Miehen henkinen tie


Tänä iltana aiheena on Henkisyyden tie niille jotka ovat miehen kehossa. Samasta aiheesta puhuttiin eilen niille jotka ovat naisen kehossa. Mikä on tie itsensäoivaltamiseen ja mikä on sen suhde miehen kehoon? Kuten sanoin aikaisemmin, fyysinen keho vaikuttaa vain kolmeen uloimpaan kosaan eli mielen tasoon. Sen vaikutus ei ulotu kausaaliseen mieleen. Eli se seikka että ihminen on syntynyt miehen kehoon tai naisen kehoon vaikuttaa henkiseen kehitykseen vain jonkin verran. Syvemmillä tasoilla ei ole eroa miehen ja naisen välillä, kaikki nämä erot tulevat merkityksettömiksi. Sillä Itse on yksi ja eriytymätön. Mutta erolla on merkitystä fyysisen kehon kohdalla ja mielen kohdalla, joka on liittyneenä fyysiseen kehoon ja sen evoluutioon. Fyysinen keho siis vaikuttaa jossain määrin tietoiseen mieleen ja alitajuiseen mieleen, psyykeen ja fyysiseen muotoon. Siksipä on jonkinverran eroja miehen ja naisen kehon omaavilla mitä tulee henkisiin vahvuuksiin ja ponnisteluihin.

Niillä jotka ovat miehen kehossa, niillä, jotka ovat tulleet tähän elämään tänä aikana pukien ylleen miehen kehon, on joitakin hyvin suuria vahvuuksia, mutta myös tiettyjä esteitä. Miesten  käsityskyvyssä ja erottelukyvyssä piilee suuri vahvuus henkisen heräämisen kannalta. Niille jotka ovat miehen kehossa, on taipumus ajatella laaja-alaisesti globaalilla tavalla. Päinvastoin kuin naiset, he eivät vedä puoleensa vaan he tuntevat vetovoimaa. Äly on usein hyvin hienostunut ja kehittynyt ja abstraktit käsitteet vaivattomia.

Ja tämän myötä heillä on vähemmän kuin naisilla taipumusta joutua täysin kiintymisen valtaan.
Niinpä tämä kyky ajatella objektiivisesti ilman sentimentaalisuutta ja liiallista kiintymistä on vahvuus niille jotka ovat miehen kehossa ja se on erittäin otollista henkiselle elämälle, sillä tämä selkeä ajattelu ja erottamiskyky on oleellinen elementti henkiselle kehitykselle. On toinenkin näkökohta  miehille. Heidän tahdonvoimansa voi olla hyvin suuri. Ja jos se on oikein suunnattu ja osuu maaliin, tuo mielen vahvuus, luonteenlujuus voi viedä hyvin pitkälle. Nämä ovat hyvin merkittäviä etuja henkisellä tiellä ja niiden ansiosta on mahdollista suunnata psyykkinen voima tehokkaasti rohkeudella, päättäväisyydellä ja mielen selkeydellä, jota liiallinen sentimentaalisuus ja kiintymys eivät sumenna.

Mutta jokaisesta ominaisuudesta tai luonteenpiirteestä josta on potentiaalista etua, voi olla myös potentiaalista haittaa. Nämä samat ominaisuudet voivat tuoda tullessaan eräänlaista emotionaalista viileyttä, vaikeutta päästä kiinni tunteisiin ja sydämeen. Niille jotka ovat miehen kehossa on taipumusta olla välinpitämättömiä. Tarkemmin sanoen abstrakti ajattelu on kehittynyt, mutta sosiaalinen kanssakäyminen on usein vähemmän kehittynyttä. Opetustyössä, toimittaessa muiden kanssa, tietyn tyyppisissä töihin liittyvissä asioissa voivat kommunikaatio ja kanssakäyminen olla kunnossa, mutta kun tulee kyse hyvin henkilökohtaisista asioista, monet miehet ovat vastahakoisia puhumaan toisten miesten kanssa. Itse asiassa he puhuvat mieluummin naisen kanssa. Tämä siksi koska he kokevat että naisilla on lempeämpi sydän ja naiset eivät heti paikalla määrittelisi heitä heikoiksi. Nainen on hoivaava: ”Kyllä minä ymmärrän…” Mutta miehestä tuntuu että jos hän puhuu toiselle miehelle, tämä kritisoi häntä: ”Kas vain, hän ei ole yhtä miehekäs kuin minä…”

Tämä on miesten heikkous: ylpeys. Tämä on todellinen ongelma. Ylimielisyys ja ylpeys.

Miehisyyden imagoa suojellakseen on haluttomuutta paljastaa omaa haavoittuvuuttaan, haluttomuus antaa toisten nähdä että takana on pikku poika joka tarvitsee hoivaa – poikkeuksena on kenties pari naista. On ok että naiset näkevät, mutta ei miehet. Vaimo saa nähdä tämän, mutta eivät miehet. Miesten kanssa tulee pitää pokka. On aina yritettävä olla suurempi kuin toinen, miehisempi, vahvempi.

Niinpä tämä kyky vahvuuteen on suuri etu henkisellä tiellä, mutta myös haitta. Koska on tarve antaa mielikuva voimasta sosiaalisissa ympyröissä, seurauksena on kyvyttömyys kokea omaa haavoittuvuuttaan. Osittain tämä johtuu kulttuurin vaikutuksesta ja osittain miehen  kehosta itsestään. Kulttuuri sanelee miehelle että tämän pitää olla perheenelättäjä, vahva. Kun vaimo tuntee olonsa heikoksi ja lapsilla on tarpeita, on miesten osa pitää heistä huolta.

Mutta tämä ei ole pelkästään kulttuurin tuotetta. Sitä esiintyy erilaisissa yhteiskunnissa. On miehen velvollisuus mennä metsästämään, puolustaa perhettä ja lapsia. Miehet ovat sotureita, metsästäjiä, ne jotka suojelevat vihollisilta, jotka suojelevat kaikilta vastoinkäymisiltä, jotka tuovat saaliin kotiin. Nämä ovat miehen tehtäviä. Ja siksi heidän tulee olla vahvoja. Heidän tulee olla tarpeeksi vahvoja kestääkseen. Monissa heimoissa on mieheksitulemisen riittejä, jotka ovat toisinaan hyvin tuskallisia. Jos poika ei kestä tuskaa, häntä ei pidetä miehen arvoisena. Häntä koetellaan jo heti mieheksi varttuessaan. Onko hän rohkea? Onko hän vahva? Kestääkö hän? Näin miehen oletetaan olevan vahva. Ja jos on tällaisia vaatimuksia vahvuuden suhteen, kaikki haavoittuvuuden ja heikkouden merkkien näyttäminen on paljon vaikeampaa. Jos itkisi, miltä se näyttäisi sellaisessa ympäristössä missä on tuollaisia äärimmäisiä odotuksia? Ja tuhansien vuosien ajan monissa kulttuureissa tätä on odotettu miehiltä. Niille jotka ovat miehen hahmossa, maa-alueet, omistaminen ja hallitseminen ovat tärkeitä. Ne ovat miesten asioita: oma maa-alue, vaikutuspiiri, arvoasema hierarkiassa. Siksi miehen on vaikea näyttää heikkouttaan toiselle miehelle. Koska on aina kilpailu siitä kuka on hallitseva mies. Ei voi näyttää heikkoutta koska silloin ei voi olla hallitseva mies.

Ja vaikka olet sivistynyt mies ja tunnet että et ajattele tällä tavoin, se on silti siellä pinnan alla. Nämä eläimen vaistot ovat vielä olemassa kehossa, eläimen kehossa. Nämä ovat kehon lähettämiä impulsseja. On tarve hallita, ja hallitsemisen avulla jatkaa geneettistä linjaasi naisen välityksellä, joka synnyttää sinulle lapsia. Hallitseminen, maa-alue, omaisuus, nämä ovat vahvoja vaistoja. Ne ovat pinnan alla. Sivistynyt mies voi säädellä niitä, mutta se ei merkitse etteivätkö ne nousisi mieleen kehosta. Niinpä jos haluat puhua haavoittuvuuden tunteestasi, jos haluat päästä kosketuksiin tunteittesi kanssa, jos haluat tuntea sydämesi herkkyyden, jos haluat osata olla ystävä – todellinen ystävä - toisten miesten kanssa, jakaa ei pelkästään voittosi vaan murheesi ja tuskasi ja tarpeesi, epävarmuutesi, tarvitaan siihen kosolti luottamusta, sellaista luottamusta jota ei synny helposti miesten välille.

Miesten on myös vaikea ilmaista tunteitaan. Vaikka tunteita on, niitä ei voida kunnolla hahmottaa mielessä. Miesten ei ole aina helppoa ilmaista sanallisesti tunteita, määritellä niitä, kokea niitä herkästi, tietää mitä ne ovat. Puhun luonnollisesti yleisellä tasolla. On miehiä jotka ovat hyvin herkkiä tunnetasollaan, mitä herkimpiä, jopa herkempiä kuin monet naiset. Puhun yleisellä tasolla viitaten suureen enemmistöön, mutta en tietenkään jokaiseen yksilöön. Mutta kaikki teistä ovat olleet monien erilaisten miesten seurassa ja tiedätte että monille miehille tämä on totta. Henkisessä elämässä vahvuus, voimakkuus, kyky kulkea eteenpäin, mielen selkeys, pidättäytyminen liiasta emotionaalisuudesta, sentimentaalisuudesta ja liikaa kiintymisestä toisiin ja maailmaan ovat kaikki suuria vahvuuksia joiden kautta miesten on helpompi saavuttaa sellainen mielen selkeys joka johtaa egon poishäviämiseen ja intuitiivisen herkkyyden korkeuksiin ja käsityskykyyn. Miehen keho on otollinen näiden suurten etujen kehittymisen.

Miehenä olemisen haitat piilevät puuttuvaan kykyyn aktivoida, pukea sanoiksi, kokea ja avata sydäntä, ja kykyyn olla haavoittuvainen. Nämä ovat merkittäviä haasteita henkisellä tiellä. Sillä rakkaudessa ja rakkaudesta voidaan kokea ja tuntea hartautta tai jumalaista myötätuntoa tai armoa. Kun sotilaat seisovat sydämen portilla, kukaan ei pääse sisälle. Eikä myöskään Korkeimman armon, ehtoja vailla olevan rakkauden ja myötätunnon virta pääse sisälle salvatusta ovesta. Jotta nämä kalterit voitaisiin poistaa, ja jotta sotilaat voisivat rentoutua ja tulla pikkupojiksi on toisinaan vaikeaa. Siihen vaaditaan suurta luottamusta. Siihen vaaditaan suurta rohkeutta eri tavalla kuin miehiltä normaalisti odotetaan. Naiselta ei vaadita siihen rohkeutta, hänelle se on luonnollista. Mutta miehiltä se vaatii suurta rohkeutta johtuen yhteiskunnallisista normeista, perinteestä. Ja nuo normit tulevat geeneistä, kehosta, miehen asemasta taistelussa vallasta ja reviiristä, mikä tulee kehon eläinperimästä. Ja nykyajan jopa kaikkein hienostuneimmissa ympäristöissä, liike-elämässä jne näemme edelleen tätä valtataistelua.

Tämä miehinen valtapsykologia on ollut hallitseva maailmassa tuhansia vuosia ja se on valitettavasti saanut mitä räikeimmät mittasuhteet. Hitlerin ollessa vallassa tällainen patriarkaalinen arkkityyppi sai äärimmäisen ilmaisunsa. Mistä tahansa voi tulla demonista, jos se menee äärimmäisyyksiin. Myöskin matriarkaalinen aikakausi joutui sellaiseen äärimmäisyyteen ja sitten romahti. Kapitalismi ja sen ilmenemismuodot kaupallistuneissa yhteiskunnissa on mennyt sellaiseen äärimmäisyyteen että siitä on tullut taakka yhteiskunnalle, sairaus. Mistä tahansa äärimmäisyyksiin menevälle käy näin. Ja niin on ollut patriarkaatin kanssa. Se saavutti sellaisen äärimmäisyyden että se tuotti Hitlerin psykologian, keskittyen pelkästään valtaan ja voittoon, uskoon ylemmän rodun, ylempien olentojen ja alempien olentojen ideologiaan, ja näihin ideologioihin sitoutumiseen. Mutta missä on sydän? Tässä ei ole mitään sydäntä. Tämä oli äärimmäisyyksiin menevää, ylilyönti. Rakkauden lempeys ei sitä tasapainota.

Nyt maailma muuttuu ja naisellinen vaihe on nousussa, mutta se ei tarkoita sitä että matriarkaatti olisi palaamassa, vaan pikemminkin että luodaan tasapaino maskuliinisen ja feminiinisen välille. Ja kun ne tulevat tasapainoon yhteiskunnassa, se suo mahdollisuuden yksilöille, miehille ja naisille, tasapainottaa noita kahta näkökohtaa omassa psyykessään, ja vähitellen tuosta tasapainoisesta persoonallisuudesta tulee normi. Miehen psyyke ja manifestaatio tulevat feminiinisemmiksi ja naisesta tulee enemmän miehinen, koska nuo kaksi psyyken osaa yhdistyvät. Tällöin mies kykenee saada enemmän kosketusta sydämeen, tuoda ilmi haavoittuvuuttaan, kommunikoida, määritellä tunteensa ja tehdä sydämen sitoumuksia. Ja nainen pystyy paremmin vahvistamaan mieltään ja saavuttamaan mielen selkeyttä. Kun yhteiskunta alkaa rohkaista tätä tasapainoa, se tulee myös yksilöiden elämään. Henkisessä elämässä tarvitaan kaikkia näitä eri ominaisuuksia. Tiettyjä ominaisuuksia vahvistaa ihmisen keho. Ehkä ihminen on tullut sellaisessa hahmossa kehittämään niitä ominaisuuksia jotka menneessä elämässä eivät olleet niin kehittyneitä. Mutta ihminen ei voi antaa pelkän mielen ohjata eikä pelkän sydämen. Sekä sydäntä että mieltä tarvitaan Korkeimman oivaltamiseen.

Tuhansien vuosien ajan miehet ovat hallinneet uskonnollisia ja henkisiä instituutteja  maailmassa. Ja useimmat henkiset traditiot, erityisesti idän traditiot – jooga, buddhalaisuus, mutta myös länsimainen kristinusko – on sopeutettu miehiseen psykologiaan. Ja monet henkiset harjoitukset ja lähestymistavat ja opetukset on suunnattu erityisesti miehille. Vaikka myös naiset voivat niitä harjoittaa, ne kehitettiin miehille miesten toimesta. Ja niinpä monet harjoitukset sopivat hyvin miehille.

Vasta tämän päivän yhteiskunnassa, kun planeettaamme kohdistuvat voimat ovat muuttumassa, alkavat myös miehet kyseenalaistaa tätä miehisen näkökulman korostamista ja he kysyvät: ”Entäs minä sitten? Minä haluan tuntea sydämeni. Haluan jakaa asioita veljieni kanssa.”  Nämä tunteet ovat nousemassa pintaan nyt miehillä, mitä ne eivät tehneet 20-30 vuotta sitten. Ne tulevat nyt koska planeettaamme kohdistuvat voimat muuttuvat ja koska mies- ja naisenergiat tulevat enemmän tasapainoon. Feminiininen puoli nousee enemmän pintaan miehillä, kun taas naisilla nousee pintaan enemmän maskuliininen puoli. Syntyy tasapaino. Tasapainon aika on lähestymässä.

Valitettavasti monet naiset ovat työelämässä yrittäneet elää miehen lailla tarkoituksenaan vapauttaa naiset syrjinnältä, eikä tämä auta heitä lainkaan. Eikä se auta perhettä eikä perheen voimaa. Sillä juuri naiset yhdistävät ihmisiä. Ja miehet luottavat naisiin sosiaalisten verkostojen luomisessa. Ehkä moni teistä omassa elämässään huomaa kuinka olet riippuvainen naisista tasapainottamaan sinua ja luomaan sosiaalisia ja emotionaalisia siteitä? Mutta kun olet miesporukassa, mietit: ”Missä ovat minun sosiaaliset ja emotionaaliset siteeni? Kuka tekisi niistä tasaisia ja mukavia?” Alat huomata tämän riippuvuuden.

Mutta nykyajan maailmassa naiset ovat menneet töihin miesten ehdoilla. Ja heistä on tullut perimmiltään miehisiä. Heillä on naisen muoto, mutta he tekevät töitä 40 tuntia viikossa, heillä on ankara työtahti, heistä tulee johtajia ja perimmiltään miehiä. He rynnivät eteenpäin ja taistelevat ollakseen valta-asemassa. Ja mitä tapahtuu? Lapset ovat päiväkodissa. Isoäiti on vanhainkodissa. Perhe hajoaa ja viiden vuoden kuluttua puolisot elävät erillään, koska ei ole ketään lempeätä naista joka pitäisi heidät yhdessä. Hän ei solmi eikä ylläpidä ihmissuhteita, vaan hän rynnii eteenpäin urallaan päästäkseen huipulle. Ja tämän takia yhteiskunnan rakenne on murtunut totaalisesti, perherakenne, sosiaaliset verkostot ja kaikki yhteiskunnan rakenteet. Samaan aikaan miehet ovat hämmentyneet: ”Mikä on minun roolini?”

Ihmiset tarvitsevat vuorovaikutusta. Miehet yhtä paljon kuin naisetkin. Vaikka useimmille miehille kyky solmia sosiaalisia suhteita ei ole mikään vahvuus. Jotkut ovat oikein hyviä, mutta suurimmalle osalle se on vaikeampaa. Naisille se lankeaa luonnostaan, koska naisilla on läheinen suhde lapsiin. Nämä kyvyt tulevat biologisesta rakenteesta. Vaikka miehillä ja naisilla on samanlaiset taidot, naisella on taipumus kiinnittyä enemmän kotiin, perheeseen ja lapsiin. He tuovat miehet kotiin luoden lämpimän kodin ja turvallisen sataman. Ja he ovat riippuvaisia aviomiestensä voimasta.

Mutta miehetkin ovat riippuvaisia siitä emotionaalisesta turvallisuudesta ja hoivasta joita he saavat vaimoltaan, tyttöystävältään tai naisystävältään. Ja useasti heistä tuntuu että he voivat kertoa naisille sen mitä he eivät voi kertoa toiselle miehelle johtuen perustavaa laatua olevasta kilpailumielialasta. Tarvitaan mieheltä suurta rohkeutta kaivautua sydämeen, olla avoin, näyttää hellää puoltaan, haavoittuvaista puoltaan erityisesti toiselle miehelle. Kuinka voit olla haavoittuvainen ja avoin sen kanssa jonka kanssa kilpailet? Nämä asiat ovat vaistomaisia, ne tulevat kehosta. Tarvitaan erottelukykyä ja biologisen perustan ymmärtämistä tämän seikan voittamiseksi. Joillakin miehillä nämä vaistot ovat voimakkaampia kuin toisilla.

Henkisyydessä tarvitaan sekä sydäntä että mieltä. Vain kohtaamalla kaikki nämä heikkoudet, kyyneleet, tuskat ja sydämen murheet voidaan saavuttaa todellinen rohkeus. Niiden miehien jotka haluavat voittaa pikemminkin sisäisen leijonan kuin ulkoisen, on aseistuttava ei pelkästään erottamiskyvyn miekalla ja totuuden kilvellä, vaan leijonan sydämellä. Ja jotta voisi omata leijonan sydämen, tulisi olla halukas kohtaamaan sisäiset leijonat, valmiina syötäväksi, tuoda voima ja rakkaus yhteen. Heille joilla on miehen hahmo, heille on oleellista henkisen kehityksen edistämiseksi kehittää sydäntä ja antaumuksen tunnetta – ei velvollisuuden tai lojaalisuuden, jotka tosin ovat hienoja, vaan on tärkeätä kehittää syvää antaumuksellista rakkautta Parama Purusaan, Korkeimpaan – ei pelkästään viileätä rakkautta kaukaiseen ajatukseen Itsestä, vaan halua tuntea kaikki tuska ja haavoittuvuus, halua tunnistaa ja määritellä omat tunteet, olla herkkä omille ja toisten tunteille. Tulee oppia olemaan lempeä ja hoivaava, tuntemaan syvää myötätuntoa, ei pelkästään naisten suhteen, mutta myös miesten suhteen. Myötätunnon kehittyessä mieli kasvaa ja laajentuu ja ylittäen fyysisen kehon rajoitukset se kohtaa transendentin. Siellä ei ole nais- eikä miespuolista. Siellä ei ole muotoon perustuvia eroja. Siellä kaikki on yhtä.