Henkisyys ja seksuaalisuus


- Haluaisin tietää mikä on henkisen puhtauden ja ihmisen seksuaalisuuden välinen suhde ja mikä osuus on eri kulttuureilla seksuaalisuudessa ja moraalisuudessa.

Tässä on kaksi asiaa, ensinnäkin ns. moraalisuus joka tarkoittaa tietyn yhteiskunnan kulttuurisia sääntöjä, seikkoja joita ihmisille on opetettu oikeaksi ja vääräksi. Toiseksi on käytännön taso: mikä on sitä mikä johtaa kohden Parama Purusaa (Korkeinta Tietoisuutta) ja mikä on sitä mikä ohjaa ihmistä siitä poispäin; mikä ohjaa ihmisten askelia oivaltamaan olemassaolonsa todellisen luonteen ja mikä hukuttaa heidät syvemmälle harhaan. Nämä ovat nuo kaksi näkökohtaa, jotka joissakin tapauksissa ovat päällekkäisiä, joissakin taas kaukana toisistaan.

Seksuaalisuuteen liittyy sekä käytännöllinen toiminta  ja psykologinen vaikutus. Lisäksi seksuaalienergian käyttämisen ja henkisen heräämisen välillä on vastaavuussuhde. Voidaan todeta että ihmisen seksuaalisuus on hyvin vaihtelevaa, monimuotoista. Ihmisrodulla seksuaalisuudella on biologinen funktio lajin säilyttämiseksi. Tämä seksuaalinen funktio pohjautuu lajin perusviettiin, se ei ole kulttuurista, se on universaalista ja yhteydessä hengissäpysymisviettiin ja lajin säilymisviettiin. Se on geneettistä ja se on kaikkien lajien, ihmisrotu mukaan lukien perusvietti. Se on hallitseva vietti, niin että kun väkiluku vähenee, ihmisten seksuaalivietti kohoaa. Heidän psykologinen ominaisuutensa lastensaamiskykyyn suurenee. Niissä kulttuureissa joissa on tarve lisätä väkilukua pidetään äitiyttä suuressa arvossa. Äitejä jotka synnyttävät monta lasta, kunnioitetaan.

Kulttuureissa tai tilanteissa, joissa väkiluku on maksimissaan ja ihmisiä on liikaa, voidaan havaita että seksuaalivietti vähenee. Voidaan myös havaita että lasten synnyttämistä ei juurikaan arvosteta. Sellaisissa kulttuureissa on taipumusta sodankäyntiin ja korostetaan aggressiivisuutta kunnes väkiluku vähenee. Niinpä tämä asia liittyy  lajiin, lajin säilymiseen ja lisääntymiseen. Tämä on yksi näkökohta.

On toinen näkökohta ja se on henkilökohtainen. Jokaisella ihmisellä on seksuaalivietti ja eri ihmiset kokevat sitä enemmän tai vähemmän riippuen monista tekijöistä: kulttuurisista, biologisista ja psykologisista. Kaikki nämä muovaavat yksilöllisen profiilin. On sanottu että ulospäinsuuntautuvat seksuaalienergiat jotka käytetään lastenhankkimiseen ja seksuaaliseen nautintoon voidaan säilyttää kehossa niin että sama elinvoima käytetään kulakundaliinin (ihmisen selkärangan alapäässä uinuva henkinen voima) herättämiseen eräänlaisena ravintona tälle voimakkaalle henkiselle energialle kun se herää. Kulakundaliini vie paljon energiaa, ravintoa. Se on hyvin aktiivinen ja dynaaminen voima. Mieli tulee ruokkia hyvin ja sitä ruokitaan ojaksen avulla. Tätä muodostuu imunesteestä, jonka määrää on lisätty siemennestettä pidättämällä miehillä, ja naisilla sitä muodostuu sukuelinten nesteistä, vitaalienergiasta, kun sitä vedetään sisällepäin sen sijaan että sitä käytettäisiin hedelmöittymiseen.

Tämä on biologinen toiminto. Mutta on niitä jotka rajoittaisivat biologisen toiminnan monilla seksuaalisuuteen liittyvillä uskonnollisilla käsityksillä. On monia uskonnollisia ja kulttuurisia näkemyksiä. Niillä joko saattaa olla jonkinlaista pohjaa tai ei, mutta ne perustuvat uskomuksiin joita ihmisillä on seksuaalisuudesta. Näistä on kehittynyt tiettyjä  käsityksiä, rituaaleja ja harjoituksia jotka paikalliset tavat hyväksyvät ja harjoituksia joita ne ehkäisevät.

Mutta sanoisin että seksuaalisuus ja todellinen henkisyys eivät ole yhteensovittamattomia. Seksuaalienergia on avain henkiseen vitaalisuuteen kuten se on avain kehon vitaalisuuteen. Jos sitä käytetään väärin, elinvoima laskee, fyysinen, psyykkinen ja henkinen elinvoima. On monta tapaa jolla sitä voidaan käyttää väärin. Kun seksuaalienergia on pidätetty eikä sille ole annettu sopivaa ilmaisutapaa/purkamistietä, voi muodostua energiatukos joka voi aiheuttaa tiettyjä psykologisia ja fysiologisia vaikeuksia. Niinpä jos seksuaalienergia pidetään sisällä, jos noudatetaan pidättyvyyttä, tulisi olla rakentava purkamistapa elämänenergialle – rakentava toiminta maailmassa. Tämä vitaalienergia tulisi suunnata rakentavaan toimintaan maailmassa, toimintaan joka avaa mielen ja sydämen, muuten ihmisestä tulee sulkeutunut ja sisäänpäinkääntynyt seksuaalisesti ja psykologisesti. Siispä jos harjoitetaan pidättäytymistä, tulee harjoittaa myös pyyteetöntä palvelua, antaa itsestään muiden hyväksi. Tällä tavoin pidättäytymisellä ei ole huonoa vaikutusta.

Jos henkilö on aktiivisessa seksuaalisessa kanssakäymisessä, useimmissa kulttuureissa siihen liittyy tiettyjä rajoituksia. Tämä johtuu kahdesta syystä. Ensinnäkin ihmisen psykologiasta ja toiseksi lapsiin liittyvästä vastuusta. Jos suhde on molemminpuolinen, ihmiset ovat sitoutuneet, niin molemmat osapuolet kasvattavat lapset. Muuten naiset kasvattavat lapset yksin ja miehet eivät ota mitään vastuuta. Tämän estämiseksi on luotu avioliittojärjestelmä, joka sitoo miehen naiseen ja lapseen. Tätä tarkoitusta varten on hyvin tärkeätä korostaa avioliittoa. Jos lapset syntyvät tilanteeseen jossa isä ei sitoudu millään lailla, äiti ja lapsi ovat riskitilanteessa. Sillä tiettyinä aikoina he ovat hyvin haavoittuvia, naisen on vaikeata olla yksin, ansaita elantonsa raskauden aikana ja kun lapsi on pieni, liian vaikeata. Miehen tulisi sitoutua. Siksipä suosittelen että seksuaalisuhteisiin ei ryhdyttäisi ilman sitoutumista, niin että kukaan nainen ei löytäisi itseään tuosta kurjasta tilanteesta. Tämä on naisen ja lapsen hyvinvoinnin vuoksi. Ja ajanoloon myös miesten hyvinvoinnin vuoksi, sillä heille tekee hyvää olla vaimon ja lapsen kanssa ja sitoutua. Mutta monet miehet, eivät yhdessä vaan monessa kulttuurissa pelkäävät sitoutua. Niinpä tulisi olla kulttuurisia sääntöjä joissa vaaditaan että mies sitoutuu, jos hän on seksuaalisuhteessa naiseen, niin että ottaa vastuun lapsesta ja äidistä. Siksi mielestäni seksuaalisuuden tulisi liittyä avioliittoon  ja vapaata seksiä ei tulisi rohkaista.

- Näyttää siltä että patriarkaalisissa kulttuureissa ylikorostetaan neitsyyttä syystä että  nainen nähdään pikemminkin miehen omaisuutena kuin että todella arvostettaisiin neitseellistä puhtautta. Vaikuttaa siltä että (meidän kulttuurissamme) tietyssä määrin neitsyys ei ole käytännöllistä ja seksuaalisuhteita solmitaan, koska ihmiset opiskelevat ja menevät naimisiin paljon vanhempina, kun taas  toisissa mennään naimisiin jo teini-iässä.

Pitää paikkansa. Mutta tässä on kaksi näkökohtaa. Ensinnäkin morsiamen neitsyyden omaisuusarvo patriarkaalisessa yhteiskunnassa  - tämä on itse asiassa historiallinen tosiseikka. Se pitää paikkansa ja se kuvaa sitä huonoa kohtelua jota naiset ovat kokeneet patriarkaatin alaisina, sillä heitä on kohdeltu tavarana jonka voi omistaa ja jota ei tarvitse kunnioittaa itsensä vuoksi. On vieläkin olemassa kulttuureita joissa naisen arvo naimakaupassa määräytyy hänen neitsyydestään. Tämä on ollut käytäntö, mutta maailma muuttuu ja nuo tavat jäävät pois.

Toinen näkökohta on se että jos ihmiset eivät mene naimisiin kuin vasta  lähes kolmekymppisinä, ei voida olettaa etteikö heillä olisi koskaan ollut sukupuolisuhteita. Tämä on tyyli läntisessä kulttuurissa näinä aikoina ja jopa idässä ollaan menossa tähän suuntaan. Mutta sanoisin että en pidä tästä, koska ihmisten sydämissä asuu yksinäisyys ja heidän perustarpeensa eivät tule tyydytettyä tällä lähestymistavalla. Tämä on seurausta siitä että yhteiskunta on kadottanut tasapainon. Tämän johdosta monet yhteiskunnalliset rakenteet murtuvat ja ihmiset huomaavat olevansa yksin ja omillaan. Ne jotka ovat terveitä ja voimakkaita, pystyvät pitämään huolta itsestään, mutta jos he hiukankin  lipsahtavat, he huomaavat olevansa pulassa.

Tämä ei ole ihmisarvon mukaista. Ihmiset ovat kehittyneet eläen perheessä, yhteisössä, ei yksin eristyneinä ryhminä tai yksilöinä, pitäen huolta itsestään ilman lähimmäisten tukea. Tapa mennä naimisiin myöhemmällä iällä ei ole seurausta pelkästään opiskelun vaatimasta ajasta. Opiskella voi vaikka on naimisissa, vaikka on lapsia. Jos on riittävästi tukea, voidaan opiskelua jatkaa. Ei ole tarvetta lykätä naimisiinmenoa myöhempään ajankohtaan. Mutta jos ketään ei ole lähelläsi auttamassa sinua lastenhoidossa, perustamassa koita, ja jos menet naimisiin, on se este ja niinpä naimisiinmenoa lykätään. On totta, monet eivät halua lapsia nuorella iällä, mutta heidän ei tarvitse hankkia niitä. He voivat hankkia lapsia myöhemmin, mutta kun he opiskelevat ja  aloittelevat uraansa, voivat he silti olla naimisissa.

Jos joku on joskus yhden kanssa ja sitten toisen kanssa, ja sitten kolmannen kanssa eikä ole mitään sitoutumista, ei mitään vakiintumista ja silti ollaan seksisuhteissa, se synnyttää negatiivisen psykologian, jossa ihmiset käyttävät hyväksi toisiaan ja missä ei tapahdu sydämen ja sielun aitoa avautumista.  Sillä jos sydän ja sielu ovat avoinna toiselle, joka ei sitoudu, se voi olla hyvin tuskallista. Ihmisen tarpeita ei tämä tapa tyydytä. Tulisi sitoutua ennen seksuaalista avoimuutta, niin että ihmisen haavoittuvuus, täydellinen antautuminen ja rakkaus partneriin voidaan kokea ilman pelkoa että toinen jättää.

Niinpä suositukseni on että yhteiskunta kannustaa sitoutumista suhteissa ja että seksuaalisuus on olennainen osa tätä sitoutumista, eikä lelu jolla leikitään. Sillä ihmiset eivät ole leluja. Kehittyköön rakkaus ihmisten välille, kaivatkoon he toinen toisiaan ja sitoutukoon. Niin että kun ihminen on seksuaalisuhteessa, on hänellä tunne että hän voi antaa kaikkensa, ei varauksella, ei vaan sillä hetkellä, vaan että  hän voi antautua partnerilleen aivan kuten Parama Purusa tulisi hänen elämäänsä. Niin että hän voi kokea mielen ja hengen täyden avoimuuden toisen ihmisen kanssa, ilman pelkoa, ilman katkeraa pettymystä. Tämä ei kuulu tämän kulttuurin arvomaailmaan ja luonnollisesti tätä tulee soveltaa aikaan, paikkaan ja henkilöön, mutta tämä on paras lähestymistapa.

Minusta avioliittoja ei pidä järjestää, sillä kun toinen on valinnut partnerin etukäteen ja kahden ihmisen tulee muuttaa yhteen tuskin toisiaan tuntien eikä mitään kiintymystä ole heidän välillään; elää kuten mies ja vaimo ja olla seksuaalisuhteessa tässä tilanteessa, ei se ole myöskään paras tilanne ihmisen kehittymiselle. Ei idän systeemi eikä lännen systeemi tyydytä ihmisten tarpeita. Tulee kehittää uusi systeemi. Kun maailman ihmiset tulevat lähemmäksi toisiaan ja yhteiskunnat yhdistyvät, tulee omaksua uusi systeemi joka antaa arvon perheelle ja heimolle ja lisää kunnioitusta ihmisten välille. Jääköön seksuaalisuus avioliiton sisälle.

- Länsimaisessa yhteiskunnassa on tilanne sellainen että naisilla on seksuaalisia suhteita avioliiton ulkopuolella, tai että heillä on mahdollisuus siihen, koska yhteiskunta sen hyväksyy. Tarkoittaako tämä että miehet ja naiset eivät voi saavuttaa henkistä puhtautta?

Nähdäkseni nämä kaksi asiaa eivät liity toisiinsa. Henkinen puhtaus on seurausta siitä että noudattaa Yamaa ja Niyamaa ja tekee sadhanaa säännöllisesti, ajattelee Korkeinta niin että mieli puhdistuu, että näkee pyhyyden kaikkialla ja kaikissa kokemuksissa. Sillä ei ole merkitystä onko ihminen prostituoitu tai neitsyt, sillä ei ole mitään tekemistä henkisen puhtauden kanssa. Jos prostituoitu näkee Jumalan kaikessa ja kohtelee kaikkia olentoja rakkaudella ja myötätunnolla, ajatellen Korkeinta päivin öin, niin vaikka hänen osansa elämässä on olla prostituoitu, hänellä on henkistä puhtautta. Ja jos suuri joogi korkealla Himalajan vuoristossa voi ainoastaan nähdä toisten vikoja ja ajattelee niitä öin ja päivin, ei hänellä ole henkistä puhtautta, vaikka hän on pidättäytynyt seksistä monen vuoden ajan. Nämä kaksi asiaa eivät liity toisiinsa.

Itse asiassa on niitä jotka pidättäytyvät seksuaalisesta kanssakäymisestä, mutta joidenka mielet karkeutuvat johtuen ojaksen liiallisesta kehittymisestä ilman oikeata purkamistapaa. Se että pidättäytyy enemmän, ei ole merkki henkisestä kehityksestä. Tämä on ollut shastrojen (pyhien kirjoitusten) väärinkäsitys. Korkeimman ajatteleminen on se tekijä joka tuo henkistä kehittymistä. Tantrassa kaikki mielen ja kehon halut muunnetaan, ei tukahduteta, ei paineta alas, vaan muunnetaan. Et muuta lyijyä kullaksi pakottamalla sen olemaan muuta kuin se on. Annat sen olla kaikkea mitä se on ja sen ytimen sydämestä vedät esiin kullan ominaisuudet ja muunnat aineen. Samaten et tukahduta ihmisen haluja vaan valjastat ne siten että kehittyy jatkuva ajatustenvirta Korkeimpaan, ja kehon ja mielen kaipuut muuntuvat  hankkimalla tietoa kaipuusta Korkeimpaan. Tämä on tantran tie, ei tukahduttaminen eikä hillitseminen, vaan muuntaminen.

Seksuaalisuus on lajille tarpeellista biologista toimintaa. Siinä ei ole mitään moraalitonta tai likaista yhtään sen enempää kuin syömisessä tai juomisessa. Mutta jos on ahmatti ja ajattelee vain kuinka saisi enemmän ja enemmän ruokaa, ei se edistä henkistä kehitystä. Eikä myöskään kehon nälässä pitäminen.  Ruoantarpeen oikea ymmärtäminen, tasapainoinen lähestymistapa ja Korkeimman ajattelu kehittävät terveen kehon ja terveen mielen, niin että sadhanaa voidaan tehdä menestyksellisesti. Sama koskee seksuaalisuutta ja seksuaalista halua kuin myös muita kehon haluja. Tämä on Brahmacaryaa.