Naisen syklit ja työelämä

Naisilla ei ole samaa asemaa kuin miehillä yhteiskunnassa, vaikka paljon edistystä on tapahtunutkin samojen oikeuksien, samapalkkaisuuden ja saman itsenäisyyden  saavuttamiseksi - silti sitä ei ole vielä saavutettu. Vaikka juuri tässä teidän paikassanne (USA, Kalifornia) näyttää siltä että naisilla on paljonkin vapautta ja itsenäisyyttä, älä unohda naisten yleistä asemaa tämän päivän maailmassa. Se ei ole vielä sellainen kuin sen pitäisi. Edelleenkin lintu lentää yhdellä siivellä, toinen siipi ei toimi kunnolla. Jotta saataisiin tasapainoinen tilanne, tulisi niiden naisten, jotka ovat vapautuneimpia, astua esiin, tuoda julki arvonsa ja vaikuttaa yhteiskuntaan. Se muuttuu, se muuttuu nopeasti, mutta sen täytyy muuttua hyvin nopeasti! Vain tuomalla naiselliset luonteenpiirteet ja ominaisuudet yhteiskuntaan  voidaan se pelastaa tuhoutumiselta.

Kun nämä naiselliset ominaispiirteet  nousevat etualalle yhteiskunnassa, tulee yhteiskunta kasvamaan ja kukoistamaan tulevaisuudessa. Ilman näiden ominaisuuksia yhteiskunta kulkee kohti tuhoa ja tuhoavia tekoja, sillä naisellisiin luonteenpiirteisiin liittyy paljon vähemmän miehisyyteen assosioituvaa omistamishalua ja kiinnittymistä johonkin maa-alueeseen.

Luonnollisesti miesten joukossa on paljon variaatioita ja niin myös naisten joukossa, eikä näin ollen voida tehdä yleistystä joka koskisi joka yksilöä. Mutta kun sanotaan että yleisesti ottaen  miehisillä tyypeillä on tiettyjä ominaisuuksia, jotka ovat yleisesti ottaen vahvempia kuin naisellisilla tyypeillä, ja naisellisilla tyypeillä on tiettyjä ominaisuuksia jotka yleisesti ottaen ovat vahvempia - vaikkakin jonkun tietyn yksilön kohdalla saattaa olla eroavaisuuksia -  mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa että naisen kehon omaavilla on enemmän kykyä emotionaaliseen kiintymiseen. Tämä johtuu naisen hoivaamisvietistä, äidinroolista. Se liittyy biologisiin tekijöihin.

Kuka äiti haluaa sotaa? Kuka äiti, jolla on nuoria poikia, haluaa sotaa? Äiti haluaa aina lastensa parasta ja turvaa lapsillensa. Niinpä  nainen on tuova rauhan maailmaan. Kun naisellisia luonteenpiirteitä omaavat henkilöt saavat enemmän valtaa yhteiskunnassa, aletaan huolehtimaan paremmin vanhuksista, sairaista ja lapsista, ja syntyy voimakas halu vastustaa kaikkia tekoja, jotka vahingoittavat ihmisiä, äitien poikia ja tyttäriä.

Nämä ovat feminiinisiä ominaisuuksia. Näitä ominaisuuksia tarvitaan kipeästi yhteiskunnassa, politiikassa, yhteiskunnan kehittämisessä. Näitä feminiinisiä, naisellisen persoonallisuuden, ominaisuuksia tarvitaan, ja mitä pikemmin ne nousevat esiin, sen parempi.

Naisten vapausliikkeen alkuvaiheessa pyrittiin nainen saamaan työhön miesten maailmaan, mutta mitä sitten tapahtuu? Naisista pitää tulla miehiä, heidän tulee luopua ajastaan lasten kanssa, luopua suuresta halustaan olla perheen ja lasten kanssa saavuttaakseen taloudellista menestystä ja asemaa. Ja kun heillä on kuukautiset, heidän tulee teeskennellä, että he ovat miehiä eikä heillä ole mitään vatsakipua. Ja kun he tulevat vaihdevuosi-ikään, heidän ei tule osoittaa mitään siihen liittyviä oireita, koska se on heikkous, eikö vaan.  Se on heikkous - osoittaa heikkoutta kun on kuukautiskipuja, on heikkoutta osoittaa mitään vaihdevuosivaivojen merkkejä ja oireita. Mutta kenen arvoasteikon mukaan ne ovat heikkouksia? Kuka on sanonut että ne ovat heikkouksia? Kun naistyövoima tulee miesten työhön perustuvaan maailmaan, näitä pidetään heikkouksina, eikö vain. Niitä pidetään heikkouksina. Niinpä nainen on heikompi sukupuoli, ja eivätkö naiset olekin herkässä mielentilassa ennen kuukautisia; tämä on taas yksi naisen heikkous. Mutta kenen mittapuun mukaan se on heikkous?

Kun naiset siis pääsevät ulos kodistaan, jossa he ovat olleet taloudellisesti riippuvaisia miehistä, ja liittyvät miehiseen työvoimaan, heidän odotetaan tulevan miehiksi, ja mitä tapahtuikaan lapsille?  Mitä ovat lapset joiden äidit ovat poissa kotoa -  ja kovasydämisen pomon mielestä osoittaa heikkoutta jos äidin täytyy antaa aikaa lapselleen.

Tämä ei ole naisten vapautumista eivätkä naiset tässä yhteiskunnassa ole niin vapautuneita kuin luulet. Naisten vapautuminen edellyttää naisellisten arvojen ja standardien  - lempeyden, pehmeyden, hoivan ja huolenpidon  - yleistä arvostusta. Miksi on rikos, jos tarvitaan päivä, viikko tai kuukausi työvapaata? Ehkä tämän pitäisi olla standardi. Naisten arvot, naisten tarpeet tulee ottaa huomioon yhteiskunnassa, mitä pikemmin, sen parempi, mitä enemmän, sen parempi. Kun tämä toteutuu, toteutuu myös tasapaino yhteiskunnassa. Naisten ei pidä tulla miehiksi, olla välittämättä tarpeistaan, yrittäen tukahduttaa ne niin etteivät he näytä mitään heikkoutta, vaan naisten tulee astua esiin, ja panna loppu sille että näitä asioita, jotka ovat luonnollisia naisen keholle ja mielelle, pidetään heikkouksina. Ne on nähtävä luonnollisina asioina, niille on annettava oma aikansa, niihin on suhtauduttava asianmukaisella tavalla. Kun tämä toteutuu, tapahtuu yhteiskunnassa valtava muutos. Sodat tulevat jäämään vain mustiksi läiskiksi historiankirjoihin. Hoivatyö ja kaikista elävistä olennoista huolehtiminen tulee lisääntymään, kun naiset astuvat eturintamaan.

On naisia jotka kulkevat joukon etunenässä ja joiden pitää asemansa säilyttääkseen omaksua miesten standardeja ja arvoja, mutta he ovat joutuneet tästä kalliisti maksamaan eikä se ole heidän sisimmän luontonsa mukaista. Vaikka, kuten olen sanonut, tässä suhteessa on vaihteluita yksilöiden välillä, mutta kun analysoit tilannetta, huomaat, että monet niistä naisista, jotka ovat edenneet pitkälle urallaan tai politiikassa ja joiden on täytynyt omaksua kosolti miehisiä piirteitä ja tapoja, tuntevat tuskaa sisimmässään, tuntevat kaipaavansa jotain tai pelkäävät että ovat menettäneet jotain - sillä he ovat joutuneet tukahduttamaan itseään, vaikka he ovat menestyneet erittäin hienosti, he ovat tukahduttaneet itseään naisina eikä heitä ole opetettu arvostamaan lempeää ja pehmeämpää puoltaan. Heitä on opetettu tukahduttamaan naisellinen syklinen luonteensa, tunnetilojensa vaihtelut, jotta he olisivat menestyneet miesten maailmassa. Ehkä heidän on pitänyt uhrautua ja olla hankkimatta lapsia, tai jos heillä on lapsia, heillä ei ole ollut aikaa heille, ja he tuntevat että he ovat menettäneet paljon.

Nämä ovat naisten kovia koettelemuksia nykyajan yhteiskunnassa, jossa naisilla näyttää olevan entistä parempi asema työelämässä. Mutta jotta naisilla todella olisi parempi asema, ei riitä, että ollaan työelämässä, vaan että on ylpeänä nainen ja vie ylpeänä eteenpäin feminiinisiä arvoja ja standardeja, kunnioittaa naisen elämän syklejä - sinun elämäsi syklejä, muutoksia, ylä- ja alamäkiä, vuorovesiä, päiviä jolloin tulee levätä, päiviä jolloin tulee mennä ulos maailmaan, päiviä, jolloin tunnet olosi hieman ärtyneeksi, vaihdevuosien syklejä, naisen elämän syklejä, jotka ovat kuin ajan rytmejä. Ne ovat osa luontoa, ne ovat osa maan ja kuun rytmejä. Ne ovat upeita, ne eivät ole naisen heikkouksia. Ne ovat luonnon vuorovesiä.

Ole Nainen työelämässä, maailmassa! Naisilla tulee olla paikka, niin että menestys maailmassa tapahtuu sinun ehdoillasi, ruumiisi, mielesi ja tunteittesi vuorovesien ehdoilla, ihmissuhteittesi ehdoilla. Mitään näistä ei tule kieltää, uhrata - ei todellakaan. Nyt on aika laittaa sille piste. Sillä naisen suuruus ei ole olla mies miehisessä työelämässä, vaan tuoda esiin naisellinen sydän, joka muuttaa miehisen voiman, pehmentää sitä, muovaa sitä, tanssii sen kanssa rytmissä, joka antaa sille uuden muodon, tasoittaa sitä ja laittaa lopun niille ongelmille, jotka nyt rasittavat maailmaa.