Energia, aine ja mikrovita


Anandamaetreyii: Tämä on mielenkiintoista, sen sijaan että Baba alkaisi puhua, hän sanoi: ”Tule tänne, istu syliini. Mitä se on, jos kosketan sydäntäsi?” Tunsin Hänen laittavan kätensä sydämeeni. Hän sanoo:”Onko se energia vai mikrovita?” Hän sanoo:”Mikrovita”.

K: Miltä se sinusta tuntuu?

Anandamaetreyii: Hän sanoo, että kommunikoin mikrovitan kautta. Tunnen Hänen energiansa.

K:  Miksi me nimitämme sitä energiaksi? Johtuuko se siitä, että emme osaa erottaa toisistaan mikrovitaa ja energiaa?

Nimitätte sitä energiaksi mutta se ei ole energiaa, koska se kulkee mielen aalloilla. Se on psyykkistä energiaa.Tämä energia, ajatusenergia, henkisen virtauksen energia käyttää mikrovitoja mediana. Toinen energia, materiaalinen energia ei kulje mikrovitojen avulla, vaan sitä kannattelee viisi perustekijää. Siten on kahdentyyppistä energiaa: mentaalista energiaa, joka käyttää hyväksi mikrovitoja ja fyysistä energiaa, joka käyttää hyväksi viittä perustekijää.

Kumpikin näistä energioista on Kosmisen Mielen emanaatiota ja kumpikin on Kosmisen Mielen ilmausta. Niiden välillä on yksi ero: toinen on syntynyt evoluution sisäänpäin suuntautuvassa vaiheessa ja toinen on syntynyt evoluution ulospäin suuntautuvassa vaiheessa. Kun lämpöä vapautuu aineesta, kun puuta poltetaan takassa ja lämpöä syntyy puusta, se ei ole ainetta, vaan se on energiaa, joka on syntynyt aineesta. Se syntyy evoluution ulospäin suuntautuvassa vaiheessa ja sitten se vaikuttaa fyysiseen maailmaan, ei psyykkiseen maailmaan. Siten energia on aineen sivutuote. Kun aine hajoaa tai muuntuu, siitä tulee energiaa. Mutta kun energia tiivistyy, tapahtuu erilainen prosessi, jossa aine muuttuu biokemiallisesti ja syntyy mikrovitoja. Siten aine vapauttaa kahdentyyppistä energiaa: toinen on fyysistä energiaa ja toinen mikrovitoja eli psyykkistä energiaa, elämänvoimaa. Se on mentaalista. Siispä mielen alkeisrakenneosa on syntynyt aineesta. Elävä voima on peräisin aineesta.

Fyysinen energia on myös peräisin aineesta mutta ei saman prosessin kautta. Sitä syntyy materiaalisen voiman hajoamisen tai muuttumisen kautta. Jos halkaiset atomin, saat fyysistä energiaa. Jos poltat puuta, saat fyysistä energiaa lämmön ja valon muodossa. Niinpä prosessissa, jossa energiaa tuotetaan aineesta, on hienosyisempää materiaalisen substanssin kehittymistä. Kun puuta poltetaan, kun atomi halkaistaan syntyy puhdasta, karkeaa energiaa. Fyysisellä alueella siitä syntyy lämpöä ja valoa. Niinpä siitä mikä on karkeaa, tulee hienosyisempää mutta se ei seuraa koko evoluutiovirtaa eläväksi voimaksi asti. Sensijaan se vapautuu energiana fyysiselle alueelle aineen transmutaation kautta.

Mikrovitan kehitys tapahtuu toisin. Sitä syntyy aineen tiivistyessä. Jos se vapautuu aineesta, niin vapautuessaan materiaalinen substanssi itse muuttuu. Mutta se ei muutu vapauttamalla fyysistä energiaa, vaan siitä tulee elävää substanssia ja se liittyy mielen ainekseen. Tuo mielen aines on koostunut mikrovitoista. Siten ne kumpikin ovat energiamuotoja eli materiasta vapautunutta substanssia. Toinen on psyykkistä ja toinen fyysistä. Fyysinen tarkoittaa että se vielä toimii viiden perustekijän alueella. Karkeutuminen vähenee ja viiden perustekijän koostumus muuttuu. Rajasinen ja sattvinen elementti alkavat vallita ja niin materiaalisesta substanssista tulee energiaa. Sitten tuo energia voi ilmentyä käyttämällä hyväksi viittä perustekijää. Eetteritekijässä se on karkeaa energiaa. Sitten siitä voi tulla lämpöä kaasumaisessa tekijässä ja valoa valotekijässä. Siten gunien tasapaino muuttuu ja vapautunut energia ilmenee hienosyisempinä tekijöinä.

Sitten jälleen substanssi muuntuu aineesta muiksi vähemmän karkeiksi tekijöiksi ja tämä transmutaatioprosessi aineesta energiaksi luovuttaa fyysistä energiaa, joka on käytettävissä fyysisiin tarkoituksiin fyysisessä maailmankaikkeudessa. Tällä tavoin fyysistä maailmankaikkeutta voidaan muuttaa ja gunien tasapainoa siirtää ja siihen vaikuttaa. Kun tätä energiaa käytetään, aine muuttuu jälleen. Siispä jos energiaa käytetään käytännöllisellä tavalla, monia asioita voidaan tehdä fyysisen maailmankaikkeuden muuttamiseksi. Se on kuin lapio maassa: sen avulla voidaan muuttaa fyysistä maailmankaikkeutta. Sen ominaisuudet ovat fyysisiä ja se toimii viiden perustekijän alueella, mutta se on hyvin rajasinen, joten se voi toimia fyysisessä maailmankaikkeudessa. Siispä rajoguna hallitsee energiaa ja se toimii fyysisessä maailmankaikkeudessa. Se on vapautunut aineesta. Viisi perustekijää kehittyvät ja sitten kun aine tai kiinteä tekijä joutuu tekemisiin hienosyisemmän tekijän, kuten tulielementin kanssa, silloin puu palaa ja energiaa vapautuu. Energiasta voi tulla lämpöä, mutta se voidaan muuntaa moneksi eri elementiksi, jos sitä hyödynnetään oikealla tavalla.

Veden pudotessa sen voima, kun se osuu vesirattaaseen, voi panna vesirattaan pyörimään ja sitten siitä syntyvällä kitkalla voidaan tuottaa energiaa. Tuota energiaa voidaan jälleen hyödyntää fyysisen maailmankaikkeuden hyväksikäytössä. Siten voidaan saada aikaan monia asioita. Ne voivat olla televisioita, puhelimia, niin monia muutoksia pystytään tarkoituksellisesti tekemään hyväksikäyttämällä energiaa. Se pystyy pitämään talon lämpimänä sydäntalvella. Se voi muuttaa niin monia asioita fyysisen teknologian kehittyessä. Mitä on fyysinen teknologia? Se on kyky valjastaa ja hyväksikäyttää energiaa. Kun se on täysin kehittynyt, kaikenlaisia asioita voidaan suorittaa fyysisessä maailmankaikkeudessa. Fyysinen maailmankaikkeus voidaan muuttaa täysin.

Mikrovita on erilainen energiamuoto. Se on elämänvoimaenergiaa. Se sijaitsee psyykkisellä alueella ja ideat kulkevat mikrovita-aalloilla. Mikä kontrolloi näitä fyysisiä energioita, kun ne vapautetaan, valjastetaan ja kanavoidaan muuttamaan fyysistä maailmankaikkeutta? Mikä kontrolloi tätä fyysistä energiaa? Mikrovitat. Ideat kontrolloivat fyysistä energiaa. Mieli kontrolloi fyysistä energiaa. Tämän maailmankaikkeuden luonnonlaki tai operatiivinen periaate on se, että hienosyisempi energia kontrolloi vähemmän hienosyistä energiaa. Ja mikrovitat, ideat jotka kulkevat mikrovitojen inferentiaaliaalloilla, kontrolloivat aineesta vapautuneita fyysisiä energioita kanavoiden ja järjestellen niitä säännöstelläkseen ilmentynyttä maailmankaikkeutta.

Jos teknologiaa aiotaan soveltaa menestyksellisesti, täytyy olla riittävästi mentaalista energiaa, riittävästi mikrovitoja, riittävästi ideoita energian suunnitteluun ja kontrollointiin tai muutoin tulokset tulevat olemaan tuhoisia. Niinpä jos fyysistä energiaa vapautetaan suuria määriä ilman psyykkistä kehittyneisyyttä, tulee tilanteesta vahingollinen. Sentähden yhteiskunnan on oltava henkisesti kehittynyttä voidakseen asianmukaisesti käsitellä teknologiaa. Vasta sitten kun on enemmän mentaalista kehitystä, suurempaa käsitteiden ja ideoitten kehitystä, mielen hienosyisyyttä ja mikrovitojen rikastumista voidaan fyysistä maailmankaikkeutta muuttaa rakentavalla tavalla.

Mikrovita käyttää mediana rakkautta. Rakkaus on maailmankaikkeuden todellinen olemus. Mitä on rakkaus? Onko se koostunut energiasta vai mikrovitoista? Se on maailmankaikkeuden todellinen substanssi. Liima joka pitää koko maailmankaikkeuden koossa, on rakkaus. Se on puoleensavetävä voima. Kun pieni tulee kosketukseen Suuren kanssa, pieni joutuu rakkauden valtaan. Juuri Parama Purus’an rakkaus saa Hänet syleilemään koko ilmentymistä ja tuo kaiken kehittyvän Hänen luokseen. Tuo puoleensavetävä voima on rakkaus. Mikä on tämä rakkaus, joka vetää pientä Suuren puoleen, Suurta pienen puoleen, mikä on koko kosmologisen järjestyksen sitova periaate? Jos tarkastelee asioita syvällisesti, jos henkilön kolmas silmä on avautunut, niin katsoessaan ympärilleen hän ei näe edessään fyysisiä kohteita. Hän näkee itse rakkauden yhdistämän kokonaisuuden. Hän näkee, että Kosminen Olento, jumalainen rakkaus on kaikki, kaikkialla, ja koko olemassaolo on rakkauden aikaansaamaa, se on olemassa rakkaudesta, rakkauden kautta ja rakkauden tähden. Hän näkee, että koko tämä maailmankaikkeus on tehty yhdestä substanssista, yhdestä olemassaolosta, yhdestä ilmentymästä ja pysyy koossa rakkauden avulla, on olemassa rakkauden tähden ja rakkaudessa. Mitä on tämä rakkaus? Se on se liima, se substanssi, josta koko tämä maailmankaikkeus on koostunut. Se on tietoisuuden todellinen luonne. Niinpä rakkaus ei ole mikrovita eikä energia vaan vielä hienosyisempi ilmaus. Se on tietoisuuden media. Mikrovita on mielen media, energia on fyysisen maailmankaikkeuden media ja rakkaus on tietoisuuden media. Niinpä jos kosketan sinua, mitä se on?

K: Mikrovita.

Mikrovitaa käytetään kommunikoitaessa psyykkisesti, mutta se on myös rakkautta. Henkinen kosketus kulkee rakkauden aalloilla. Tietoisuus liikkuu rakkauden ollessa mediana. Kun sillä on mentaalinen ilmaisu, sillä on myös mikrovitoja. Mutta tietoisuus liikkuu suoraan rakkauden avulla. Siispä kun Baba on lähellä, mitä tunnet? Tunnet rakkautta. Niinpä sanat välitetään ideoitten ollessa mediana ja ideat välitetään mielen ollessa mediana. Mikrovita koskettaa mieltä, mutta rakkaus koskettaa sydäntä. Tietoisuus koskettaa tietoisuutta median ollessa rakkaus.