Oliko ensimmäinen suuri henkinen mestari nainen?


Tantrafilosofian mukaan Taraka Brahma tarkoittaa sitä Kosmisen Tietoisuuden ilmenemismuotoa, joka ihmishahmossa ilmestyy planeetallemme silloin kun tarve on suurin. Hän tulee vapauttamaan ihmiset sekä myös yhteiskunnan. Shivaa, joka eli 7000 vuotta sitten ja Krishnaa, joka eli 3500 vuotta sitten on pidetty tällaisina Kosmisen Tietoisuuden välikappaleina. Molemmat olivat suuria henkisiä mestareita ja he opettivat systemaattisia henkisiä harjoituksia jotka johtavat valaistumiseen, itsensäoivaltamiseen. Tämän lisäksi molemmat antoivat suuren panoksen ihmiskunnan kehitykselle omana aikanaan. Myös Shrii Shrii Anandamurtia (1921-1990) pidetään tällaisena mestarina.

Anandamaetreyiin välittämän intuitiivisen viestin mukaan planeetallamme on vaikuttanut jo kauan ennen Shivaa Taraka Brahma naisen kehossa. Tässä kysymyksiä ja Baban vastaukset Anandamaetreyiin välittäminä liittyen tähän aiheeseen.

- Mainitsit aikaisemmin että ensimmäinen Taraka Brahma tällä planeetalla oli naispuolinen. Olen hyvin kiinnostunut kuulemaan hänestä enemmän ja siitä mikä oli hänen panoksensa silloiselle yhteiskunnalle.

Se oli muinaisina aikoina Välimeren kulttuurin aikaan Etelä-Euroopassa, jolloin jäätiköt peittivät pohjoisen, ja paimentolaisheimot elivät lumisissa kulttuureissa asuen luolissa. Heimot olivat kasvaneet jo hyvin isoiksi, niissä oli jo sadoittain ihmisiä, ja väkiluku kasvoi edelleen ja ilmasto oli muuttumassa suopeammaksi. Näinollen tarvittiin muutosta; syntyi tarve siirtyä paimentolais-kulttuurista kiinteän asumisen kulttuuriin:
kaupunkivaltioihin, jotka sijaitsivat rannikolla.

Näinä aikoina syntyi tuo nainen - suuri henkinen mestari. Hän oppi äideiltään varhaisen tantran harjoitukset, joita niihin aikoihin opetettiin hänen heimossaan. Hän oppi kommunikoimaan tähtien kanssa, oppi tuntemaan maailmankaikkeuden, ja jo pienenä tyttönä hän meni nopeasti syviin tietoisuudentiloihin. Ja koska hän oli hyvin poikkeuksellinen ihminen, hänestä tuli pian kuuluisa. Tästä naisesta oli tullut shamaani, näkijä, joka ennusti myrskyt, ennusti saaliin, ja mistä saalis löytyisi, vaarat, ja mihin suuntaan ja koska heimon tulisi liikkua ja kuinka hoitaa eri asioita. Hän meni transsiin ja kertoi visioistaan. Tätä alkoi tapahtua yhä useammin, hänen suuri henkinen näkökykynsä tuli ilmeiseksi ja monet halusivat oppia häneltä Brahma Sadhanaa (meditaatiota). Hänestä tuli heimon äiti ja hän opetti Brahma Sadhanaa kaikille ja piti huolta heimon hyvinvoinnista. Muut heimot tulivat kateellisiksi, koska tämä heimo kukoisti, he tiesivät aina mistä löytäisivät saalista, he tiesivät aina kaiken, koska hänen selvänäkönsä oli vahva.

Heimo johon tuo nainen syntyi, oli jo hyvin suuri siihen aikaan, ehkä neljä viisisataa henkeä. Muutkin heimot olivat jo kasvaneet suuriksi, liian suuriksi toimiakseen paikasta toiseen liikkuvina yhteisöinä: niillä oli tarve asettua yhteen paikkaan.Niinpä hän opetti maanviljelystä heimolleen, opetti kuinka siemenet kylvetään, hän opetti kuinka rakennetaan taloja, pysyviä rakennuksia, ja hän sai heimon asettumaan aloilleen ja opasti myös muita heimoja asettumaan aloilleen. Näin syntyivät kaupunkivaltiot hänen vaikutuksestaan. Häntä alettiin palvoa esivanhempana ja Jumalattarena.

- Ovatko nuo Välimeren seudulta löydetyt pienet jumalatarveistokset hänen kuviaan?

Ne ovat Jumalattaren kuvia. Uskottiin monta monta sataa vuotta että Jumalatar oli ottanut hahmon ja antanut heille jumalallisella oikeudella kaupunkivaltiot. Heillä oli temppeleitä jumalattaren palvomista varten, mutta kaikki palvonta kohdistui häneen, hän oli Suuri Jumalatar ihmishahmossa. Hän perusti kaupunkivaltiot, temppelit, uskonnon, hän antoi henkiset harjoitukset.

- Missä hän syntyi?

Hän tuli alueelta jota nykyään kutsutaan Kreikaksi. Pieneltä saarelta lähellä Kreikkaa. Ja hänen heimonsa oli liikkuva, nämä heimot kulkivat talven myötä pohjoiseen ja etelään kuten linnut.
Hänen palvonnastaan syntyivät myös Egyptin mytologiat alkaen Välimeren temppeleistä. Kaikki Välimeren seudut olivat yhteydessä keskenään. Kun hän oli perustanut kaupunkivaltiot, kehittyi hienostunut kulttuuri ja kaupankäynti läpi Välimeren seudun aina Intiaan Induslaaksoon asti.

- Kyseessä oli matriarkaalinen yhteiskunta, ja opetukset menivät äidiltä tyttärille?

Ei oikeastaan, ne menivät papittarille, pyhiin temppeleihin, joita rakennettiin kaupunkivaltioihin. Papittarien uskonto oli jo vallalla paimentolaiskulttuurin aikana, ja hän oli Suuri Papitar, kaikki palvoivat häntä. Ja hän oli hyvin viisas, hyvin viisas. Perinteiset oraakkelit tulivat papittarista. Delfoin oraakkeli oli papitarkulttuurin myöhempi versio. Pääpapitar oli alunperin heimon shamaani. Hän kuten sanoin ennusti saaliin ja sään ja piti huolta heimon terveydestä ja hän antoi myös Brahma Sadhanan. Tämä synnytti hienostuneen kulttuurin. Näistä jumalatartemppeleistä ja papitarkulttuurista on vielä jäljellä joitakin myöhemmän ajan jäännöksiä. Monet varhaisemmat temppelit ovat veden alla, koska vedet ovat kohonneet ja kaupunkivaltiot ovat jääneet meren alle. Ne ovat pohjan alla ja niitä on vaikea löytää, mutta jonakin päivänä ne tullaan löytämään. Mutta jotkut myöhemmän ajan temppelit ovat vielä säilyneet koska ne oli rakennettu korkeammille paikoille.Tämän matriarkaalisen kulttuurin pohjalta kasvoi kreikkalainen kulttuuri, antiikin kreikkalainen kulttuuri miespuolisine filosofeineen, ne kaikki kasvoivat sen pohjalta. Niinpä tuo jumalatarkulttuuri oli sen edeltäjä tuhansien vuosien ajan.

- Luulenpa että historiankirjoittajat eivät tule sitä koskaan tietämään.

He eivät tule tietämään mitään ennenkuin kaupunkivaltiot löydetään. Mutta sittenkään he eivät pääse perille, koska jäljellä on vain kivenpalasia merenpohjalla.

Maailman syklit vaihtuvat yhä uudelleen. Kyseessä oli suuri persoonallisuus joka sai aikaan tuon renessanssin Välimeren seudulla ja kehitti sen ajan suuret kaupunkivaltiot ja kulttuurin, josta myöhemmät patriarkaaliset kulttuurit kehittyivät. Niinpä Taraka Brahma tuli jälleen aikana, jolloin tarvittiin todellista muutosta yhteiskunnassa, ja hän toi tuon muutoksen. Se on Taraka Brahman rooli.

(Aikaisempien Baban viestien mukaan matriarkaalinen järjestelmä syntyi 45 000 e.Kr, ja kaupunkivaltiot perustettiin noin 15 000 e.Kr. Tämä oli aikaa, jolloin jää peitti suuren osan silloista Eurooppaa. Jotkut arkeologit sijoittavat kaupunkivaltioiden perustamisen 10 000 vuotta myöhemmäksi.)