Ajatuksen avulla ohjatut koneet


- Olen kiinnostunut koneiden ohjaamisesta ajatuksen avulla tarkkailemalla ajatuksia
päähän kiinnitetyillä elektrodeilla ja käyttämällä analysoituja signaaleja laitteiden
ohjaamiseen. Haluaisin tietää täytyykö mennä meditatiiviseen tilaan
kontrolloidakseen koneita. Onko teknologia jossa kiinnitetään elektrodit päähän kuten
EEG:ssä, käytännöllinen tutkimustapa?

Tämä on hyvin mielenkiintoinen alue, ja tämä teknologia voi on monella tapaa auttaa
ihmiskuntaa, mutta sitä voidaan myös käyttää väärin. Koneiden aktivointi ajatuksen
voimalla on hyvin käytännöllinen tekninen lähestymistapa. Tulevaisuudessa ei tarvita
karkeaa teknologiaa, ja monet asiat suoritetaan hienosyisen teknologian avulla, mikä tarkoittaa hyvin herkkien teknisten välineiden aktivointia ajatuksen avulla. Tällä hetkellä tätä alaa voidaan alkaa kehittää käyttämällä karkeampaa teknologiaa, ts. ajatukselle herkkien elektrodien tai antureiden käyttö voi olla aluksi hyödyllistä konkreettisten tulosten aikaansaamiseksi. Mutta kun teknologiasta tulee yhä hienosyisempää, ei tarvita näiden elektronien tai antureiden kiinnittämistä iholle.

Jokaisen henkilön aivoaallot synnyttävät yksilöllisen tunnisteen. Jos
laitteisto on herkkä, se voi erottaa aivoaaltojen taajuuden lisäksi myös
lähetysalueen, ja noiden lähetysten avulla voidaan määritellä yksilölliset tunnisteet. Niinpä
hyvin herkät vastaanottimet voivat tunnistaa tiettyjä taajuuksia, joita tietyt yksilöt
lähettävät ja sitten aktivoida laitteiston noiden tunnisteiden pohjalta. Mutta tähän
tarvitaan joitakin hyvin herkkiä vastaanotinmodulaattoreita. Nykyään käytössä oleva
laitteisto ei ole tarpeeksi herkkää tähän teknologiaan. Vastaanottimet tulee
virittää herkemmiksi ja tehostaa niiden vastaanottokykyä, niin että ne eivät ainoastaan
erota eri taajuuksia vaan myös erilaisia värähtelymalleja tai tunnisteita. Niinpä yksilön
aivoaaltoja ei tulla sekoittamaan muiden aivoaaltoihin eikä tiettyjä ajatuskuvioita, jotka
ovat peräisin toiselta aivojen alueelta, sekoiteta toisiin alueisiin.

Tämä voidaan tehdä ilman ihokontaktia, ja kun tämä teknologia hieman kehittyy, ei  tarvita
edes fyysistä läheisyyttä. Mutta kestää jonkin aikaa ennen kuin tähän päästään.
Nykyään elektrodit ovat hyvä alku, mutta edistyminen on rajallista, kunnes pystytään
rekisteröimään tai vastaanottamaan enemmän. Nykyisin käytössä olevat laitteet
eivät ole tarpeeksi herkkiä eivätkä ne rekisteröi riittävän laajalti. Niinpä jos halutaan
edistää tämän alueen teknologiaa, alue johon tulisi keskittyä on näiden
vastaanottimien parantaminen, niin että ne pystyvät identifioimaan yksilötunnisteet ja
aivoalueet joista tietyt aallot lähetetään. Tätä aluetta tulisi tutkia.

Yksilön joka kommunikoi koneen kanssa, ei tarvitse olla missään transsissa.
Kuitenkin jos henkilön mieli on selkeä ja ajatukset keskittyneet, on paljon helpompi
työskennellä varsinkin aluksi. Henkilö jolla on paljon satunnaisia ajatuksia ja
mieli muissa asioissa, ei aluksi lähetä tarpeeksi selkeää mallia, mutta kun teknologia
kehittyy, tämä ei tule olemaan ongelma. Niinpä sitä voidaan käyttää vammaisten
avustamisessa; se on hyvin ihmisystävällistä, ja tulevaisuudessa tämä teknologia tulee
auttamaan vammaisia hyvin paljon. Sitä voidaan myös käyttää monenlaisiin
teknologisiin kehittelyihin, ja monet työt voidaan suorittaa tulevaisuudessa ilman
fyysistä apua, koska ne voidaan suorittaa mielen avulla. Ja tulee aika,
jolloin tästä teknologiasta tulee vielä hienostuneempaa, ja ihmiset tulevat saamaan paljon aikaan psyykkisellä alueella. Mutta tämä on vasta alkua. Se on hyvin tärkeä alue,
josta tulee suuressa määrin osa ihmisen kehitystä tulevaisuudessa.