Ohjeita odottavalle äidille


Raskausaikana naisen tulisi välttää mahdollisuuksien mukaan kaikkea rasitusta. Hänen pitäisi välttää emotionaalista stressiä ja rasitusta niin pitkälle kuin mahdollista ja hänen lähellään olevien tulisi suoda hänelle rauhallinen ja turvallinen ilmapiiri  tänä aikana, jolloin hän on kaikkein herkkätunteisin. Hänen tulisi niin paljon kuin mahdollista välttää tilanteita jossa on psyykkistä ristiriitaa tai väittelyä. Niinpä jos hänen ympärillään on pahansuopia ja riidanhaluisia ihmisiä, tulisi hänen mikäli mahdollista päästä pois tällaisten ihmisten seurasta  ja tilanteista. On tärkeätä, että hän niin paljon kuin mahdollista pitää mielensä tyynen tasapainoisessa tilassa ajatellen Ylimpää Tietoisuutta ja lempeitä ja rakastavia ajatuksia.

Raskauden aikana tapahtuu suuria fysiologisia muutoksia, ja tämä aiheuttaa tiettyä psyykkistä häiriötä. Monet naiset voivat tuntea emotionaalista yliherkkyyttä, suuttumusta, pelkoa tai masennusta aika ajoin. Mieliala vaihtelee tavallista herkemmin. Tämän estämiseksi naisen tulisi lähteä joka päivä ulos kävelylle rauhalliseen luonnonkauniiseen paikkaan, mikäli mahdollista kahdesti päivässä - parin kilometrin kävely metsässä, joenrantaa pitkin rauhallisessa  ja harmonisessa paikassa, joka on suotuisa miellyttäville ajatuksille. Tämä tulisi tehdä, jollei naisella ole jokin vaiva esteenä. Jos hän voi tehdä kävelyretken, on se hyvä hänen terveydelleen. Jopa raskauden loppuvaiheessa hän voi kävellä korttelin verran, ja se tekee hänelle hyvää, mikäli se ei tapahdu kaupungin melussa, likaisilla kaduilla;  paikan tulisi olla rauhallinen ja viehättävä.

Niinpä tämä kevyt liikunta -  rauhallinen, ei nopea kävely - miellyttävässä ympäristössä  on erittäin hyvä selkiyttämään ajatuksia ja tasapainottamaan järkkyneitä tunteita. Ja fyysisen terveyden kannalta on tärkeä pitää huoli siitä että nainen syö korkealaatuista ruokaa, ei liian öljyistä, helposti sulavaa, pienin annoksin, ei koskaan liian täyttäviä aterioita, vaan usein ja pieninä annoksina rasittamatta ruoansulatuselimistöä liikaa. Erityisesti raskauden alkuvaiheessa on tärkeätä että syödään säännöllisin välein pieniä annoksia, niin että ruoansulatuselimistö ei rasitu.

Naisen tulisi myös levätä mahdollisimman paljon. Hänen ei tulisi rasittaa itseään mikäli mahdollista. Hän ei saisi rasittua kotona eikä työpaikalla. Hänen tulisi hiljentää työtahtia ja välttää rasittavaa työtä ja pitää pieniä taukoja säännöllisin välein huolehtien itsestään ja lapsestaan, pitäen mielensä kohottavissa ajatuksissa ja leväten heti kun hän väsyy. Nämä seikat ovat tärkeitä odottavalle naiselle.

On vielä eräs asia, jota nainen voi tehdä raskauden-aikana ja josta on hyötyä sekä hänelle että kohdussa olevalle lapselle. Hänen tulisi tehdä kiirtania * vähintään kerran, jopa neljä kertaa päivässä, laulaen Korkeimman nimeä ja ajatellen vain Korkeinta, antaen kaikkensa Korkeimmalle, ja kiirtanin jälkeen tulisi pitää pieni meditaatiohetki. Tätä tulisi tehdä säännöllisesti raskauden alkuvaiheesta lähtien;  siitä on suurta hyötyä, sekä psyykkistä että henkistä.

Raskaanaolevaa naista tulisi tukea mahdollisimman paljon, jotta hänen ei tarvitsisi rasittaa itseään, ja että hän voisi tuntea olonsa turvalliseksi, aviomiehen ja muiden ihmisten hoivaamaksi. Häntä tulisi varjella kaikenlaisilta taakoilta, kaikenlaisilta huolilta niin paljon kuin mahdollista.

-  Mitä tarkoittaa käytännössä, että 21 päivää synnytyksen jälkeen lasta ja äitiä pidetään "puhtaana"? (Kysymys liittyy Caryacarya-kirjassa esitettyyn toteamukseen.)

Hyvä kysymys. Nykyaikaisemmin sanottuna 21 päivän ajan synnytyksen jälkeen lapsen ja äidin tulisi saada mahdollisuus olla  täysin rauhassa. Äidillä ei tulisi olla mitään muita velvoitteita kuin olla koko ajan lapsen kanssa ja levätä. Muiden pitäisi huolehtia heistä eikä äidiltä tulisi odottaa ruoanlaittoa tai muitakaan kotiaskareita ennen 21. päivää. Hänelle tulisi antaa vähintään tämän verran aikaa toipua synnytyksestä ja olla lapsen kanssa vailla mitään muita velvollisuuksia tai osallistumisia.
Samoin lasta ei tulisi ensimmäisinä 21 päivänä liiaksi näytellä ihmisille, viedä sinne ja tänne. Tulisi olla varovainen. Tämä aika on äidille ja lapselle olla kahdestaan, jotta he oppisivat tuntemaan toisensa ja lepäämään yhdessä siitä rankasta kokemuksesta, jonka molemmat ovat läpikäyneet. Niinpä 21 päivän ajan synnytyksestä sekä äidin että lapsen tulisi saada levätä.

* kiirtan: Baba Nam Kevalam- mantran laulaminen ja tanssiminen. Mantran merkitys on "rakkaus on kaikkialla ja kaikessa".