Mikrovita: Kosmisen Tietoisuuden ilmaisuväline


Tässä ilmentyneessä maailmassa on monia erilaisia ilmaisuja, monia erilaisia näkökantoja, monia mielipiteitä. Mutta Kosmisessa Mielessä kaikki tämä, kaikki erilaiset mielipiteet, erilaiset ilmaisut eivät ole niin tärkeitä. Ne ovat vain ilmentyneen Cittan (Kosmisen Mielen uloin, karkein osa) värähtelymallien aaltoilua. Siten ne eivät ole niin suuri este. Itse asiassa ihmisten erilaiset ilmaisut ja mielipiteet eivät ole mikään este. Ne nousevat ja laskevat ja nousevat jälleen. Se on Korkeimman Entiteetin leikkiä. Niinpä et puutu millään tavalla tähän leikkiin etkä unohda, kuka on se, joka leikkii tässä ihmiskokemuksen näytelmässä. Ääretön Purus’a on se, joka ilmenee psyykkisellä alueella ihmisten, ihmismielten välityksellä.

Purus’alla on monia puolia. Mutta Hänessä ilmentyy myös hienosyinen kosminen värähtely, joka ei vaadi fyysistä rakennetta, ei ihmisen mieltä, ei eläimen mieltä, ei fyysistä mieltä. Hän ei vaadi sellaista pabulumia. Hän voi toimia suoraan käyttämällä sisäistä projektiotaan. Mutta jopa Korkeimman Purus’an on otettava jokin media ilmentämään suprapsyykkisen olemuksensa aaltoja. Tähän tarkoitukseen Hän käyttää mikrovitoja. Nämä mikrovitat ovat olennainen osa Hänen kosmista projektiotaan. Tämän hienosyisen median kautta Hän ilmentyy suprapsyykkisellä alueella, projisoi tahtonsa niin että tämä ilmentynyt maailmankaikkeus ei ole sattumanvarainen eikä järjetön. On olemassa malli, virtaus, jota tuo mitä rakastetuin entiteetti johtaa ja orkestroi.

Hän on läsnä jopa ihmisten ideoitten, ajatusten maailmassa, Hän vaikuttaa ihmiskunnan historian suuntaan ja kulkuun. Hän vetää ihmisiä kohti ääretöntä ilmaisuaan. Hän vetää heitä puoleensa heidän ajatuksissaan, unissaan ja kokemuksissaan. Hän kutsuu kutsumistaan: ”Oi ihmiset, herätkää, havahtukaa unestanne ja nähkää että olen tullut. Olen kanssanne. Ja te, oi ihmiset, olette minun.” Tällä tavoin Hän kuiskaa joka-ainoalle elävälle inhimilliselle olennolle. Hänen kuiskauksensa heidän sisimmässään vaikuttaa heidän sydämiinsä ja mieliinsä. Hän kuiskaa. Mutta Hän on antanut tässä näytelmässä jokaiselle vallan päättää, haluavatko he kuunnella Häntä vai haluavatko he kuunnella muita voimia, heidän mielensä haluja, älynsä ideoita. Niinpä jokaisella on valinnan vapaus, jokaisen on päätettävä ketä seurata. Mutta kutsu on osoitettu joka-ainoalle ihmiselle.

Kukaan ei ole Korkeimman valittu. Kaikki ovat Hänen valittujaan. Jopa pahin rikollinen on Korkeimman valittu. Jokaisen on vain päätettävä omasta vapaasta tahdostaan haluavatko he elää siinä rakkaudessa, jonka Minä, Korkein, annan heille. Tai he voivat valita tavoittelevatko he nimeä, kuuluisuutta ja onnea, rikkautta, muiden ihailua, kauneutta, muiden kadehdintaa, suurena joogina, kylän vanhimpana, yritysjohtajana olemista. Oli toive mikä tahansa, kun sitä toivoo koko sydämestä, se toteutuu. Mutta tästä täyttymyksestä ei löydy täyttä onnea, sillä niin pian kuin yksi toive on toteutunut, syntyy yhä uusia ja uusia. Sillä tällainen on ihmismielen luonto.

Mutta jos kaikki nämä toiveet antaa Korkeimmalle, luovuttaa Parama Purus’an jalkojen juureen ja sanoo: ”Oi rakastettu, ota kaikki tämä, en halua mitään, tee minulle mitä tahdot, olen Sinun.” Silloin ihminen voi saavuttaa todellisen onnen ja kaikki loputtomien jälleensyntymien kärsimykset liukenevat puhtaaseen pyyteettömään rakkauteen. Kerran kauan sitten sanottiin:”Ne jotka pärjäävät omillaan, jotka ovat oma herransa, heidän on pidettävä huolta itsestään ja selvittävä elämän iskuista ja iloittava maineesta. Mutta ne jotka antautuvat täysin rajattomalle rakkaudelle, heitä kuljettaa heidän Herransa aalto ja Hän suojelee heitä ikuisesti, he löytävät ikuisen lohdun ja rauhan. Mikään maine eikä mitkään koettelemukset vaikuta koskaan heihin, sillä he ovat vapaita ja kulkevat maailmassa elämän myötä- ja vastoinkäymisten koskettamatta tai tahraamatta heitä.” Niin aikoinaan sanottiin. Nyt voidaan sanoa, että myös nyky-yhteiskunnassa tämä muinainen totuus on edelleen käyttökelpoinen. Ihmiset, menkää itseenne ja valitkaa. Olen aina kanssanne. Teidän on vain käännyttävä puoleeni ja ääretön rakkauteni ympäröi teidät.