Avaruusmatkustus


- Olet maininnut, että fyysinen alus voidaan kuljettaa psyykkiselle alueelle erityisen
teknologian avulla. Mihin lokaan (Kosmisen Mielen tasoon) alus joutuu?

Puhut interdimensionaalisesta, eri ulottuvuuksien välillä tapahtuvasta matkustamista. Se on mahdollista, tietyt ulottuvuuksien väliset olennot tekevät sitä. Olen kertonut, että aika ja avaruus eivät ole lineaarisia. Oletetaan että on pallo, ja pallon pinnalta katsottuna näyttää siltä, että kuljet suoraa linjaa pitkin, mutta todellisuudessa se kaareutuu. Niinpä jos aloitat kohdasta A ja kuljet pallon ympäri, palaat kohtaan A. Se ei ole lineaarinen matka.

Mutta pallon pintaa pitkin kulkevan reitin lisäksi voidaan kulkea pallon keskustan kautta sen
halkaisijaa pitkin vastakkaiselle puolelle ja palata takaisin. Aika ja avaruus ovat kuin
kaksi päällekkäistä samankeskistä palloa. Keskipisteessä ei ole ulottuvuutta. Keskuksessa ne ovat eriytymättömiä, ne ovat yksi ja sama; aika ja avaruus ovat yhtä. Mutta kun Parama Purusan todistajuus alkaa ilmentyä, Kosminen Mieli alkaa eriytyä  tekijä-tunteeksi (Aham) ja kokemuksen havainnoijaksi (Citta).

Kun tätä Kosmisen Mielen havainnointia tapahtuu, ajan ja avaruuden suhde eriytyy.Ne alkavat vetäytyä erilleen. Niiden pallot ovat eriytyneet tässä vaiheessa. Ja kun Kosminen Olemushavainnoidessaan olemassaoloaan cittassa alkaa todistaa ajan ja avaruuden eriytymistä, syntyy aika, avaruus/tila ja todistava entiteetti.

Aika, paikka ja henkilö. Niinpä tästä eriytymisestä jatkuu näiden pallojen kehitys, ja niinpä fyysisessä maailmassa näyttää olevan lineaarinen aika ja lineaarinen
avaruus, missä voit aloittaa kohdasta A ja kulkea suoraviivaisesti kohtaan B tietyn ajan
kuluessa. Näin ajasta tulee lineaarinen ja tilasta tulee lineaarinen
ulottuvuudeltaan. Mutta tämä on harhakäsitys, aivan kuten henkilö maanpinnalla
tuntee kulkevansa suoraan, kun hän matkustaa 4000 mailia maapallolla eri paikkaan.

Mutta matka ei ole suoraviivainen vaan kaareva, vaikka se näyttää suoraviivaiselta.
Samoin aikaa näyttää kuluneen 15 tuntia, mutta tämän ajan huomataan hieman
vääristyneen. Niinpä aika ja avaruus eivät säily entisellään lineaarisessa
mallissa. Kun liike nopeutuu, ajan ja avaruuden suhde muuttuu. Mitä enemmän lisäät
nopeutta, sitä suuremmaksi kasvaa suhteen ero, kunnes suurimmalla nopeudella
tapahtuu konvergenssi ja suunnanmuutos.

Ja jos kuljet pallon pintaa pitkin, on kuljettu matka kaareva, mutta jos menet pallon sisään, oikaiset kaarevuuden ja on kaksi palloa, toinen on aika ja toinen on avaruus. Ne ovat suhteessa toinen toisiinsa.  Keskipisteessä ne ovat yhtä, mutta ne eivät ole identtisiä, ja niinpä kun kuljet pallon keskustaa kohden etkä kulje pintaa pitkin, tapahtuu muutos siinä suhteessa, joka sinulla on niiden olemassaolon kokemuksesta.

Aika, tila ja todistaja muuttuvat suhteessa toisiinsa. Nopeus on muutos ajan ja tilan
suhteessa, eikö niin? Niinpä kun nopeus kasvaa, muutos kiihtyy;  sitten tunkeudutaan tämän pinnalla vallitsevan suhteen läpi ja tullaan pallon sisälle.

Kun tämä tapahtuu, ulottuvuus muuttuu niin että fyysinen kohde, kuten alus, alkaa
lähestyä muuttunutta aika-tila-kokemusta kiihtyneen nopeuden kautta – mikä tarkoittaa että muutetaan ajan ja tilan suhdetta, viedään se eri ulottuvuuteen, ei-fyysiseen ulottuvuuteen -  ja tällä tavoin voidaan saapua svarlokaan (astraalitasolle). Mutta samskaroista (teon piilevä vastareaktio mielessä) johtuen tamaguna (staattinen prinsiippi) on vain väliaikaisesti kumoutunut ja kohde haluaa palata aikaisempaan olomuotoonsa.

Syntyy voimakas työntövoima  joka pyrkii tuomaan sen aikaisempaan fyysisyyteen, joka tahtoo pysäyttää sen fyysiselle tasolle. Niinpä fyysisellä kohteella on luontainen taipumus palata takaisin fyysiselle tasolle samskaroiden vuoksi ja sen takia että se liittyy fyysiseen atomirakenteeseen. Sillä on halu uudestaan yhtyä tuohon rakenteeseen, ja niin kohde tulee jälleen fyysiselle alueelle ottaen jälleen aikaisemman rakenteensa.

Ja mitä tapahtuu? Molekyylit, atomit ja hiukkaset, joista tämä entiteetti on koostunut, tässä tapauksessa alus, alkavat värähdellä sellaisella taajuudella että ne väliaikaisesti menettävät fyysisyytensä ja joutuvat psyykkiselle alueelle. Ne saapuvat astraalialueelle svarlokaan muuttuen  ei-fyysisiksi. Ne häviävät fyysisestä maailmankaikkeudesta ja ilmestyvät jälleen fyysiseen maailmankaikkeuteen eri aikaan ja eri paikkaan.Fyysisessä maailmankaikkeudessa on kohtia, joita kutsutaan halkeamiksi. Nämä halkeamat ovat paikkoja, joissa tämän tyyppinen siirtymä tapahtuu. Niinpä jos menee tietyn halkeaman sisään, tulee ulos kaukana siitä paikasta. Ne ovat anomalioita, jotka yhdistävät ulottuvuuspoimut ajassa ja tilassa.

Mutta tämä siirtymä voi myös tapahtua kiihdytettäessä hiukkasia plasmakentässä. Se voidaan
tehdä koko alukselle, mutta se on hyvin vaarallista teknologiaa eikä sitä tulisi yrittää käyttää ennen kuin tietää tarkalleen mitä tapahtuu, koska seuraukset voivat olla vaarallisia. Mutta nuo olennot joilla on tämän teknologian syvällistä tuntemusta, voivat todellakin käyttää sitä ja he voivat loikkia fyysisessä maailmankaikkeudessa sekä ajassa että tilassa käyttämällä tätä ulottuvuussiirtymää. Ja on olemassa niitä, jotka käyttävät tätä. Heidän teknologiansa on hyvin sofistikoitua. Mutta jos ei ymmärrä mitä tapahtuu, voivat seuraukset olla hyvin tuhoisia, sillä on tiedettävä tarkalleen miten on toimittava ja koska, ettei synny häiriöitä.

Jos ui joessa ja virta vie yhteen suuntaan ja sitten syntyy pyörre yhdessä
kohdassa ja sitten virta vetää toiseen suuntaan, muuttuu ja kääntyy, joessa on kiviä,
sitten joki haarautuu kahdeksi joeksi ja sitten yhä useammaksi. Joessa on monia
esteitä ja erilaisia muodostelmia ja virtauksia ja jos hyppää ajattelemattomasti jokeen
mistä tahansa kohdasta, voi huomata joutuvansa vedetyksi tahtomattaan kiviseen
koskeen hyvin voimakkaassa virrassa, jopa vesiputoukseen, ja se voi olla hyvin
vaarallista. Mutta jos on hyvin varovainen ja tietää tarkalleen mistä mennä jokeen, voi
löytää rauhallisen kohdan, missä joki ei ole niin voimakas eikä ole kuohuja, kiviä
joihin törmätä ja voi uida turvallisesti. Tällä tavoin on oltava varovainen ja
ymmärrettävä tätä manifestaation voimakasta virtaa hienosyisestä karkeaan ja karkeasta
hienosyiseen tai muutoin voi joutua uhkarohkean yrityksensä uhriksi ajan ja tilan virrassa.

Niinpä jos teknologia on kehittynyttä, on mahdollista hetkellisesti jättää
fyysinen olotila. Mutta on luontainen halu palata alkuperäiseen muotoonsa fyysisessä aineessa, ja niinpä kohde tahtoo muodostaa itsensä uudelleen ajan mittaan. Niinpä nuo olennot jotka käyttävät hyväkseen ulottuvuuksien välistä matkustusta, käyttävät näitä teknologioita ja tulevat täysin psyykkiselle tasolle svarlokaan ollen olemassa vain ja ainoastaan psyykkisellä alueella ja ilmestyvät fyysiselle tasolle toisena aikana ja toisessa paikassa. Se on hyvin kehittynyttä teknologiaa, se eroaa siitä teknologiasta, jota olen aikaisemmin kuvannut ja joka koskee tähtienvälistä matkustusta käyttämällä hyväksi halkeamia. On olemassa vähemmän rotuja, vähemmän yksilöitä jotka käyttävät tätä menetelmää. On myös entiteettejä jotka ovat pääasiassa psyykkisellä alueella ja jotka toisinaan käyttävät samanlaista menettelytapaa ilmestyessään fyysiselle tasolle, mutta se on jo toisen puheen aihe.