Onko kollektiivista karmaa?


Tämä on hyvä kysymys. Jotkut henkilöt joutuvat kokemaan tällaisia onnettomuuksia johtuen samskaroista, tekojen piilevistä vastareaktioista, jotka ovat varastoituneet heidän alitajuntaansa, ja jotka ovat peräisin aikaisemmista elämistä. Aikaisemmassa elämässä he ovat tehneet suurta vääryyttä jollekin. Ehkä he ovat kohdelleet väärin viattomia ihmisiä, ja niinpä heidän mieleensä on jäänyt tunne: "Olin huono ihminen, ansaitsen tulla rangaistuksi, jotta minusta voi tulla hyvä ja rakastava ihminen."  Joillakin on tämä kokemus. Niinpä johtuen voiman ja vastavoiman laista he saattavat syntyä olosuhteisiin, joissa he joutuvat suuresti kärsimään. He ovat syntyneet sinne menneiden tekojen vastareaktiona. Jotta he kokisivat puhdistuvansa ja olevansa jonkun arvoisia, heidän tulee vapauttaa itsensä siitä syyllisyyden taakasta, jota he tuntevat menneiden huonojen tekojensa vuoksi. Tämä on eräs syy, miksi ihminen voi joutua syntymään olosuhteisiin, jossa jokin suuri katastrofi tapahtuu.

Kuitenkaan kaikilla niillä, jotka joutuvat tällaisiin olosuhteisiin, ei ole tällaista menneen elämän reaktiota. On myös niitä, jotka kärsivät ajan, paikan ja henkilön kahleiden vuoksi. Tämä tarkoittaa, että he ovat kiintyneet ihmisiin jotka ovat tuolla seudulla, tai he ovat kiintyneet itse paikkaan tai kulttuuriin. He ovat valinneet syntymisen tuohon paikkaan tuona aikana muista syistä, ja he sattuvat olemaan paikalla, kun suuri onnettomuus kohtaa, tai kun sota syttyy. Heillä ei ole mitään syyllisyyden tunnetta, jota heidän tulisi poistaa tässä elämässä.  He ovat tulleet muiden syiden vuoksi, jotka myös voivat saada täyttymyksen, vaikka onnettomuus kohtaa. Kun tapahtuu suuri onnettomuus, katastrofi tai sota syttyy tietyllä alueella, ja se vaikuttaa kaikkiin ihmisiin, ei voida sanoa, että on yksi ainoa syy miksi nuo ihmiset ovat siellä ja joutuvat kärsimään. He voivat olla siellä tasoittaakseen pelin itselleen, mutta he voivat olla siellä myös pelkästään siksi että he sattuvat olemaan silloin paikalla johtuen muista syistä.

Mielen ja tietoisuuden laaja seitti on tietoisten olentojen valtava ja monimutkainen verkosto. Asioiden järjestyminen Kosmisessa Mielessä on prosessi, jota tavallinen ihminen ei pysty käsittämään. Riittäköön, kun sanon että ei ole yhtä syytä miksi ihmiset joutuvat sellaiseen tilanteeseen. On olemassa lukemattomia syitä, ja on olemassa myös kollektiivisia syitä. Syynä ei ole pelkästään yksittäisten olentojen kehitys, vaan noilla yksilöillä on yhteinen samskara, yhteinen mielen toiminta. Kun olennot kehittyvät, mielen yhteinen toiminta vahvistuu ja yksilöllinen toiminta alkaa väistyä. Yhteinen prosessi kasvaa lajin evoluution myötä. Kun näin tapahtuu, syntyy yhä enemmän tiedostettua yhteisyyttä. Ennen kuin yhteisyys tiedostetaan, se on tiedostamatonta. Ihmiset jollakin tietyllä planeetalla tulevat liittymään yhteen psyykkisesti. Niinpä ei ole vain yksilöllisiä vastareaktioita, vaan yhteisiä vastareaktioita, yhteinen liikevoima, joka heijastuu kaikkien yksilöiden mielissä.

Niinpä jos tietyssä kulttuurissa tai tietyllä alueella on yhteinen taakka, tuo taakka painuu tuon ajan ja paikan ihmisten kollektiiviseen psyykeen. Tämä on kulttuurinen samskara. Tälle kulttuuriselle samskaralle tulee olemaan vastareaktio, yhteinen taakka. Jos jonain tiettynä aikana tietyt ihmiset ovat joutuneet alistetuiksi, tuon kulttuurin ihmisillä on yhteinen taakka, tunne siitä, että on joutunut alistetuksi. Ajan mittaan he kehittävät kollektiivisen vastareaktion, he haluavat saada tasoitusta.

Noista ihmisistä voi tulla tulevaisuudessa hyvin sotaisia ja he haluavat valloittaa toiset saadakseen tasoitusta omalle itsetunnolleen. Heillä on kulttuurinen alemmuudentunne, ja tasoittaakseen pelin, nostaakseen kulttuurinsa statusta heistä tulee sotaisia. He hyökkäävät muiden kimppuun ja alistavat toisen kulttuurin. Ja nuo alistetut saavat niinikään alemmuuden tunteen ja heistä tulee sotaisia tulevaisuudessa. Tällä tavoin kulttuuriset alemmuudentunteet ja kompensaationtarpeet siirtyvät eteenpäin, kunnes seitti hajoaa. Mutta ennenkuin se voi hajota, sen täytyy purkautua, ei vain yksilöllisesti, vaan kollektiivisesti.

Kun yksilö syntyy tietyn kulttuurin vaikutuspiiriin, hän omaksuu tuon kulttuurin samskarat.Jos kulttuuri on ollut alistava, se joutuu toisten alistamaksi. Niinpä tämä seitti ei ole pelkästään yksilöllinen, vaan kollektiivinen. Jollakin ihmisryhmällä voi olla tietynlainen kollektiivinen mielenasenne, ja siitä mielenasenteesta syntyy tiettyjä tekoja, ja noista teoista saadaan kollektiivisia seurauksia. Ihmiset, jotka kokevat seurauksia, ovat tai eivät ole samoja jotka aiheuttivat nuo seuraukset. Kollektiiviset samskarat eivät henkilöidy yksilöön vaan ryhmään. Kun ihminen syntyy johonkin ryhmään, mistä tahansa henkilökohtaisesta syystä, hänen joutuu ottamaan tuon ryhmän kollektiiviset samskarat.

Esimerkiksi joku kulttuuri voi joutua rappiolle. Yksilöt ovat tulleet siihen monista erilaisista elämistä, ja heillä on erilaisia kykyjä. Tuon tietyn yhteisön kulttuuri on tuhoon tuomittu. Ihmisten rappiotila on saavuttanut sellaisen pisteen, että yhteiskunta on epävakaa. Ihmiset ovat menettäneet yhteiskunnallisen tasapainon ja he ovat täydellisesti rappiolla. Tämä rappio voi aiheuttaa sen että yhteiskunta yksinkertaisesti hajoaa, tai se voi aiheuttaa fyysistä tuhoa, ympäristötuhoja, suuria maanjäristyksiä, tulivuorenpurkauksia - erilaisia asioita voi tapahtua tilanteen puhdistamiseksi. Maa voi reagoida tai voi tulla muita tuhon muotoja. Kun yhteiskunnallinen tasapaino on kokonaan menetetty ja vallitsee täydellinen rappiotila, alkavat sekä ympäristö että ihmiset reagoida, ja voi syntyä suurta tuhoa. Kun tämä tapahtuu, ne yksilöt jotka elävät tuolloin siinä paikassa, kokevat tapahtumien vaikutuksen. He kokevat yhteiskunnan romahduksen. He kokevat maan reaktiot - rutot ja sairaudet, maanjäristykset, myrskyt ja tulvat. He kokevat kollektiivisia samskaroita.

Silti voi olla, että tietyllä henkilöllä on jokin tehtävä suoritettavanaan elämässään eikä ole hänen aikansa kuolla. Hänellä on vielä käyttöä keholleen. Tässä tapauksessa hän saattaa selviytyä katastrofista, vaikka kyseessä on kollektiivinen rappion samskara. Hänen yksilölliset samskaransa voivat vetää hänet pois kollektiivisesta tilanteesta. Niinpä tilanteesta riippuen henkilö voi syntyä tuhoon tuomittuun yhteiskuntaan, mutta hänen yksilösamskaransa voivat olla sellaisia että ne vetävät hänet pois kollektiivisesta virrasta. Siksi jotkut henkilöt näyttävät pelastuvan, kun taas jotkut toiset eivät saa mitään apua. Kyse ei ole siitä kuinka kehittynyt ko. henkilö on eikä siitä että pelastuneella on enemmän henkistä voimaa kuin sillä joka ei pelastunut. Tästä ei ole kyse. On kyse pelkästään epäsopivuudesta ko. tapahtumaan. Jos henkilön tarvitsee säilyä hengissä jotain tiettyä tarkoitusta varten, silloin hänet vedetään pois kollektiivisesta virrasta: hän pelastuu - jos halutaan käyttää sitä ilmaisua - kuin ihmeen kaupalla, kun taas joku toinen, olipa hän sitten suuri ja valaistunut sielu, menehtyy, koska hänen tehtävänsä siellä ja silloin on tullut päätökseen - koska hänen ei tarvitse tehdä muuta.