Karman laki ja henkiparantaminen


Ensinnäkin on sanottava, että henkiparantamisella ja fyysisellä parantamisella ei ole eroa. Molemmissa tapauksissa kyseessä on voiman käyttäminen fyysisen tilan muuttamiseksi. Toiseksi henkiparantajia on monenlaisia, ja se mitä sellaisen käsittelyn aikana tapahtuu, ratkaisee, mikä on tulos ja mitä samskaroille (teon piilevä vastareaktio; karma) tapahtuu.
Kun henkilö saa kyvyn parantaa toisten sairauksia, tapahtuu tiettyjä ilmiöitä. Parannettavan tulee saada tavalla tai toisella positiivista mikrovitaa. Tämä voi tapahtua lääkkeen, hieromisen, käden tai pelkän katseen välityksellä. Se voi myös tapahtua ilman fyysistä kontaktia hienosyisen ajatuksen inferenssiaaltojen välityksellä. Kaikki nämä menetelmät voivat välittää voimaa, joka parantaa ihmisen fyysisen kehon. Siis välitettiinpä tuo voima mielen suprapsyykkisten ajatusaaltojen kautta, fyysisen käden kautta tai jonkun lääkkeen avulla, sama prosessi tapahtuu. Henkilön kehoon  on tehty vaikutus, joka antaa sysäyksen positiivisen muutoksen suuntaan. Voiman vastaanottaneen henkilön psyykkinen ja fyysinen tila muuttuvat.

Potilaan samskara on saanut aikaan jonkin  ongelman, vaikkapa huonot keuhkot. Käsittely joko voi parantaa potilaan tilaa tai ei, riippuen karmallisista tekijöistä. Jos potilaan tila paranee, mutta alkuperäistä syytä (samskaraa) ei ole poistettu, potilaan oireet voivat poistua, mutta pian ilmaantuu joku toinen yhtä vaikea vaiva. Ja kun se on parannettu, ehkäpä  syntyy ongelmia psyykkisellä tasolla tai henkilö joutuu elämässään johonkin kriisitilanteeseen, ja niin edelleen, kunnes samskara on ilmentynyt täydellisesti, tai sen alkusyy on poistunut. Siispä muoto voi muuttua, mutta tilanne jatkuu edelleen.  Niinpä kun henkiparantaja tai lääkäri parantaa jonkun sairauden, se ei välttämättä tarkoita sitä, että lopullinen parantuminen on tapahtunut. Samskara ilmentää itseään vain eri muodossa.

On hyvin harvinaista että henkiparantaja todellakin parantaa alkusyyn, ellei sitten henkilö  ole halukas ja valmis purkamaan alkuperäisen  syyn. Useimmiten sairaus vain muuttuu tai oireet muuttuvat. Satunnainen parantuminen voi tapahtua, mutta useimmiten samskara vain löytää uuden ilmauksen, kunnes henkilö on valmis kohtaamaan sen ja muuttumaan. Harvoina kertoina tämä voi tapahtua positiivisen mikrovitan saamisen yhteydessä. Koko psyykkinen kenttä voi muuttua ja henkilö paranee jostakin tietystä sairaudesta.

Ajatellaan että henkilö on käyttänyt runsaasti alkoholia. Hän joi unohtaakseen ongelmansa. Nyt hänellä on maksavaivoja. Hän menee lääkäriin tai parantajan luo, mutta paraneeko hän? Lääkäri sanoo, että maksa on huonossa kunnossa; noudattakaa tätä ja tätä ruokavaliota, välttäkää alkoholia ja ottakaa tätä lääkettä kahdesti päivässä. Jos potilas noudattaa tarkoin ohjeita, hän saattaa parantua. Mutta jos hän taas ratkeaa juomaan hukuttaakseen tuskansa, hän ei parane. Jos hän ei ryhdy juomaan, mitä tapahtuu? Hänen täytyy kohdata itsensä selvin päin, niin että alkuperäinen syy, esim. suru kuolleesta lapsesta tai muu vastaava, voi nousta pinnalle ja se saadaan käsiteltyä ja häviämään.

Jos hän menee henkiparantajan tai gurun luo, joka sanoo: älä murehdi, asettaa käden tämän maksan päälle ja sanoo: älä juo, voi tulos olla sama. Positiivinen mikrovita nopeuttaa parantumista ja vahvistaa mieltä ja kehoa. Mutta jos alkusyy jää selvittämättä, tulee se ilmentymään uudelleen.
Voi käydä niin, että parantaja ottaa itselleen potilaansa kärsimykset ja kantaa taakan potilaansa puolesta. Näin voi käydä, ja ne, jotka kevytmielisesti ryhtyvät parantamaan tietämättä mitä tekevät, tuntematta Prakritin (luonnon) lakeja, voivat joutua vakaviin vaikeuksiin. Mutta jos he noudattavat Prakritin lakeja ja antautuvat Korkeimmalle Tajunnalle, tätä ei tapahdu, elleivät he itse valitse tuota taakkaa. Heitä parannetaan monilla hienosyisillä tavoilla, jotta he voisivat kehittyä edelleen. Ilman apua ei kukaan pääse eteenpäin. Korkein toimii monin tavoin hyväksesi, jopa fyysisellä alueella. Hän voi käyttää henkilöä, lääkettä tai pelkästään suoraa kokemusta. Ole aina valmis vastaanottamaan Hänen armonsa.