Kolme tärkeintä kohtaa tiellä valaistumiseen


- Mitkä ovat kaikkein tärkeimmät kolme kohtaa jotta auttavat meitä saavuttamaan valaistumisen?

Ensimmäinen ja kaikkein tärkein asia on muistaa Parama Purusaa, Korkeinta Tietoisuutta, 24 tuntia vuorokaudessa, ja ettei koskaan unohda, että Hän on kaikkien sisimmäinen Itse. Atman, sielu, on sulautunut Häneen. Vain Hän on olemassa. Antaa silmiensä avautua kaksinaisuuden harhasta ja nähdä pelkästään Parama Purusa, nähdä vain Yksi Todellinen Itse, tämä on ensimmäinen ja tärkein harjoitus, sekä meditaation aikana että muutoinkin.

Toiseksi, kun ehdollistuneet ajatukset nousevat mieleen, ehdollistaen uskomuksiasi, asettaen mieleesi ennakkoluulon, että on olemassa Yksi ja muut, muistuta itseäsi guru mantran avulla (Ananda Sevan meditaatiotekniikka) ja tuo mieli takaisin Yhden tiedostamiseen.

Mieli on jatkuvassa reagointitilassa sisäisiin ajatuksiin nähden. Kun yksi ajatus häipyy, mieli reagoi toiseen ajatukseen. Ajatus nousee samskaroiden (tekojen piilevät vastareaktiot alitajunnassa) vaikutuksesta, sitten mieli reagoi ajatukseen. Jos mieleen nousee ajatus jostakin tapahtumasta, jossa tunnet itsesi syrjäytetyksi tai väärinkohdelluksi, suuttumuksen ajatus nousee mieleen. Jos mieleen nousee ajatus sosiaalisesti hämmentävästä tilanteesta, seuraa siitä ujouden ajatus tai tunne, ja ajatukset reagoivat siihen. Näistä ajatuksista nousee taas toisia ajatuksia. Mieli tuottaa jatkuvasti ajatuksia sen mentaalisesta reagointitaipumuksesta johtuen ja vastareaktiona noihin ajatuksiin. Tämä ilmenee fyysisessä muodossa tekona ja teon vastareaktiona. Tätä kehää ei voida murtaa paitsi hiljentämällä mielen.

Kuinka levottoman mielen voi hiljentää? Tämä johtaa kolmanteen kohtaan: Jatkuva Korkeimman ajatteleminen. Guru mantra johtaa ajatukset Korkeimpaan. Brahma sadhanan tekeminen, Korkeimman ajatteleminen, Yhden Todellisen Itsen ajatteleminen, puhtaan kirkkaan, ehtoja vailla olevan Parama Purusan luonteen, jakamattoman Itsen ajatteleminen.

Mikä tahansa ajatus mikä nousee mieleen Brahma sadhanan aikana on muodostunut tomusta, siitä mistä puuttuu todellinen substanssi, puuttuu todellisuus. Tarkastele sitä sellaisena kuin se on ja siten hajota se. Ainoastaan Itse on todellinen, vain Parama Purusa on olemassa. Vaikka maailmalla on suhteellinen todellisuus, se sisältyy Parama Purusan kehoon. Tämä maailma, maailmalliset tapahtumat ja maailmalliset ajatukset ovat todellisia vain suhteessa suhteellisiin entiteetteihin, joilla ei itsessään ole muuta substanssia kuin että ne ovat peräisin Parama Purusasta.

Kosmos sijaitsee Brahman, Korkeimman Tietoisuuden, mielen sisällä. Sen olemassaolo on todellinen suhteellisessa maailmassa. Mutta kun Purusa tiedostetaan, kosmoksesta tulee epätodellinen. Sillä vain Purusa on olemassa. Prakrtin (Kosmisen Tietoisuuden luovan prinsiipin) leikki tapahtuu Purusan tietoisuuden sisällä. Vain Itse on todellinen. Kaikella muulla on vain jonkinasteista todellisuutta suhteellisten entiteettien suhteellisen luonteen vuoksi. Se ei tarkoita että maailma pitäisi hylätä koska sen suhteellisen luonteen vuoksi, vaan tuntea kaiken todellinen luonne ja luoda mielelle perusta tasapainoon, joka perustuu tietoon Itsestä.

- Onko sulautuminen Jumalaiseen Äitiin sama kuin sulautuminen Parama Purusaan?

Ei ole mitään Jumalaista Äitiä eikä Jumalaista Isää. On vain Itse. Purusa on yksi, puhdas, ilman ominaisuuksia. Yllämainitut ovat ominaisuuksilla varustettuja näkökohtia, vaikka ne auttavatkin mieltä pitämään Jumalaista Olemusta kaikkein rakkaimpana.

Jumalainen Olemus voi ilmentää itseään sopivan muodon kautta, niin että Häneen voi syntyä henkilökohtainen suhde. Tuo sopiva muoto voi olla mikä tahansa. Riippuen henkilön samskaroista Kosminen Olemus ottaa muodon ja ohjaa ihmistä. Tätä ilmenemismuotoa kutsutaan Sadguruksi. Muoto jonka Sadguru valitsee, vaihtelee, mutta tämä ohjaava näkökohta ja kaikki muu maailmankaikkeudessa on Brahman mielen sisällä, Purusan kehon sisällä.

Tosiasiassa vain Parama Purusa on olemassa. Jumalaisella Äidillä, Jumalaisella Isällä, Shivalla, Shaktilla, Kristuksella, Buddhalla, Quan Yinillä on merkitystä vain suhteelliselle entiteetille. Sillä suhteellisen entiteetin tulee löytää tienviitat kohden Suurta, ja niinpä he ovat olemassa suhteellisuuden maailmassa johtaakseen ihmisen pimeydestä valoon. Mutta kun ihminen astuu sisälle Gurun sydämeen, Guru, oppilas ja kaikki muu kadottaa olevaisuutensa ja Gurun todellinen sydän tullaan tuntemaan - se mikä on puhdas, muuttumaton, ikuinen. Silmät auki tai kiinni, se joka tietää tämän, näkee vain yhden ja saman, Yhden Tietoisen Itsen ilman toista. Ei ole mitään toista tässä maailmassa tai tämän maailman ulkopuolella. Ei ole muuta.

Mutta niin kauan kuin ”minä”-tunne on olemassa, on olemassa myöskin muu kuin ”minä”. Niin kauan kuin tämä mielentila on olemassa, on myös Sadguru lukemattomine muotoineen, joita Jumalainen Olemus katsoo tarpeelliseksi ilmentää suhteellisuuden maailmassa.

Mutta mikään näistä ei ole valaistuminen. Valaistuminen saavutetaan, kun ”minä”-tunteesta luovutaan ja se annetaan Gurun jalkojen juureen, oppilas astuu Gurun sydämeen ja luopuu kaikista ”minä” ja ”minun”-tunteista, kaikista uskomuksista, mielen rakennelmista, entisistä käsityksistä, kaikista ajatuksista, kaikesta tiedosta. Kun kaikki nämä putoavat pois Gurun sydämessä, missä ”minä” ja ”Sinä” ovat hävinneet ikuisiksi ajoiksi, jää jäljelle vain Yksi Puhdas Tietoisuus, Itsen Itse, Sadgurun Itse.

- Jotkut sanovat että Sadgurun kuva fyysisessä manifestaatiossaan  heikkenee, siitä tulee enemmän vailla muotoa oleva ilmentymä. Voitko kommentoida tätä?

Kuvat tulevat ja menevät ihmisen elämän kokemusten ja mielen värien mukaan. Kaikki kuvat, jopa valo, ovat kuvia mielessä. Mene sinne, missä ei ole mitään kuvia, ei ajatuksia, ei rakennelmia, ei uskomuksia, ei itseä. Mutta kun ego palaa, ”minä” palaa, tartu Gurun jalkaan, kunnes eräänä päivänä ego ei enää palaa.

Suurin ongelma sadhakalle on se että kun hän istuu meditoimaan, hänen mielensä ja tunteensa ovat niin kiinni maailmassa,  että ne tulevat hänen mieleensä, ja hän näkee vain nämä asiat. Mieli juttelee niitä näitä eikä tietoisuus saa mahdollisuutta. Mieli ei voi pitää edes hienosyistä kuvaa tämän ajatushyörinän vuoksi. Ihmisestä tulee kirjaimellisesti tiedoton tässä ajatushyörinässä. Ja sitten hän muistaa: ”Ai niin, unohdin, että olen tekemässä meditaatiota. Ajattelin niin kovasti sitä ja sitä asiaa, josta olen hermostunut, että unohdin.” Niinpä hän yrittää keskittyä mantraan puolen minuutin ajan. Ja sitten taas ajatus karkaa. Ja taas: ”Voi ei, unohdin. Nyt muistin taas. Oho, onkin aika jo lopettaa.”
Levoton mieli ei voi istua hiljaa. Olisi mukavaa jos olisi joku pilleri, jonka voisi ottaa, jotta mieli ei olisi niin levoton, mutta useimmat pillerit eivät auta ollenkaan. Tarvitaan mielen pitämistä kaikkeuden Ykseydessä. Guru mantra: kaikki on Brahmaa, kaikki on Brahmaa. Vain Brahma on kaiken tekijä. Etäisyyttä tehtyyn tekoon….silloin tunteet eivät lähde mukaan siinä määrin:  jos tehdään tekoja, on tunteita, mutta on myös välimatkaa. Pidetään jatkuvasti mielessä (että Brahma on kaiken tekijä), tämä vapauttaa mielen. Silloin meditaatiossa suurempi osa mieltä pääsee vapaaksi tuosta sidoksesta ja voi tehdä Brahma sadhanaa.

Toinen seikka joka auttaa tyynnyttämään levotonta mieltä on sattvinen ruokavalio (joogan ruokavalio) ja meditaation tekeminen otolliseen aikaan vuorokaudesta. Siksi olen suositellut paincajanyaa (meditaatiota aamulla kello viisi).Jos meditaatiota tehdään silloin kun keho ja mieli ovat tottuneet työskentelemän, mielestä tulee rauhaton. Se on valmis menemään ulos ja tekemään jotain, ja yrität istua hiljaa. Se hangoittelee vastaan sinnikkäästi. Mutta jos meditaatiota tehdään rauhallisina tunteina, hiljaisina tunteina, keskiyön aikaan, aikaisin aamulla, ja jos on nukkumisongelmia, on se erinomainen tilaisuus tehdä meditaatiota. Nuo ajankohdat voivat olla hyvin rauhallisia Brahma sadhanalle.

Nämä vuorokauden ajat ja se, että kerran tai pari kertaa viikossa ottaa pitemmän ajan meditaatiolle, auttavat enemmän kuin voit kuvitella. Henkisen kirjan lukeminen ennen meditaatiota voi myöskin auttaa, kuten myös säännölliset asanat, liikunta, ja kehosta huolehtiminen siten että se ei häiritse sadhanassa. Ja erityisesti kun keho vanhenee, tämä on hyvin tärkeätä, sillä muuten kivut, säryt ja ruoansulatusvaivat häiritsevät mieltä. Niinpä fyysisen kehon kunnosta huolehtiminen, riittävä aika meditaatiolle, guru mantra, Yaman ja Niyaman noudattaminen (joogan 10 eettistä elämänohjetta), henkisen kirjallisuuden lukeminen, mielen pitäminen puhtaana tavoilla joita olen kuvaillut, luovat perustan santosalle (mielen tyyneydelle); kaiken näkeminen omana Itsenäsi ja kaikkien elävien olentojen rakastaminen. Kaikki ovat sinun Rakkaimpasi muotoja. Rakasta kaikkia. Nämä seikat vievät mielen kohden Parama Purusaa.

Tunne suurta myötätuntoa kaikkia eläviä olentoja kohtaan, elä elämäsi palvellen Yhtä Itseä ja kaikkia luotuja olentoja, jotta kaikki voisivat oppia tuntemaan autuuden, jotta kaikki voisivat vapautua kärsimyksestä.