Kuka on todellinen Guru?


Guru on yksi. On olemassa vain yksi Guru, mutta tuo Guru voi ottaa monta eri ilmenemismuotoa. Guru voi ottaa pienen muurahaisen muodon joka ryömii matolla tarkkaillen sinua. Guru voi puhua elävälle olennolle solisevan puron välityksellä. Guru voi ilmestyä taivaan enkelinä tai valo-olentona. Guru voi esiintyä henkioppaana. Tai Guru voi manifestoitua fyysisessä hahmossa, aineen viiden perustekijän avulla ilmentääkseen itseään fyysisessä maailmassa tavalla jota ihminen ymmärtää.

Tuo Guru voi puhua monella äänellä monilla kielillä. Mutta kuka puhuu? Se joka puhuu on vain Yksi. Se on Parama Brahma. Se voi puhua hindiksi, bengaliksi, englanniksi, japaniksi tai kiinaksi, se voi puhua millä kielellä tahansa. Guru voi käyttää minkä tahansa kansallisuuden vertauksia ja kulttuurin tapoja. Guru ei ole rajoittunut yhteen kulttuuriin, yhteen kansallisuuteen, yhteen lähestymistapaan. Guru käyttää monia lähestymistapoja ajasta, paikasta ja henkilöstä riippuen. Kaikki nämä erilaiset ilmenemismuodot ovat saman Gurun erilaisia ilmaisutapoja. On vain yksi Guru, vaikka on monta ilmaisua.

Jos ihminen haluaa olla guru, opiskelee joogaa, buddhalaisuutta ja henkistä filosofiaa ja alkaa opettaa joogaa ja meditaatiota monille ihmisille, onko hän Guru? Ei, hän on opettaja. Ja miksi hän ei ole Guru? Koska kenelläkään tavallisella ihmisellä ei ole Gurun tehtävään vaadittavaa kykyä. Vain Parama Brahma, Parama Purusa voi tehdä tätä työtä

Jos ihminen tekee meditaatiota ja sydämensä vilpittömästä kaipauksesta antaa kaikkensa Gurulle ja hänen tietoisuutensa sulautuu Gurun tietoisuuteen, silloin Guru voi halutessaan ilmaista itseään tuon fyysisen muodon kautta. Mutta kuka ilmaisee, kuka antaa opetuksia, onko se pieni ihminen, pieni ego? Ei, ei, ei. Jos se on pieni ego, se ei ole Guru. Jos se on Guru, se on Ylin Tietoisuus joka ilmentää itseään ihmishahmossa.

Kun siis joogafilosofiassa sanotaan että antaudu täydelleen Gurulle, anna kaikkesi Gurulle, niin mitä sillä tarkoitetaan? Neuvotaanko sinua antautumaan toiselle ihmiselle jolla on korkeampi status kuin sinulla? Ei, siitä ei ole kyse. Vaan siitä että pienen egon tulee uhrata kaikkensa Suurelle, Korkeimmalle Olemukselle. Ja tuo Korkein Olemus voi ottaa hahmon monella tapaa. Se voi löytää ilmaisun henkisen ihmisen kautta, se voi ilmaista luonnon välityksellä, se voi tulla henkiolentona puhumaan ihmiselle. Korkein Tietoisuus ottaa kaikkein sopivimman hahmon tiettyä henkilöä varten. Ihmisellä voi olla visio Krishnasta, Shivasta, Jeesuksesta tai Neitsyt Mariasta. Hän voi nähdä kultaisen valokehän ympäröimän Buddhan. Missä tahansa muodossa tuo Korkein Olemus tuleekin, neuvotaan ihmistä antautumaan tuolle Korkeimmalle Olennolle.

Jos on fyysinen opettaja, fyysinen guru, tulisiko ihmisen antautua tuolle henkilölle? Neuvotaan että ihminen ei antaudu tuolle fyysiselle henkilölle, vaan Korkeimmalle Olemukselle joka ilmentää itseään tuon yksilön välityksellä. Kenenkään ei tulisi antautua toiselle ihmiselle, vain Parama Brahmalle. Silloin se on oikein suunnattu ja oikea tie löytyy.

Niinpä joogafilosofiassa sanotaan että lyhin tie oppia tuntemaan Korkein, oivaltaa itsen ääretön jumaluus, tapahtuu hartauden välityksellä. Se tarkoittaa että kehittää rakkautta ja kaipausta Korkeimpaan. Kun tuo rakkaus on herännyt, sydän on auki, kaipaat Korkeinta ja pääset Hänen luokseen nopeasti. Neuvotaan myös että elävät olennot antavat kaikkensa Parama Purusan jalkojen juureen. Tarkoittaako tämä että annat kaikkesi toiselle henkilölle, ihmiselle jota pidät vaikuttavana? Ei, ei, se ei tarkoita tätä. Jos Parama Purusa ilmentää itseään tuo henkilön välityksellä, niin voit antautua Parama Purusalle tuossa tietyssä muodossa. Mutta antaudut vain Parama Purusalle, et millekään persoonallisuudelle, ei millekään henkilölle. Vain Korkeimmalle.

Niinpä antaudut vain Korkeimmalle, ja Guru ei ole muuta kuin tuon Ylimmän Tietoisuuden suora ilmentymä, Hän ei ole mitään vähäisempää.