voi mitata tavallisin keinoin. Kun maailmankaikkeus
tulee tähän evoluutiovaiheeseen, tapahtuu niin voimakas tiivistyminen, ettei
valo eikä energia voi paeta. Kaikki tuhoutuu. Se mitä muodostuu ei ole mikrovitaa,
koska se ei ole missään suhteessa hienosyistä tai inferentiaalista. Se on mahtava voima, joka aktivoituu jonkin ajan kuluttua synnyttäen voimakkaan räjähdyksen, jadasphotan,  joka luo jälleen alkuaineet, joista uusi maailmankaikkeus muodostuu.

Mikrovitat ovat hienosyisiä ilmentymiä, niitä muodostuu myös kun tiivistynyt psyykkinen voima räjähtää, mutta tiivistyneessä tilassa; niitä ei ole olemassa eikä ole ainetta, ja viisi perustekijää ovat väliaikaisesti kumoutuneita johtuen energian tiheydestä. Pimeä aine on hyvin tiivistynyttä, mikä tekee siitä tuntematonta ainesta evoluution tässä vaiheessa. Siellä missä näitä kohtia ilmenee, on tapahtunut aineen luhistumista materiaalisen maailmankaikkeuden ylikehittymisen johdosta. Se tarkoittaa että atomirakenteet ovat tulleet liian raskaiksi aiheuttaen atomireaktion, mikä aloittaa ketjureaktion, mikä johtaa tämän materiaalisen maailmankaikkeuden tiivistymiseen. Se tapahtuu syklisesti tietyssä kehitysvaiheessa tietyllä kosmologisella alueella. Mikrovita tuhoutuu kuten ainekin. Tätä psyykkistä tiheyttä ei ihmismieli pysty mittaamaan. Kosminen mieli tiivistyy myös. Operatiiviset periaatteet ovat erilaisia näissä olosuhteissa.

Pimeä aine on olennainen osa tämän ilmentyneen maailmankaikkeuden evoluutiota, mutta se ei johdu mikrovitasta tai ole sukua sille. Pimeä aine on tiivistynyt mentaalinen taso. Se ei ole voima tavanomaisessa merkityksessä. Kun se saavuttaa huippunsa, kun tiivistymisprosessi on täydelleen suoritettu loppuun, Kosminen Mieli on täysin tiivistynyt kuten myös materiaalinen maailmankaikkeus, ja silloin vallitsee ominaisuuksia vailla oleva tila. Tästä materiaalinen maailmankaikkeus syöksähtää jälleen esiin. Tapahtuu mahtava räjähdys, jadasphota,  joka synnyttää viisi perustekijää saincaran lakien mukaisesti. Tällä tavoin maailmankaikkeus luodaan, ylläpidetään, tuhotaan ja jälleen luodaan.

18.10.1995

Pimeä aine ei ole puuttuvaa ainesta eikä se ole uusi ilmiö. Se on olennainen osa
tunnetun maailmankaikkeuden rakennetta. Se tarkoittaa että se on olennaista tämän
ilmentyneen maailmankaikkeuden tasapainolle. Pimeää ainetta pidetään
esteenä valolle, mutta tämä ei ole oikea käsitys. Sillä pimeä aine on ainetta, joka on
ylitiivistynyttä. Se ei tuota valoa eikä se anna sen kulkea, ei sen kiinteyden vaan
tiheyden vuoksi. Se on ylitiivistynyttä ainetta aikaisemman selityksen mukaisesti.

Musta aukko muodostuu, kun tämä ylitiivistynyt aine alkaa kerääntyä yhteen tietyllä avaruuden vyöhykkeellä. Kun tämä tapahtuu, pimeä aine tiivistyy. Tämä tiivistymä tulee yhä tiheämmäksi uhmaten koko fysiikkaa; se joutuu magneettisen inversion alueelle. Jotkut fysiikan perusperiaatteet muuttuvat päinvastaisiksi aiheuttaen tämän aineen tiivistymisen jatkumisen. Tämä tunnetaan nykyään mustana aukkona. Mutta se on avaruuden vyöhyke, jossa pimeä aine on hyytynyt ja reagoinut tietyllä tavalla.

Pimeä aine itse on ylitiivistynyttä cittaa (Kosmisen Mielen karkein taso). Se muodostuu, kun materiaalinen maailmankaikkeus tulee karkeutuessaan liian tiiviiksi ja mikrovitaa ei vapaudu. Musta aine absorboi valoa. Se absorboi monia asioita, mutta siitä ei muodostu mustaa aukkoa paitsi kun se hyytyy tietyllä tapahtumapaikalla. Se on hyvin tiheää ja liikkuu ympäriinsä pilven kaltaisina muodostelmina. Sitä on myös planeetoilla, kaikkialla maailmankaikkeudessa, ja sitä muodostuu alkeishiukkastasolla. Kun tämä tihentymä hyytyy tullen reaktiiviseksi absorboiden kaiken ja vetäen suuren painovoiman johdosta kaikkia kohteita puoleensa, muodostuu musta aukko. Ja kun tämä saavuttaa tietyn kriittisen inversiovaiheen, tapahtuu jadasphota. Tästä muodostuu maailmankaikkeuden elämää synnyttävä aines.
 
On oikein sanoa, että tämä pimeä aine on galakseja ja maailmankaikkeuksia muodostava aines, mutta sen täytyy muuntua ja tämä tapahtuu tiivistymisprosessin ja jadasphotan kautta. Sitten tästä tiivistyneestä materiasta vapautuvat elämälle välttämättömät aineet.  Sen tähden sanotaan että mikrovitaa ei voi olla pimeässä aineessa, vain niiden muodostumisen potentiaali on siellä. Mutta kun tapahtuu jadasphota, silloin kaikki tämä elämää synnyttävä energia vapautuu vauhdilla,  elämän syntyä tukevan aineksen räjähdyksellä. Tästä muodostuvat auringot, planeetat ja lajit syntyvät, sillä elämä synnyttää elämää.