Koska sielu liittyy sikiöön?


Kun hedelmöityminen tapahtuu, fyysinen struktuuri yhdistyy, jotta muodostuisi erillinen fyysinen ilmenemismuoto. Tämä ilmenemismuoto sitten kasvaa, mutta psyykkis-henkinen sidos kehittyvään olemukseen muodostuu ennen hedehnöitystä, karmallisten tekijöiden ja psyykkisten voimien vuorovaikutuksesta. Hedelmöitymisen tapahtuessa tuo olemus kiinnittyy psyykkis-fyysiselle tasolle ja jää lähelle kehittyvää struktuuria (sikiötä). Toisin sanoen hedelmöitymishetkellä muodostuu psyykkis-fyysinen side. Ennen hedelmöitymistä muodostuu psyykkis-henkinen rakennemalli. Niinpä sielu voi liittyä kehoon varhaisessa vaiheessa, se voi liittyä syntymän hetkellä tai jopa pitää etäisyyttä syntymän jälkeenkin, kunnes tarvittava kypsyys saavutetaan.

Niinpä kehittyvä olento, joka ottaa uuden fyysisen struktuurin, voi olla liittymättä täydelleen tuohon fyysiseen struktuuriin, tai se voi liittyä fyysisen kehityksen varhaisessa vaiheessa. Kummassakin tapauksessa se on liittynyt tuohon struktuuriin psyykkis-fyysisen siteen kautta. Sopiva karminen rakennemalli kehittyy, sopiva fysiologia löytyy.

Jos kehittyvä olemus (sielu) on taipuvainen fyysiseen ilmaisuun, se voi liittyä jo varhaisessa vaiheessa; jos se on vähemmän taipuvainen siihen, se voi olla yhteydessä, mutta liittymättä siihen jopa useiden vuosien ajan. Kun mieli saavuttaa tietyn kypsyysasteen kehittyvässä struktuurissa, sielun on liityttävä tai struktuuri lopulta kuolee. Mutta liittymisajankohta on kyseessäolevan kehittyvän olemuksen oma valinta. Se on kuitenkin liittynyt psyykkis-fyysisellä siteellä tuohon saamaansa fyysiseen struktuuriin.